XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,793,959,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00838 - Thứ 4 ngày 19/01/2022
14 21 25 34 37 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,793,959,500
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 1,021 300,000
Giải ba 16,442 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,657,658,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00835 - Thứ 4 ngày 12/01/2022
03 06 13 15 36 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 23,657,658,500
Giải nhất 46 10,000,000
Giải nhì 1,362 300,000
Giải ba 21,287 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,547,498,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00832 - Thứ 4 ngày 05/01/2022
01 03 08 09 35 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,547,498,500
Giải nhất 20 10,000,000
Giải nhì 969 300,000
Giải ba 17,593 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,578,555,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00829 - Thứ 4 ngày 29/12/2021
05 27 33 34 38 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,578,555,500
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 787 300,000
Giải ba 14,436 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,485,049,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00826 - Thứ 4 ngày 22/12/2021
08 16 17 23 28 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,485,049,000
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 1,053 300,000
Giải ba 17,156 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,097,562,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00823 - Thứ 4 ngày 15/12/2021
03 18 29 30 39 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 17,097,562,500
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 1,071 300,000
Giải ba 17,477 30,000