Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/02/2021

Đầu 0 03 3 lần 07 1 lần 08 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 11 3 lần 16 1 lần 17 1 lần 18 1 lần
Đầu 2 21 2 lần 23 2 lần 26 1 lần 28 1 lần
Đầu 3 31 2 lần 33 1 lần 35 1 lần 36 1 lần 38 1 lần 39 2 lần
Đầu 4 41 1 lần 42 1 lần 43 1 lần 44 2 lần 45 1 lần 47 1 lần
Đầu 5 50 1 lần 51 4 lần 52 1 lần 54 1 lần 55 1 lần 58 1 lần 59 2 lần
Đầu 6 63 1 lần 68 1 lần
Đầu 7 71 1 lần 73 1 lần 74 3 lần 76 3 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 2 lần 82 1 lần 85 2 lần 86 3 lần 87 1 lần 88 1 lần 89 2 lần
Đầu 9 91 2 lần 93 1 lần 94 3 lần 96 2 lần 97 1 lần 98 1 lần 99 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/02/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 25/02/2021
ĐB 35855
G.1 42177
G.2 20074 32589
G.3 86484 98975 32529 41999 83797 88245
G.4 2972 1141 5546 9411
G.5 7013 8211 8017 1160 4564 7055
G.6 631 833 406
G.7 69 98 05 73
Loto : 55, 77, 74, 89, 84, 75, 29, 99, 97, 45, 72, 41, 46, 11, 13, 11, 17, 60, 64, 55, 31, 33, 06, 69, 98, 05, 73
Xổ Số Miền Bắc 24/02/2021
ĐB 93315
G.1 73168
G.2 22638 92974
G.3 52693 70286 16719 69491 29122 08843
G.4 4639 3060 0385 5877
G.5 3640 8917 8654 4150 4993 6847
G.6 185 609 564
G.7 32 78 02 68
Loto : 15, 68, 38, 74, 93, 86, 19, 91, 22, 43, 39, 60, 85, 77, 40, 17, 54, 50, 93, 47, 85, 09, 64, 32, 78, 02, 68
Xổ Số Miền Bắc 23/02/2021
ĐB 17110
G.1 80128
G.2 97658 76413
G.3 85597 80481 92887 00464 54369 92065
G.4 6321 6491 5875 2498
G.5 7374 4158 9701 1117 6132 1301
G.6 983 606 343
G.7 26 08 59 86
Loto : 10, 28, 58, 13, 97, 81, 87, 64, 69, 65, 21, 91, 75, 98, 74, 58, 01, 17, 32, 01, 83, 06, 43, 26, 08, 59, 86
Xổ Số Miền Bắc 22/02/2021
ĐB 77708
G.1 39543
G.2 90233 40768
G.3 85526 36698 75087 25643 46163 77825
G.4 6424 1416 0405 9483
G.5 3242 5032 8071 7329 7493 0875
G.6 718 462 025
G.7 67 18 32 16
Loto : 08, 43, 33, 68, 26, 98, 87, 43, 63, 25, 24, 16, 05, 83, 42, 32, 71, 29, 93, 75, 18, 62, 25, 67, 18, 32, 16