Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/01/2022

Đầu 0 01 4 lần 02 4 lần 03 6 lần 04 7 lần 05 11 lần 06 2 lần 07 7 lần 08 5 lần
Đầu 1 10 3 lần 11 5 lần 12 6 lần 14 9 lần 15 6 lần 16 4 lần 17 7 lần 18 2 lần 19 2 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 4 lần 22 1 lần 23 1 lần 24 6 lần 25 2 lần 27 3 lần 28 2 lần
Đầu 3 31 3 lần 32 2 lần 33 2 lần 34 10 lần 35 8 lần 36 4 lần 37 2 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 5 lần 42 3 lần 43 8 lần 44 12 lần 45 5 lần 46 1 lần 47 10 lần 48 7 lần 49 4 lần
Đầu 5 50 11 lần 51 10 lần 52 4 lần 53 7 lần 54 19 lần 55 5 lần 56 5 lần 57 11 lần 58 11 lần 59 8 lần
Đầu 6 60 1 lần 62 1 lần 63 1 lần 64 11 lần 65 5 lần 66 2 lần 67 4 lần
Đầu 7 70 7 lần 71 3 lần 72 1 lần 73 6 lần 74 13 lần 75 10 lần 76 5 lần 77 8 lần 78 9 lần 79 7 lần
Đầu 8 80 3 lần 81 6 lần 82 7 lần 83 4 lần 84 12 lần 85 14 lần 86 2 lần 87 10 lần 88 5 lần 89 3 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 1 lần 92 3 lần 93 5 lần 94 8 lần 95 9 lần 96 1 lần 97 2 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 20/01/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 20/01/2022
ĐB 71085
G.1 18328
G.2 78797 48541
G.3 46956 56008 54100 55367 39190 50473
G.4 5382 2316 9902 5825
G.5 7643 2127 0441 0554 6448 9387
G.6 138 764 484
G.7 49 41 71 25
Loto : 85, 28, 97, 41, 56, 08, 00, 67, 90, 73, 82, 16, 02, 25, 43, 27, 41, 54, 48, 87, 38, 64, 84, 49, 41, 71, 25
Xổ Số Miền Bắc 19/01/2022
ĐB 76930
G.1 48843
G.2 41006 76053
G.3 77833 47386 77768 37997 13541 78878
G.4 8261 3990 8384 7358
G.5 1925 0958 1946 9108 8203 1335
G.6 938 896 778
G.7 93 91 60 54
Loto : 30, 43, 06, 53, 33, 86, 68, 97, 41, 78, 61, 90, 84, 58, 25, 58, 46, 08, 03, 35, 38, 96, 78, 93, 91, 60, 54
Xổ Số Miền Bắc 18/01/2022
ĐB 46384
G.1 25306
G.2 69864 13585
G.3 02154 92020 72481 99996 31657 99642
G.4 8470 5095 0718 6124
G.5 3254 4223 3465 8258 1568 2404
G.6 772 095 306
G.7 78 90 92 74
Loto : 84, 06, 64, 85, 54, 20, 81, 96, 57, 42, 70, 95, 18, 24, 54, 23, 65, 58, 68, 04, 72, 95, 06, 78, 90, 92, 74
Xổ Số Miền Bắc 17/01/2022
ĐB 88041
G.1 36730
G.2 73089 38298
G.3 65757 45175 30708 86796 92638 82598
G.4 7621 2164 0664 0022
G.5 3870 3305 1752 1265 5131 5477
G.6 099 539 479
G.7 09 17 44 39
Loto : 41, 30, 89, 98, 57, 75, 08, 96, 38, 98, 21, 64, 64, 22, 70, 05, 52, 65, 31, 77, 99, 39, 79, 09, 17, 44, 39