Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 15/06/2024

Kỳ quay thưởng: #001048
05 10 14 20 26 51 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 67,987,995,600
Jackpot 2 1 3,966,842,450
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 927 500,000
Giải ba 20,160 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 08/06/2024

Kỳ quay thưởng: #001045
13 16 32 33 35 43 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 59,286,413,550
Jackpot 2 1 3,583,225,100
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 914 500,000
Giải ba 17,872 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 01/06/2024

Kỳ quay thưởng: #001042
06 24 30 31 47 49 01
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 51,723,546,150
Jackpot 2 0 3,296,685,250
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 706 500,000
Giải ba 14,445 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 25/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001039
15 22 38 39 43 53 20
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44,500,277,100
Jackpot 2 0 4,168,189,800
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 547 500,000
Giải ba 12,607 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 18/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001036
12 18 20 25 27 52 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,855,412,400
Jackpot 2 0 3,429,871,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 740 500,000
Giải ba 14,703 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 11/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001033
19 23 25 43 46 54 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,730,182,500
Jackpot 2 0 3,192,242,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 546 500,000
Giải ba 11,770 50,000