XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,432,653,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00839 - Thứ 6 ngày 21/01/2022
01 13 17 24 27 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,432,653,000
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 969 300,000
Giải ba 16,200 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,303,467,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00836 - Thứ 6 ngày 14/01/2022
05 14 27 30 38 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,303,467,000
Giải nhất 29 10,000,000
Giải nhì 1,069 300,000
Giải ba 16,417 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,272,931,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00833 - Thứ 6 ngày 07/01/2022
10 13 24 28 38 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 20,272,931,500
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,063 300,000
Giải ba 18,275 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,087,497,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00830 - Thứ 6 ngày 31/12/2021
02 05 12 33 41 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,087,497,500
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 964 300,000
Giải ba 15,941 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,138,833,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00827 - Thứ 6 ngày 24/12/2021
03 17 25 26 36 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,138,833,000
Giải nhất 16 10,000,000
Giải nhì 928 300,000
Giải ba 16,116 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,887,000,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00824 - Thứ 6 ngày 17/12/2021
08 15 16 21 25 33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,887,000,500
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 1,044 300,000
Giải ba 17,892 30,000