Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 3 ngày 19 tháng 10 năm 2021

Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
23(4 lần); 83(4 lần); 07(4 lần); 09(3 lần); 22(3 lần); 61(3 lần); 26(3 lần); 68(3 lần); 25(3 lần); 77(3 lần); 72(3 lần); 45(2 lần); 34(2 lần); 47(2 lần); 30(2 lần); 63(2 lần); 93(2 lần); 94(2 lần); 84(2 lần); 67(2 lần); 59(2 lần); 62(2 lần); 56(2 lần); 49(2 lần); 11(2 lần); 08(2 lần); 01(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
46(0 lần); 17(0 lần); 76(0 lần); 54(0 lần); 78(0 lần); 75(0 lần); 43(0 lần); 06(0 lần); 44(0 lần); 41(0 lần);