Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 28/03/2020

Đầu 0 02 2 lần 03 4 lần 06 2 lần 07 1 lần 09 3 lần
Đầu 1 11 2 lần 13 2 lần 15 2 lần 16 3 lần 17 2 lần 18 1 lần
Đầu 2 22 1 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 2 lần 33 1 lần 39 2 lần
Đầu 4 42 1 lần 43 3 lần 47 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 52 1 lần 58 1 lần
Đầu 6 61 2 lần 63 1 lần 66 2 lần 67 1 lần 68 1 lần
Đầu 7 71 1 lần 72 1 lần 73 5 lần 75 3 lần 76 1 lần 77 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 82 1 lần 83 1 lần 85 2 lần 87 1 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 4 lần 92 2 lần 93 4 lần 95 5 lần 96 4 lần 97 6 lần 98 1 lần 99 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 28/03/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 28/03/2020
ĐB 91159
G.1 40109
G.2 87459 66379
G.3 97314 60879 30091 10908 57906 96546
G.4 6281 0402 5637 7531
G.5 3528 3363 6791 7953 1195 6735
G.6 815 758 345
G.7 74 03 10 23
Loto : 59, 09, 59, 79, 14, 79, 91, 08, 06, 46, 81, 02, 37, 31, 28, 63, 91, 53, 95, 35, 15, 58, 45, 74, 03, 10, 23
Xổ Số Miền Bắc 27/03/2020
ĐB 33555
G.1 52557
G.2 50894 51062
G.3 17067 41228 31970 92048 36571 26045
G.4 4978 9209 8932 8979
G.5 9923 2793 6344 1138 5679 5484
G.6 204 276 911
G.7 82 38 99 54
Loto : 55, 57, 94, 62, 67, 28, 70, 48, 71, 45, 78, 09, 32, 79, 23, 93, 44, 38, 79, 84, 04, 76, 11, 82, 38, 99, 54
Xổ Số Miền Bắc 26/03/2020
ĐB 94135
G.1 22095
G.2 09748 36993
G.3 72676 03613 18638 00004 49295 78138
G.4 0172 3503 5464 8693
G.5 4512 8354 8195 3258 7506 9634
G.6 910 855 136
G.7 06 93 82 80
Loto : 35, 95, 48, 93, 76, 13, 38, 04, 95, 38, 72, 03, 64, 93, 12, 54, 95, 58, 06, 34, 10, 55, 36, 06, 93, 82, 80
Xổ Số Miền Bắc 25/03/2020
ĐB 54296
G.1 54643
G.2 85240 19833
G.3 47082 32268 46213 34273 56000 09457
G.4 5564 0066 2488 4437
G.5 7455 3884 3745 8018 4711 4882
G.6 184 517 673
G.7 68 19 21 48
Loto : 96, 43, 40, 33, 82, 68, 13, 73, 00, 57, 64, 66, 88, 37, 55, 84, 45, 18, 11, 82, 84, 17, 73, 68, 19, 21, 48