Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
05/08/2020 Thứ 4 G36 3
02/08/2020 Chủ nhật G55, G73 3
30/07/2020 Thứ 5 G42 4
26/07/2020 Chủ nhật G33 3
23/07/2020 Thứ 5 G32 5
18/07/2020 Thứ 7 G61 3
15/07/2020 Thứ 4 G62 2
13/07/2020 Thứ 2 G21, G22 1
12/07/2020 Chủ nhật G51 1