Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng : #00522 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6 ngày 22/11/2019
01 09 10 19 30 38
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Jackpot 0 19,423,681,500
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 994 300,000
Giải ba 15,436 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00521 - Xổ số Mega 6/45 XSM645 thứ 4 ngày 20/11/2019
10 21 22 24 43 44
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,300,224,000
Giải nhất 10 10,000,000
Giải nhì 684 300,000
Giải ba 11659 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00520 - Xổ số Mega 6/45 XSM645 chủ nhật ngày 17/11/2019
06 07 14 31 39 44
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,908,131,500
Giải nhất 12 10,000,000
Giải nhì 683 300,000
Giải ba 12441 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00519 - Xổ số Mega 6/45 XSM645 thứ 6 ngày 15/11/2019
02 13 27 33 40 41
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,604,919,500
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 661 300,000
Giải ba 11224 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00518 - Xổ số Mega 6/45 XSM645 thứ 4 ngày 13/11/2019
17 19 24 30 31 40
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Jackpot 0 14,424,595,500
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 65 300,000
Giải ba 11368 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00517 - Xổ số Mega 6/45 XSM645 chủ nhật ngày 10/11/2019
04 14 21 28 32 36
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,211,095,000
Giải nhất 5 10,000,000
Giải nhì 614 300,000
Giải ba 10774 30,000