XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
54,279,268,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00594 - Thứ 4 ngày 03/06/2020
01 15 17 19 40 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 54,279,268,000
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 1,241 300,000
Giải ba 21,772 30,000
Kỳ quay thưởng: #00593 - Chủ nhật ngày 31/05/2020
01 06 13 27 35 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 49,640,083,000
Giải nhất 26 10,000,000
Giải nhì 1,327 300,000
Giải ba 20,992 30,000
Kỳ quay thưởng: #00592 - Thứ 6 ngày 29/05/2020
04 10 23 26 35 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 45,537,563,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,270 300,000
Giải ba 20,871 30,000
Kỳ quay thưởng: #00591 - Thứ 4 ngày 27/05/2020
06 15 29 30 37 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 41,676,491,500
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 1,155 300,000
Giải ba 20,938 30,000
Kỳ quay thưởng: #00590 - Chủ nhật ngày 24/05/2020
01 29 30 32 34 35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 37,678,580,500
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 879 300,000
Giải ba 16,725 30,000
Kỳ quay thưởng: #00589 - Thứ 6 ngày 22/05/2020
03 08 19 28 35 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 33,938,516,000
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,229 300,000
Giải ba 19,443 30,000