Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
09/11/2019 Thứ 7 G36, G56 2
07/11/2019 Thứ 5 G62 1
06/11/2019 Thứ 4 G33 1
05/11/2019 Thứ 3 G43 1
04/11/2019 Thứ 2 G52 8
27/10/2019 Chủ nhật G51 2
25/10/2019 Thứ 6 G32 2
23/10/2019 Thứ 4 G42 3
20/10/2019 Chủ nhật G71 3
17/10/2019 Thứ 5 G51 1