Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 15/11/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0 00 05 06 07 08 09
Đầu 1 11 15 17
Đầu 2 20 22 27
Đầu 3 31 32 35 37 38 39
Đầu 4 43 44 45 47
Đầu 5 50 52 53 54 56 57 59
Đầu 6 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 83 84 85 86 87 89
Đầu 9 90 94 95 97 98 99

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00 1 lần 05,50 4 lần 06,60 2 lần 07,70 6 lần
08,80 4 lần 09,90 2 lần 11,11 2 lần 15,51 2 lần
17,71 4 lần 20,02 1 lần 22,22 3 lần 27,72 2 lần
31,13 1 lần 32,23 1 lần 35,53 2 lần 37,73 2 lần
38,83 2 lần 39,93 1 lần 43,34 2 lần 44,44 1 lần
45,54 2 lần 47,74 2 lần 52,25 1 lần 56,65 1 lần
57,75 2 lần 59,95 3 lần 68,86 2 lần 69,96 1 lần
76,67 3 lần 77,77 3 lần 78,87 4 lần 79,97 3 lần
84,48 1 lần 85,58 2 lần 89,98 4 lần 94,49 2 lần
99,99 1 lần