Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/05/2021

Đầu 0 01 1 lần 02 2 lần 04 3 lần 05 2 lần 07 3 lần 08 1 lần
Đầu 1 10 3 lần 11 1 lần 13 1 lần 14 4 lần 15 2 lần 16 1 lần 18 3 lần 19 2 lần
Đầu 2 20 2 lần 21 1 lần 22 2 lần 24 1 lần 27 1 lần 29 2 lần
Đầu 3 35 1 lần 37 2 lần
Đầu 4 43 1 lần 45 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 53 1 lần 59 1 lần
Đầu 6 61 1 lần 67 1 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 2 lần 71 3 lần 72 1 lần 74 1 lần 75 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 80 1 lần 82 1 lần 84 1 lần 85 1 lần 86 1 lần
Đầu 9 92 1 lần 94 2 lần 97 1 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/05/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 14/05/2021
ĐB 81047
G.1 91687
G.2 87624 88230
G.3 59985 32032 68527 94667 83229 11815
G.4 0131 0750 0166 4345
G.5 6055 0989 3003 2785 7579 1802
G.6 151 324 986
G.7 13 14 37 94
Loto : 47, 87, 24, 30, 85, 32, 27, 67, 29, 15, 31, 50, 66, 45, 55, 89, 03, 85, 79, 02, 51, 24, 86, 13, 14, 37, 94
Xổ Số Miền Bắc 13/05/2021
ĐB 68664
G.1 81431
G.2 40720 22183
G.3 91639 33161 83447 46988 64519 25878
G.4 1896 1399 1212 5965
G.5 8505 4981 2318 7544 2891 0191
G.6 917 833 388
G.7 09 33 02 23
Loto : 64, 31, 20, 83, 39, 61, 47, 88, 19, 78, 96, 99, 12, 65, 05, 81, 18, 44, 91, 91, 17, 33, 88, 09, 33, 02, 23
Xổ Số Miền Bắc 12/05/2021
ĐB 49650
G.1 06579
G.2 14342 12281
G.3 41247 66322 82113 01646 94819 44572
G.4 8517 1916 6068 4664
G.5 1402 7744 5242 9550 5712 2726
G.6 931 274 752
G.7 13 55 70 67
Loto : 50, 79, 42, 81, 47, 22, 13, 46, 19, 72, 17, 16, 68, 64, 02, 44, 42, 50, 12, 26, 31, 74, 52, 13, 55, 70, 67
Xổ Số Miền Bắc 11/05/2021
ĐB 57470
G.1 46413
G.2 73469 30308
G.3 31583 38456 58820 47386 50654 84672
G.4 6636 4486 2882 4552
G.5 8818 0806 9150 5583 1613 2304
G.6 826 058 851
G.7 21 04 47 74
Loto : 70, 13, 69, 08, 83, 56, 20, 86, 54, 72, 36, 86, 82, 52, 18, 06, 50, 83, 13, 04, 26, 58, 51, 21, 04, 47, 74