KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

XSKG chủ nhật ngày 15/12/2019

Đặc Biệt 512304
Giải Nhất 27807
Giải Nhì 68643
Giải Ba 29075 07112
Giải Tư 07821 57694 79599 77684
70196 68159 37003
Giải Năm 0281
Giải Sáu 2058 8556 7717
Giải Bảy 803
Giải Tám 12
Đầu Loto
0 03(2), 04, 07
1 12(2), 17
2 21
3
4 43
5 56, 58, 59
6
7 75
8 81, 84
9 94, 96, 99
Đuôi Loto
0
1 21, 81
2 12(2)
3 03(2), 43
4 04, 84, 94
5 75
6 56, 96
7 07, 17
8 58
9 59, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

XSKG chủ nhật ngày 08/12/2019

Đặc Biệt 238830
Giải Nhất 64401
Giải Nhì 61606
Giải Ba 18312 75345
Giải Tư 10509 50228 65446 69600
40047 82086 63517
Giải Năm 7024
Giải Sáu 1246 1391 7665
Giải Bảy 061
Giải Tám 41
Đầu Loto
0 00, 01, 06, 09
1 12, 17
2 24, 28
3 30
4 41, 45, 46(2), 47
5
6 61, 65
7
8 86
9 91
Đuôi Loto
0 00, 30
1 01, 41, 61, 91
2 12
3
4 24
5 45, 65
6 06, 46(2), 86
7 17, 47
8 28
9 09

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

XSKG chủ nhật ngày 01/12/2019

Đặc Biệt 830638
Giải Nhất 22039
Giải Nhì 51638
Giải Ba 22082 69161
Giải Tư 13223 25016 50798 11406
00781 31582 24956
Giải Năm 1356
Giải Sáu 6617 9865 1176
Giải Bảy 078
Giải Tám 21
Đầu Loto
0 06
1 16, 17
2 21, 23
3 38(2), 39
4
5 56(2)
6 61, 65
7 76, 78
8 81, 82(2)
9 98
Đuôi Loto
0
1 21, 61, 81
2 82(2)
3 23
4
5 65
6 06, 16, 56(2), 76
7 17
8 38(2), 78, 98
9 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

XSKG chủ nhật ngày 24/11/2019

Đặc Biệt 194022
Giải Nhất 84912
Giải Nhì 69219
Giải Ba 42338 44023
Giải Tư 49400 30656 15352 63303
74545 05985 09389
Giải Năm 0753
Giải Sáu 4621 8216 1574
Giải Bảy 488
Giải Tám 59
Đầu Loto
0 00, 03
1 12, 16, 19
2 21, 22, 23
3 38
4 45
5 52, 53, 56, 59
6
7 74
8 85, 88, 89
9
Đuôi Loto
0 00
1 21
2 12, 22, 52
3 03, 23, 53
4 74
5 45, 85
6 16, 56
7
8 38, 88
9 19, 59, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

XSKG chủ nhật ngày 17/11/2019

Đặc Biệt 238888
Giải Nhất 90329
Giải Nhì 74524
Giải Ba 29521 27482
Giải Tư 06297 02083 85345 74603
52061 84801 87525
Giải Năm 0878
Giải Sáu 8584 5973 8250
Giải Bảy 212
Giải Tám 49
Đầu Loto
0 01, 03
1 12
2 21, 24, 25, 29
3
4 45, 49
5 50
6 61
7 73, 78
8 82, 83, 84, 88
9 97
Đuôi Loto
0 50
1 01, 21, 61
2 12, 82
3 03, 73, 83
4 24, 84
5 25, 45
6
7 97
8 78, 88
9 29, 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

XSKG chủ nhật ngày 10/11/2019

Đặc Biệt 369416
Giải Nhất 55385
Giải Nhì 99650
Giải Ba 26037 01354
Giải Tư 67714 47492 52286 70491
79065 45290 18868
Giải Năm 5062
Giải Sáu 3461 4749 2883
Giải Bảy 688
Giải Tám 67
Đầu Loto
0
1 14, 16
2
3 37
4 49
5 50, 54
6 61, 62, 65, 67, 68
7
8 83, 85, 86, 88
9 90, 91, 92
Đuôi Loto
0 50, 90
1 61, 91
2 62, 92
3 83
4 14, 54
5 65, 85
6 16, 86
7 37, 67
8 68, 88
9 49