Cầu loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 28/03/2020

Đầu 0 00 5 lần 01 5 lần 02 3 lần 03 14 lần 04 1 lần 05 3 lần 06 7 lần 07 3 lần 08 4 lần 09 4 lần
Đầu 1 10 6 lần 11 7 lần 12 1 lần 13 12 lần 14 2 lần 15 7 lần 16 7 lần 17 12 lần 18 4 lần 19 8 lần
Đầu 2 21 3 lần 22 1 lần 23 1 lần 26 1 lần 29 1 lần
Đầu 3 30 5 lần 31 7 lần 32 2 lần 33 6 lần 35 2 lần 36 2 lần 37 3 lần 38 2 lần 39 7 lần
Đầu 4 40 1 lần 41 2 lần 42 1 lần 43 7 lần 44 2 lần 45 3 lần 46 4 lần 47 3 lần 48 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 50 4 lần 51 1 lần 52 3 lần 53 5 lần 55 1 lần 56 4 lần 57 3 lần 58 2 lần 59 1 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 5 lần 62 1 lần 63 5 lần 64 1 lần 65 3 lần 66 4 lần 67 2 lần 68 3 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 4 lần 71 4 lần 72 2 lần 73 9 lần 74 1 lần 75 6 lần 76 3 lần 77 6 lần 78 1 lần 79 6 lần
Đầu 8 80 1 lần 82 2 lần 83 3 lần 84 3 lần 85 7 lần 86 4 lần 87 5 lần 88 2 lần 89 3 lần
Đầu 9 90 7 lần 91 13 lần 92 4 lần 93 22 lần 95 14 lần 96 10 lần 97 17 lần 98 5 lần 99 7 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 28/03/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 28/03/2020
ĐB 91159
G.1 40109
G.2 87459 66379
G.3 97314 60879 30091 10908 57906 96546
G.4 6281 0402 5637 7531
G.5 3528 3363 6791 7953 1195 6735
G.6 815 758 345
G.7 74 03 10 23
Loto : 59, 09, 59, 79, 14, 79, 91, 08, 06, 46, 81, 02, 37, 31, 28, 63, 91, 53, 95, 35, 15, 58, 45, 74, 03, 10, 23
Xổ Số Miền Bắc 27/03/2020
ĐB 33555
G.1 52557
G.2 50894 51062
G.3 17067 41228 31970 92048 36571 26045
G.4 4978 9209 8932 8979
G.5 9923 2793 6344 1138 5679 5484
G.6 204 276 911
G.7 82 38 99 54
Loto : 55, 57, 94, 62, 67, 28, 70, 48, 71, 45, 78, 09, 32, 79, 23, 93, 44, 38, 79, 84, 04, 76, 11, 82, 38, 99, 54
Xổ Số Miền Bắc 26/03/2020
ĐB 94135
G.1 22095
G.2 09748 36993
G.3 72676 03613 18638 00004 49295 78138
G.4 0172 3503 5464 8693
G.5 4512 8354 8195 3258 7506 9634
G.6 910 855 136
G.7 06 93 82 80
Loto : 35, 95, 48, 93, 76, 13, 38, 04, 95, 38, 72, 03, 64, 93, 12, 54, 95, 58, 06, 34, 10, 55, 36, 06, 93, 82, 80
Xổ Số Miền Bắc 25/03/2020
ĐB 54296
G.1 54643
G.2 85240 19833
G.3 47082 32268 46213 34273 56000 09457
G.4 5564 0066 2488 4437
G.5 7455 3884 3745 8018 4711 4882
G.6 184 517 673
G.7 68 19 21 48
Loto : 96, 43, 40, 33, 82, 68, 13, 73, 00, 57, 64, 66, 88, 37, 55, 84, 45, 18, 11, 82, 84, 17, 73, 68, 19, 21, 48