XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,457,721,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00624 - Thứ 4 ngày 12/08/2020
07 21 34 38 43 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 14,457,721,000
Giải nhất 22 10,000,000
Giải nhì 790 300,000
Giải ba 13,278 30,000
Kỳ quay thưởng: #00623 - Chủ nhật ngày 09/08/2020
11 13 14 43 44 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,221,947,500
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 740 300,000
Giải ba 12,506 30,000
Kỳ quay thưởng: #00622 - Thứ 6 ngày 07/08/2020
17 26 35 40 43 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 70,360,287,500
Giải nhất 36 10,000,000
Giải nhì 1,802 300,000
Giải ba 27,471 30,000
Kỳ quay thưởng: #00621 - Thứ 4 ngày 05/08/2020
14 18 19 32 33 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 65,070,796,000
Giải nhất 39 10,000,000
Giải nhì 1,602 300,000
Giải ba 26,088 30,000
Kỳ quay thưởng: #00620 - Chủ nhật ngày 02/08/2020
06 09 12 17 41 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 60,108,410,500
Giải nhất 18 10,000,000
Giải nhì 1,241 300,000
Giải ba 22,805 30,000
Kỳ quay thưởng: #00619 - Thứ 6 ngày 31/07/2020
04 09 19 29 36 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 55,804,881,000
Giải nhất 29 10,000,000
Giải nhì 1,515 300,000
Giải ba 24,155 30,000