Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 4 ngày 10 tháng 08 năm 2022

Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
67(4 lần); 29(3 lần); 26(3 lần); 55(3 lần); 13(3 lần); 91(3 lần); 77(3 lần); 98(3 lần); 03(3 lần); 83(2 lần); 35(2 lần); 76(2 lần); 38(2 lần); 27(2 lần); 85(2 lần); 31(2 lần); 30(2 lần); 93(2 lần); 19(2 lần); 40(2 lần); 70(2 lần); 06(2 lần); 46(2 lần); 74(2 lần); 80(2 lần); 10(2 lần); 82(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
69(0 lần); 72(0 lần); 73(0 lần); 63(0 lần); 61(0 lần); 00(0 lần); 50(0 lần); 54(0 lần); 60(0 lần); 75(0 lần);