Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 10/06/2023

Đầu 0 00 4 lần 01 4 lần 02 4 lần 03 22 lần 04 3 lần 05 3 lần 06 1 lần 07 1 lần 08 4 lần 09 2 lần
Đầu 1 10 12 lần 11 11 lần 12 12 lần 13 29 lần 14 16 lần 15 16 lần 16 13 lần 17 3 lần 18 15 lần 19 6 lần
Đầu 2 20 12 lần 21 13 lần 22 9 lần 23 26 lần 24 13 lần 25 11 lần 26 12 lần 27 5 lần 28 14 lần 29 7 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 5 lần 32 4 lần 33 21 lần 34 4 lần 35 3 lần 36 4 lần 38 7 lần 39 2 lần
Đầu 4 40 5 lần 41 2 lần 42 1 lần 43 20 lần 44 3 lần 45 1 lần 47 2 lần 48 4 lần 49 3 lần
Đầu 5 50 3 lần 51 3 lần 52 2 lần 53 23 lần 54 2 lần 57 1 lần 58 3 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 2 lần 62 1 lần 63 22 lần 64 1 lần 67 1 lần 68 1 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 1 lần 71 2 lần 72 2 lần 73 10 lần 74 1 lần 75 2 lần 78 1 lần
Đầu 8 80 4 lần 81 3 lần 83 17 lần 84 2 lần 87 2 lần 88 3 lần 89 2 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 2 lần 92 1 lần 93 10 lần 94 1 lần 97 1 lần 98 2 lần 99 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 10/06/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 10/06/2023
ĐB 01936
G.1 55702
G.2 21837 13114
G.3 08654 54284 25038
62695 93652 66007
G.4 8658 7816 4181 5440
G.5 9502 0063 9147
3150 5628 3045
G.6 422 133 144
G.7 36 39 68 88
Đặc biệt :01936
XSMB Thứ 6, 09/06/2023
ĐB 84288
G.1 04963
G.2 74125 38700
G.3 73140 26876 60883
12566 74298 52888
G.4 0391 5921 8049 3886
G.5 1500 2489 8181
3870 1998 2926
G.6 046 845 943
G.7 84 68 82 38
Đặc biệt :84288
XSMB Thứ 5, 08/06/2023
ĐB 13437
G.1 01318
G.2 28445 82535
G.3 71477 39624 54759
25625 23113 63826
G.4 4472 8981 7954 0986
G.5 5344 9805 4411
8024 3303 3715
G.6 934 777 592
G.7 66 88 48 31
Đặc biệt :13437