Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/04/2021

Đầu 0 00 1 lần 01 3 lần 02 2 lần 03 4 lần 04 2 lần 05 3 lần 06 1 lần 07 3 lần 08 6 lần 09 2 lần
Đầu 1 10 3 lần 11 8 lần 12 2 lần 13 5 lần 14 1 lần 15 4 lần 17 3 lần 18 5 lần 19 4 lần
Đầu 2 20 3 lần 21 6 lần 22 2 lần 23 5 lần 24 4 lần 25 5 lần 27 3 lần 28 10 lần 29 7 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 7 lần 32 1 lần 33 4 lần 34 3 lần 35 2 lần 36 2 lần 37 4 lần 38 5 lần 39 3 lần
Đầu 4 40 4 lần 41 3 lần 42 8 lần 43 8 lần 45 1 lần 47 1 lần 48 4 lần 49 5 lần
Đầu 5 50 7 lần 51 8 lần 52 2 lần 53 6 lần 54 6 lần 55 4 lần 56 1 lần 57 6 lần 58 4 lần 59 5 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 5 lần 63 3 lần 64 4 lần 65 3 lần 68 1 lần
Đầu 7 70 7 lần 71 2 lần 72 2 lần 73 8 lần 74 4 lần 75 4 lần 76 2 lần 77 4 lần 78 7 lần 79 4 lần
Đầu 8 80 5 lần 81 5 lần 82 3 lần 83 18 lần 84 3 lần 85 5 lần 86 1 lần 87 3 lần 88 3 lần 89 4 lần
Đầu 9 90 3 lần 91 12 lần 92 4 lần 93 6 lần 94 3 lần 95 2 lần 96 1 lần 97 1 lần 98 2 lần 99 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/04/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 14/04/2021
ĐB 74295
G.1 92214
G.2 85483 61076
G.3 72559 48815 40538 49532 49167 21320
G.4 4111 2072 6501 7996
G.5 9523 1051 5798 9184 3348 1405
G.6 135 132 102
G.7 39 80 82 38
Loto : 95, 14, 83, 76, 59, 15, 38, 32, 67, 20, 11, 72, 01, 96, 23, 51, 98, 84, 48, 05, 35, 32, 02, 39, 80, 82, 38
Xổ Số Miền Bắc 13/04/2021
ĐB 29405
G.1 36317
G.2 91982 14199
G.3 88411 82665 10594 93756 08443 37852
G.4 0292 2980 7500 4753
G.5 0456 4980 7105 4130 3798 1607
G.6 287 955 847
G.7 97 74 36 21
Loto : 05, 17, 82, 99, 11, 65, 94, 56, 43, 52, 92, 80, 00, 53, 56, 80, 05, 30, 98, 07, 87, 55, 47, 97, 74, 36, 21
Xổ Số Miền Bắc 12/04/2021
ĐB 86039
G.1 31145
G.2 18498 98082
G.3 98245 31416 10849 92752 30862 66716
G.4 8667 2436 7346 9819
G.5 3732 7416 9015 0599 7299 6184
G.6 120 072 542
G.7 70 97 16 88
Loto : 39, 45, 98, 82, 45, 16, 49, 52, 62, 16, 67, 36, 46, 19, 32, 16, 15, 99, 99, 84, 20, 72, 42, 70, 97, 16, 88
Xổ Số Miền Bắc 11/04/2021
ĐB 29013
G.1 13305
G.2 66567 43230
G.3 99122 04949 71530 82148 72456 78719
G.4 5096 9766 4238 7800
G.5 7180 2825 0497 1488 4929 5621
G.6 821 034 271
G.7 87 80 83 23
Loto : 13, 05, 67, 30, 22, 49, 30, 48, 56, 19, 96, 66, 38, 00, 80, 25, 97, 88, 29, 21, 21, 34, 71, 87, 80, 83, 23