Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,897,330,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01050
03 11 14 19 21 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,897,330,000
Giải nhất 16 10,000,000
Giải nhì 991 300,000
Giải ba 15,166 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,029,626,667 đồng
Kỳ quay thưởng : #01047
08 10 19 25 35 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 3 25,029,626,667
Giải nhất 87 10,000,000
Giải nhì 2,817 300,000
Giải ba 41,078 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
57,421,891,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01044
03 09 10 27 35 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 57,421,891,500
Giải nhất 39 10,000,000
Giải nhì 1,920 300,000
Giải ba 32,035 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
42,229,126,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01041
02 06 08 09 15 27
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 42,229,126,500
Giải nhất 44 10,000,000
Giải nhì 1,650 300,000
Giải ba 24,317 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
30,465,327,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01038
22 28 31 35 36 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 30,465,327,500
Giải nhất 14 10,000,000
Giải nhì 1,020 300,000
Giải ba 17,752 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,579,217,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01035
05 11 25 33 42 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 22,579,217,000
Giải nhất 34 10,000,000
Giải nhì 1,271 300,000
Giải ba 18,291 30,000