Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 3 ngày 15 tháng 10 năm 2019

Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
27(4 lần); 93(3 lần); 00(3 lần); 62(3 lần); 29(3 lần); 15(3 lần); 83(3 lần); 64(3 lần); 47(3 lần); 99(3 lần); 75(3 lần); 88(3 lần); 80(2 lần); 57(2 lần); 24(2 lần); 85(2 lần); 86(2 lần); 30(2 lần); 81(2 lần); 53(2 lần); 54(2 lần); 20(2 lần); 77(2 lần); 14(2 lần); 09(2 lần); 65(2 lần); 98(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
68(0 lần); 70(0 lần); 56(0 lần); 55(0 lần); 44(0 lần); 40(0 lần); 48(0 lần); 50(0 lần); 51(0 lần); 71(0 lần);