Thống kê theo ngày

Hôm nay là chủ nhật ngày 03 tháng 03 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
42(4 lần); 62(3 lần); 33(3 lần); 45(3 lần); 89(3 lần); 35(3 lần); 21(3 lần); 19(2 lần); 18(2 lần); 16(2 lần); 22(2 lần); 69(2 lần); 65(2 lần); 92(2 lần); 51(2 lần); 36(2 lần); 90(2 lần); 41(2 lần); 12(2 lần); 99(1 lần); 95(1 lần); 56(1 lần); 55(1 lần); 44(1 lần); 57(1 lần); 97(1 lần); 96(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
20(0 lần); 72(0 lần); 17(0 lần); 68(0 lần); 26(0 lần); 61(0 lần); 27(0 lần); 63(0 lần); 64(0 lần); 74(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng