Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 30/11/2020

Đầu 0 01 3 lần 02 1 lần 03 2 lần 04 1 lần 06 1 lần 07 1 lần 08 3 lần 09 3 lần
Đầu 1 11 1 lần 12 1 lần 14 1 lần 16 2 lần 17 1 lần 18 2 lần
Đầu 2 20 2 lần 21 2 lần 23 1 lần 24 1 lần 25 1 lần 26 1 lần 27 3 lần 28 1 lần
Đầu 3 31 1 lần 36 2 lần 37 1 lần 38 1 lần 39 1 lần
Đầu 4 40 1 lần 41 2 lần 43 1 lần 44 2 lần 48 1 lần 49 2 lần
Đầu 5 50 1 lần 51 2 lần 52 2 lần 56 1 lần 59 1 lần
Đầu 6 61 5 lần 62 3 lần 68 1 lần
Đầu 7 70 2 lần 71 1 lần 72 1 lần 73 1 lần 75 1 lần 77 1 lần
Đầu 8 81 4 lần 82 2 lần 84 1 lần 85 1 lần 88 1 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 2 lần 92 2 lần 94 4 lần 95 3 lần 96 1 lần 97 1 lần 98 1 lần 99 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 30/11/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 30/11/2020
ĐB 05104
G.1 26356
G.2 66484 45998
G.3 91627 93385 82989 59174 58508 09681
G.4 0148 3201 1119 4823
G.5 7264 0945 7046 6015 5299 9252
G.6 649 984 813
G.7 31 87 25 41
Loto : 04, 56, 84, 98, 27, 85, 89, 74, 08, 81, 48, 01, 19, 23, 64, 45, 46, 15, 99, 52, 49, 84, 13, 31, 87, 25, 41
Xổ Số Miền Bắc 29/11/2020
ĐB 83669
G.1 46822
G.2 59811 96755
G.3 12854 77054 65439 59988 22305 41126
G.4 9285 8709 4697 5849
G.5 8056 1949 1582 4696 1372 5356
G.6 530 252 518
G.7 17 05 24 46
Loto : 69, 22, 11, 55, 54, 54, 39, 88, 05, 26, 85, 09, 97, 49, 56, 49, 82, 96, 72, 56, 30, 52, 18, 17, 05, 24, 46
Xổ Số Miền Bắc 28/11/2020
ĐB 10764
G.1 86559
G.2 69864 81977
G.3 11944 83033 36855 64616 75784 35909
G.4 8423 2647 0730 5208
G.5 5496 5008 5342 5670 1306 3257
G.6 067 190 696
G.7 11 25 92 99
Loto : 64, 59, 64, 77, 44, 33, 55, 16, 84, 09, 23, 47, 30, 08, 96, 08, 42, 70, 06, 57, 67, 90, 96, 11, 25, 92, 99
Xổ Số Miền Bắc 27/11/2020
ĐB 23126
G.1 31552
G.2 98728 16205
G.3 58033 73402 98742 17486 65718 16869
G.4 4953 1095 0185 0413
G.5 0966 0669 6803 5369 9081 5719
G.6 020 067 108
G.7 49 73 98 56
Loto : 26, 52, 28, 05, 33, 02, 42, 86, 18, 69, 53, 95, 85, 13, 66, 69, 03, 69, 81, 19, 20, 67, 08, 49, 73, 98, 56