Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 27/05/2020

Đầu 0 00 2 lần 01 4 lần 02 6 lần 03 2 lần 04 4 lần 05 8 lần 06 7 lần 07 6 lần 08 6 lần 09 9 lần
Đầu 1 10 6 lần 11 3 lần 12 2 lần 13 4 lần 14 3 lần 15 8 lần 16 6 lần 17 1 lần 18 4 lần 19 2 lần
Đầu 2 20 3 lần 21 1 lần 22 1 lần 23 3 lần 24 4 lần 25 3 lần 26 2 lần 27 3 lần 28 4 lần 29 3 lần
Đầu 3 30 5 lần 31 7 lần 32 5 lần 33 4 lần 34 3 lần 35 1 lần 36 4 lần 37 2 lần 38 3 lần 39 2 lần
Đầu 4 40 7 lần 41 5 lần 42 4 lần 43 4 lần 44 2 lần 45 2 lần 46 2 lần 47 3 lần 48 2 lần 49 1 lần
Đầu 5 50 8 lần 51 2 lần 52 4 lần 53 9 lần 54 7 lần 55 3 lần 56 8 lần 57 2 lần 58 8 lần 59 7 lần
Đầu 6 60 6 lần 61 5 lần 62 2 lần 63 6 lần 64 5 lần 65 3 lần 66 5 lần 67 3 lần 68 6 lần 69 6 lần
Đầu 7 71 1 lần 72 1 lần 73 2 lần 74 2 lần 75 1 lần 76 3 lần 77 2 lần 78 3 lần 79 4 lần
Đầu 8 80 3 lần 81 4 lần 82 1 lần 83 4 lần 84 2 lần 85 3 lần 86 2 lần 87 2 lần 88 2 lần 89 5 lần
Đầu 9 90 4 lần 91 3 lần 92 1 lần 93 2 lần 94 1 lần 97 1 lần 98 3 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 27/05/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 27/05/2020
ĐB 06561
G.1 61403
G.2 18807 00310
G.3 45555 10205 66260 07051 09084 45474
G.4 9773 5356 8014 7498
G.5 4610 0043 9973 0230 1522 1164
G.6 675 187 962
G.7 48 68 91 39
Loto : 61, 03, 07, 10, 55, 05, 60, 51, 84, 74, 73, 56, 14, 98, 10, 43, 73, 30, 22, 64, 75, 87, 62, 48, 68, 91, 39
Xổ Số Miền Bắc 26/05/2020
ĐB 29154
G.1 10231
G.2 72151 37224
G.3 37088 24661 17564 36179 90044 01748
G.4 3374 7589 7515 1394
G.5 9469 7601 6082 1709 4165 7397
G.6 051 155 510
G.7 71 50 00 61
Loto : 54, 31, 51, 24, 88, 61, 64, 79, 44, 48, 74, 89, 15, 94, 69, 01, 82, 09, 65, 97, 51, 55, 10, 71, 50, 00, 61
Xổ Số Miền Bắc 25/05/2020
ĐB 67211
G.1 38314
G.2 77817 84447
G.3 81110 46431 87685 91275 69911 15960
G.4 7347 5053 7539 1000
G.5 7585 0343 8124 0287 0211 2441
G.6 524 953 120
G.7 99 12 78 64
Loto : 11, 14, 17, 47, 10, 31, 85, 75, 11, 60, 47, 53, 39, 00, 85, 43, 24, 87, 11, 41, 24, 53, 20, 99, 12, 78, 64
Xổ Số Miền Bắc 24/05/2020
ĐB 81779
G.1 30531
G.2 03586 66082
G.3 93365 20748 75056 96191 55615 33595
G.4 0337 0432 8836 8514
G.5 5483 8187 8946 3350 6883 3585
G.6 382 748 714
G.7 22 57 12 19
Loto : 79, 31, 86, 82, 65, 48, 56, 91, 15, 95, 37, 32, 36, 14, 83, 87, 46, 50, 83, 85, 82, 48, 14, 22, 57, 12, 19