Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
18/10/2021 Thứ 2 G74 6
12/10/2021 Thứ 3 G43 5
07/10/2021 Thứ 5 G63 14
23/09/2021 Thứ 5 G11 3
20/09/2021 Thứ 2 G43, G72 1
19/09/2021 Chủ nhật G73 1