XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,432,653,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00839 - Thứ 6 ngày 21/01/2022
01 13 17 24 27 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,432,653,000
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 969 300,000
Giải ba 16,200 30,000
Kỳ quay thưởng: #00838 - Thứ 4 ngày 19/01/2022
14 21 25 34 37 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,793,959,500
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 1,021 300,000
Giải ba 16,442 30,000
Kỳ quay thưởng: #00837 - Chủ nhật ngày 16/01/2022
01 03 04 05 32 33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,005,629,500
Giải nhất 15 10,000,000
Giải nhì 971 300,000
Giải ba 15,122 30,000
Kỳ quay thưởng: #00836 - Thứ 6 ngày 14/01/2022
05 14 27 30 38 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,303,467,000
Giải nhất 29 10,000,000
Giải nhì 1,069 300,000
Giải ba 16,417 30,000
Kỳ quay thưởng: #00835 - Thứ 4 ngày 12/01/2022
03 06 13 15 36 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 23,657,658,500
Giải nhất 46 10,000,000
Giải nhì 1,362 300,000
Giải ba 21,287 30,000
Kỳ quay thưởng: #00834 - Chủ nhật ngày 09/01/2022
06 07 11 22 35 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21,975,994,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 1,397 300,000
Giải ba 21,832 30,000