Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 2 ngày 22 tháng 07 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần:
79(6 lần); 94(4 lần); 99(3 lần); 23(3 lần); 81(3 lần); 82(3 lần); 02(3 lần); 45(2 lần); 46(2 lần); 37(2 lần); 54(2 lần); 55(2 lần); 32(2 lần); 33(2 lần); 36(2 lần); 69(2 lần); 76(2 lần); 78(2 lần); 98(2 lần); 74(2 lần); 70(2 lần); 59(2 lần); 63(2 lần); 29(2 lần); 58(2 lần); 49(2 lần); 14(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần:
68(0 lần); 53(0 lần); 38(0 lần); 21(0 lần); 40(0 lần); 75(0 lần); 44(0 lần); 42(0 lần); 41(0 lần); 35(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng