Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/01/2022

Đầu 0 02 1 lần 04 3 lần 05 2 lần 06 1 lần 07 1 lần
Đầu 1 12 2 lần 14 3 lần 17 1 lần 18 1 lần 19 1 lần
Đầu 2 25 1 lần
Đầu 3 31 1 lần 32 1 lần 34 4 lần 35 1 lần 36 1 lần 37 1 lần
Đầu 4 41 1 lần 42 1 lần 43 1 lần 44 3 lần 47 1 lần 48 2 lần
Đầu 5 50 3 lần 52 2 lần 53 1 lần 54 3 lần 55 2 lần 56 1 lần 57 2 lần 59 2 lần
Đầu 6 60 1 lần 65 2 lần 67 1 lần
Đầu 7 70 2 lần 73 1 lần 74 3 lần 75 1 lần 77 1 lần 78 3 lần 79 2 lần
Đầu 8 80 1 lần 82 4 lần 84 3 lần 85 1 lần
Đầu 9 92 1 lần 94 3 lần 96 1 lần 97 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 20/01/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 20/01/2022
ĐB 71085
G.1 18328
G.2 78797 48541
G.3 46956 56008 54100 55367 39190 50473
G.4 5382 2316 9902 5825
G.5 7643 2127 0441 0554 6448 9387
G.6 138 764 484
G.7 49 41 71 25
Loto : 85, 28, 97, 41, 56, 08, 00, 67, 90, 73, 82, 16, 02, 25, 43, 27, 41, 54, 48, 87, 38, 64, 84, 49, 41, 71, 25
Xổ Số Miền Bắc 19/01/2022
ĐB 76930
G.1 48843
G.2 41006 76053
G.3 77833 47386 77768 37997 13541 78878
G.4 8261 3990 8384 7358
G.5 1925 0958 1946 9108 8203 1335
G.6 938 896 778
G.7 93 91 60 54
Loto : 30, 43, 06, 53, 33, 86, 68, 97, 41, 78, 61, 90, 84, 58, 25, 58, 46, 08, 03, 35, 38, 96, 78, 93, 91, 60, 54
Xổ Số Miền Bắc 18/01/2022
ĐB 46384
G.1 25306
G.2 69864 13585
G.3 02154 92020 72481 99996 31657 99642
G.4 8470 5095 0718 6124
G.5 3254 4223 3465 8258 1568 2404
G.6 772 095 306
G.7 78 90 92 74
Loto : 84, 06, 64, 85, 54, 20, 81, 96, 57, 42, 70, 95, 18, 24, 54, 23, 65, 58, 68, 04, 72, 95, 06, 78, 90, 92, 74
Xổ Số Miền Bắc 17/01/2022
ĐB 88041
G.1 36730
G.2 73089 38298
G.3 65757 45175 30708 86796 92638 82598
G.4 7621 2164 0664 0022
G.5 3870 3305 1752 1265 5131 5477
G.6 099 539 479
G.7 09 17 44 39
Loto : 41, 30, 89, 98, 57, 75, 08, 96, 38, 98, 21, 64, 64, 22, 70, 05, 52, 65, 31, 77, 99, 39, 79, 09, 17, 44, 39