Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 7 ngày 03 tháng 12 năm 2022

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
92(4 lần); 23(4 lần); 13(3 lần); 84(3 lần); 42(3 lần); 39(3 lần); 50(3 lần); 12(3 lần); 76(3 lần); 70(3 lần); 07(3 lần); 65(3 lần); 40(2 lần); 71(2 lần); 30(2 lần); 90(2 lần); 43(2 lần); 87(2 lần); 46(2 lần); 00(2 lần); 54(2 lần); 58(2 lần); 79(2 lần); 83(2 lần); 48(2 lần); 57(2 lần); 36(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
64(0 lần); 67(0 lần); 69(0 lần); 60(0 lần); 52(0 lần); 37(0 lần); 44(0 lần); 45(0 lần); 47(0 lần); 73(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng