Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 51 ra ngày 04/10/2019 đến ngày 14/10/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 90 ra ngày 04/10/2019 đến ngày 14/10/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 73 ra ngày 03/10/2019 đến ngày 14/10/2019 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 07 ra ngày 03/10/2019 đến ngày 14/10/2019 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 15 ra ngày 02/10/2019 đến ngày 14/10/2019 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 10 ra ngày 02/10/2019 đến ngày 14/10/2019 chưa ra là 12 ngày