Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,421,905,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,171,547,350 đồng
Kỳ quay thưởng: #00492 - Thứ 5 ngày 22/10/2020
02 03 12 21 24 38 14
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 45,421,905,900
Jackpot 2 0 3,171,547,350
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 604 500,000
Giải ba 11,740 50,000
Kỳ quay thưởng: #00491 - Thứ 3 ngày 20/10/2020
08 33 38 47 49 54 31
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 43,877,979,750
Jackpot 2 1 3,736,653,450
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 468 500,000
Giải ba 11,502 50,000
Kỳ quay thưởng: #00490 - Thứ 7 ngày 17/10/2020
03 14 25 37 49 54 53
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 41,911,723,200
Jackpot 2 0 3,518,180,500
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 59 500,000
Giải ba 110,848 50,000
Kỳ quay thưởng: #00489 - Thứ 5 ngày 15/10/2020
08 38 41 47 50 52 45
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,405,919,700
Jackpot 2 0 3,350,869,000
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 369 500,000
Giải ba 8,635 50,000
Kỳ quay thưởng: #00488 - Thứ 3 ngày 13/10/2020
12 19 28 29 52 53 20
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,731,559,700
Jackpot 2 0 3,164,829,000
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 599 500,000
Giải ba 11,511 50,000
Kỳ quay thưởng: #00487 - Thứ 7 ngày 10/10/2020
05 10 47 50 53 54 22
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,248,098,700
Jackpot 2 1 3,971,449,700
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 383 500,000
Giải ba 8,957 50,000