Thống kê giải đặc biệt gan

Biên ngày:

Chọn loại giải:
 
 
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Lần về Ngày về cuối Chưa về Gan cực đại
00 93 21/10/2022 42 ngày 379
Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018
01 97 11/07/2022 144 ngày 297
Từ ngày 16/06/2000 đến ngày 09/04/2001
02 89 25/07/2022 130 ngày 609
Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018
03 87 19/08/2022 105 ngày 324
Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007
04 77 27/10/2022 36 ngày 484
Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008
05 88 13/11/2022 19 ngày 362
Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/11/2022
06 87 15/11/2022 17 ngày 924
Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019
07 76 28/11/2022 4 ngày 466
Từ ngày 29/09/2000 đến ngày 08/01/2002
08 86 20/06/2022 165 ngày 439
Từ ngày 16/12/2001 đến ngày 28/02/2003
09 92 08/10/2022 55 ngày 435
Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019
10 97 10/11/2022 22 ngày 438
Từ ngày 22/12/2000 đến ngày 05/03/2002
11 88 12/11/2022 20 ngày 455
Từ ngày 09/05/2001 đến ngày 07/08/2002
12 71 30/11/2022 2 ngày 540
Từ ngày 31/07/2004 đến ngày 22/01/2006
13 74 14/08/2022 110 ngày 797
Từ ngày 23/03/2018 đến ngày 28/05/2020
14 86 15/07/2022 140 ngày 413
Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015
15 91 16/09/2022 77 ngày 340
Từ ngày 12/12/2003 đến ngày 16/11/2004
16 92 06/09/2022 87 ngày 515
Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011
17 100 27/08/2022 97 ngày 489
Từ ngày 09/12/2005 đến ngày 12/04/2007
18 84 10/10/2022 53 ngày 603
Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014
19 78 25/11/2022 7 ngày 551
Từ ngày 02/02/2007 đến ngày 06/08/2008
20 63 01/10/2021 427 ngày 645
Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013
21 78 20/09/2022 73 ngày 436
Từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013
22 82 15/01/2022 321 ngày 484
Từ ngày 30/11/2003 đến ngày 28/03/2005
23 80 02/12/2022 0 ngày 574
Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020
24 98 08/07/2022 147 ngày 358
Từ ngày 22/03/2020 đến ngày 15/03/2021
25 72 07/06/2022 178 ngày 546
Từ ngày 15/01/2002 đến ngày 15/07/2003
26 71 28/01/2022 308 ngày 705
Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018
27 77 17/07/2022 138 ngày 487
Từ ngày 10/11/2002 đến ngày 11/03/2004
28 62 22/10/2021 406 ngày 455
Từ ngày 29/07/2014 đến ngày 27/10/2015
29 82 22/11/2022 10 ngày 386
Từ ngày 24/05/2001 đến ngày 14/06/2002
30 80 08/11/2022 24 ngày 384
Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012
31 71 26/02/2022 279 ngày 589
Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014
32 94 24/08/2022 100 ngày 353
Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018
33 66 30/12/2021 337 ngày 552
Từ ngày 21/09/2000 đến ngày 27/03/2002
34 89 19/11/2022 13 ngày 384
Từ ngày 19/07/2020 đến ngày 07/08/2021
35 72 10/09/2022 83 ngày 509
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018
36 103 11/11/2022 21 ngày 455
Từ ngày 30/06/2005 đến ngày 28/09/2006
37 75 07/10/2022 56 ngày 506
Từ ngày 18/08/2020 đến ngày 06/01/2022
38 82 15/10/2022 48 ngày 476
Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012
39 100 26/10/2022 37 ngày 386
Từ ngày 07/10/2018 đến ngày 28/10/2019
40 60 23/06/2022 162 ngày 472
Từ ngày 07/05/2005 đến ngày 22/08/2006
41 82 28/10/2022 35 ngày 486
Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008
42 73 03/06/2022 182 ngày 604
Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018
43 83 31/10/2022 32 ngày 385
Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007
44 78 28/08/2022 96 ngày 554
Từ ngày 11/09/2004 đến ngày 19/03/2006
45 86 12/10/2022 51 ngày 437
Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017
46 75 02/11/2022 30 ngày 655
Từ ngày 22/06/2003 đến ngày 07/04/2005
47 82 22/05/2022 194 ngày 393
Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019
48 83 12/09/2022 81 ngày 468
Từ ngày 18/01/2000 đến ngày 30/04/2001
49 86 28/06/2022 157 ngày 612
Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014
