Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 27/09/2020

Đầu 0 00 2 lần 01 1 lần 03 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 10 6 lần 12 3 lần 13 2 lần 14 1 lần 15 2 lần 16 4 lần 17 1 lần 18 1 lần 19 1 lần
Đầu 2 20 2 lần 21 3 lần 22 8 lần 23 3 lần 25 3 lần 26 2 lần 27 2 lần 28 3 lần 29 2 lần
Đầu 3 30 3 lần 31 4 lần 32 2 lần 33 3 lần 34 1 lần 35 3 lần 36 3 lần 37 2 lần 38 2 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 1 lần 42 1 lần 43 2 lần 45 1 lần 46 3 lần 47 1 lần
Đầu 5 50 3 lần 51 1 lần 52 1 lần 53 5 lần 54 3 lần 55 2 lần 56 3 lần 57 4 lần 58 4 lần 59 1 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 8 lần 62 3 lần 63 5 lần 64 4 lần 65 3 lần 66 3 lần 67 3 lần 68 5 lần
Đầu 7 70 1 lần 71 1 lần 72 1 lần 73 3 lần 76 5 lần 77 1 lần 78 3 lần
Đầu 8 81 2 lần 83 4 lần 86 4 lần 88 2 lần 89 3 lần
Đầu 9 91 4 lần 92 1 lần 93 4 lần 94 1 lần 95 1 lần 96 6 lần 98 4 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 27/09/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 27/09/2020
ĐB 37546
G.1 25331
G.2 51459 66569
G.3 17658 63664 80596 92652 22208 97413
G.4 8520 8450 7211 2340
G.5 7971 5091 6973 0286 2373 9878
G.6 116 068 630
G.7 86 44 17 33
Loto : 46, 31, 59, 69, 58, 64, 96, 52, 08, 13, 20, 50, 11, 40, 71, 91, 73, 86, 73, 78, 16, 68, 30, 86, 44, 17, 33
Xổ Số Miền Bắc 26/09/2020
ĐB 17069
G.1 46324
G.2 45753 22997
G.3 77805 36735 81728 84286 64764 49715
G.4 3988 1685 7168 4074
G.5 7315 9750 7729 2384 9783 6113
G.6 091 083 834
G.7 51 22 76 79
Loto : 69, 24, 53, 97, 05, 35, 28, 86, 64, 15, 88, 85, 68, 74, 15, 50, 29, 84, 83, 13, 91, 83, 34, 51, 22, 76, 79
Xổ Số Miền Bắc 25/09/2020
ĐB 98018
G.1 47391
G.2 46411 34513
G.3 02594 91533 20134 73795 31040 19707
G.4 6049 1001 4034 5340
G.5 0915 8701 5417 9493 1237 7007
G.6 672 078 318
G.7 02 77 78 65
Loto : 18, 91, 11, 13, 94, 33, 34, 95, 40, 07, 49, 01, 34, 40, 15, 01, 17, 93, 37, 07, 72, 78, 18, 02, 77, 78, 65
Xổ Số Miền Bắc 24/09/2020
ĐB 87082
G.1 76056
G.2 80203 89491
G.3 12192 24493 66130 10791 57269 23850
G.4 9267 3392 6448 2186
G.5 6469 1667 7674 7842 3543 0005
G.6 480 305 679
G.7 66 61 99 84
Loto : 82, 56, 03, 91, 92, 93, 30, 91, 69, 50, 67, 92, 48, 86, 69, 67, 74, 42, 43, 05, 80, 05, 79, 66, 61, 99, 84