Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,115,385,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,210,145,400 đồng
Kỳ quay thưởng: #00565 - Thứ 3 ngày 13/04/2021
25 33 39 45 49 55 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,115,385,600
Jackpot 2 0 3,210,145,400
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 656 500,000
Giải ba 13,616 50,000
Kỳ quay thưởng: #00564 - Thứ 7 ngày 10/04/2021
12 13 16 17 27 47 49
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,224,077,000
Jackpot 2 1 4,190,158,850
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 108 500,000
Giải ba 11,017 50,000
Kỳ quay thưởng: #00563 - Thứ 5 ngày 08/04/2021
08 11 16 22 28 30 45
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,504,099,600
Jackpot 2 0 3,999,050,250
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 718 500,000
Giải ba 12,249 50,000
Kỳ quay thưởng: #00562 - Thứ 3 ngày 06/04/2021
27 33 34 38 46 48 05
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,069,373,600
Jackpot 2 0 3,839,636,250
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 450 500,000
Giải ba 10,386 50,000
Kỳ quay thưởng: #00557 - Thứ 5 ngày 25/03/2021
19 20 24 29 36 39 22
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 121,944,966,150
Jackpot 2 0 9,073,561,650
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 2,071 500,000
Giải ba 37,515 50,000
Kỳ quay thưởng: #00556 - Thứ 3 ngày 23/03/2021
09 13 17 33 34 53 31
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 117,790,059,900
Jackpot 2 0 8,611,905,400
Giải nhất 40,000,000
Giải nhì 500,000
Giải ba 0 50,000