Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
03/06/2020 Thứ 4 G00 5
29/05/2020 Thứ 6 G41 3
26/05/2020 Thứ 3 G73 1
25/05/2020 Thứ 2 G44 6
19/05/2020 Thứ 3 G00, G34 7
12/05/2020 Thứ 3 G54 1
11/05/2020 Thứ 2 G53 2
09/05/2020 Thứ 7 G41 1