Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
13/04/2021 Thứ 3 G43 2
11/04/2021 Chủ nhật G44 4
07/04/2021 Thứ 4 G54 1
06/04/2021 Thứ 3 G42 1
05/04/2021 Thứ 2 G00 7
29/03/2021 Thứ 2 G00 10
19/03/2021 Thứ 6 G52 2
17/03/2021 Thứ 4 G31 1