Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 5 ngày 15 tháng 04 năm 2021

Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
52(4 lần); 88(4 lần); 70(4 lần); 16(4 lần); 38(3 lần); 68(3 lần); 02(3 lần); 59(3 lần); 56(2 lần); 00(2 lần); 39(2 lần); 29(2 lần); 62(2 lần); 27(2 lần); 04(2 lần); 60(2 lần); 28(2 lần); 18(2 lần); 42(2 lần); 10(2 lần); 98(2 lần); 07(2 lần); 73(2 lần); 50(2 lần); 40(2 lần); 03(2 lần); 33(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
57(0 lần); 64(0 lần); 67(0 lần); 47(0 lần); 46(0 lần); 36(0 lần); 41(0 lần); 43(0 lần); 45(0 lần); 74(0 lần);