Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 18/10/2021

Đầu 0 00 5 lần 01 11 lần 02 4 lần 03 2 lần 04 4 lần 05 9 lần 06 3 lần 07 4 lần 08 3 lần 09 1 lần
Đầu 1 10 8 lần 11 13 lần 12 7 lần 13 2 lần 14 3 lần 15 5 lần 16 3 lần 17 7 lần 18 5 lần 19 5 lần
Đầu 2 20 10 lần 21 8 lần 22 3 lần 23 4 lần 24 2 lần 25 6 lần 26 1 lần 27 3 lần 28 2 lần 29 7 lần
Đầu 3 30 4 lần 31 11 lần 32 4 lần 33 1 lần 34 1 lần 35 4 lần 36 3 lần 37 7 lần 39 6 lần
Đầu 4 40 4 lần 41 7 lần 42 4 lần 43 1 lần 44 2 lần 45 5 lần 46 2 lần 47 3 lần 48 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 50 10 lần 51 11 lần 52 3 lần 53 2 lần 54 4 lần 55 2 lần 56 1 lần 57 5 lần 58 4 lần 59 2 lần
Đầu 6 60 7 lần 61 11 lần 62 2 lần 63 5 lần 64 6 lần 65 3 lần 66 4 lần 67 3 lần 68 5 lần 69 2 lần
Đầu 7 70 9 lần 71 12 lần 72 5 lần 73 2 lần 74 5 lần 75 5 lần 76 4 lần 77 4 lần 78 1 lần 79 3 lần
Đầu 8 80 6 lần 81 3 lần 82 6 lần 83 6 lần 84 1 lần 85 4 lần 86 6 lần 87 4 lần 88 2 lần 89 3 lần
Đầu 9 90 9 lần 91 4 lần 92 2 lần 93 3 lần 94 3 lần 95 4 lần 96 4 lần 97 1 lần 98 4 lần 99 5 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 18/10/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 18/10/2021
ĐB 11609
G.1 38670
G.2 75749 86248
G.3 01162 58433 67727 51232 94072 30268
G.4 2752 3870 5919 6155
G.5 1928 5396 5001 6818 0261 1009
G.6 747 489 116
G.7 34 31 71 00
Loto : 09, 70, 49, 48, 62, 33, 27, 32, 72, 68, 52, 70, 19, 55, 28, 96, 01, 18, 61, 09, 47, 89, 16, 34, 31, 71, 00
Xổ Số Miền Bắc 17/10/2021
ĐB 24640
G.1 45261
G.2 28113 58334
G.3 67474 16929 59008 69755 58832 99823
G.4 4593 1833 4313 1612
G.5 5822 2237 7310 9461 9056 4393
G.6 518 407 906
G.7 23 78 70 15
Loto : 40, 61, 13, 34, 74, 29, 08, 55, 32, 23, 93, 33, 13, 12, 22, 37, 10, 61, 56, 93, 18, 07, 06, 23, 78, 70, 15
Xổ Số Miền Bắc 16/10/2021
ĐB 66067
G.1 51010
G.2 58163 24893
G.3 22086 11007 59027 44020 89643 23923
G.4 3823 4029 6037 8722
G.5 4597 2086 4262 6785 2981 0394
G.6 970 084 208
G.7 56 38 14 07
Loto : 67, 10, 63, 93, 86, 07, 27, 20, 43, 23, 23, 29, 37, 22, 97, 86, 62, 85, 81, 94, 70, 84, 08, 56, 38, 14, 07
Xổ Số Miền Bắc 15/10/2021
ĐB 64218
G.1 83454
G.2 31313 38671
G.3 29917 25742 92751 69235 89354 18149
G.4 3490 7166 1748 5327
G.5 8125 0201 3864 7447 0449 8020
G.6 432 412 974
G.7 88 42 48 34
Loto : 18, 54, 13, 71, 17, 42, 51, 35, 54, 49, 90, 66, 48, 27, 25, 01, 64, 47, 49, 20, 32, 12, 74, 88, 42, 48, 34