Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 15/01/2021

Đầu 0 00 10 lần 01 7 lần 02 7 lần 03 9 lần 04 2 lần 05 8 lần 06 8 lần 07 2 lần 08 12 lần 09 4 lần
Đầu 1 10 9 lần 13 4 lần 15 1 lần 16 6 lần 17 2 lần 18 8 lần
Đầu 2 20 13 lần 23 5 lần 25 1 lần 26 7 lần 27 1 lần 28 6 lần
Đầu 3 30 18 lần 31 8 lần 32 11 lần 33 14 lần 34 11 lần 35 9 lần 36 12 lần 37 8 lần 38 20 lần 39 9 lần
Đầu 4 40 9 lần 41 2 lần 42 2 lần 43 1 lần 45 1 lần 46 5 lần 48 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 50 13 lần 51 3 lần 52 3 lần 53 8 lần 54 2 lần 55 6 lần 56 10 lần 57 2 lần 58 12 lần 59 2 lần
Đầu 6 60 32 lần 61 14 lần 62 21 lần 63 30 lần 64 19 lần 65 18 lần 66 25 lần 67 14 lần 68 32 lần 69 18 lần
Đầu 7 70 5 lần 72 1 lần 75 1 lần 76 2 lần 78 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 80 7 lần 81 2 lần 82 4 lần 83 2 lần 85 5 lần 86 10 lần 88 5 lần 89 5 lần
Đầu 9 90 9 lần 93 2 lần 96 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 15/01/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 15/01/2021
ĐB 68285
G.1 63497
G.2 51148 40526
G.3 21460 45322 08942 64777 99903 68603
G.4 9743 9831 2616 0548
G.5 0880 6314 8728 3229 3228 1896
G.6 300 505 685
G.7 13 33 47 58
Loto : 85, 97, 48, 26, 60, 22, 42, 77, 03, 03, 43, 31, 16, 48, 80, 14, 28, 29, 28, 96, 00, 05, 85, 13, 33, 47, 58
Xổ Số Miền Bắc 14/01/2021
ĐB 51338
G.1 88232
G.2 52762 16210
G.3 01251 21080 30073 33311 23663 69008
G.4 0693 1495 1430 1770
G.5 5609 1482 3063 0817 0019 9350
G.6 142 448 562
G.7 60 04 10 95
Loto : 38, 32, 62, 10, 51, 80, 73, 11, 63, 08, 93, 95, 30, 70, 09, 82, 63, 17, 19, 50, 42, 48, 62, 60, 04, 10, 95
Xổ Số Miền Bắc 13/01/2021
ĐB 02769
G.1 38216
G.2 11276 94309
G.3 64336 21172 87669 76214 95085 69947
G.4 7295 0029 4713 7354
G.5 8886 7271 3378 9059 4262 2858
G.6 188 146 460
G.7 13 35 71 99
Loto : 69, 16, 76, 09, 36, 72, 69, 14, 85, 47, 95, 29, 13, 54, 86, 71, 78, 59, 62, 58, 88, 46, 60, 13, 35, 71, 99