XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,577,005,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00922 - Thứ 4 ngày 03/08/2022
05 14 30 36 38 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 26,577,005,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,034 300,000
Giải ba 18,645 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,311,501,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00919 - Thứ 4 ngày 27/07/2022
09 15 18 22 32 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21,311,501,500
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,126 300,000
Giải ba 18,457 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,450,587,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00916 - Thứ 4 ngày 20/07/2022
05 06 20 22 26 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,450,587,000
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 1,105 300,000
Giải ba 17,333 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,263,765,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00913 - Thứ 4 ngày 13/07/2022
04 09 21 28 35 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 16,263,765,000
Giải nhất 40 10,000,000
Giải nhì 1,017 300,000
Giải ba 17,081 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
66,844,435,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00910 - Thứ 4 ngày 06/07/2022
04 12 14 15 41 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 66,844,435,000
Giải nhất 46 10,000,000
Giải nhì 2,051 300,000
Giải ba 32,568 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
50,036,747,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00907 - Thứ 4 ngày 29/06/2022
01 19 20 27 30 32
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 50,036,747,000
Giải nhất 37 10,000,000
Giải nhì 1,281 300,000
Giải ba 25,584 30,000