Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 7 ngày 23 tháng 11 năm 2019

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
87(5 lần); 77(4 lần); 92(4 lần); 62(3 lần); 52(3 lần); 33(3 lần); 72(3 lần); 86(3 lần); 03(3 lần); 83(3 lần); 00(2 lần); 48(2 lần); 45(2 lần); 35(2 lần); 50(2 lần); 63(2 lần); 71(2 lần); 80(2 lần); 27(2 lần); 61(2 lần); 58(2 lần); 51(2 lần); 49(2 lần); 02(2 lần); 21(2 lần); 05(2 lần); 11(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
18(0 lần); 60(0 lần); 10(0 lần); 66(0 lần); 59(0 lần); 54(0 lần); 17(0 lần); 15(0 lần); 53(0 lần); 75(0 lần);