Thống kê loto gan

Chọn tỉnh thành
Biên độ gan:
- ngày +

 

Kết quả thống kê

Thống kê loto gan Miền Bắc chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Bộ số Số ngày chưa về Ngày về gần nhất
34 10 ngày 21/11/2020
10 11 ngày 20/11/2020
29 14 ngày 17/11/2020
94 15 ngày 16/11/2020
21 15 ngày 16/11/2020