Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,092,779,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,361,100,600 đồng
Kỳ quay thưởng: #00622 - Thứ 7 ngày 18/09/2021
03 14 15 21 47 52 54
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 55,092,779,850
Jackpot 2 0 4,361,100,600
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 534 500,000
Giải ba 9,714 50,000
Kỳ quay thưởng: #00621 - Thứ 5 ngày 16/09/2021
10 16 40 43 45 46 22
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 53,712,030,000
Jackpot 2 0 4,207,683,950
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 329 500,000
Giải ba 7,524 50,000
Kỳ quay thưởng: #00620 - Thứ 3 ngày 14/09/2021
17 22 30 40 43 44 41
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 52,091,219,550
Jackpot 2 0 4,027,593,900
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 418 500,000
Giải ba 8,715 50,000
Kỳ quay thưởng: #00619 - Thứ 7 ngày 11/09/2021
08 17 20 36 39 44 30
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 50,537,868,150
Jackpot 2 0 3,854,999,300
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 372 500,000
Giải ba 8,087 50,000
Kỳ quay thưởng: #00618 - Thứ 5 ngày 09/09/2021
06 08 10 23 39 44 43
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49,639,552,050
Jackpot 2 0 3,755,186,400
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 433 500,000
Giải ba 8,097 50,000
Kỳ quay thưởng: #00616 - Thứ 7 ngày 04/09/2021
11 12 32 42 43 51 31
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 47,578,886,400
Jackpot 2 0 3,526,223,550
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 307 500,000
Giải ba 5,994 50,000