Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/09/2020

Đầu 0 03 1 lần 05 1 lần 06 2 lần 07 1 lần
Đầu 1 10 2 lần 11 3 lần 13 3 lần 14 5 lần 15 1 lần 16 4 lần 17 3 lần 18 2 lần 19 1 lần
Đầu 2 21 1 lần 27 1 lần 29 2 lần
Đầu 3 33 1 lần 34 1 lần 36 2 lần 37 2 lần 38 1 lần 39 1 lần
Đầu 4 40 1 lần 41 1 lần 43 4 lần 45 1 lần 47 2 lần 48 2 lần
Đầu 5 50 1 lần 51 1 lần 57 1 lần 58 2 lần
Đầu 6 61 1 lần 63 3 lần 66 2 lần
Đầu 7 73 2 lần 74 1 lần 76 1 lần 77 1 lần 78 2 lần 79 1 lần
Đầu 8 83 2 lần 85 1 lần 86 2 lần 87 2 lần 88 1 lần 89 2 lần
Đầu 9 91 2 lần 92 1 lần 93 1 lần 94 1 lần 95 1 lần 96 2 lần 97 3 lần 98 1 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/09/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 21/09/2020
ĐB 68757
G.1 12181
G.2 13951 12884
G.3 08419 69298 11237 87495 28647 58511
G.4 6564 9713 9454 7696
G.5 2374 4864 1502 0836 4747 8317
G.6 839 691 363
G.7 29 35 21 49
Loto : 57, 81, 51, 84, 19, 98, 37, 95, 47, 11, 64, 13, 54, 96, 74, 64, 02, 36, 47, 17, 39, 91, 63, 29, 35, 21, 49
Xổ Số Miền Bắc 20/09/2020
ĐB 05042
G.1 66900
G.2 03482 31797
G.3 17931 53457 36521 54749 11897 26393
G.4 0057 0505 1535 7952
G.5 1079 8970 6887 6497 9606 1522
G.6 827 732 174
G.7 54 06 81 61
Loto : 42, 00, 82, 97, 31, 57, 21, 49, 97, 93, 57, 05, 35, 52, 79, 70, 87, 97, 06, 22, 27, 32, 74, 54, 06, 81, 61
Xổ Số Miền Bắc 19/09/2020
ĐB 54004
G.1 72588
G.2 90168 50167
G.3 32779 20782 72573 44493 04989 54543
G.4 2253 7024 2513 3108
G.5 1253 7713 8686 2592 2236 7094
G.6 586 478 322
G.7 95 31 14 68
Loto : 04, 88, 68, 67, 79, 82, 73, 93, 89, 43, 53, 24, 13, 08, 53, 13, 86, 92, 36, 94, 86, 78, 22, 95, 31, 14, 68
Xổ Số Miền Bắc 18/09/2020
ĐB 20290
G.1 28162
G.2 39930 04541
G.3 12820 49798 74603 74480 79568 99474
G.4 2797 7212 6076 9436
G.5 5840 4233 8930 4212 1688 0937
G.6 299 612 363
G.7 01 23 53 45
Loto : 90, 62, 30, 41, 20, 98, 03, 80, 68, 74, 97, 12, 76, 36, 40, 33, 30, 12, 88, 37, 99, 12, 63, 01, 23, 53, 45