Cầu loto

Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/04/2024

Đầu 0 01 1 lần 02 1 lần 03 2 lần 04 1 lần 05 1 lần 06 3 lần 07 1 lần 09 4 lần
Đầu 1 10 6 lần 12 1 lần 14 6 lần 15 1 lần 16 1 lần 18 3 lần 19 6 lần
Đầu 2 20 8 lần 21 9 lần 22 7 lần 23 11 lần 24 10 lần 25 6 lần 26 9 lần 27 8 lần 28 3 lần 29 18 lần
Đầu 3 30 7 lần 31 4 lần 32 5 lần 33 5 lần 34 7 lần 35 5 lần 36 3 lần 37 6 lần 38 4 lần 39 12 lần
Đầu 4 40 4 lần 41 2 lần 42 1 lần 43 3 lần 44 3 lần 45 2 lần 46 5 lần 47 3 lần 48 4 lần 49 8 lần
Đầu 5 50 8 lần 52 4 lần 53 4 lần 54 2 lần 55 8 lần 56 6 lần 57 2 lần 58 4 lần 59 9 lần
Đầu 6 60 5 lần 61 3 lần 62 2 lần 63 4 lần 64 2 lần 65 2 lần 66 2 lần 67 4 lần 68 1 lần 69 3 lần
Đầu 7 70 3 lần 71 3 lần 72 4 lần 73 2 lần 74 1 lần 76 2 lần 77 1 lần 78 3 lần 79 5 lần
Đầu 8 80 3 lần 82 2 lần 84 1 lần 85 1 lần 86 2 lần 89 5 lần
Đầu 9 90 6 lần 91 4 lần 92 3 lần 93 10 lần 94 2 lần 95 10 lần 96 5 lần 97 3 lần 98 5 lần 99 17 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 20/04/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 20/04/2024
ĐB 29379
G.1 29822
G.2 24933 27395
G.3 63254 65829 39579
26917 20063 91422
G.4 9186 1763 9385 1320
G.5 5451 3289 0892
4290 1448 7357
G.6 899 689 390
G.7 05 60 99 33
Loto : 79, 22, 33, 95, 54, 29, 79, 17, 63, 22, 86, 63, 85, 20, 51, 89, 92, 90, 48, 57, 99, 89, 90, 05, 60, 99, 33
XSMB Thứ 6, 19/04/2024
ĐB 26592
G.1 38838
G.2 43774 91819
G.3 08758 63771 15724
91314 86959 47543
G.4 1370 7010 5792 5856
G.5 9957 5245 8757
2019 4132 6316
G.6 222 106 949
G.7 71 26 85 23
Loto : 92, 38, 74, 19, 58, 71, 24, 14, 59, 43, 70, 10, 92, 56, 57, 45, 57, 19, 32, 16, 22, 06, 49, 71, 26, 85, 23
XSMB Thứ 5, 18/04/2024
ĐB 62904
G.1 16351
G.2 92109 84405
G.3 50215 82326 54744
81157 60946 93661
G.4 7880 3573 0916 9336
G.5 9443 9241 5284
9798 4277 7296
G.6 591 346 154
G.7 69 52 95 37
Loto : 04, 51, 09, 05, 15, 26, 44, 57, 46, 61, 80, 73, 16, 36, 43, 41, 84, 98, 77, 96, 91, 46, 54, 69, 52, 95, 37
XSMB Thứ 4, 17/04/2024
ĐB 90289
G.1 19874
G.2 24789 50177
G.3 84160 84250 66154
14306 03341 85969
G.4 3241 9829 9103 6240
G.5 5674 7671 0218
3300 5133 6434
G.6 317 228 892
G.7 47 40 90 27
Loto : 89, 74, 89, 77, 60, 50, 54, 06, 41, 69, 41, 29, 03, 40, 74, 71, 18, 00, 33, 34, 17, 28, 92, 47, 40, 90, 27