Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,484,039,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,609,337,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #00460 - Thứ 5 ngày 06/08/2020
02 05 21 24 26 27 11
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,484,039,300
Jackpot 2 0 3,609,337,700
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 39 500,000
Giải ba 8,173 50,000
Kỳ quay thưởng: #00459 - Thứ 3 ngày 04/08/2020
10 15 20 21 32 51 08
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,160,517,300
Jackpot 2 0 3,462,279,700
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 474 500,000
Giải ba 9,509 50,000
Kỳ quay thưởng: #00458 - Thứ 7 ngày 01/08/2020
13 18 29 30 40 47 04
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,664,333,450
Jackpot 2 0 3,296,037,050
Giải nhất 1 40,000,000
Giải nhì 294 500,000
Giải ba 6,782 50,000
Kỳ quay thưởng: #00457 - Thứ 5 ngày 30/07/2020
06 07 16 26 29 54 04
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,179,786,600
Jackpot 2 0 3,131,087,400
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 432 500,000
Giải ba 8,491 50,000
Kỳ quay thưởng: #00456 - Thứ 3 ngày 28/07/2020
03 11 20 34 44 54 16
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 108,125,269,950
Jackpot 2 1 6,969,310,000
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1,133 500,000
Giải ba 20,565 50,000
Kỳ quay thưởng: #00455 - Thứ 7 ngày 25/07/2020
02 19 21 34 54 55 24
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 102,347,224,500
Jackpot 2 0 6,327,304,950
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 861 500,000
Giải ba 17,607 50,000