Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
09/02/2020 Chủ nhật G21 1
08/02/2020 Thứ 7 G31 2
06/02/2020 Thứ 5 G31, G73 1
05/02/2020 Thứ 4 G53 2
03/02/2020 Thứ 2 G61 1