Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
03/07/2022 Chủ nhật G51, G61 2
01/07/2022 Thứ 6 G43 7
24/06/2022 Thứ 6 G53, G71 1
23/06/2022 Thứ 5 G31 2
21/06/2022 Thứ 3 G51 7
14/06/2022 Thứ 3 G55 5
09/06/2022 Thứ 5 G41, G53, G56 2
07/06/2022 Thứ 3 G41 1