Kỳ quay thưởng: #00759 - Thứ 7 ngày 06/08/2022
06 21 27 41 51 53 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,170,136,550
Jackpot 2 0 5,260,974,150
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 552 500,000
Giải ba 11,049 50,000
Kỳ quay thưởng: #00756 - Thứ 7 ngày 30/07/2022
01 04 24 35 44 47 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,865,574,450
Jackpot 2 0 456,467,250
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 440 500,000
Giải ba 9,790 50,000
Kỳ quay thưởng: #00753 - Thứ 7 ngày 23/07/2022
27 28 29 39 40 54 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,195,566,050
Jackpot 2 0 3,910,618,450
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 546 500,000
Giải ba 11,883 50,000
Kỳ quay thưởng: #00750 - Thứ 7 ngày 16/07/2022
06 13 18 27 34 46 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,962,266,400
Jackpot 2 0 3,218,029,600
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 636 500,000
Giải ba 12,363 50,000
Kỳ quay thưởng: #00747 - Thứ 7 ngày 09/07/2022
05 21 24 47 52 55 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 183,948,645,900
Jackpot 2 0 11,533,601,550
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1,497 500,000
Giải ba 32,603 50,000
Kỳ quay thưởng: #00744 - Thứ 7 ngày 02/07/2022
06 26 39 40 46 47 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 153,712,284,600
Jackpot 2 0 8,174,005,850
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1,491 500,000
Giải ba 29,365 50,000