XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,176,319,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00798 - Chủ nhật ngày 17/10/2021
04 12 21 22 27 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,176,319,000
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 793 300,000
Giải ba 13,242 30,000
Kỳ quay thưởng: #00797 - Thứ 6 ngày 15/10/2021
05 13 17 20 29 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 30,980,331,000
Giải nhất 18 10,000,000
Giải nhì 1,195 300,000
Giải ba 17,257 30,000
Kỳ quay thưởng: #00796 - Thứ 4 ngày 13/10/2021
20 34 37 39 41 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 27,804,912,500
Giải nhất 14 10,000,000
Giải nhì 822 300,000
Giải ba 15,428 30,000
Kỳ quay thưởng: #00795 - Chủ nhật ngày 10/10/2021
03 25 26 29 40 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 24,429,731,000
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 939 300,000
Giải ba 15,257 30,000
Kỳ quay thưởng: #00792 - Chủ nhật ngày 03/10/2021
06 12 28 30 39 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 20,403,874,500
Giải nhất 6 10,000,000
Giải nhì 709 300,000
Giải ba 12,096 30,000
Kỳ quay thưởng: #00791 - Thứ 6 ngày 01/10/2021
11 15 17 27 28 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19,241,396,000
Giải nhất 18 10,000,000
Giải nhì 701 300,000
Giải ba 11,189 30,000