Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 18/02/2020

Đầu 0 00 6 lần 01 2 lần 02 7 lần 03 6 lần 04 2 lần 05 4 lần 06 1 lần 07 8 lần 08 2 lần 09 3 lần
Đầu 1 10 4 lần 11 2 lần 12 5 lần 13 4 lần 14 7 lần 15 2 lần 16 2 lần 17 9 lần 18 7 lần 19 5 lần
Đầu 2 20 8 lần 21 5 lần 22 4 lần 23 5 lần 24 7 lần 25 2 lần 26 3 lần 27 11 lần 28 8 lần 29 2 lần
Đầu 3 30 7 lần 31 3 lần 32 2 lần 34 4 lần 35 2 lần 37 7 lần 38 3 lần 39 2 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 1 lần 42 2 lần 43 2 lần 45 2 lần 46 1 lần 47 2 lần 48 1 lần 49 2 lần
Đầu 5 50 2 lần 51 2 lần 52 3 lần 53 2 lần 54 2 lần 55 3 lần 56 3 lần 57 4 lần 58 4 lần
Đầu 6 60 9 lần 61 4 lần 62 6 lần 63 4 lần 64 3 lần 65 4 lần 66 4 lần 67 6 lần 68 5 lần 69 4 lần
Đầu 7 70 8 lần 71 9 lần 72 10 lần 73 6 lần 74 12 lần 75 6 lần 76 8 lần 77 16 lần 78 7 lần 79 5 lần
Đầu 8 80 5 lần 81 3 lần 82 2 lần 83 2 lần 84 9 lần 85 4 lần 86 2 lần 87 7 lần 88 5 lần 89 4 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 5 lần 92 4 lần 94 10 lần 95 1 lần 96 3 lần 97 6 lần 98 2 lần 99 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 18/02/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 18/02/2020
ĐB 06616
G.1 32033
G.2 10879 99942
G.3 63475 76892 07176 13773 23291 52816
G.4 7953 6150 7212 0409
G.5 7326 8802 2501 6687 3471 8773
G.6 270 964 103
G.7 48 41 40 59
Loto : 16, 33, 79, 42, 75, 92, 76, 73, 91, 16, 53, 50, 12, 09, 26, 02, 01, 87, 71, 73, 70, 64, 03, 48, 41, 40, 59
Xổ Số Miền Bắc 17/02/2020
ĐB 99817
G.1 69356
G.2 53268 37870
G.3 86212 64009 75190 95157 78289 80249
G.4 6853 0621 9077 0265
G.5 9850 5104 0004 8241 5178 0210
G.6 377 170 135
G.7 70 42 23 92
Loto : 17, 56, 68, 70, 12, 09, 90, 57, 89, 49, 53, 21, 77, 65, 50, 04, 04, 41, 78, 10, 77, 70, 35, 70, 42, 23, 92
Xổ Số Miền Bắc 16/02/2020
ĐB 00776
G.1 68932
G.2 60349 63294
G.3 01367 85984 96456 91023 80589 71089
G.4 2223 1433 1393 6940
G.5 7978 5073 4795 6977 0954 9081
G.6 205 437 904
G.7 49 92 75 51
Loto : 76, 32, 49, 94, 67, 84, 56, 23, 89, 89, 23, 33, 93, 40, 78, 73, 95, 77, 54, 81, 05, 37, 04, 49, 92, 75, 51
Xổ Số Miền Bắc 15/02/2020
ĐB 47417
G.1 56746
G.2 02208 90927
G.3 42888 58732 05678 39250 46376 08543
G.4 4057 1320 5051 8760
G.5 5996 4963 9132 4440 9148 8146
G.6 948 740 043
G.7 41 30 88 99
Loto : 17, 46, 08, 27, 88, 32, 78, 50, 76, 43, 57, 20, 51, 60, 96, 63, 32, 40, 48, 46, 48, 40, 43, 41, 30, 88, 99