XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,530,158,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00785 - Thứ 6 ngày 17/09/2021
06 10 15 37 39 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,530,158,500
Giải nhất 7 10,000,000
Giải nhì 577 300,000
Giải ba 8,982 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,526,202,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00782 - Thứ 6 ngày 10/09/2021
10 16 22 36 43 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 26,526,202,500
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 480 300,000
Giải ba 9,179 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,852,645,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00779 - Thứ 6 ngày 03/09/2021
06 11 18 23 32 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 22,852,645,000
Giải nhất 11 10,000,000
Giải nhì 589 300,000
Giải ba 8,794 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,472,892,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00773 - Thứ 6 ngày 20/08/2021
04 08 17 27 32 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,472,892,000
Giải nhất 3 10,000,000
Giải nhì 362 300,000
Giải ba 5,695 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,869,440,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00772 - Thứ 6 ngày 13/08/2021
10 16 19 27 28 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 17,869,440,500
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 653 300,000
Giải ba 9,973 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,106,759,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00771 - Thứ 6 ngày 23/07/2021
19 26 31 33 41 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 17,106,759,000
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 609 300,000
Giải ba 9,659 30,000