XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,638,819,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00923 - Thứ 6 ngày 05/08/2022
10 13 14 32 37 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 28,638,819,500
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 876 300,000
Giải ba 16,787 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,900,672,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00920 - Thứ 6 ngày 29/07/2022
05 07 11 20 31 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 22,900,672,000
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 1,376 300,000
Giải ba 20,683 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,983,538,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00917 - Thứ 6 ngày 22/07/2022
04 10 18 22 31 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 17,983,538,500
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 951 300,000
Giải ba 15,906 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,568,382,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00914 - Thứ 6 ngày 15/07/2022
04 30 35 39 42 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,568,382,000
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 730 300,000
Giải ba 13,608 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,152,583,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00911 - Thứ 6 ngày 08/07/2022
06 07 12 18 21 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,152,583,000
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,287 300,000
Giải ba 17,744 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
55,416,491,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00908 - Thứ 6 ngày 01/07/2022
17 26 30 31 33 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 55,416,491,000
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 1,509 300,000
Giải ba 25,810 30,000