Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 03/08/2021

Đầu 0 00 1 lần 01 4 lần 02 2 lần 03 17 lần 04 7 lần 05 4 lần 06 6 lần 07 2 lần 08 4 lần 09 4 lần
Đầu 1 10 1 lần 11 6 lần 12 2 lần 13 12 lần 14 11 lần 15 1 lần 16 3 lần 17 1 lần 18 7 lần 19 3 lần
Đầu 2 20 3 lần 21 2 lần 22 3 lần 23 4 lần 24 3 lần 25 3 lần 26 3 lần 27 4 lần 28 4 lần 29 3 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 6 lần 32 5 lần 33 11 lần 34 8 lần 35 6 lần 36 8 lần 37 6 lần 38 7 lần 39 4 lần
Đầu 4 41 7 lần 42 1 lần 43 8 lần 44 4 lần 45 5 lần 47 1 lần 48 4 lần 49 2 lần
Đầu 5 50 1 lần 51 6 lần 52 1 lần 53 12 lần 54 6 lần 55 3 lần 56 3 lần 57 1 lần 58 5 lần 59 2 lần
Đầu 6 60 5 lần 61 9 lần 62 3 lần 63 12 lần 64 9 lần 65 7 lần 66 9 lần 68 7 lần 69 5 lần
Đầu 7 70 2 lần 71 2 lần 72 1 lần 73 3 lần 74 2 lần 75 2 lần 76 3 lần 77 1 lần 78 1 lần 79 2 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 5 lần 82 3 lần 83 10 lần 84 5 lần 85 4 lần 86 6 lần 87 2 lần 88 3 lần 89 3 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 6 lần 92 6 lần 93 10 lần 94 6 lần 95 6 lần 96 8 lần 97 2 lần 98 4 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 03/08/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 03/08/2021
ĐB 10004
G.1 11355
G.2 59096 48107
G.3 92669 83783 21445 04439 83220 17396
G.4 6205 4183 7593 2181
G.5 6375 0632 1913 6866 5399 0180
G.6 501 431 945
G.7 42 13 61 53
Loto : 04, 55, 96, 07, 69, 83, 45, 39, 20, 96, 05, 83, 93, 81, 75, 32, 13, 66, 99, 80, 01, 31, 45, 42, 13, 61, 53
Xổ Số Miền Bắc 02/08/2021
ĐB 71424
G.1 01082
G.2 35981 28691
G.3 98350 38957 19491 64270 62415 46173
G.4 0712 4253 8081 9582
G.5 9402 3740 1725 0914 7478 8409
G.6 216 604 659
G.7 03 47 12 73
Loto : 24, 82, 81, 91, 50, 57, 91, 70, 15, 73, 12, 53, 81, 82, 02, 40, 25, 14, 78, 09, 16, 04, 59, 03, 47, 12, 73
Xổ Số Miền Bắc 01/08/2021
ĐB 88081
G.1 34286
G.2 12650 78390
G.3 65925 29421 79263 20662 91370 06502
G.4 5515 5202 8485 5405
G.5 4259 6115 5263 9048 8120 9098
G.6 899 010 422
G.7 26 31 33 02
Loto : 81, 86, 50, 90, 25, 21, 63, 62, 70, 02, 15, 02, 85, 05, 59, 15, 63, 48, 20, 98, 99, 10, 22, 26, 31, 33, 02
Xổ Số Miền Bắc 31/07/2021
ĐB 62914
G.1 46071
G.2 98980 95741
G.3 26539 31784 96085 46547 71258 97111
G.4 6982 5615 1519 2688
G.5 9506 8130 3488 5421 3537 7014
G.6 575 826 238
G.7 27 66 82 96
Loto : 14, 71, 80, 41, 39, 84, 85, 47, 58, 11, 82, 15, 19, 88, 06, 30, 88, 21, 37, 14, 75, 26, 38, 27, 66, 82, 96