Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 24/02/2024

Kỳ quay thưởng: #001000
01 03 22 27 38 40 26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 135,452,799,750
Jackpot 2 1 3,569,068,200
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1,569 500,000
Giải ba 29,741 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 17/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00997
08 12 17 27 38 55 47
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 120,893,318,850
Jackpot 2 3 1,815,013,083
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1,568 500,000
Giải ba 33,396 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 10/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00995
22 31 35 36 38 42 11
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 107,397,479,550
Jackpot 2 0 3,945,501,550
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1,225 500,000
Giải ba 26,108 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 03/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00992
04 06 07 13 18 26 49
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 98,887,965,600
Jackpot 2 1 4,675,257,700
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1,324 500,000
Giải ba 27,044 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 27/01/2024

Kỳ quay thưởng: #00989
06 12 38 41 46 55 13
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 87,295,773,450
Jackpot 2 0 3,387,236,350
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 901 500,000
Giải ba 19,654 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 20/01/2024

Kỳ quay thưởng: #00986
06 25 29 34 49 54 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 77,023,764,300
Jackpot 2 1 3,670,976,600
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 802 500,000
Giải ba 17,994 50,000