Soi Cầu giải đặc biệt

Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 07/12/2023

Đầu 0 00 6 lần 01 5 lần 02 1 lần 03 6 lần 04 15 lần 05 8 lần 06 5 lần 07 7 lần 08 9 lần 09 16 lần
Đầu 1 10 6 lần 11 3 lần 13 4 lần 14 14 lần 15 12 lần 16 3 lần 17 8 lần 18 9 lần 19 18 lần
Đầu 2 20 4 lần 21 4 lần 22 1 lần 23 4 lần 24 13 lần 25 8 lần 26 3 lần 27 5 lần 28 6 lần 29 13 lần
Đầu 3 30 5 lần 31 2 lần 33 3 lần 34 14 lần 35 9 lần 36 3 lần 37 6 lần 38 10 lần 39 14 lần
Đầu 4 40 13 lần 41 18 lần 42 11 lần 43 8 lần 44 23 lần 45 25 lần 46 13 lần 47 18 lần 48 24 lần 49 29 lần
Đầu 5 50 5 lần 51 6 lần 52 4 lần 53 4 lần 54 8 lần 55 9 lần 56 3 lần 57 7 lần 58 7 lần 59 11 lần
Đầu 6 60 3 lần 61 2 lần 63 2 lần 64 13 lần 65 11 lần 66 2 lần 67 5 lần 68 7 lần 69 13 lần
Đầu 7 70 5 lần 71 3 lần 73 5 lần 74 18 lần 75 10 lần 76 3 lần 77 6 lần 78 8 lần 79 16 lần
Đầu 8 80 5 lần 81 5 lần 83 4 lần 84 12 lần 85 9 lần 86 3 lần 87 6 lần 88 8 lần 89 13 lần
Đầu 9 90 5 lần 91 5 lần 92 2 lần 93 4 lần 94 12 lần 95 13 lần 96 5 lần 97 9 lần 98 13 lần 99 16 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 07/12/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 5, 07/12/2023
ĐB 35627
G.1 13260
G.2 96217 17317
G.3 28340 60873 47641
19296 93791 58846
G.4 1425 0878 0269 6048
G.5 4114 5973 7447
0951 0213 1899
G.6 568 558 529
G.7 44 24 37 61
Đặc biệt :35627
XSMB Thứ 4, 06/12/2023
ĐB 93178
G.1 49592
G.2 64119 45960
G.3 32137 68827 28080
32189 58244 14627
G.4 7688 4100 2489 4062
G.5 0011 2061 5417
1645 3408 5727
G.6 258 412 013
G.7 08 11 61 34
Đặc biệt :93178
XSMB Thứ 3, 05/12/2023
ĐB 47521
G.1 07540
G.2 75731 73475
G.3 91273 55144 86736
99900 82341 11775
G.4 4831 7851 5581 2662
G.5 4138 8878 7384
1966 7257 5976
G.6 206 459 399
G.7 66 61 51 07
Đặc biệt :47521