Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 2 ngày 18 tháng 01 năm 2021

Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần:
97(5 lần); 54(4 lần); 10(4 lần); 15(3 lần); 14(3 lần); 70(3 lần); 31(3 lần); 09(3 lần); 16(3 lần); 25(2 lần); 72(2 lần); 38(2 lần); 08(2 lần); 71(2 lần); 94(2 lần); 47(2 lần); 66(2 lần); 68(2 lần); 69(2 lần); 20(2 lần); 93(2 lần); 13(2 lần); 89(2 lần); 90(2 lần); 07(2 lần); 85(2 lần); 51(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần:
34(0 lần); 76(0 lần); 22(0 lần); 78(0 lần); 75(0 lần); 23(0 lần); 30(0 lần); 67(0 lần); 27(0 lần); 79(0 lần);