Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 08/11/2019

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
47
32
Giải bảy
624
660
Giải sáu
1617
7256
1853
5780
2704
8782
Giải năm
8736
0654
Giải tư
98888
46112
63667
66091
91330
91232
13137
50867
75916
62518
94771
03110
35882
75117
Giải ba
95646
22637
52500
74031
Giải nhì
75332
07173
Giải nhất
04291
12112
Đặc biệt
992909
418005
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09 00; 04; 05
Đầu 1 12; 17 10; 12; 16; 17; 18
Đầu 2 24
Đầu 3 30; 32(2); 36; 37(2) 31; 32
Đầu 4 46; 47
Đầu 5 53; 56 54
Đầu 6 67 60; 67
Đầu 7 71; 73
Đầu 8 88 80; 82(2)
Đầu 9 91(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 01/11/2019

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
65
44
Giải bảy
028
317
Giải sáu
2983
9271
1187
1249
9467
5771
Giải năm
9381
1433
Giải tư
79583
35854
67444
67928
82711
26577
08975
54106
22813
44169
09125
50279
46838
68020
Giải ba
12301
00962
09287
24469
Giải nhì
00426
20990
Giải nhất
65028
12557
Đặc biệt
574361
908608
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01 06; 08
Đầu 1 11 13; 17
Đầu 2 26; 28(3) 20; 25
Đầu 3 33; 38
Đầu 4 44 44; 49
Đầu 5 54 57
Đầu 6 61; 62; 65 67; 69(2)
Đầu 7 71; 75; 77 71; 79
Đầu 8 81; 83(2); 87 87
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 25/10/2019

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
52
39
Giải bảy
181
476
Giải sáu
4196
9433
1074
1966
6518
4439
Giải năm
9202
3986
Giải tư
07598
91528
25598
50375
93908
82399
72970
47194
74522
66244
48180
62000
93177
77647
Giải ba
40548
62249
44442
78176
Giải nhì
92353
50779
Giải nhất
02548
82559
Đặc biệt
129905
793340
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 05; 08 00
Đầu 1 18
Đầu 2 28 22
Đầu 3 33 39(2)
Đầu 4 48(2); 49 40; 42; 44; 47
Đầu 5 52; 53 59
Đầu 6 66
Đầu 7 70; 74; 75 76(2); 77; 79
Đầu 8 81 80; 86
Đầu 9 96; 98(2); 99 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 18/10/2019

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
78
72
Giải bảy
558
504
Giải sáu
4679
7673
1173
7822
9956
0849
Giải năm
7977
5562
Giải tư
74843
55369
70035
84056
73058
64992
16019
61525
39981
10851
63973
88232
56346
65164
Giải ba
01281
25737
81442
66085
Giải nhì
81062
52592
Giải nhất
93616
68427
Đặc biệt
238239
033246
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04
Đầu 1 16; 19
Đầu 2 22; 25; 27
Đầu 3 35; 37; 39 32
Đầu 4 43 42; 46(2); 49
Đầu 5 56; 58(2) 51; 56
Đầu 6 62; 69 62; 64
Đầu 7 73(2); 77; 78; 79 72; 73
Đầu 8 81 81; 85
Đầu 9 92 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 11/10/2019

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
16
33
Giải bảy
039
727
Giải sáu
9695
9253
4060
0266
3454
8823
Giải năm
0729
8201
Giải tư
12953
38234
00820
01517
72027
79528
07234
77808
20207
99323
21237
98002
79554
29443
Giải ba
91911
93041
91202
22843
Giải nhì
56398
35504
Giải nhất
56237
32398
Đặc biệt
676108
472264
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 08 01; 02(2); 04; 07; 08
Đầu 1 11; 16; 17
Đầu 2 20; 27; 28; 29 23(2); 27
Đầu 3 34(2); 37; 39 33; 37
Đầu 4 41 43(2)
Đầu 5 53(2) 54(2)
Đầu 6 60 64; 66
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9 95; 98 98