Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,336,399,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01019
05 08 10 15 17 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 28,336,399,500
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,226 300,000
Giải ba 20,102 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,319,497,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01016
11 19 23 28 34 35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21,319,497,500
Giải nhất 30 10,000,000
Giải nhì 1,141 300,000
Giải ba 19,544 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,668,406,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01013
10 13 22 25 28 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,668,406,500
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 1,085 300,000
Giải ba 17,257 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
48,383,620,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01010
13 14 29 33 38 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 2 48,383,620,000
Giải nhất 59 10,000,000
Giải nhì 3,101 300,000
Giải ba 48,675 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
72,458,330,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01007
08 16 22 23 28 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 72,458,330,000
Giải nhất 51 10,000,000
Giải nhì 2,338 300,000
Giải ba 39,630 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
52,573,149,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01004
01 02 08 20 24 31
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 52,573,149,000
Giải nhất 34 10,000,000
Giải nhì 1,663 300,000
Giải ba 29,392 30,000