Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 6 ngày 29 tháng 05 năm 2020

Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
71(5 lần); 79(3 lần); 83(3 lần); 16(3 lần); 45(3 lần); 24(3 lần); 02(3 lần); 94(3 lần); 38(2 lần); 32(2 lần); 34(2 lần); 63(2 lần); 22(2 lần); 44(2 lần); 60(2 lần); 92(2 lần); 75(2 lần); 77(2 lần); 78(2 lần); 01(2 lần); 74(2 lần); 42(2 lần); 69(2 lần); 46(2 lần); 10(2 lần); 72(2 lần); 90(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
00(0 lần); 64(0 lần); 70(0 lần); 73(0 lần); 59(0 lần); 58(0 lần); 50(0 lần); 52(0 lần); 53(0 lần); 76(0 lần);