Cầu loto

Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 15/07/2024

Đầu 0 00 6 lần 01 6 lần 03 7 lần 04 10 lần 06 4 lần 07 1 lần 08 5 lần 09 3 lần
Đầu 1 10 2 lần 11 3 lần 12 3 lần 13 1 lần 14 1 lần 16 4 lần 17 1 lần 18 3 lần
Đầu 2 20 4 lần 21 3 lần 22 4 lần 24 2 lần 26 5 lần 27 3 lần 28 4 lần 29 1 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 4 lần 32 5 lần 33 7 lần 34 6 lần 35 2 lần 36 9 lần 37 7 lần 38 6 lần 39 5 lần
Đầu 4 40 4 lần 41 1 lần 42 3 lần 43 9 lần 44 8 lần 45 1 lần 46 5 lần 47 4 lần 48 5 lần 49 2 lần
Đầu 5 50 1 lần 51 1 lần 52 1 lần 53 3 lần 54 4 lần 56 5 lần 57 1 lần 59 1 lần
Đầu 6 60 2 lần 61 1 lần 63 3 lần 64 4 lần 66 5 lần 68 2 lần
Đầu 7 70 2 lần 72 4 lần 73 4 lần 74 3 lần 75 1 lần 76 3 lần 77 3 lần 78 3 lần 79 2 lần
Đầu 8 80 5 lần 81 4 lần 82 4 lần 83 3 lần 84 3 lần 86 5 lần 87 3 lần 88 3 lần 89 2 lần
Đầu 9 90 5 lần 91 6 lần 92 3 lần 93 5 lần 94 5 lần 95 3 lần 96 4 lần 97 2 lần 98 2 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 15/07/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 2, 15/07/2024
ĐB 43030
G.1 44299
G.2 00340 25339
G.3 07684 45118 22380
38063 77163 79753
G.4 4649 7841 5946 3334
G.5 6828 9681 9694
2252 3035 5230
G.6 700 124 697
G.7 67 41 66 81
Loto : 30, 99, 40, 39, 84, 18, 80, 63, 63, 53, 49, 41, 46, 34, 28, 81, 94, 52, 35, 30, 00, 24, 97, 67, 41, 66, 81
XSMB Chủ Nhật, 14/07/2024
ĐB 81707
G.1 44574
G.2 72831 05924
G.3 80549 29198 30206
65279 81970 38879
G.4 6754 7163 9094 7920
G.5 7959 6409 5695
0810 4062 5469
G.6 754 323 701
G.7 20 99 33 18
Loto : 07, 74, 31, 24, 49, 98, 06, 79, 70, 79, 54, 63, 94, 20, 59, 09, 95, 10, 62, 69, 54, 23, 01, 20, 99, 33, 18
XSMB Thứ 7, 13/07/2024
ĐB 83060
G.1 19484
G.2 61514 36996
G.3 86101 19920 67112
39937 28868 49815
G.4 2833 7276 5852 1955
G.5 1033 7782 6976
2853 8265 6672
G.6 365 270 589
G.7 35 84 82 97
Loto : 60, 84, 14, 96, 01, 20, 12, 37, 68, 15, 33, 76, 52, 55, 33, 82, 76, 53, 65, 72, 65, 70, 89, 35, 84, 82, 97
XSMB Thứ 6, 12/07/2024
ĐB 92619
G.1 11319
G.2 98199 29744
G.3 27067 11978 08680
33893 22152 71172
G.4 8758 2540 6325 1020
G.5 5737 7614 1159
3148 1769 5866
G.6 359 476 412
G.7 66 36 72 06
Loto : 19, 19, 99, 44, 67, 78, 80, 93, 52, 72, 58, 40, 25, 20, 37, 14, 59, 48, 69, 66, 59, 76, 12, 66, 36, 72, 06