Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 5 ngày 27 tháng 02 năm 2020

Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
06(3 lần); 23(3 lần); 05(3 lần); 12(3 lần); 96(3 lần); 89(3 lần); 00(2 lần); 41(2 lần); 52(2 lần); 38(2 lần); 34(2 lần); 31(2 lần); 33(2 lần); 56(2 lần); 36(2 lần); 58(2 lần); 77(2 lần); 83(2 lần); 94(2 lần); 76(2 lần); 75(2 lần); 68(2 lần); 25(2 lần); 69(2 lần); 85(2 lần); 49(2 lần); 22(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
71(0 lần); 72(0 lần); 74(0 lần); 10(0 lần); 70(0 lần); 66(0 lần); 57(0 lần); 26(0 lần); 64(0 lần); 78(0 lần);