Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 99 ra ngày 07/11/2019 đến ngày 17/11/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 31 ra ngày 07/11/2019 đến ngày 17/11/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 15 ra ngày 06/11/2019 đến ngày 17/11/2019 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 22 ra ngày 05/11/2019 đến ngày 17/11/2019 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 64 ra ngày 03/11/2019 đến ngày 17/11/2019 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 12 ra ngày 03/11/2019 đến ngày 17/11/2019 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 89 ra ngày 31/10/2019 đến ngày 17/11/2019 chưa ra là 17 ngày
- Cặp số 53 ra ngày 23/10/2019 đến ngày 17/11/2019 chưa ra là 25 ngày
- Cặp số 41 ra ngày 22/10/2019 đến ngày 17/11/2019 chưa ra là 26 ngày