Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 4 ngày 27 tháng 09 năm 2023

Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
72(5 lần); 26(4 lần); 42(3 lần); 30(3 lần); 24(3 lần); 78(3 lần); 12(3 lần); 94(3 lần); 86(3 lần); 81(3 lần); 97(3 lần); 39(2 lần); 40(2 lần); 38(2 lần); 96(2 lần); 27(2 lần); 32(2 lần); 54(2 lần); 71(2 lần); 76(2 lần); 66(2 lần); 62(2 lần); 80(2 lần); 55(2 lần); 52(2 lần); 49(2 lần); 22(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
69(0 lần); 74(0 lần); 75(0 lần); 08(0 lần); 68(0 lần); 11(0 lần); 53(0 lần); 59(0 lần); 60(0 lần); 07(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng