Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 18/01/2020

Đầu 0 00 4 lần 01 2 lần 02 2 lần 03 1 lần 05 5 lần 07 1 lần 08 2 lần 09 1 lần
Đầu 1 11 3 lần 15 2 lần 18 2 lần 19 1 lần
Đầu 2 20 1 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 2 lần 34 1 lần 35 1 lần 38 6 lần 39 1 lần
Đầu 4 45 1 lần
Đầu 5 56 2 lần 59 2 lần
Đầu 6 60 2 lần 61 1 lần 62 2 lần 69 3 lần
Đầu 7 71 2 lần 72 2 lần 75 3 lần 76 1 lần 77 1 lần 78 1 lần
Đầu 8 81 2 lần 84 2 lần 85 1 lần 87 3 lần 88 4 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 2 lần 94 1 lần 95 2 lần 97 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 18/01/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 18/01/2020

ĐB 34706
G.1 91118
G.2 29837 38146
G.3 01080 08089 62709
14042 77255 32218
G.4 7951 0481 4730 3337
G.5 9871 3345 9998
3635 0850 8174
G.6 849 764 801
G.7 89 71 59 48
Loto : 06, 18, 37, 46, 80, 89, 09, 42, 55, 18, 51, 81, 30, 37, 71, 45, 98, 35, 50, 74, 49, 64, 01, 89, 71, 59, 48

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 17/01/2020

ĐB 97571
G.1 47197
G.2 47647 17744
G.3 47592 26520 30084
79871 81710 50342
G.4 9731 0247 2568 7406
G.5 0171 9849 8978
7302 5438 0464
G.6 646 470 572
G.7 74 71 84 28
Loto : 71, 97, 47, 44, 92, 20, 84, 71, 10, 42, 31, 47, 68, 06, 71, 49, 78, 02, 38, 64, 46, 70, 72, 74, 71, 84, 28

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 16/01/2020

ĐB 72782
G.1 22594
G.2 39470 47122
G.3 93338 58150 78231
16644 36281 68512
G.4 5160 5620 1592 3662
G.5 4591 6532 0312
9899 2437 1629
G.6 189 483 518
G.7 93 71 64 19
Loto : 82, 94, 70, 22, 38, 50, 31, 44, 81, 12, 60, 20, 92, 62, 91, 32, 12, 99, 37, 29, 89, 83, 18, 93, 71, 64, 19

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 15/01/2020

ĐB 26710
G.1 35188
G.2 25581 88005
G.3 69977 85413 61620
04874 09021 00033
G.4 8791 9127 8770 6440
G.5 2126 3362 0322
1381 4294 6889
G.6 151 333 401
G.7 54 24 84 33
Loto : 10, 88, 81, 05, 77, 13, 20, 74, 21, 33, 91, 27, 70, 40, 26, 62, 22, 81, 94, 89, 51, 33, 01, 54, 24, 84, 33