Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 23/02/2020

Đầu 0 02 1 lần 03 2 lần 05 2 lần 06 1 lần 07 3 lần 08 3 lần
Đầu 1 10 1 lần 12 1 lần 13 1 lần 15 1 lần 17 1 lần 18 2 lần
Đầu 2 21 1 lần 22 3 lần 23 1 lần 25 2 lần 26 5 lần 27 3 lần 28 3 lần
Đầu 3 32 1 lần 33 1 lần 39 1 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 1 lần 42 1 lần 43 1 lần 44 1 lần 45 3 lần 46 1 lần 47 2 lần 48 3 lần
Đầu 5 50 1 lần 52 4 lần 53 1 lần 54 1 lần 55 4 lần 56 4 lần 57 6 lần
Đầu 6 61 1 lần 66 1 lần 67 1 lần 68 2 lần
Đầu 7 70 1 lần 71 1 lần 72 2 lần 74 2 lần 75 2 lần 76 3 lần 77 10 lần
Đầu 8 82 2 lần 85 1 lần 87 3 lần 88 2 lần
Đầu 9 90 1 lần 92 1 lần 94 1 lần 95 5 lần 97 2 lần 98 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 23/02/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 23/02/2020
ĐB 36144
G.1 93004
G.2 25702 82940
G.3 08697 31608 74878 98769 17003 02375
G.4 5161 6520 8407 2857
G.5 2068 5776 5063 3226 8275 7871
G.6 777 765 975
G.7 42 73 24 38
Loto : 44, 04, 02, 40, 97, 08, 78, 69, 03, 75, 61, 20, 07, 57, 68, 76, 63, 26, 75, 71, 77, 65, 75, 42, 73, 24, 38
Xổ Số Miền Bắc 22/02/2020
ĐB 37647
G.1 52140
G.2 89553 90068
G.3 44299 40219 65973 97734 71363 33287
G.4 5186 0315 8723 2476
G.5 0514 7691 4034 7789 0370 5295
G.6 078 684 757
G.7 33 60 62 32
Loto : 47, 40, 53, 68, 99, 19, 73, 34, 63, 87, 86, 15, 23, 76, 14, 91, 34, 89, 70, 95, 78, 84, 57, 33, 60, 62, 32
Xổ Số Miền Bắc 21/02/2020
ĐB 36089
G.1 26541
G.2 33678 81840
G.3 88284 23901 70618 26101 96261 59205
G.4 6019 0705 1674 8595
G.5 8929 7766 5065 5562 6785 3432
G.6 174 366 533
G.7 57 40 61 67
Loto : 89, 41, 78, 40, 84, 01, 18, 01, 61, 05, 19, 05, 74, 95, 29, 66, 65, 62, 85, 32, 74, 66, 33, 57, 40, 61, 67
Xổ Số Miền Bắc 20/02/2020
ĐB 22204
G.1 15061
G.2 10606 26736
G.3 99942 79268 04489 14967 69815 07814
G.4 8749 4107 2844 2015
G.5 1999 8055 8891 3495 5148 1505
G.6 883 194 394
G.7 93 31 40 22
Loto : 04, 61, 06, 36, 42, 68, 89, 67, 15, 14, 49, 07, 44, 15, 99, 55, 91, 95, 48, 05, 83, 94, 94, 93, 31, 40, 22