Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 13/11/2019

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
87
84
Giải bảy
038
304
Giải sáu
0108
6385
9511
1380
1651
5879
Giải năm
7739
0493
Giải tư
86953
02420
83674
52598
04385
14586
24082
14892
97330
69522
45581
39393
19336
61637
Giải ba
67463
24160
29635
66811
Giải nhì
96570
45690
Giải nhất
63067
93557
Đặc biệt
673582
259470
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 08 04
Đầu 1 11 11
Đầu 2 20 22
Đầu 3 38; 39 30; 35; 36; 37
Đầu 4
Đầu 5 53 51; 57
Đầu 6 60; 63; 67
Đầu 7 70; 74 70; 79
Đầu 8 82(2); 85(2); 86; 87 80; 81; 84
Đầu 9 98 90; 92; 93(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 06/11/2019

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
06
63
Giải bảy
205
885
Giải sáu
4875
4424
4017
5381
3280
9021
Giải năm
3056
7139
Giải tư
43496
68768
30079
12258
86328
62621
62839
08350
28885
56912
97483
26405
39830
73000
Giải ba
43519
36468
90125
80779
Giải nhì
63832
71557
Giải nhất
40730
17817
Đặc biệt
794132
873156
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 06 00; 05
Đầu 1 17; 19 12; 17
Đầu 2 21; 24; 28 21; 25
Đầu 3 30; 32(2); 39 30; 39
Đầu 4
Đầu 5 56; 58 50; 56; 57
Đầu 6 68(2) 63
Đầu 7 75; 79 79
Đầu 8 80; 81; 83; 85(2)
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 30/10/2019

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
56
59
Giải bảy
262
283
Giải sáu
0579
6524
0162
0117
7855
8253
Giải năm
9976
8684
Giải tư
23570
99532
38951
13593
69174
06656
53963
06343
70740
89577
07638
86519
88989
80576
Giải ba
97703
40478
07517
97842
Giải nhì
35314
69952
Giải nhất
23886
12141
Đặc biệt
596136
553961
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03
Đầu 1 14 17(2); 19
Đầu 2 24
Đầu 3 32; 36 38
Đầu 4 40; 41; 42; 43
Đầu 5 51; 56(2) 52; 53; 55; 59
Đầu 6 62(2); 63 61
Đầu 7 70; 74; 76; 78; 79 76; 77
Đầu 8 86 83; 84; 89
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 23/10/2019

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
51
87
Giải bảy
849
500
Giải sáu
2667
1418
5871
8055
5235
0491
Giải năm
5779
8264
Giải tư
14679
96245
08399
63855
91193
69251
89348
74434
66300
35860
88822
14686
16940
55448
Giải ba
41007
61190
31341
85979
Giải nhì
86497
06287
Giải nhất
63911
51070
Đặc biệt
784497
794935
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 00(2)
Đầu 1 11; 18
Đầu 2 22
Đầu 3 34; 35(2)
Đầu 4 45; 48; 49 40; 41; 48
Đầu 5 51(2); 55 55
Đầu 6 67 60; 64
Đầu 7 71; 79(2) 70; 79
Đầu 8 86; 87(2)
Đầu 9 90; 93; 97(2); 99 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 16/10/2019

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
13
14
Giải bảy
057
815
Giải sáu
0032
2542
9772
9659
4260
2593
Giải năm
9022
4774
Giải tư
31832
37019
91266
49894
90911
75518
76517
69833
04872
71779
08073
44616
27448
76415
Giải ba
76486
22020
73547
47006
Giải nhì
98116
71810
Giải nhất
05517
24918
Đặc biệt
836332
622249
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 06
Đầu 1 11; 13; 16; 17(2); 18; 19 10; 14; 15(2); 16; 18
Đầu 2 20; 22
Đầu 3 32(3) 33
Đầu 4 42 47; 48; 49
Đầu 5 57 59
Đầu 6 66 60
Đầu 7 72 72; 73; 74; 79
Đầu 8 86
Đầu 9 94 93