50 73 06/10/2022 57 ngày 402
Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011
51 66 30/09/2022 63 ngày 435
Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010
52 77 22/08/2022 102 ngày 684
Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013
53 86 18/10/2022 45 ngày 708
Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009
54 90 24/09/2022 69 ngày 458
Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013
55 91 30/08/2022 94 ngày 583
Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017
56 88 06/03/2022 271 ngày 464
Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 07/11/2020
57 85 27/11/2022 5 ngày 432
Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008
58 76 26/07/2022 129 ngày 527
Từ ngày 18/05/2003 đến ngày 26/10/2004
59 84 04/10/2022 59 ngày 472
Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017
60 97 25/03/2022 252 ngày 399
Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009
61 70 23/07/2022 132 ngày 375
Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006
62 82 14/06/2022 171 ngày 790
Từ ngày 03/07/2003 đến ngày 31/08/2005
63 76 14/03/2022 263 ngày 472
Từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013
64 87 16/07/2022 139 ngày 423
Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017
65 99 09/11/2022 23 ngày 362
Từ ngày 16/07/2004 đến ngày 13/07/2005
66 94 30/01/2022 306 ngày 445
Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019
67 81 07/11/2022 25 ngày 528
Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013
68 78 02/10/2022 61 ngày 821
Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008
69 68 09/10/2022 54 ngày 581
Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017
70 99 01/12/2022 1 ngày 544
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 09/05/2020
71 86 06/11/2022 26 ngày 511
Từ ngày 03/12/2001 đến ngày 28/04/2003
72 72 10/07/2022 145 ngày 408
Từ ngày 24/03/2019 đến ngày 05/05/2020
73 89 06/08/2022 118 ngày 562
Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 22/09/2021
74 72 14/10/2022 49 ngày 498
Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 23/03/2022
75 76 14/05/2022 202 ngày 542
Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006
76 74 17/11/2022 15 ngày 433
Từ ngày 20/09/2000 đến ngày 27/11/2001
77 78 17/10/2022 46 ngày 477
Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011
78 85 16/11/2022 16 ngày 555
Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010
79 74 23/11/2022 9 ngày 714
Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013
80 81 29/11/2022 3 ngày 867
Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010
81 90 14/09/2022 79 ngày 853
Từ ngày 07/11/2009 đến ngày 09/03/2012
82 103 17/08/2022 107 ngày 351
Từ ngày 18/01/2010 đến ngày 04/01/2011
83 80 05/10/2022 58 ngày 345
Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010
84 89 06/06/2022 179 ngày 717
Từ ngày 20/12/2019 đến ngày 06/12/2021
85 84 30/10/2022 33 ngày 330
Từ ngày 03/06/2000 đến ngày 29/04/2001
86 74 03/08/2022 121 ngày 494
Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011
87 79 05/11/2022 27 ngày 459
Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019
88 84 01/09/2022 92 ngày 456
Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017
89 82 25/08/2021 464 ngày 524
Từ ngày 07/10/2000 đến ngày 15/03/2002
90 76 27/09/2022 66 ngày 514
Từ ngày 19/06/2001 đến ngày 15/11/2002
91 97 21/11/2022 11 ngày 416
Từ ngày 02/10/2002 đến ngày 22/11/2003
92 79 18/11/2022 14 ngày 433
Từ ngày 22/04/2021 đến ngày 29/06/2022
93 81 09/09/2022 84 ngày 861
Từ ngày 07/08/2001 đến ngày 16/12/2003
94 87 18/09/2022 75 ngày 440
Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015
95 81 07/08/2022 117 ngày 483
Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013
96 89 26/11/2022 6 ngày 436
Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019
97 84 01/07/2022 154 ngày 602
Từ ngày 27/01/2005 đến ngày 21/09/2006
98 90 22/10/2022 41 ngày 497
Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016
99 86 24/10/2022 39 ngày 806
Từ ngày 13/06/2004 đến ngày 28/08/2006

