Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/08/2020

Đầu 0 04 1 lần 06 1 lần
Đầu 1 10 1 lần 11 1 lần 13 1 lần 15 2 lần 17 1 lần 18 2 lần
Đầu 2 21 1 lần 23 1 lần 25 1 lần 27 1 lần 28 1 lần
Đầu 3 32 2 lần 34 1 lần 35 2 lần 37 2 lần 38 1 lần
Đầu 4 40 4 lần 43 1 lần 44 1 lần 45 2 lần
Đầu 5 50 1 lần 52 1 lần 57 2 lần
Đầu 6 60 5 lần 61 1 lần 62 1 lần 63 2 lần 64 1 lần 65 1 lần 66 1 lần
Đầu 7 71 1 lần 72 2 lần 74 1 lần 75 2 lần 76 1 lần 79 2 lần
Đầu 8 81 1 lần 82 1 lần 87 1 lần
Đầu 9 90 1 lần 92 2 lần 94 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 06/08/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 06/08/2020
ĐB 25375
G.1 73575
G.2 73055 08586
G.3 64760 84186 78766 90568 02528 04124
G.4 5970 1429 5731 2368
G.5 9602 5251 2818 2419 9235 8445
G.6 527 063 009
G.7 47 81 65 90
Loto : 75, 75, 55, 86, 60, 86, 66, 68, 28, 24, 70, 29, 31, 68, 02, 51, 18, 19, 35, 45, 27, 63, 09, 47, 81, 65, 90
Xổ Số Miền Bắc 05/08/2020
ĐB 18296
G.1 78477
G.2 45550 43096
G.3 96358 95929 36559 75128 57239 55000
G.4 2284 1927 2908 2545
G.5 5295 6291 5648 2972 2391 3723
G.6 439 561 453
G.7 14 30 09 34
Loto : 96, 77, 50, 96, 58, 29, 59, 28, 39, 00, 84, 27, 08, 45, 95, 91, 48, 72, 91, 23, 39, 61, 53, 14, 30, 09, 34
Xổ Số Miền Bắc 04/08/2020
ĐB 11617
G.1 14482
G.2 90947 57775
G.3 00159 49308 23844 25801 51183 36488
G.4 6814 7456 4506 3570
G.5 5801 7707 8657 9139 0350 1071
G.6 640 101 838
G.7 21 74 87 38
Loto : 17, 82, 47, 75, 59, 08, 44, 01, 83, 88, 14, 56, 06, 70, 01, 07, 57, 39, 50, 71, 40, 01, 38, 21, 74, 87, 38
Xổ Số Miền Bắc 03/08/2020
ĐB 02836
G.1 17739
G.2 83199 41288
G.3 39790 00210 40555 56056 67292 22705
G.4 4384 5028 9522 4619
G.5 3983 6315 5489 1832 5554 6959
G.6 264 195 824
G.7 65 35 36 49
Loto : 36, 39, 99, 88, 90, 10, 55, 56, 92, 05, 84, 28, 22, 19, 83, 15, 89, 32, 54, 59, 64, 95, 24, 65, 35, 36, 49