Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,921,807,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00973
07 15 20 25 32 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 14,921,807,000
Giải nhất 20 10,000,000
Giải nhì 1,097 300,000
Giải ba 17,206 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,822,931,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00970
04 13 15 20 37 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,822,931,500
Giải nhất 14 10,000,000
Giải nhì 918 300,000
Giải ba 16,183 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,531,338,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00967
02 03 12 32 35 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,531,338,500
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 900 300,000
Giải ba 15,111 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
59,325,037,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00964
07 09 16 20 30 32
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 59,325,037,000
Giải nhất 62 10,000,000
Giải nhì 2,023 300,000
Giải ba 33,642 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
43,928,011,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00961
02 17 23 27 37 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 43,928,011,000
Giải nhất 33 10,000,000
Giải nhì 1,512 300,000
Giải ba 24,221 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,027,945,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00958
02 03 10 15 31 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 31,027,945,500
Giải nhất 29 10,000,000
Giải nhì 1,178 300,000
Giải ba 20,480 30,000