Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 28/05/2022

Đầu 0 00 4 lần 01 1 lần 02 4 lần 03 9 lần 04 3 lần 05 2 lần 06 5 lần 07 3 lần 08 3 lần 09 12 lần
Đầu 1 10 4 lần 11 1 lần 12 1 lần 13 3 lần 14 4 lần 15 2 lần 16 7 lần 17 4 lần 18 1 lần 19 6 lần
Đầu 2 25 1 lần 26 6 lần
Đầu 3 30 8 lần 31 2 lần 32 1 lần 33 4 lần 34 5 lần 35 6 lần 36 8 lần 37 5 lần 38 1 lần 39 9 lần
Đầu 4 40 10 lần 42 1 lần 43 2 lần 44 3 lần 45 4 lần 46 5 lần 47 5 lần 48 1 lần 49 13 lần
Đầu 5 50 5 lần 51 2 lần 52 2 lần 53 7 lần 54 6 lần 55 3 lần 56 9 lần 57 6 lần 58 2 lần 59 10 lần
Đầu 6 60 14 lần 61 7 lần 62 7 lần 63 15 lần 64 10 lần 65 9 lần 66 14 lần 67 13 lần 68 6 lần 69 20 lần
Đầu 7 70 7 lần 72 2 lần 73 5 lần 74 3 lần 75 2 lần 76 9 lần 77 4 lần 78 2 lần 79 12 lần
Đầu 8 80 5 lần 81 1 lần 83 1 lần 84 1 lần 85 4 lần 86 7 lần 87 2 lần 89 5 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 1 lần 92 5 lần 93 13 lần 94 4 lần 95 1 lần 96 7 lần 97 2 lần 98 5 lần 99 10 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 28/05/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 28/05/2022
ĐB 57318
G.1 86313
G.2 52292 77476
G.3 75688 25120 57019 90657 67823 68014
G.4 8907 9773 4469 8369
G.5 2517 9153 1007 3430 9241 8362
G.6 719 640 292
G.7 63 53 39 59
Loto : 18, 13, 92, 76, 88, 20, 19, 57, 23, 14, 07, 73, 69, 69, 17, 53, 07, 30, 41, 62, 19, 40, 92, 63, 53, 39, 59
Xổ Số Miền Bắc 27/05/2022
ĐB 29667
G.1 67112
G.2 89775 42471
G.3 59259 29533 15141 57109 29907 26346
G.4 3800 1820 6576 3971
G.5 9378 8504 3152 2231 5413 7322
G.6 657 278 665
G.7 13 84 54 92
Loto : 67, 12, 75, 71, 59, 33, 41, 09, 07, 46, 00, 20, 76, 71, 78, 04, 52, 31, 13, 22, 57, 78, 65, 13, 84, 54, 92
Xổ Số Miền Bắc 26/05/2022
ĐB 41717
G.1 95585
G.2 58093 91750
G.3 87740 81446 96330 95650 41883 98877
G.4 3427 2316 6061 2559
G.5 4921 3419 1820 2593 0493 7193
G.6 296 454 735
G.7 57 13 63 47
Loto : 17, 85, 93, 50, 40, 46, 30, 50, 83, 77, 27, 16, 61, 59, 21, 19, 20, 93, 93, 93, 96, 54, 35, 57, 13, 63, 47