Thống kê tần số nhịp loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
27/03/2023 Thứ 2 G53 6
21/03/2023 Thứ 3 G32 6
15/03/2023 Thứ 4 G61 7
08/03/2023 Thứ 4 G54 1
07/03/2023 Thứ 3 G54, G71 7
28/02/2023 Thứ 3 G36, G62 1
27/02/2023 Thứ 2 G72 1
26/02/2023 Chủ nhật G44 1

Hướng dẫn sử dụng