Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,663,441,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,900,662,300 đồng
Kỳ quay thưởng: #00529 - Thứ 7 ngày 16/01/2021
13 15 28 29 32 44 49
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,663,441,600
Jackpot 2 0 3,900,662,300
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 505 500,000
Giải ba 11,043 50,000
Kỳ quay thưởng: #00528 - Thứ 5 ngày 14/01/2021
01 04 42 44 46 50 09
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,114,389,950
Jackpot 2 0 3,728,545,450
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 328 500,000
Giải ba 8,164 50,000
Kỳ quay thưởng: #00527 - Thứ 3 ngày 12/01/2021
19 23 29 34 44 53 35
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,350,143,800
Jackpot 2 0 3,532,518,100
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 552 500,000
Giải ba 11,510 50,000
Kỳ quay thưởng: #00526 - Thứ 7 ngày 09/01/2021
10 19 24 29 46 48 05
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,590,120,000
Jackpot 2 0 3,336,959,900
Giải nhất 2 40,000,000
Giải nhì 390 500,000
Giải ba 9,004 50,000
Kỳ quay thưởng: #00525 - Thứ 5 ngày 07/01/2021
07 11 22 38 48 51 53
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 34,330,228,050
Jackpot 2 0 3,160,279,900
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 477 500,000
Giải ba 9,394 50,000
Kỳ quay thưởng: #00524 - Thứ 3 ngày 05/01/2021
05 07 09 22 42 54 47
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,887,708,950
Jackpot 2 1 3,911,224,400
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 566 500,000
Giải ba 11,579 50,000