Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
20/01/2022 Thứ 5 G33 11
09/01/2022 Chủ nhật G34 3
06/01/2022 Thứ 5 G11, G31 4
02/01/2022 Chủ nhật G41, G52 2
31/12/2021 Thứ 6 G56, G71 7
24/12/2021 Thứ 6 G44 1
23/12/2021 Thứ 5 G35 1