Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt

Hướng dẫn sử dụng

Xem kết quả từ ngày

Đến ngày

Các bộ số muốn xem:

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
  • Chọn tổng :
  • Chọn hiệu :
 

Kết quả thống kê

Dàn số: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số : 62 ngày tính cả ngày về
( 03/06/2014 đến 04/08/2014 )
Điểm gan đến nay là: 5 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 09/11/2019 )