XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
12,731,541,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00784 - Thứ 4 ngày 15/09/2021
11 14 17 24 29 35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 12,731,541,500
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 483 300,000
Giải ba 7,669 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,753,445,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00781 - Thứ 4 ngày 08/09/2021
04 18 28 32 36 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 24,753,445,000
Giải nhất 11 10,000,000
Giải nhì 560 300,000
Giải ba 9,398 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,155,215,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00778 - Thứ 4 ngày 01/09/2021
06 13 33 34 40 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 22,155,215,500
Giải nhất 9 10,000,000
Giải nhì 446 300,000
Giải ba 8,169 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,773,149,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00775 - Thứ 4 ngày 25/08/2021
01 03 05 17 22 33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19,773,149,500
Giải nhất 12 10,000,000
Giải nhì 463 300,000
Giải ba 7,924 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,869,440,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00772 - Thứ 4 ngày 18/08/2021
10 16 19 27 28 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 17,869,440,500
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 653 300,000
Giải ba 9,973 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,087,964,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00770 - Thứ 4 ngày 21/07/2021
08 10 12 29 34 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,087,964,500
Giải nhất 15 10,000,000
Giải nhì 652 300,000
Giải ba 10,877 30,000