Soi Cầu giải đặc biệt

Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 19/05/2024

Đầu 0 03 2 lần 05 2 lần 06 4 lần 08 8 lần 09 3 lần
Đầu 1 18 6 lần 19 3 lần
Đầu 2 23 1 lần 25 1 lần 26 2 lần 27 1 lần 28 9 lần 29 5 lần
Đầu 3 33 4 lần 35 5 lần 36 7 lần 37 2 lần 38 12 lần 39 9 lần
Đầu 4 48 6 lần 49 3 lần
Đầu 5 53 2 lần 55 3 lần 56 5 lần 57 1 lần 58 8 lần 59 7 lần
Đầu 6 63 2 lần 65 2 lần 66 2 lần 67 1 lần 68 10 lần 69 7 lần
Đầu 7 70 2 lần 73 4 lần 75 4 lần 76 4 lần 77 2 lần 78 12 lần 79 8 lần
Đầu 8 80 4 lần 81 1 lần 82 2 lần 83 6 lần 84 1 lần 85 9 lần 86 11 lần 87 3 lần 88 19 lần 89 11 lần
Đầu 9 90 11 lần 91 4 lần 92 7 lần 93 12 lần 94 4 lần 95 12 lần 96 13 lần 97 8 lần 98 31 lần 99 21 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 19/05/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Chủ Nhật, 19/05/2024
ĐB 14478
G.1 08543
G.2 83125 92133
G.3 92796 76639 97895
59002 03268 78862
G.4 0077 1962 4824 8339
G.5 9892 6035 5510
5769 1348 4280
G.6 198 786 996
G.7 68 85 05 96
Đặc biệt :14478
XSMB Thứ 7, 18/05/2024
ĐB 91322
G.1 34422
G.2 54587 91207
G.3 65370 28969 87605
86304 25261 47953
G.4 8722 3565 3622 9776
G.5 9794 6034 3664
4804 5847 1109
G.6 439 382 725
G.7 17 18 19 80
Đặc biệt :91322
XSMB Thứ 6, 17/05/2024
ĐB 51468
G.1 36545
G.2 25740 88471
G.3 71270 59190 24080
02738 14554 91467
G.4 1610 7280 1449 3711
G.5 1990 2823 4099
1531 0662 6554
G.6 811 467 195
G.7 45 41 62 32
Đặc biệt :51468