Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
162,010,540,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,493,695,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00655 - Thứ 7 ngày 04/12/2021
07 09 31 32 36 49 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 162,010,540,200
Jackpot 2 0 4,493,695,000
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 1,259 500,000
Giải ba 27,258 50,000
Kỳ quay thưởng: #00654 - Thứ 5 ngày 02/12/2021
06 23 28 31 44 48 14
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 157,547,327,700
Jackpot 2 0 3,997,782,500
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 1,127 500,000
Giải ba 24,516 50,000
Kỳ quay thưởng: #00654 - Thứ 5 ngày 02/12/2021
06 23 28 31 44 48 14
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 157,547,327,700
Jackpot 2 0 3,997,782,500
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 1,127 500,000
Giải ba 24,516 50,000
Kỳ quay thưởng: #00653 - Thứ 3 ngày 30/11/2021
12 21 23 28 33 46 38
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 152,992,255,350
Jackpot 2 0 3,491,663,350
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1,249 500,000
Giải ba 27,954 50,000
Kỳ quay thưởng: #00653 - Thứ 3 ngày 30/11/2021
12 21 23 28 33 46 38
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 152,992,255,350
Jackpot 2 0 3,491,663,350
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1,249 500,000
Giải ba 27,954 50,000
Kỳ quay thưởng: #00652 - Thứ 7 ngày 27/11/2021
02 05 07 21 31 37 44
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 148,567,285,200
Jackpot 2 1 3,920,317,800
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1,541 500,000
Giải ba 30,173 50,000