Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 22/06/2021

Đầu 0 00 11 lần 01 5 lần 02 7 lần 03 7 lần 04 8 lần 05 4 lần 06 7 lần 07 18 lần 08 5 lần 09 6 lần
Đầu 1 10 9 lần 11 2 lần 12 5 lần 13 2 lần 14 4 lần 16 4 lần 17 10 lần 18 2 lần
Đầu 2 20 10 lần 21 5 lần 22 8 lần 23 5 lần 24 7 lần 26 2 lần 27 11 lần 28 1 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 1 lần 32 1 lần 33 1 lần 34 2 lần 36 1 lần 37 6 lần
Đầu 4 40 7 lần 41 5 lần 42 5 lần 43 3 lần 44 4 lần 46 3 lần 47 8 lần 48 3 lần
Đầu 5 50 7 lần 51 4 lần 52 4 lần 53 2 lần 54 2 lần 57 9 lần
Đầu 6 60 10 lần 61 3 lần 62 8 lần 63 3 lần 64 4 lần 65 2 lần 66 3 lần 67 12 lần 68 1 lần
Đầu 7 70 7 lần 71 4 lần 72 6 lần 73 3 lần 74 7 lần 75 2 lần 76 5 lần 77 13 lần 78 3 lần 79 4 lần
Đầu 8 80 9 lần 81 1 lần 82 5 lần 83 2 lần 84 2 lần 85 2 lần 86 3 lần 87 11 lần 88 1 lần
Đầu 9 90 4 lần 97 6 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 22/06/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 22/06/2021
ĐB 34505
G.1 41158
G.2 46686 84680
G.3 65752 98202 01898 72132 77218 11699
G.4 4601 7796 2920 3030
G.5 6545 0718 3173 7947 7279 4242
G.6 546 309 896
G.7 17 68 58 60
Loto : 05, 58, 86, 80, 52, 02, 98, 32, 18, 99, 01, 96, 20, 30, 45, 18, 73, 47, 79, 42, 46, 09, 96, 17, 68, 58, 60
Xổ Số Miền Bắc 21/06/2021
ĐB 60141
G.1 13125
G.2 97526 07411
G.3 02348 16469 75483 27117 72331 15000
G.4 1858 0980 5835 0763
G.5 9059 7098 5702 5425 6504 2830
G.6 381 910 232
G.7 20 73 72 89
Loto : 41, 25, 26, 11, 48, 69, 83, 17, 31, 00, 58, 80, 35, 63, 59, 98, 02, 25, 04, 30, 81, 10, 32, 20, 73, 72, 89
Xổ Số Miền Bắc 20/06/2021
ĐB 64799
G.1 15675
G.2 55723 07182
G.3 91118 35403 53278 60001 73280 79475
G.4 5243 9605 6915 6435
G.5 9233 3904 6685 4760 3390 1914
G.6 570 187 831
G.7 48 68 67 26
Loto : 99, 75, 23, 82, 18, 03, 78, 01, 80, 75, 43, 05, 15, 35, 33, 04, 85, 60, 90, 14, 70, 87, 31, 48, 68, 67, 26