Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 05/07/2022

Đầu 0 00 3 lần 01 8 lần 02 3 lần 04 4 lần 05 1 lần 06 3 lần 07 2 lần
Đầu 1 10 5 lần 11 6 lần 12 2 lần 13 2 lần 14 11 lần 15 4 lần 16 2 lần 19 5 lần
Đầu 2 20 2 lần 21 4 lần 22 2 lần 23 2 lần 24 4 lần 26 4 lần 27 1 lần 28 1 lần 29 2 lần
Đầu 3 30 3 lần 31 5 lần 32 3 lần 34 3 lần 35 1 lần 36 3 lần 39 3 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 5 lần 44 4 lần 45 1 lần 46 5 lần 47 3 lần 48 1 lần 49 2 lần
Đầu 5 50 4 lần 51 5 lần 52 1 lần 53 3 lần 54 6 lần 56 6 lần 58 2 lần 59 2 lần
Đầu 6 60 2 lần 61 9 lần 62 6 lần 63 1 lần 64 4 lần 65 1 lần 66 5 lần 67 2 lần 68 2 lần 69 2 lần
Đầu 7 70 1 lần 71 4 lần 72 3 lần 73 2 lần 74 8 lần 75 2 lần 76 3 lần 78 1 lần 79 2 lần
Đầu 8 80 3 lần 81 2 lần 82 3 lần 83 2 lần 84 6 lần 85 2 lần 86 2 lần 87 2 lần 88 2 lần 89 3 lần
Đầu 9 90 3 lần 91 4 lần 92 4 lần 93 3 lần 94 8 lần 95 1 lần 96 1 lần 97 3 lần 98 1 lần 99 4 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 05/07/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 05/07/2022
ĐB 68404
G.1 87375
G.2 99531 72909
G.3 16651 85886 17190 97486 12030 22813
G.4 4054 1125 5766 2925
G.5 2043 8711 6194 4454 5014 7003
G.6 694 206 634
G.7 73 27 12 66
Loto : 04, 75, 31, 09, 51, 86, 90, 86, 30, 13, 54, 25, 66, 25, 43, 11, 94, 54, 14, 03, 94, 06, 34, 73, 27, 12, 66
Xổ Số Miền Bắc 04/07/2022
ĐB 50239
G.1 18777
G.2 50753 62864
G.3 16731 96862 69049 55288 95452 71575
G.4 6884 0301 9014 1040
G.5 2311 8973 3138 4068 9350 9570
G.6 534 520 085
G.7 93 10 08 58
Loto : 39, 77, 53, 64, 31, 62, 49, 88, 52, 75, 84, 01, 14, 40, 11, 73, 38, 68, 50, 70, 34, 20, 85, 93, 10, 08, 58
Xổ Số Miền Bắc 03/07/2022
ĐB 86690
G.1 00944
G.2 08354 56997
G.3 37618 26670 35119 32760 52753 06126
G.4 5496 7992 9661 7956
G.5 5000 7140 6545 0912 6326 8136
G.6 400 632 125
G.7 91 05 33 73
Loto : 90, 44, 54, 97, 18, 70, 19, 60, 53, 26, 96, 92, 61, 56, 00, 40, 45, 12, 26, 36, 00, 32, 25, 91, 05, 33, 73
Xổ Số Miền Bắc 02/07/2022
ĐB 50554
G.1 26597
G.2 71762 44601
G.3 96368 65980 74760 70786 58689 20359
G.4 3659 9883 5277 1696
G.5 8466 5247 7508 9632 7530 8386
G.6 485 868 202
G.7 78 42 39 53
Loto : 54, 97, 62, 01, 68, 80, 60, 86, 89, 59, 59, 83, 77, 96, 66, 47, 08, 32, 30, 86, 85, 68, 02, 78, 42, 39, 53