Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 3 ngày 28 tháng 03 năm 2023

Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
20(4 lần); 10(3 lần); 94(3 lần); 29(3 lần); 16(3 lần); 55(3 lần); 34(3 lần); 83(3 lần); 71(3 lần); 42(2 lần); 82(2 lần); 79(2 lần); 52(2 lần); 25(2 lần); 32(2 lần); 74(2 lần); 87(2 lần); 54(2 lần); 58(2 lần); 23(2 lần); 09(2 lần); 19(2 lần); 95(2 lần); 69(2 lần); 97(2 lần); 99(2 lần); 05(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
62(0 lần); 64(0 lần); 68(0 lần); 45(0 lần); 43(0 lần); 35(0 lần); 36(0 lần); 37(0 lần); 40(0 lần); 70(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng