Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 4 ngày 04 tháng 08 năm 2021

Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
64(3 lần); 56(3 lần); 63(3 lần); 81(3 lần); 71(3 lần); 22(3 lần); 68(2 lần); 75(2 lần); 80(2 lần); 78(2 lần); 25(2 lần); 36(2 lần); 45(2 lần); 51(2 lần); 54(2 lần); 55(2 lần); 62(2 lần); 42(2 lần); 35(2 lần); 77(2 lần); 08(2 lần); 94(2 lần); 93(2 lần); 82(2 lần); 07(2 lần); 95(2 lần); 02(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
34(0 lần); 70(0 lần); 76(0 lần); 24(0 lần); 31(0 lần); 32(0 lần); 65(0 lần); 66(0 lần); 33(0 lần); 79(0 lần);