Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
24/07/2021 Thứ 7 G61 2
22/07/2021 Thứ 5 G42 2
20/07/2021 Thứ 3 G43 1