Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 12/11/2019

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
67
46
Giải bảy
020
947
Giải sáu
5531
5935
3321
7530
2512
3974
Giải năm
9559
6258
Giải tư
93566
71504
98085
68290
69750
70235
29301
58082
02900
37909
33971
78078
51325
76725
Giải ba
05681
78260
05736
63133
Giải nhì
38929
40558
Giải nhất
30621
53411
Đặc biệt
868693
455365
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 04 00; 09
Đầu 1 11; 12
Đầu 2 20; 21(2); 29 25(2)
Đầu 3 31; 35(2) 30; 33; 36
Đầu 4 46; 47
Đầu 5 50; 59 58(2)
Đầu 6 60; 66; 67 65
Đầu 7 71; 74; 78
Đầu 8 81; 85 82
Đầu 9 90; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 05/11/2019

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
00
14
Giải bảy
667
920
Giải sáu
4430
6094
6596
0760
0632
8663
Giải năm
6074
4811
Giải tư
54584
22353
83906
63105
55667
90261
18442
03891
55859
43325
15197
58563
53147
89116
Giải ba
87744
00412
17553
03843
Giải nhì
53462
23682
Giải nhất
05163
47698
Đặc biệt
673459
337883
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 05; 06
Đầu 1 12 11; 14; 16
Đầu 2 20; 25
Đầu 3 30 32
Đầu 4 42; 44 43; 47
Đầu 5 53; 59 53; 59
Đầu 6 61; 62; 63; 67(2) 60; 63(2)
Đầu 7 74
Đầu 8 84 82; 83
Đầu 9 94; 96 91; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 29/10/2019

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
38
31
Giải bảy
776
811
Giải sáu
9021
0542
5290
7468
8102
2949
Giải năm
1708
9594
Giải tư
88755
27266
44034
15248
93027
48013
66754
84904
25686
09526
54913
03931
96316
14631
Giải ba
68041
92396
50919
70891
Giải nhì
80389
87201
Giải nhất
41821
29108
Đặc biệt
194510
973434
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 08 01; 02; 04; 08
Đầu 1 10; 13 11; 13; 16; 19
Đầu 2 21(2); 27 26
Đầu 3 34; 38 31(3); 34
Đầu 4 41; 42; 48 49
Đầu 5 54; 55
Đầu 6 66 68
Đầu 7 76
Đầu 8 89 86
Đầu 9 90; 96 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 22/10/2019

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
10
70
Giải bảy
453
180
Giải sáu
5181
4710
8410
7755
7543
2626
Giải năm
7031
4517
Giải tư
26937
07112
49945
70308
08795
04174
09519
52691
70341
84495
36898
87357
96300
95680
Giải ba
74313
10517
48637
19576
Giải nhì
74437
68687
Giải nhất
78464
69123
Đặc biệt
978529
821605
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 08 00; 05
Đầu 1 10(3); 12; 13; 17; 19 17
Đầu 2 29 23; 26
Đầu 3 31; 37(2) 37
Đầu 4 45 41; 43
Đầu 5 53 55; 57
Đầu 6 64
Đầu 7 74 70; 76
Đầu 8 81 80(2); 87
Đầu 9 95 91; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 15/10/2019

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
28
89
Giải bảy
106
374
Giải sáu
9059
0452
0807
8739
3513
3410
Giải năm
9288
6396
Giải tư
73295
09676
85670
73942
81165
57309
59145
69667
39943
18520
34534
49381
35031
86042
Giải ba
76953
22548
33155
05906
Giải nhì
57539
71821
Giải nhất
67920
79778
Đặc biệt
021843
234384
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 06; 07; 09 06
Đầu 1 10; 13
Đầu 2 20; 28 20; 21
Đầu 3 39 31; 34; 39
Đầu 4 42; 43; 45; 48 42; 43
Đầu 5 52; 53; 59 55
Đầu 6 65 67
Đầu 7 70; 76 74; 78
Đầu 8 88 81; 84; 89
Đầu 9 95 96