Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,148,581,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,140,739,600 đồng
Kỳ quay thưởng: #00401 - Thứ 5 ngày 27/02/2020
03 11 21 29 47 55 50
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 73,148,581,650
Jackpot 2 0 5,140,739,600
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 631 500,000
Giải ba 13,235 50,000
Kỳ quay thưởng: #00400 - Thứ 3 ngày 25/02/2020
05 13 21 36 39 48 06
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 71,004,697,950
Jackpot 2 0 4,902,530,300
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 686 500,000
Giải ba 14,655 50,000
Kỳ quay thưởng: #00399 - Thứ 7 ngày 22/02/2020
07 24 32 49 51 54 44
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 68,557,422,900
Jackpot 2 0 4,630,610,850
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 598 500,000
Giải ba 12,529 50,000
Kỳ quay thưởng: #00398 - Thứ 5 ngày 20/02/2020
01 03 20 33 36 51 49
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 66,299,572,650
Jackpot 2 0 4,379,738,600
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 528 500,000
Giải ba 12,205 50,000
Kỳ quay thưởng: #00397 - Thứ 3 ngày 18/02/2020
27 32 36 37 47 48 50
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 64,111,378,350
Jackpot 2 0 4,136,605,900
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 646 500,000
Giải ba 13,001 50,000
Kỳ quay thưởng: #00396 - Thứ 7 ngày 15/02/2020
26 36 37 38 42 49 46
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 61,707,788,850
Jackpot 2 0 3,869,540,400
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 542 500,000
Giải ba 11,768 50,000