XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,284,139,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00691 - Thứ 6 ngày 15/01/2021
04 06 10 13 26 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 13,284,139,000
Giải nhất 20 10,000,000
Giải nhì 891 300,000
Giải ba 13,949 30,000
Kỳ quay thưởng: #00690 - Thứ 4 ngày 13/01/2021
19 20 21 28 33 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 19,778,012,000
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 929 300,000
Giải ba 16,505 30,000
Kỳ quay thưởng: #00689 - Chủ nhật ngày 10/01/2021
10 11 22 32 38 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,016,946,500
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 983 300,000
Giải ba 16,356 30,000
Kỳ quay thưởng: #00688 - Thứ 6 ngày 08/01/2021
08 19 22 25 32 35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,509,836,500
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 868 300,000
Giải ba 15,534 30,000
Kỳ quay thưởng: #00687 - Thứ 4 ngày 06/01/2021
22 27 30 35 40 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,043,389,000
Giải nhất 26 10,000,000
Giải nhì 866 300,000
Giải ba 14,412 30,000
Kỳ quay thưởng: #00686 - Chủ nhật ngày 03/01/2021
04 31 34 36 40 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,599,620,500
Giải nhất 12 10,000,000
Giải nhì 869 300,000
Giải ba 13,666 30,000