Thống kê tần số nhịp loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
25/11/2022 Thứ 6 G11, G43 4
21/11/2022 Thứ 2 G43 2
19/11/2022 Thứ 7 G53 2
17/11/2022 Thứ 5 G11, G43 1
16/11/2022 Thứ 4 G63 4
12/11/2022 Thứ 7 G63 5
07/11/2022 Thứ 2 G52 5
02/11/2022 Thứ 4 G11 2
31/10/2022 Thứ 2 G56 1

Hướng dẫn sử dụng