Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 20/09/2019

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
49
10
Giải bảy
846
704
Giải sáu
8984
7513
5779
5349
1591
9711
Giải năm
3910
5986
Giải tư
39804
00014
95086
66399
72245
20279
23746
64760
86480
66827
82343
59302
47017
80988
Giải ba
32392
66557
09300
27162
Giải nhì
22598
96398
Giải nhất
33209
95853
Đặc biệt
138528
288526
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 09 00; 02; 04
Đầu 1 10; 13; 14 10; 11; 17
Đầu 2 28 26; 27
Đầu 3
Đầu 4 45; 46(2); 49 43; 49
Đầu 5 57 53
Đầu 6 60; 62
Đầu 7 79(2)
Đầu 8 84; 86 80; 86; 88
Đầu 9 92; 98; 99 91; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 13/09/2019

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
92
17
Giải bảy
720
181
Giải sáu
0857
6641
3970
7053
7572
4500
Giải năm
0858
3875
Giải tư
00423
76552
83137
21432
92848
18358
27659
90231
68549
05711
83668
58062
52129
97215
Giải ba
35931
64042
21950
63814
Giải nhì
37324
19455
Giải nhất
69531
99755
Đặc biệt
575992
563072
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00
Đầu 1 11; 14; 15; 17
Đầu 2 20; 23; 24 29
Đầu 3 31(2); 32; 37 31
Đầu 4 41; 42; 48 49
Đầu 5 52; 57; 58(2); 59 50; 53; 55(2)
Đầu 6 62; 68
Đầu 7 70 72(2); 75
Đầu 8 81
Đầu 9 92(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 06/09/2019

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
67
77
Giải bảy
986
090
Giải sáu
0738
9015
8028
3294
5874
3750
Giải năm
0417
5102
Giải tư
41778
25229
74981
78564
74643
76917
85114
04627
87310
71969
23247
09191
85337
48330
Giải ba
36757
33126
29826
24395
Giải nhì
94316
27947
Giải nhất
62599
17614
Đặc biệt
066164
820285
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02
Đầu 1 14; 15; 16; 17(2) 10; 14
Đầu 2 26; 28; 29 26; 27
Đầu 3 38 30; 37
Đầu 4 43 47(2)
Đầu 5 57 50
Đầu 6 64(2); 67 69
Đầu 7 78 74; 77
Đầu 8 81; 86 85
Đầu 9 99 90; 91; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 30/08/2019

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
82
75
Giải bảy
048
339
Giải sáu
7352
4090
4324
3104
1671
6057
Giải năm
7413
6229
Giải tư
88880
03018
02914
08907
94554
46200
08472
97769
45421
70632
84292
19114
81772
92393
Giải ba
73590
82952
17254
07084
Giải nhì
84343
93360
Giải nhất
50907
49058
Đặc biệt
253712
285988
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 07(2) 04
Đầu 1 12; 13; 14; 18 14
Đầu 2 24 21; 29
Đầu 3 32; 39
Đầu 4 43; 48
Đầu 5 52(2); 54 54; 57; 58
Đầu 6 60; 69
Đầu 7 72 71; 72; 75
Đầu 8 80; 82 84; 88
Đầu 9 90(2) 92; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 23/08/2019

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
57
01
Giải bảy
150
555
Giải sáu
5678
5750
9510
6892
1616
5639
Giải năm
5714
6567
Giải tư
46237
58855
63381
67823
00869
88895
49535
07841
28063
83757
40245
33352
91945
80446
Giải ba
61302
89882
65039
62105
Giải nhì
95888
77499
Giải nhất
13522
91218
Đặc biệt
334181
008211
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02 01; 05
Đầu 1 10; 14 11; 16; 18
Đầu 2 22; 23
Đầu 3 35; 37 39(2)
Đầu 4 41; 45(2); 46
Đầu 5 50(2); 55; 57 52; 55; 57
Đầu 6 69 63; 67
Đầu 7 78
Đầu 8 81(2); 82; 88
Đầu 9 95 92; 99