Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 5 ngày 06 tháng 08 năm 2020

Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
90(4 lần); 41(3 lần); 67(3 lần); 11(3 lần); 21(3 lần); 35(3 lần); 23(3 lần); 08(3 lần); 97(3 lần); 47(2 lần); 44(2 lần); 20(2 lần); 75(2 lần); 39(2 lần); 88(2 lần); 86(2 lần); 00(2 lần); 42(2 lần); 72(2 lần); 12(2 lần); 70(2 lần); 10(2 lần); 65(2 lần); 13(2 lần); 17(2 lần); 14(2 lần); 89(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
60(0 lần); 62(0 lần); 66(0 lần); 68(0 lần); 58(0 lần); 54(0 lần); 48(0 lần); 51(0 lần); 52(0 lần); 73(0 lần);