Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 12 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 18/01/2020

Đầu 0 03 1 lần 07 3 lần 08 12 lần 09 2 lần
Đầu 1 13 3 lần 17 7 lần 18 12 lần 19 4 lần
Đầu 2 28 6 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 2 lần 33 2 lần 34 1 lần 37 5 lần 38 16 lần 39 3 lần
Đầu 4 43 1 lần 47 2 lần 48 8 lần 49 1 lần
Đầu 5 53 1 lần 57 2 lần 58 6 lần 59 1 lần
Đầu 6 63 1 lần 67 2 lần 68 4 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 3 lần 71 3 lần 73 1 lần 74 2 lần 77 4 lần 78 13 lần 79 2 lần
Đầu 8 80 7 lần 81 11 lần 83 2 lần 84 7 lần 85 3 lần 86 3 lần 87 7 lần 88 19 lần 89 11 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 1 lần 93 2 lần 94 1 lần 97 6 lần 98 9 lần 99 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 18/01/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 18/01/2020

ĐB 34706
G.1 91118
G.2 29837 38146
G.3 01080 08089 62709
14042 77255 32218
G.4 7951 0481 4730 3337
G.5 9871 3345 9998
3635 0850 8174
G.6 849 764 801
G.7 89 71 59 48
Loto : 06, 18, 37, 46, 80, 89, 09, 42, 55, 18, 51, 81, 30, 37, 71, 45, 98, 35, 50, 74, 49, 64, 01, 89, 71, 59, 48

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 17/01/2020

ĐB 97571
G.1 47197
G.2 47647 17744
G.3 47592 26520 30084
79871 81710 50342
G.4 9731 0247 2568 7406
G.5 0171 9849 8978
7302 5438 0464
G.6 646 470 572
G.7 74 71 84 28
Loto : 71, 97, 47, 44, 92, 20, 84, 71, 10, 42, 31, 47, 68, 06, 71, 49, 78, 02, 38, 64, 46, 70, 72, 74, 71, 84, 28

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 16/01/2020

ĐB 72782
G.1 22594
G.2 39470 47122
G.3 93338 58150 78231
16644 36281 68512
G.4 5160 5620 1592 3662
G.5 4591 6532 0312
9899 2437 1629
G.6 189 483 518
G.7 93 71 64 19
Loto : 82, 94, 70, 22, 38, 50, 31, 44, 81, 12, 60, 20, 92, 62, 91, 32, 12, 99, 37, 29, 89, 83, 18, 93, 71, 64, 19