Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00357 - Xổ số Power 6/45 thứ 5 ngày 14/11/2019
09 12 16 36 41 55 35
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 58,593,943,200
Jackpot 2 0 3,782,920,600
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 550 500,000
Giải ba 12,269 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00356 - Xổ số Power 6/45 XSP655 thứ 3 ngày 12/11/2019
10 17 24 27 36 39 33
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56,779,236,300
Jackpot 2 0 3,581,286,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 708 500,000
Giải ba 14,597 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00355 - Xổ số Power 6/45 XSP655 thứ 7 ngày 09/11/2019
01 03 06 25 29 41 12
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 55,018,617,150
Jackpot 2 0 3,385,662,150
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 543 500,000
Giải ba 11,339 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00354 - Xổ số Power 6/45 XSP655 thứ 5 ngày 07/11/2019
01 12 19 37 44 52 18
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 53,142,153,150
Jackpot 2 0 3,177,166,150
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 481 500,000
Giải ba 10,521 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00353 - Xổ số Power 6/45 XSP655 thứ 3 ngày 05/11/2019
03 06 16 17 44 50 28
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 51,547,657,800
Jackpot 2 1 5,241,750,900
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 495 500,000
Giải ba 11,850 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00352 - Xổ số Power 6/45 XSP655 thứ 7 ngày 02/11/2019
02 15 34 35 48 50 32
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49,723,313,700
Jackpot 2 0 5,039,046,000
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 445 500,000
Giải ba 8,956 50,000