Thống kê giải đặc biệt gan là gì

Trong xã hội ngày càng phát triển và con người có xu hướng tìm đến những thú vui giải trí đa dạng, xổ số dường như đã trở thành một phần quen thuộc.

Xổ số là dạng đánh bạc phổ biến, được hợp pháp hóa tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, Bộ Tài chính quản lý các công ty xổ số cấp tỉnh, đảm bảo việc vận hành suôn sẻ, đúng quy trình.

Sở dĩ xổ số được ưa thích rộng rãi là bởi vì phần thưởng to lớn mà nó mang lại. Tuy vậy, xác suất trúng thưởng thường không cao, người chơi không nên phụ thuộc vào xổ số với tâm lý muốn “đổi đời”.

Thông thường, trước khi đánh xổ số, người ta sẽ tiến hành nghiên cứu các phương pháp dự đoán kết quả để tăng cao tỷ lệ trúng.

Trong đó, giải đặc biệt là giải được nhiều người chú ý nhất, bởi nó có giá trị cao nhất với xổ số kiến thiết. Miền Bắc, Trung, Nam đều có quy định giá trị thưởng riêng và người chơi luôn mong rằng mình có cơ hội nhận thưởng.

Thống kê giải đặc biệt gan cũng là một trong số những cách dự đoán độc đáo, được nhiều người áp dụng. Vậy thống kê giải đặc biệt gan là gì?

Nó là các bảng thống kê số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa về và điểm gan cực đại của tất cả bộ số giải đặc biệt.

Từ bảng này, bạn sẽ dễ dàng nhận biết bộ số nào thường xuất hiện và bộ số nào đã lâu chưa nổ giải. Nhờ đó, bạn có thể lựa chọn cặp số phù hợp để đặt cược vận may.

Như vậy, thay vì mua xổ số bừa bãi thì người chơi đã sở hữu chiến lược chỉn chu, đàng hoàng. Thế nhưng, cũng như nhiều phương pháp khác, thống kê giải đặc biệt gan không thể cho người chơi biết chính xác kết quả xổ số.

Mọi thứ chỉ nằm trong suy đoán và người chơi phải có trách nhiệm với sự chọn lựa của mình. Do đó, hãy thoải mái và đừng đặt niềm tin quá lớn vào xổ số.

Ngày nay, bạn không còn cần thống kê theo lối truyền thống bởi vì các trang web chuyên về xổ số đều có chuyên mục này.

Tại sao bạn nên xem thống kê giải đặc biệt gan ở Xoso360

Nhận thấy nhu cầu của độc giả, Xoso360 đã xây dựng chuyên mục “Thống kê giải đặc biệt gan” và phát triển nó cho đến thời điểm hiện tại.

Xoso360 luôn đặt trải nghiệm của bạn đọc lên hàng ưu tiên, vì thế, chúng tôi đã nỗ lực chỉn chu về mặt hình thức lẫn nội dung.

Khi truy cập vào trang web và đặc biệt là chuyên mục này, bạn đọc sẽ thấy giao diện vô cùng thân thiện với người dùng. Bạn có thể xem thông tin bằng nhiều thiết bị điện tử, dù là máy tính hay điện thoại thì bạn đều không gặp trở ngại gì.

Về phần thông tin, thống kê giải đặc biệt gan không đem đến kết quả xổ số thực. Tuy nhiên, Xoso360 luôn chắc chắn rằng dữ liệu mà chúng tôi cập nhật là chính xác, uy tín.

Cụ thể, bảng kết quả thống kê bao gồm đầy đủ yếu tố: Bộ số, lần về, ngày về cuối, chưa về và gan cực đại. Ngoài ra, thanh công cụ đơn giản cũng là nhân tố quan trọng, kể cả người lớn tuổi hay người không chuyên về công nghệ thông tin vẫn có thể sử dụng.

Tại thanh công cụ, bạn chọn biên ngày, loại giải mà bạn muốn xem rồi bấm nút xem kết quả. Chỉ với vài thao tác gọn gàng, bạn đọc dễ dàng tra cứu dữ liệu, thông tin theo ý muốn một cách nhanh chóng.

Sau khi tra cứu, phân tích dữ liệu từ Xoso360, chúng tôi tin rằng độc giả có thể chọn cặp số may mắn thích hợp, mang tỷ lệ trúng thưởng cao.

Mặc dù vậy, Xoso360 cũng nhấn mạnh rằng bảng thống kê chỉ có tính tham khảo, gợi ý, bạn đọc nên cân nhắc kỹ càng trước khi tiến hành mua xổ số.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cũng như phát triển chuyên mục này. Cải thiện chất lượng là điều mà chúng tôi hướng tới để mang lại nhiều lợi ích cho người đọc.

Chúng tôi hy vọng rằng độc giả luôn luôn ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Thống kê giải đặc biệt gan” nói riêng. Sự quan tâm của bạn là động lực để chúng tôi không ngừng tiến về phía trước.