Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 6 ngày 21 tháng 01 năm 2022

Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
21(4 lần); 80(3 lần); 00(3 lần); 12(3 lần); 95(3 lần); 58(3 lần); 35(3 lần); 78(3 lần); 77(3 lần); 28(2 lần); 87(2 lần); 33(2 lần); 38(2 lần); 36(2 lần); 51(2 lần); 71(2 lần); 74(2 lần); 68(2 lần); 79(2 lần); 56(2 lần); 44(2 lần); 37(2 lần); 98(2 lần); 08(2 lần); 02(2 lần); 05(2 lần); 01(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
55(0 lần); 62(0 lần); 64(0 lần); 52(0 lần); 48(0 lần); 31(0 lần); 41(0 lần); 42(0 lần); 47(0 lần); 66(0 lần);