Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 05/10/2022

Đầu 0 00 4 lần 01 7 lần 02 17 lần 03 9 lần 04 1 lần 05 2 lần 06 9 lần 07 18 lần 08 8 lần 09 7 lần
Đầu 1 10 1 lần 11 3 lần 12 8 lần 13 4 lần 14 1 lần 16 3 lần 17 12 lần 18 4 lần 19 3 lần
Đầu 2 20 7 lần 21 14 lần 22 17 lần 23 9 lần 24 8 lần 25 16 lần 26 11 lần 27 23 lần 28 21 lần 29 10 lần
Đầu 3 30 9 lần 31 12 lần 32 17 lần 33 10 lần 34 7 lần 35 16 lần 36 9 lần 37 26 lần 38 19 lần 39 12 lần
Đầu 4 40 1 lần 41 2 lần 42 6 lần 43 2 lần 45 1 lần 46 1 lần 47 6 lần 48 2 lần 49 1 lần
Đầu 5 51 1 lần 52 16 lần 53 1 lần 56 2 lần 57 14 lần 58 2 lần 59 1 lần
Đầu 6 60 5 lần 61 9 lần 62 13 lần 63 8 lần 64 7 lần 65 14 lần 66 7 lần 67 19 lần 68 17 lần 69 8 lần
Đầu 7 70 2 lần 71 9 lần 72 17 lần 73 5 lần 74 2 lần 75 5 lần 76 7 lần 77 18 lần 78 11 lần 79 7 lần
Đầu 8 80 6 lần 81 8 lần 82 23 lần 83 8 lần 84 6 lần 85 14 lần 86 8 lần 87 25 lần 88 17 lần 89 9 lần
Đầu 9 90 3 lần 91 8 lần 92 16 lần 93 9 lần 94 1 lần 95 2 lần 96 8 lần 97 15 lần 98 7 lần 99 6 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 05/10/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 4, 05/10/2022
ĐB 80983
G.1 09046
G.2 29399 08507
G.3 72726 62831 85711
88004 51568 54046
G.4 3784 1825 7897 5657
G.5 0729 8051 5357
9572 5889 8522
G.6 953 112 874
G.7 37 64 78 79
Đặc biệt :80983
XSMB Thứ 3, 04/10/2022
ĐB 51859
G.1 22919
G.2 35872 32518
G.3 46888 13051 20406
85739 07528 63266
G.4 8526 6947 1634 6044
G.5 1174 6209 5150
8436 2640 6544
G.6 609 398 915
G.7 38 37 77 39
Đặc biệt :51859
XSMB Thứ 2, 03/10/2022
ĐB 65169
G.1 74026
G.2 63525 28014
G.3 47655 30419 12277
98801 28492 67966
G.4 7946 0562 8432 6252
G.5 4135 4435 8511
6451 6270 0406
G.6 430 459 116
G.7 70 41 84 77
Đặc biệt :65169