Thống kê loto gan

Chọn tỉnh thành
Biên độ gan:
- ngày +

 

Kết quả thống kê

Thống kê loto gan Miền Bắc chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Bộ số Số ngày chưa về Ngày về gần nhất
86 10 ngày 24/05/2020
37 10 ngày 24/05/2020
06 11 ngày 23/05/2020
70 11 ngày 23/05/2020
28 14 ngày 20/05/2020
04 15 ngày 19/05/2020
96 16 ngày 18/05/2020