Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/08/2020

Đầu 0 00 4 lần 01 1 lần 02 9 lần 03 1 lần 04 3 lần 05 5 lần 06 2 lần 07 2 lần 08 5 lần 09 3 lần
Đầu 1 10 1 lần 11 1 lần 12 3 lần 13 1 lần 14 1 lần 15 2 lần 17 1 lần 18 3 lần 19 1 lần
Đầu 2 20 5 lần 21 1 lần 22 3 lần 23 3 lần 24 3 lần 25 5 lần 26 4 lần 27 4 lần 28 1 lần 29 2 lần
Đầu 3 30 4 lần 31 1 lần 32 6 lần 33 1 lần 34 3 lần 35 2 lần 36 4 lần 37 3 lần 38 2 lần
Đầu 4 40 4 lần 41 1 lần 42 5 lần 43 3 lần 44 4 lần 45 3 lần 46 3 lần 47 3 lần 48 2 lần 49 5 lần
Đầu 5 50 4 lần 51 2 lần 52 10 lần 53 5 lần 54 3 lần 55 2 lần 56 2 lần 57 9 lần 58 1 lần 59 7 lần
Đầu 6 60 7 lần 61 5 lần 62 7 lần 63 3 lần 64 3 lần 65 4 lần 66 6 lần 67 1 lần 68 2 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 5 lần 71 3 lần 72 4 lần 73 2 lần 74 6 lần 75 8 lần 76 4 lần 78 4 lần 79 4 lần
Đầu 8 80 3 lần 81 3 lần 82 7 lần 83 3 lần 84 2 lần 86 2 lần 87 1 lần 88 1 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 5 lần 91 1 lần 92 2 lần 94 3 lần 96 2 lần 99 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 06/08/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 06/08/2020
ĐB 25375
G.1 73575
G.2 73055 08586
G.3 64760 84186 78766 90568 02528 04124
G.4 5970 1429 5731 2368
G.5 9602 5251 2818 2419 9235 8445
G.6 527 063 009
G.7 47 81 65 90
Loto : 75, 75, 55, 86, 60, 86, 66, 68, 28, 24, 70, 29, 31, 68, 02, 51, 18, 19, 35, 45, 27, 63, 09, 47, 81, 65, 90
Xổ Số Miền Bắc 05/08/2020
ĐB 18296
G.1 78477
G.2 45550 43096
G.3 96358 95929 36559 75128 57239 55000
G.4 2284 1927 2908 2545
G.5 5295 6291 5648 2972 2391 3723
G.6 439 561 453
G.7 14 30 09 34
Loto : 96, 77, 50, 96, 58, 29, 59, 28, 39, 00, 84, 27, 08, 45, 95, 91, 48, 72, 91, 23, 39, 61, 53, 14, 30, 09, 34
Xổ Số Miền Bắc 04/08/2020
ĐB 11617
G.1 14482
G.2 90947 57775
G.3 00159 49308 23844 25801 51183 36488
G.4 6814 7456 4506 3570
G.5 5801 7707 8657 9139 0350 1071
G.6 640 101 838
G.7 21 74 87 38
Loto : 17, 82, 47, 75, 59, 08, 44, 01, 83, 88, 14, 56, 06, 70, 01, 07, 57, 39, 50, 71, 40, 01, 38, 21, 74, 87, 38
Xổ Số Miền Bắc 03/08/2020
ĐB 02836
G.1 17739
G.2 83199 41288
G.3 39790 00210 40555 56056 67292 22705
G.4 4384 5028 9522 4619
G.5 3983 6315 5489 1832 5554 6959
G.6 264 195 824
G.7 65 35 36 49
Loto : 36, 39, 99, 88, 90, 10, 55, 56, 92, 05, 84, 28, 22, 19, 83, 15, 89, 32, 54, 59, 64, 95, 24, 65, 35, 36, 49