Kỳ quay thưởng: #00936
14 20 24 27 41 44 23
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 77,347,149,150
Jackpot 2 0 5,769,316,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 822 500,000
Giải ba 15,397 50,000
Kỳ quay thưởng: #00933
17 29 35 40 51 52 23
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 64,650,236,700
Jackpot 2 0 4,358,548,600
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 555 500,000
Giải ba 13,751 50,000
Kỳ quay thưởng: #00930
26 31 32 39 45 55 28
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56,990,967,600
Jackpot 2 0 3,507,518,700
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 563 500,000
Giải ba 13,789 50,000
Kỳ quay thưởng: ...
02 06 19 29 34 48 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 50,166,294,600
Jackpot 2 0 4,045,937,300
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 606 500,000
Giải ba 13,334 50,000
Kỳ quay thưởng: ...
01 08 20 25 35 53 54
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44,834,259,900
Jackpot 2 0 3,453,489,000
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 552 500,000
Giải ba 13,076 50,000
Kỳ quay thưởng: ...
02 03 06 34 35 36 31
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,459,304,300
Jackpot 2 0 13,081,626,200
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 700 500,000
Giải ba 15,800 50,000