Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 27/05/2020

Đầu 0 01 1 lần 04 1 lần 05 2 lần 06 2 lần 08 1 lần 09 5 lần
Đầu 1 11 1 lần 13 1 lần 15 1 lần 18 1 lần 19 1 lần
Đầu 2 23 1 lần 24 1 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 4 lần 32 1 lần 39 1 lần
Đầu 4 41 1 lần 45 1 lần
Đầu 5 54 1 lần 55 1 lần 56 1 lần 58 1 lần 59 1 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 1 lần 62 1 lần 63 2 lần 65 1 lần 68 2 lần 69 2 lần
Đầu 7 72 1 lần 76 2 lần 78 1 lần 79 2 lần
Đầu 8 81 1 lần 86 1 lần 89 2 lần
Đầu 9 91 2 lần 93 1 lần 97 1 lần 98 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 27/05/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 27/05/2020
ĐB 06561
G.1 61403
G.2 18807 00310
G.3 45555 10205 66260 07051 09084 45474
G.4 9773 5356 8014 7498
G.5 4610 0043 9973 0230 1522 1164
G.6 675 187 962
G.7 48 68 91 39
Loto : 61, 03, 07, 10, 55, 05, 60, 51, 84, 74, 73, 56, 14, 98, 10, 43, 73, 30, 22, 64, 75, 87, 62, 48, 68, 91, 39
Xổ Số Miền Bắc 26/05/2020
ĐB 29154
G.1 10231
G.2 72151 37224
G.3 37088 24661 17564 36179 90044 01748
G.4 3374 7589 7515 1394
G.5 9469 7601 6082 1709 4165 7397
G.6 051 155 510
G.7 71 50 00 61
Loto : 54, 31, 51, 24, 88, 61, 64, 79, 44, 48, 74, 89, 15, 94, 69, 01, 82, 09, 65, 97, 51, 55, 10, 71, 50, 00, 61
Xổ Số Miền Bắc 25/05/2020
ĐB 67211
G.1 38314
G.2 77817 84447
G.3 81110 46431 87685 91275 69911 15960
G.4 7347 5053 7539 1000
G.5 7585 0343 8124 0287 0211 2441
G.6 524 953 120
G.7 99 12 78 64
Loto : 11, 14, 17, 47, 10, 31, 85, 75, 11, 60, 47, 53, 39, 00, 85, 43, 24, 87, 11, 41, 24, 53, 20, 99, 12, 78, 64
Xổ Số Miền Bắc 24/05/2020
ĐB 81779
G.1 30531
G.2 03586 66082
G.3 93365 20748 75056 96191 55615 33595
G.4 0337 0432 8836 8514
G.5 5483 8187 8946 3350 6883 3585
G.6 382 748 714
G.7 22 57 12 19
Loto : 79, 31, 86, 82, 65, 48, 56, 91, 15, 95, 37, 32, 36, 14, 83, 87, 46, 50, 83, 85, 82, 48, 14, 22, 57, 12, 19