Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 19/01/2020

Đầu 0 00 1 lần 01 4 lần 02 10 lần 03 4 lần 04 2 lần 06 3 lần 07 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 10 1 lần 11 6 lần 12 2 lần 13 4 lần 14 1 lần 15 3 lần 16 3 lần 17 2 lần 18 1 lần 19 2 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 6 lần 22 12 lần 23 4 lần 24 10 lần 25 3 lần 26 3 lần 27 7 lần 28 1 lần 29 3 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 4 lần 32 4 lần 33 1 lần 34 2 lần 35 2 lần 36 2 lần 38 2 lần
Đầu 4 41 5 lần 42 4 lần 43 2 lần 44 2 lần 45 4 lần 46 2 lần 47 2 lần 49 1 lần
Đầu 5 51 6 lần 52 7 lần 53 1 lần 54 3 lần 55 3 lần 56 1 lần 57 1 lần 58 2 lần 59 2 lần
Đầu 6 61 5 lần 62 5 lần 63 6 lần 64 3 lần 65 1 lần 66 3 lần 69 1 lần
Đầu 7 71 1 lần 72 12 lần 73 4 lần 74 5 lần 75 1 lần 76 4 lần 77 2 lần 79 4 lần
Đầu 8 81 1 lần 82 4 lần 83 1 lần 84 1 lần 85 1 lần 86 2 lần 87 2 lần
Đầu 9 90 3 lần 91 4 lần 92 5 lần 93 5 lần 94 5 lần 95 4 lần 96 5 lần 97 2 lần 99 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 19/01/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 19/01/2020

ĐB 70921
G.1 78137
G.2 52621 09836
G.3 49174 25062 29639
72434 50650 72551
G.4 2876 1724 2521 0811
G.5 2216 4705 1224
5372 5371 6946
G.6 939 228 392
G.7 23 11 34 95
Loto : 21, 37, 21, 36, 74, 62, 39, 34, 50, 51, 76, 24, 21, 11, 16, 05, 24, 72, 71, 46, 39, 28, 92, 23, 11, 34, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 18/01/2020

ĐB 34706
G.1 91118
G.2 29837 38146
G.3 01080 08089 62709
14042 77255 32218
G.4 7951 0481 4730 3337
G.5 9871 3345 9998
3635 0850 8174
G.6 849 764 801
G.7 89 71 59 48
Loto : 06, 18, 37, 46, 80, 89, 09, 42, 55, 18, 51, 81, 30, 37, 71, 45, 98, 35, 50, 74, 49, 64, 01, 89, 71, 59, 48

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 17/01/2020

ĐB 97571
G.1 47197
G.2 47647 17744
G.3 47592 26520 30084
79871 81710 50342
G.4 9731 0247 2568 7406
G.5 0171 9849 8978
7302 5438 0464
G.6 646 470 572
G.7 74 71 84 28
Loto : 71, 97, 47, 44, 92, 20, 84, 71, 10, 42, 31, 47, 68, 06, 71, 49, 78, 02, 38, 64, 46, 70, 72, 74, 71, 84, 28

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 16/01/2020

ĐB 72782
G.1 22594
G.2 39470 47122
G.3 93338 58150 78231
16644 36281 68512
G.4 5160 5620 1592 3662
G.5 4591 6532 0312
9899 2437 1629
G.6 189 483 518
G.7 93 71 64 19
Loto : 82, 94, 70, 22, 38, 50, 31, 44, 81, 12, 60, 20, 92, 62, 91, 32, 12, 99, 37, 29, 89, 83, 18, 93, 71, 64, 19