Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,514,716,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00974
02 18 21 24 38 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 16,514,716,500
Giải nhất 18 10,000,000
Giải nhì 962 300,000
Giải ba 15,586 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,737,613,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00971
14 20 24 30 35 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 20,737,613,500
Giải nhất 16 10,000,000
Giải nhì 893 300,000
Giải ba 15,776 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,234,059,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00968
15 16 22 25 29 33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,234,059,500
Giải nhất 5 10,000,000
Giải nhì 793 300,000
Giải ba 14,863 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
65,752,184,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00965
02 03 09 15 17 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 65,752,184,000
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,806 300,000
Giải ba 33,272 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
48,556,175,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00962
09 13 16 24 33 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 48,556,175,000
Giải nhất 45 10,000,000
Giải nhì 1,623 300,000
Giải ba 26,077 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
35,108,565,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00959
16 21 22 33 42 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 35,108,565,500
Giải nhất 15 10,000,000
Giải nhì 1,127 300,000
Giải ba 19,038 30,000