Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 23/02/2020

Đầu 0 00 14 lần 01 5 lần 02 14 lần 03 10 lần 04 6 lần 05 16 lần 06 10 lần 07 27 lần 08 19 lần 09 6 lần
Đầu 1 10 1 lần
Đầu 2 25 1 lần
Đầu 3 30 3 lần 32 4 lần 35 2 lần 37 9 lần 38 4 lần
Đầu 4 40 5 lần 42 2 lần 43 2 lần 44 1 lần 45 4 lần 47 7 lần 48 5 lần 49 1 lần
Đầu 5 52 3 lần 53 2 lần 55 4 lần 57 4 lần 58 5 lần
Đầu 6 60 1 lần
Đầu 7 73 5 lần 75 10 lần 78 6 lần 79 2 lần
Đầu 8 80 1 lần 82 6 lần 85 5 lần 87 15 lần 88 6 lần
Đầu 9 90 2 lần 92 2 lần 95 2 lần 97 5 lần 98 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 23/02/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 23/02/2020
ĐB 36144
G.1 93004
G.2 25702 82940
G.3 08697 31608 74878 98769 17003 02375
G.4 5161 6520 8407 2857
G.5 2068 5776 5063 3226 8275 7871
G.6 777 765 975
G.7 42 73 24 38
Loto : 44, 04, 02, 40, 97, 08, 78, 69, 03, 75, 61, 20, 07, 57, 68, 76, 63, 26, 75, 71, 77, 65, 75, 42, 73, 24, 38
Xổ Số Miền Bắc 22/02/2020
ĐB 37647
G.1 52140
G.2 89553 90068
G.3 44299 40219 65973 97734 71363 33287
G.4 5186 0315 8723 2476
G.5 0514 7691 4034 7789 0370 5295
G.6 078 684 757
G.7 33 60 62 32
Loto : 47, 40, 53, 68, 99, 19, 73, 34, 63, 87, 86, 15, 23, 76, 14, 91, 34, 89, 70, 95, 78, 84, 57, 33, 60, 62, 32
Xổ Số Miền Bắc 21/02/2020
ĐB 36089
G.1 26541
G.2 33678 81840
G.3 88284 23901 70618 26101 96261 59205
G.4 6019 0705 1674 8595
G.5 8929 7766 5065 5562 6785 3432
G.6 174 366 533
G.7 57 40 61 67
Loto : 89, 41, 78, 40, 84, 01, 18, 01, 61, 05, 19, 05, 74, 95, 29, 66, 65, 62, 85, 32, 74, 66, 33, 57, 40, 61, 67