Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 14/10/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Đầu 0 01 05 07
Đầu 1 12 14 15 16
Đầu 2 20 24 26 27
Đầu 3 33 35
Đầu 4 43 44 46
Đầu 5 50 53 54 55 57 59
Đầu 6 61 63 64 65 66 67 68
Đầu 7 71 72 73 74 75 77 79
Đầu 8 83 84 86 87 89
Đầu 9 94 96 97

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10 2 lần 05,50 3 lần 07,70 1 lần 12,21 1 lần
14,41 2 lần 15,51 2 lần 16,61 3 lần 20,02 2 lần
24,42 2 lần 26,62 2 lần 27,72 3 lần 33,33 4 lần
35,53 4 lần 43,34 1 lần 44,44 1 lần 46,64 4 lần
54,45 1 lần 55,55 1 lần 57,75 4 lần 59,95 1 lần
63,36 1 lần 65,56 2 lần 66,66 1 lần 67,76 1 lần
68,86 2 lần 71,17 2 lần 73,37 2 lần 74,47 1 lần
77,77 1 lần 79,97 2 lần 83,38 3 lần 84,48 1 lần
87,78 2 lần 89,98 1 lần 94,49 2 lần 96,69 1 lần