Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 01/12/2020

Đầu 0 00 2 lần 01 4 lần 02 5 lần 03 11 lần 04 1 lần 05 2 lần 06 2 lần 07 2 lần 08 6 lần 09 1 lần
Đầu 1 10 4 lần 11 6 lần 12 12 lần 13 4 lần 14 2 lần 15 2 lần 16 7 lần 18 13 lần 19 3 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 1 lần 22 3 lần 23 6 lần 25 2 lần 26 4 lần 28 9 lần 29 1 lần
Đầu 3 30 9 lần 31 1 lần 32 12 lần 33 8 lần 34 3 lần 35 7 lần 36 9 lần 37 2 lần 38 9 lần 39 6 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 1 lần 42 5 lần 43 2 lần 45 2 lần 46 3 lần 47 2 lần 48 4 lần 49 1 lần
Đầu 5 50 7 lần 52 6 lần 53 5 lần 54 3 lần 55 1 lần 56 10 lần 57 3 lần 58 6 lần 59 2 lần
Đầu 6 60 5 lần 61 3 lần 62 4 lần 63 6 lần 64 2 lần 65 3 lần 66 5 lần 67 5 lần 68 5 lần 69 6 lần
Đầu 7 70 9 lần 71 3 lần 72 8 lần 73 7 lần 74 4 lần 75 6 lần 76 7 lần 77 3 lần 78 10 lần 79 6 lần
Đầu 8 80 2 lần 81 2 lần 82 7 lần 83 4 lần 84 3 lần 85 2 lần 86 8 lần 88 7 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 7 lần 91 7 lần 92 8 lần 93 8 lần 94 4 lần 95 7 lần 96 11 lần 97 3 lần 98 10 lần 99 4 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 01/12/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 01/12/2020
ĐB 74507
G.1 71909
G.2 13971 76350
G.3 06649 03750 35311 91812 15543 68736
G.4 3827 2258 6699 5632
G.5 3958 2665 2980 8984 5613 7336
G.6 393 619 868
G.7 49 62 08 00
Loto : 07, 09, 71, 50, 49, 50, 11, 12, 43, 36, 27, 58, 99, 32, 58, 65, 80, 84, 13, 36, 93, 19, 68, 49, 62, 08, 00
Xổ Số Miền Bắc 30/11/2020
ĐB 05104
G.1 26356
G.2 66484 45998
G.3 91627 93385 82989 59174 58508 09681
G.4 0148 3201 1119 4823
G.5 7264 0945 7046 6015 5299 9252
G.6 649 984 813
G.7 31 87 25 41
Loto : 04, 56, 84, 98, 27, 85, 89, 74, 08, 81, 48, 01, 19, 23, 64, 45, 46, 15, 99, 52, 49, 84, 13, 31, 87, 25, 41
Xổ Số Miền Bắc 29/11/2020
ĐB 83669
G.1 46822
G.2 59811 96755
G.3 12854 77054 65439 59988 22305 41126
G.4 9285 8709 4697 5849
G.5 8056 1949 1582 4696 1372 5356
G.6 530 252 518
G.7 17 05 24 46
Loto : 69, 22, 11, 55, 54, 54, 39, 88, 05, 26, 85, 09, 97, 49, 56, 49, 82, 96, 72, 56, 30, 52, 18, 17, 05, 24, 46
Xổ Số Miền Bắc 28/11/2020
ĐB 10764
G.1 86559
G.2 69864 81977
G.3 11944 83033 36855 64616 75784 35909
G.4 8423 2647 0730 5208
G.5 5496 5008 5342 5670 1306 3257
G.6 067 190 696
G.7 11 25 92 99
Loto : 64, 59, 64, 77, 44, 33, 55, 16, 84, 09, 23, 47, 30, 08, 96, 08, 42, 70, 06, 57, 67, 90, 96, 11, 25, 92, 99