Thống kê loto gan

Chọn tỉnh thành
Biên độ gan:
- ngày +

 

Kết quả thống kê

Thống kê loto gan Miền Bắc chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Bộ số Số ngày chưa về Ngày về gần nhất
82 10 ngày 25/06/2022
81 12 ngày 23/06/2022
79 13 ngày 22/06/2022
98 15 ngày 20/06/2022
74 15 ngày 20/06/2022
15 15 ngày 20/06/2022