Thống kê loto gan

Chọn tỉnh thành
Biên độ gan:
- ngày +

 

Kết quả thống kê

Thống kê loto gan Miền Bắc chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Bộ số Số ngày chưa về Ngày về gần nhất
45 10 ngày 10/01/2022
50 10 ngày 10/01/2022
59 12 ngày 08/01/2022
47 12 ngày 08/01/2022
83 14 ngày 06/01/2022
76 16 ngày 04/01/2022
66 17 ngày 03/01/2022