Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 03/08/2021

Đầu 0 01 1 lần 03 8 lần 05 1 lần 06 2 lần 08 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 11 2 lần 13 1 lần 14 2 lần 16 2 lần 18 1 lần
Đầu 2 21 1 lần 23 1 lần
Đầu 3 32 1 lần 33 1 lần 34 2 lần 35 1 lần 36 2 lần 37 1 lần
Đầu 4 41 3 lần 44 1 lần 45 1 lần 48 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 50 1 lần 51 3 lần 53 2 lần 54 2 lần 55 2 lần 56 2 lần 58 1 lần
Đầu 6 63 1 lần 64 1 lần 66 1 lần
Đầu 7 73 1 lần 76 1 lần
Đầu 8 81 2 lần 83 3 lần 85 1 lần 86 1 lần 88 1 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 3 lần 92 2 lần 93 1 lần 95 2 lần 96 3 lần 97 1 lần 98 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 03/08/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 03/08/2021
ĐB 10004
G.1 11355
G.2 59096 48107
G.3 92669 83783 21445 04439 83220 17396
G.4 6205 4183 7593 2181
G.5 6375 0632 1913 6866 5399 0180
G.6 501 431 945
G.7 42 13 61 53
Loto : 04, 55, 96, 07, 69, 83, 45, 39, 20, 96, 05, 83, 93, 81, 75, 32, 13, 66, 99, 80, 01, 31, 45, 42, 13, 61, 53
Xổ Số Miền Bắc 02/08/2021
ĐB 71424
G.1 01082
G.2 35981 28691
G.3 98350 38957 19491 64270 62415 46173
G.4 0712 4253 8081 9582
G.5 9402 3740 1725 0914 7478 8409
G.6 216 604 659
G.7 03 47 12 73
Loto : 24, 82, 81, 91, 50, 57, 91, 70, 15, 73, 12, 53, 81, 82, 02, 40, 25, 14, 78, 09, 16, 04, 59, 03, 47, 12, 73
Xổ Số Miền Bắc 01/08/2021
ĐB 88081
G.1 34286
G.2 12650 78390
G.3 65925 29421 79263 20662 91370 06502
G.4 5515 5202 8485 5405
G.5 4259 6115 5263 9048 8120 9098
G.6 899 010 422
G.7 26 31 33 02
Loto : 81, 86, 50, 90, 25, 21, 63, 62, 70, 02, 15, 02, 85, 05, 59, 15, 63, 48, 20, 98, 99, 10, 22, 26, 31, 33, 02
Xổ Số Miền Bắc 31/07/2021
ĐB 62914
G.1 46071
G.2 98980 95741
G.3 26539 31784 96085 46547 71258 97111
G.4 6982 5615 1519 2688
G.5 9506 8130 3488 5421 3537 7014
G.6 575 826 238
G.7 27 66 82 96
Loto : 14, 71, 80, 41, 39, 84, 85, 47, 58, 11, 82, 15, 19, 88, 06, 30, 88, 21, 37, 14, 75, 26, 38, 27, 66, 82, 96