Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:
Chọn giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 11/10/2019 9 2
02 14/10/2019 8 0
03 12/10/2019 8 1
04 10/10/2019 6 3
05 10/10/2019 9 3
06 07/10/2019 6 6
07 03/10/2019 6 10
08 11/10/2019 9 2
09 12/10/2019 8 1