Soi Cầu giải đặc biệt

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 14/04/2021

Đầu 0 01 4 lần 03 2 lần 08 6 lần
Đầu 1 11 4 lần 12 1 lần 13 6 lần 14 1 lần 18 11 lần
Đầu 2 21 5 lần 23 4 lần 28 10 lần
Đầu 3 30 7 lần 31 16 lần 32 9 lần 33 10 lần 34 5 lần 35 6 lần 36 3 lần 37 4 lần 38 10 lần 39 7 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 9 lần 42 3 lần 43 9 lần 44 4 lần 45 3 lần 46 1 lần 47 1 lần 48 9 lần 49 3 lần
Đầu 5 51 8 lần 53 7 lần 54 1 lần 58 11 lần 59 1 lần
Đầu 6 61 2 lần 63 2 lần 68 5 lần 69 1 lần
Đầu 7 71 2 lần 73 3 lần 78 7 lần 79 1 lần
Đầu 8 80 3 lần 81 7 lần 82 3 lần 83 11 lần 84 3 lần 85 2 lần 88 10 lần 89 3 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 4 lần 92 3 lần 93 7 lần 94 2 lần 95 3 lần 98 9 lần 99 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 14/04/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 14/04/2021
ĐB 74295
G.1 92214
G.2 85483 61076
G.3 72559 48815 40538 49532 49167 21320
G.4 4111 2072 6501 7996
G.5 9523 1051 5798 9184 3348 1405
G.6 135 132 102
G.7 39 80 82 38
Loto : 95, 14, 83, 76, 59, 15, 38, 32, 67, 20, 11, 72, 01, 96, 23, 51, 98, 84, 48, 05, 35, 32, 02, 39, 80, 82, 38
Xổ Số Miền Bắc 13/04/2021
ĐB 29405
G.1 36317
G.2 91982 14199
G.3 88411 82665 10594 93756 08443 37852
G.4 0292 2980 7500 4753
G.5 0456 4980 7105 4130 3798 1607
G.6 287 955 847
G.7 97 74 36 21
Loto : 05, 17, 82, 99, 11, 65, 94, 56, 43, 52, 92, 80, 00, 53, 56, 80, 05, 30, 98, 07, 87, 55, 47, 97, 74, 36, 21
Xổ Số Miền Bắc 12/04/2021
ĐB 86039
G.1 31145
G.2 18498 98082
G.3 98245 31416 10849 92752 30862 66716
G.4 8667 2436 7346 9819
G.5 3732 7416 9015 0599 7299 6184
G.6 120 072 542
G.7 70 97 16 88
Loto : 39, 45, 98, 82, 45, 16, 49, 52, 62, 16, 67, 36, 46, 19, 32, 16, 15, 99, 99, 84, 20, 72, 42, 70, 97, 16, 88