Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt

Từ ngày

Đến ngày

Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
  • Chọn tổng :
  • Chọn hiệu :
 

Kết quả thống kê

Dàn số: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số : 53 ngày tính cả ngày về
( 13/07/2018 đến 04/09/2018 )
Điểm gan đến nay là: 4 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 28/11/2022 )

Hướng dẫn sử dụng