Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 05/12/2021

Đầu 0 00 8 lần 01 2 lần 03 6 lần 04 12 lần 05 12 lần 06 4 lần 07 11 lần 09 21 lần
Đầu 1 14 4 lần 17 9 lần 19 10 lần
Đầu 2 20 2 lần 23 1 lần 24 7 lần 25 3 lần 26 1 lần 27 13 lần 29 10 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 2 lần 32 1 lần 34 7 lần 35 1 lần 36 1 lần 37 17 lần 38 1 lần 39 14 lần
Đầu 4 40 12 lần 41 10 lần 42 4 lần 43 5 lần 44 14 lần 45 17 lần 46 10 lần 47 23 lần 48 8 lần 49 28 lần
Đầu 5 50 2 lần 51 3 lần 53 1 lần 54 2 lần 55 3 lần 57 4 lần 59 16 lần
Đầu 6 60 6 lần 61 2 lần 62 1 lần 63 1 lần 64 5 lần 65 5 lần 66 2 lần 67 10 lần 68 1 lần 69 17 lần
Đầu 7 70 15 lần 71 13 lần 72 3 lần 73 9 lần 74 17 lần 75 31 lần 76 16 lần 77 15 lần 78 13 lần 79 23 lần
Đầu 8 80 2 lần 83 1 lần 84 3 lần 85 3 lần 86 1 lần 87 3 lần 89 8 lần
Đầu 9 90 13 lần 91 5 lần 92 2 lần 93 4 lần 94 15 lần 95 13 lần 96 5 lần 97 28 lần 98 4 lần 99 31 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 05/12/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 05/12/2021
ĐB 04329
G.1 46537
G.2 20032 37910
G.3 39991 13198 22446 49429 73670 17284
G.4 6997 0716 2654 4165
G.5 6159 5843 0395 0951 3894 1708
G.6 550 769 585
G.7 85 65 94 18
Loto : 29, 37, 32, 10, 91, 98, 46, 29, 70, 84, 97, 16, 54, 65, 59, 43, 95, 51, 94, 08, 50, 69, 85, 85, 65, 94, 18
Xổ Số Miền Bắc 04/12/2021
ĐB 69447
G.1 79564
G.2 67185 37015
G.3 90626 37197 08177 12231 21145 06084
G.4 5369 8009 1163 9386
G.5 8386 9197 9257 5228 5653 4035
G.6 462 760 859
G.7 33 76 97 73
Loto : 47, 64, 85, 15, 26, 97, 77, 31, 45, 84, 69, 09, 63, 86, 86, 97, 57, 28, 53, 35, 62, 60, 59, 33, 76, 97, 73
Xổ Số Miền Bắc 03/12/2021
ĐB 85507
G.1 09681
G.2 03790 53917
G.3 20926 31086 34274 91735 41574 37041
G.4 3147 7281 0582 1810
G.5 6174 9325 9861 5010 5976 9663
G.6 661 456 229
G.7 12 03 42 45
Loto : 07, 81, 90, 17, 26, 86, 74, 35, 74, 41, 47, 81, 82, 10, 74, 25, 61, 10, 76, 63, 61, 56, 29, 12, 03, 42, 45