Kỳ quay thưởng: #00353
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 562 205 1tr
Nhất 098 676 317 065 350N
Nhì 030 827 340 210N
795 466 434
Ba 382 253 690 021 100N
189 269 992 039