Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 5 ngày 22 tháng 10 năm 2020

Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
67(4 lần); 69(4 lần); 34(4 lần); 92(4 lần); 79(4 lần); 89(3 lần); 76(3 lần); 05(3 lần); 91(3 lần); 18(3 lần); 68(2 lần); 29(2 lần); 30(2 lần); 26(2 lần); 42(2 lần); 56(2 lần); 60(2 lần); 61(2 lần); 80(2 lần); 50(2 lần); 86(2 lần); 25(2 lần); 37(2 lần); 90(2 lần); 94(2 lần); 12(2 lần); 16(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
64(0 lần); 70(0 lần); 55(0 lần); 54(0 lần); 44(0 lần); 39(0 lần); 45(0 lần); 52(0 lần); 53(0 lần); 71(0 lần);