Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 26/11/2022

Đầu 0 01 3 lần 02 2 lần 03 1 lần 04 6 lần 05 1 lần 06 1 lần 07 2 lần 08 4 lần 09 3 lần
Đầu 1 10 1 lần 11 2 lần 12 2 lần 13 3 lần 14 10 lần 15 3 lần 16 3 lần 17 3 lần 18 8 lần 19 6 lần
Đầu 2 20 3 lần 21 2 lần 22 4 lần 23 2 lần 24 8 lần 25 3 lần 26 6 lần 27 2 lần 28 3 lần 29 4 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 1 lần 32 1 lần 33 1 lần 34 3 lần 35 1 lần 36 3 lần 37 1 lần 38 1 lần 39 3 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 1 lần 42 3 lần 43 3 lần 44 1 lần 45 4 lần 46 5 lần 47 2 lần 48 7 lần 49 3 lần
Đầu 5 50 2 lần 52 3 lần 54 1 lần 55 1 lần 56 2 lần 58 1 lần 59 1 lần
Đầu 6 60 4 lần 62 5 lần 63 2 lần 64 6 lần 65 5 lần 66 8 lần 67 2 lần 68 7 lần
Đầu 7 70 1 lần 71 7 lần 72 13 lần 73 8 lần 74 9 lần 75 5 lần 76 8 lần 77 6 lần 78 9 lần 79 6 lần
Đầu 8 80 3 lần 81 1 lần 82 6 lần 83 6 lần 84 12 lần 85 4 lần 86 8 lần 87 3 lần 88 11 lần 89 6 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 5 lần 92 5 lần 93 4 lần 94 9 lần 95 4 lần 96 7 lần 97 4 lần 98 11 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 26/11/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 26/11/2022
ĐB 67896
G.1 70731
G.2 69176 18124
G.3 27982 04161 91683
18192 79476 78208
G.4 5183 4837 8723 9821
G.5 9572 8397 0675
4046 1647 9982
G.6 454 824 291
G.7 83 44 66 03
Loto : 96, 31, 76, 24, 82, 61, 83, 92, 76, 08, 83, 37, 23, 21, 72, 97, 75, 46, 47, 82, 54, 24, 91, 83, 44, 66, 03
XSMB Thứ 6, 25/11/2022
ĐB 36819
G.1 77300
G.2 94639 60023
G.3 65992 78939 86794
32055 87711 60182
G.4 2846 6365 7000 8638
G.5 5530 0550 4271
9426 9812 8324
G.6 268 190 185
G.7 96 56 66 83
Loto : 19, 00, 39, 23, 92, 39, 94, 55, 11, 82, 46, 65, 00, 38, 30, 50, 71, 26, 12, 24, 68, 90, 85, 96, 56, 66, 83
XSMB Thứ 5, 24/11/2022
ĐB 75996
G.1 04902
G.2 25318 92214
G.3 52253 61070 38643
84891 18913 13077
G.4 6533 5487 5262 6897
G.5 0336 4573 1078
5865 1877 6361
G.6 858 380 829
G.7 07 87 48 81
Loto : 96, 02, 18, 14, 53, 70, 43, 91, 13, 77, 33, 87, 62, 97, 36, 73, 78, 65, 77, 61, 58, 80, 29, 07, 87, 48, 81
XSMB Thứ 4, 23/11/2022
ĐB 47779
G.1 09473
G.2 42006 45431
G.3 31134 17715 99814
97168 20064 33491
G.4 2355 6851 3041 5929
G.5 1848 3824 2063
8535 2813 2684
G.6 378 794 832
G.7 75 68 73 03
Loto : 79, 73, 06, 31, 34, 15, 14, 68, 64, 91, 55, 51, 41, 29, 48, 24, 63, 35, 13, 84, 78, 94, 32, 75, 68, 73, 03