Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 19/09/2021

Đầu 0 02 3 lần 03 3 lần 06 1 lần
Đầu 1 10 3 lần 11 4 lần 12 4 lần 13 7 lần 14 2 lần 16 3 lần 17 3 lần 18 6 lần 19 4 lần
Đầu 2 23 3 lần 24 1 lần
Đầu 3 30 11 lần 31 12 lần 32 10 lần 33 6 lần 34 4 lần 35 2 lần 36 5 lần 37 4 lần 38 10 lần 39 7 lần
Đầu 4 40 3 lần 41 5 lần 42 2 lần 43 7 lần 44 3 lần 45 1 lần 46 5 lần 47 3 lần 48 4 lần 49 4 lần
Đầu 5 50 3 lần 51 5 lần 52 1 lần 53 9 lần 54 3 lần 55 1 lần 56 6 lần 57 3 lần 58 4 lần 59 5 lần
Đầu 6 60 16 lần 61 19 lần 62 12 lần 63 18 lần 64 8 lần 65 5 lần 66 15 lần 67 9 lần 68 15 lần 69 13 lần
Đầu 7 72 3 lần 73 3 lần 76 1 lần 78 2 lần
Đầu 8 80 6 lần 81 5 lần 82 3 lần 83 7 lần 84 5 lần 85 1 lần 86 3 lần 87 4 lần 88 6 lần 89 4 lần
Đầu 9 90 3 lần 91 5 lần 92 5 lần 93 8 lần 94 4 lần 95 1 lần 96 6 lần 97 3 lần 98 9 lần 99 5 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 19/09/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 19/09/2021
ĐB 45957
G.1 46590
G.2 96670 98212
G.3 61428 04665 16136 67569 58371 64581
G.4 2819 9818 9180 2878
G.5 3041 7099 3203 1269 0117 1209
G.6 618 301 042
G.7 32 56 00 04
Loto : 57, 90, 70, 12, 28, 65, 36, 69, 71, 81, 19, 18, 80, 78, 41, 99, 03, 69, 17, 09, 18, 01, 42, 32, 56, 00, 04
Xổ Số Miền Bắc 18/09/2021
ĐB 93901
G.1 29743
G.2 74749 24114
G.3 11745 24603 47552 26902 02551 09078
G.4 2410 5244 7589 6247
G.5 6371 5447 7365 6465 3567 7674
G.6 783 359 506
G.7 36 83 39 17
Loto : 01, 43, 49, 14, 45, 03, 52, 02, 51, 78, 10, 44, 89, 47, 71, 47, 65, 65, 67, 74, 83, 59, 06, 36, 83, 39, 17
Xổ Số Miền Bắc 17/09/2021
ĐB 35330
G.1 90315
G.2 57179 80432
G.3 55894 21451 13005 89719 57160 48276
G.4 6690 5579 3410 0178
G.5 4358 3330 7399 5849 4867 6289
G.6 277 553 366
G.7 41 75 29 78
Loto : 30, 15, 79, 32, 94, 51, 05, 19, 60, 76, 90, 79, 10, 78, 58, 30, 99, 49, 67, 89, 77, 53, 66, 41, 75, 29, 78