Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,626,698,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,384,102,150 đồng
Kỳ quay thưởng: #00595 - Thứ 3 ngày 22/06/2021
03 09 32 33 41 43 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 43,626,698,850
Jackpot 2 0 3,384,102,150
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 608 500,000
Giải ba 14,199 50,000
Kỳ quay thưởng: #00594 - Thứ 7 ngày 19/06/2021
01 03 07 13 28 45 33
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 41,652,287,400
Jackpot 2 0 3,164,723,100
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 676 500,000
Giải ba 13,703 50,000
Kỳ quay thưởng: #00593 - Thứ 5 ngày 17/06/2021
18 23 38 41 44 55 40
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,169,779,500
Jackpot 2 1 3,404,733,450
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 566 500,000
Giải ba 10,784 50,000
Kỳ quay thưởng: #00592 - Thứ 3 ngày 15/06/2021
11 18 21 22 30 55 35
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,329,212,900
Jackpot 2 0 3,200,226,050
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 532 500,000
Giải ba 12,263 50,000
Kỳ quay thưởng: #00591 - Thứ 7 ngày 12/06/2021
04 16 17 20 27 44 30
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,527,178,450
Jackpot 2 1 3,370,405,800
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 551 500,000
Giải ba 10,905 50,000
Kỳ quay thưởng: #00590 - Thứ 5 ngày 10/06/2021
11 22 24 27 43 54 45
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,760,092,350
Jackpot 2 0 3,174,062,900
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 593 500,000
Giải ba 10,728 50,000