Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 15/09/2019

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
26
52
Giải bảy
133
463
Giải sáu
8517
4366
4118
4628
4087
4555
Giải năm
7930
0676
Giải tư
25878
96861
95207
41547
49076
43119
05871
11916
11948
55544
46540
01817
99941
92976
Giải ba
42629
08447
02195
71088
Giải nhì
14172
77819
Giải nhất
04189
92676
Đặc biệt
165571
782967
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 07
Đầu 1 17; 18; 19 16; 17; 19
Đầu 2 26; 29 28
Đầu 3 30; 33
Đầu 4 47(2) 40; 41; 44; 48
Đầu 5 52; 55
Đầu 6 61; 66 63; 67
Đầu 7 71(2); 72; 76; 78 76(3)
Đầu 8 89 87; 88
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 08/09/2019

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
19
88
Giải bảy
025
898
Giải sáu
9551
2005
6956
2656
8030
7653
Giải năm
4067
5622
Giải tư
75471
69562
37720
69136
89103
01700
18254
75754
55805
07780
68240
58620
56126
78180
Giải ba
57362
43842
54783
22017
Giải nhì
47876
72624
Giải nhất
26998
61165
Đặc biệt
124015
647743
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00; 03; 05 05
Đầu 1 15; 19 17
Đầu 2 20; 25 20; 22; 24; 26
Đầu 3 36 30
Đầu 4 42 40; 43
Đầu 5 51; 54; 56 53; 54; 56
Đầu 6 62(2); 67 65
Đầu 7 71; 76
Đầu 8 80(2); 83; 88
Đầu 9 98 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 01/09/2019

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
48
24
Giải bảy
814
835
Giải sáu
0723
4077
8646
3817
4181
7630
Giải năm
4433
2711
Giải tư
81636
93742
45063
23336
16751
59313
51431
84273
99342
15901
43178
81807
82983
74234
Giải ba
40135
39617
98595
57778
Giải nhì
71950
17274
Giải nhất
71703
12078
Đặc biệt
725385
198133
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03 01; 07
Đầu 1 13; 14; 17 11; 17
Đầu 2 23 24
Đầu 3 31; 33; 35; 36(2) 30; 33; 34; 35
Đầu 4 42; 46; 48 42
Đầu 5 50; 51
Đầu 6 63
Đầu 7 77 73; 74; 78(3)
Đầu 8 85 81; 83
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 25/08/2019

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
51
50
Giải bảy
245
060
Giải sáu
0182
5008
6244
4071
4584
6564
Giải năm
5716
3204
Giải tư
12745
95605
17302
03515
24598
86923
37929
91263
87163
49175
50405
95796
91100
70542
Giải ba
47960
14324
81183
97504
Giải nhì
05034
88692
Giải nhất
15870
11275
Đặc biệt
244149
344236
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02; 05; 08 00; 04(2); 05
Đầu 1 15; 16
Đầu 2 23; 24; 29
Đầu 3 34 36
Đầu 4 44; 45(2); 49 42
Đầu 5 51 50
Đầu 6 60 60; 63(2); 64
Đầu 7 70 71; 75(2)
Đầu 8 82 83; 84
Đầu 9 98 92; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 18/08/2019

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
21
53
Giải bảy
709
996
Giải sáu
1093
1479
7926
0008
4726
8494
Giải năm
8404
9809
Giải tư
97014
16261
94162
01806
62794
82438
23440
22711
56341
64729
65708
80067
12370
37115
Giải ba
83464
34100
43710
81371
Giải nhì
35559
76413
Giải nhất
87750
87292
Đặc biệt
595528
616108
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00; 04; 06; 09 08(3); 09
Đầu 1 14 10; 11; 13; 15
Đầu 2 21; 26; 28 26; 29
Đầu 3 38
Đầu 4 40 41
Đầu 5 50; 59 53
Đầu 6 61; 62; 64 67
Đầu 7 79 70; 71
Đầu 8
Đầu 9 93; 94 92; 94; 96