Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 28/01/2023

Đầu 0 01 2 lần 03 4 lần 04 1 lần 05 1 lần
Đầu 1 10 2 lần 11 12 lần 13 18 lần 14 9 lần 15 4 lần 16 3 lần 18 10 lần 19 4 lần
Đầu 2 23 3 lần
Đầu 3 30 6 lần 31 11 lần 32 1 lần 33 15 lần 34 6 lần 35 5 lần 36 3 lần 37 4 lần 38 7 lần 39 3 lần
Đầu 4 40 1 lần 41 9 lần 43 15 lần 44 6 lần 45 4 lần 46 1 lần 48 5 lần 49 1 lần
Đầu 5 51 3 lần 53 6 lần 54 1 lần 55 1 lần 58 1 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 4 lần 63 11 lần 64 4 lần 65 2 lần 66 1 lần 68 2 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 1 lần 71 7 lần 73 11 lần 74 5 lần 75 2 lần 76 2 lần 77 1 lần 78 4 lần 79 3 lần
Đầu 8 80 4 lần 81 6 lần 83 18 lần 84 9 lần 85 4 lần 86 3 lần 87 1 lần 88 4 lần 89 6 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 10 lần 93 16 lần 94 9 lần 95 4 lần 96 3 lần 97 1 lần 98 4 lần 99 4 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 28/01/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 28/01/2023
ĐB 87219
G.1 88795
G.2 61887 71870
G.3 36399 99176 44895
48144 89665 83781
G.4 1226 3681 3051 3591
G.5 1368 8512 0613
9140 8974 7483
G.6 313 104 436
G.7 30 87 80 75
Đặc biệt :87219
XSMB Thứ 6, 27/01/2023
ĐB 72859
G.1 84970
G.2 22948 27905
G.3 68839 72151 45870
16675 45622 30683
G.4 5687 8094 1582 5288
G.5 9289 6626 4652
3120 7508 5479
G.6 166 101 463
G.7 93 42 35 69
Đặc biệt :72859
XSMB Thứ 5, 26/01/2023
ĐB 34164
G.1 21642
G.2 85331 53702
G.3 36678 49662 96488
70757 21183 72285
G.4 2204 4344 9025 9940
G.5 3753 4608 9088
7731 5934 6916
G.6 100 874 364
G.7 32 60 46 20
Đặc biệt :34164