Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,722,802,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,527,422,200 đồng
Kỳ quay thưởng: #00430 - Thứ 5 ngày 28/05/2020
01 04 08 21 44 49 52
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,722,802,950
Jackpot 2 0 6,527,422,200
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 434 500,000
Giải ba 10,046 50,000
Kỳ quay thưởng: #00429 - Thứ 3 ngày 26/05/2020
11 12 23 24 34 47 43
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 39,110,032,200
Jackpot 2 0 6,348,225,450
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 586 500,000
Giải ba 11,715 50,000
Kỳ quay thưởng: #00428 - Thứ 7 ngày 23/05/2020
04 13 27 47 50 55 31
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,457,550,750
Jackpot 2 0 6,164,616,400
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 462 500,000
Giải ba 9,492 50,000
Kỳ quay thưởng: #00427 - Thứ 5 ngày 21/05/2020
02 15 22 25 30 46 10
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,786,056,800
Jackpot 2 0 5,978,894,850
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 408 500,000
Giải ba 8,899 50,000
Kỳ quay thưởng: #00426 - Thứ 3 ngày 19/05/2020
05 15 16 19 49 55 03
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,151,397,600
Jackpot 2 0 5,797,266,050
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 705 500,000
Giải ba 12,963 50,000
Kỳ quay thưởng: #00425 - Thứ 7 ngày 16/05/2020
19 35 38 49 52 55 01
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,685,784,500
Jackpot 2 0 5,634,420,150
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 369 500,000
Giải ba 8,702 50,000