XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,761,306,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00562 - Thứ 4 ngày 26/02/2020
02 10 12 20 24 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 29,761,306,500
Giải nhất 35 10,000,000
Giải nhì 1,238 300,000
Giải ba 18,771 30,000
Kỳ quay thưởng: #00561 - Chủ nhật ngày 23/02/2020
01 06 16 23 34 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 26,980,902,000
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 1,049 300,000
Giải ba 16,421 30,000
Kỳ quay thưởng: #00560 - Thứ 6 ngày 21/02/2020
13 15 22 28 29 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 24,507,303,500
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 787 300,000
Giải ba 13,993 30,000
Kỳ quay thưởng: #00559 - Thứ 4 ngày 19/02/2020
01 16 23 25 30 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 22,971,905,500
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 847 300,000
Giải ba 15,646 30,000
Kỳ quay thưởng: #00558 - Chủ nhật ngày 16/02/2020
01 04 14 36 37 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21,451,490,000
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 759 300,000
Giải ba 12,677 30,000
Kỳ quay thưởng: #00557 - Thứ 6 ngày 14/02/2020
04 14 24 32 36 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19,896,006,000
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 958 300,000
Giải ba 14,674 30,000