Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
17/01/2021 Chủ nhật G62 1
16/01/2021 Thứ 7 G33 1
15/01/2021 Thứ 6 G61 6
09/01/2021 Thứ 7 G62 1
08/01/2021 Thứ 6 G72 8
31/12/2020 Thứ 5 G73 1
30/12/2020 Thứ 4 G55 1
29/12/2020 Thứ 3 G56 7
22/12/2020 Thứ 3 G41 2
20/12/2020 Chủ nhật G72 2
18/12/2020 Thứ 6 G43 1