Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 25/10/2020

Đầu 0 00 12 lần 01 5 lần 02 4 lần 03 5 lần 04 4 lần 05 15 lần 06 7 lần 07 8 lần 08 5 lần 09 7 lần
Đầu 1 10 12 lần 12 3 lần 13 4 lần 14 5 lần 15 12 lần 16 7 lần 17 3 lần 18 5 lần 19 2 lần
Đầu 2 20 14 lần 21 1 lần 22 4 lần 23 6 lần 24 5 lần 25 13 lần 26 8 lần 27 6 lần 28 6 lần 29 4 lần
Đầu 3 30 12 lần 31 4 lần 32 2 lần 35 16 lần 37 10 lần 38 2 lần 39 5 lần
Đầu 4 40 9 lần 41 1 lần 42 1 lần 45 11 lần 47 5 lần 49 4 lần
Đầu 5 50 11 lần 51 1 lần 52 3 lần 53 5 lần 54 5 lần 55 11 lần 56 7 lần 57 4 lần 58 5 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 8 lần 61 1 lần 65 12 lần 67 5 lần 69 4 lần
Đầu 7 70 23 lần 71 14 lần 72 16 lần 73 15 lần 74 14 lần 75 24 lần 76 18 lần 77 18 lần 78 17 lần 79 20 lần
Đầu 8 80 10 lần 81 1 lần 82 2 lần 83 2 lần 84 3 lần 85 11 lần 86 4 lần 87 4 lần 88 3 lần 89 4 lần
Đầu 9 90 13 lần 92 2 lần 93 3 lần 94 2 lần 95 14 lần 96 4 lần 97 2 lần 98 3 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 25/10/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 25/10/2020
ĐB 32436
G.1 67377
G.2 91005 18755
G.3 43851 47198 22712 26982 32056 79334
G.4 9094 9148 4039 0483
G.5 6569 6671 9042 9238 8107 7551
G.6 539 286 106
G.7 36 94 51 30
Loto : 36, 77, 05, 55, 51, 98, 12, 82, 56, 34, 94, 48, 39, 83, 69, 71, 42, 38, 07, 51, 39, 86, 06, 36, 94, 51, 30
Xổ Số Miền Bắc 24/10/2020
ĐB 43128
G.1 44563
G.2 98690 24861
G.3 41626 17147 17306 12257 98561 44455
G.4 0184 3385 5782 5259
G.5 4980 9837 6724 7179 5561 7048
G.6 992 484 180
G.7 71 87 68 09
Loto : 28, 63, 90, 61, 26, 47, 06, 57, 61, 55, 84, 85, 82, 59, 80, 37, 24, 79, 61, 48, 92, 84, 80, 71, 87, 68, 09
Xổ Số Miền Bắc 23/10/2020
ĐB 06125
G.1 02898
G.2 91024 05454
G.3 39463 28179 34370 68522 01371 77795
G.4 0440 5402 8279 8832
G.5 2805 3261 5764 8108 1728 3605
G.6 624 200 992
G.7 31 65 26 44
Loto : 25, 98, 24, 54, 63, 79, 70, 22, 71, 95, 40, 02, 79, 32, 05, 61, 64, 08, 28, 05, 24, 00, 92, 31, 65, 26, 44