XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,996,078,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00728 - Thứ 4 ngày 14/04/2021
11 12 16 18 33 35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 22,996,078,000
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 986 300,000
Giải ba 18,525 30,000
Kỳ quay thưởng: #00727 - Chủ nhật ngày 11/04/2021
03 23 27 32 34 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21,251,858,000
Giải nhất 14 10,000,000
Giải nhì 986 300,000
Giải ba 16,260 30,000
Kỳ quay thưởng: #00726 - Thứ 6 ngày 09/04/2021
03 04 08 17 19 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19,524,873,000
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,147 300,000
Giải ba 17,684 30,000
Kỳ quay thưởng: #00725 - Thứ 4 ngày 07/04/2021
13 15 19 25 33 34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,118,581,500
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 1,131 300,000
Giải ba 16,570 30,000
Kỳ quay thưởng: #00719 - Thứ 4 ngày 24/03/2021
07 14 23 26 37 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19,644,598,000
Giải nhất 22 10,000,000
Giải nhì 1,259 300,000
Giải ba 19,896 30,000
Kỳ quay thưởng: #00718 - Chủ nhật ngày 21/03/2021
08 09 11 31 36 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 117,995,687,000
Giải nhất 16 10,000,000
Giải nhì 1,069 300,000
Giải ba 17,102 30,000