Sớ Đầu Đuôi Miền Trung

Thứ 2
08/08/2022
Phú Yên
90 - 57
Thừa Thiên Huế
25 - 58
Chủ nhật
07/08/2022
Khánh Hòa
68 - 71
Kon Tum
34 - 86
Thứ 7
06/08/2022
Đắc Nông
07 - 97
Đà Nẵng
50 - 20
Quảng Ngãi
08 - 25
Thứ 6
05/08/2022
Gia Lai
43 - 70
Ninh Thuận
75 - 10
Thứ 5
04/08/2022
Quảng Bình
37 - 41
Bình Định
65 - 31
Quảng Trị
29 - 37
Thứ 4
03/08/2022
Đà Nẵng
02 - 08
Khánh Hòa
99 - 75
Thứ 3
02/08/2022
Đắc Lắc
74 - 70
Quảng Nam
73 - 38
Thứ 2
01/08/2022
Phú Yên
90 - 62
Thừa Thiên Huế
51 - 87
Chủ nhật
31/07/2022
Khánh Hòa
17 - 36
Kon Tum
43 - 91
Thứ 7
30/07/2022
Đà Nẵng
53 - 61
Đắc Nông
13 - 01
Quảng Ngãi
82 - 19
Thứ 6
29/07/2022
Gia Lai
80 - 26
Ninh Thuận
04 - 42
Thứ 5
28/07/2022
Quảng Bình
85 - 40
Bình Định
10 - 77
Quảng Trị
51 - 56
Thứ 4
27/07/2022
Đà Nẵng
94 - 22
Khánh Hòa
08 - 97
Thứ 3
26/07/2022
Đắc Lắc
39 - 62
Quảng Nam
28 - 59
Thứ 2
25/07/2022
Phú Yên
31 - 01
Thừa Thiên Huế
49 - 96
Chủ nhật
24/07/2022
Khánh Hòa
06 - 24
Kon Tum
61 - 12
Thứ 7
23/07/2022
Đà Nẵng
32 - 16
Đắc Nông
84 - 13
Quảng Ngãi
90 - 19
Thứ 6
22/07/2022
Ninh Thuận
47 - 11
Gia Lai
83 - 72
Thứ 5
21/07/2022
Quảng Bình
44 - 83
Bình Định
73 - 24
Quảng Trị
74 - 40
Thứ 4
20/07/2022
Khánh Hòa
37 - 89
Đà Nẵng
64 - 97
Thứ 3
19/07/2022
Quảng Nam
37 - 12
Đắc Lắc
99 - 20
Thứ 2
18/07/2022
Phú Yên
17 - 70
Thừa Thiên Huế
03 - 48
Chủ nhật
17/07/2022
Khánh Hòa
96 - 08
Kon Tum
05 - 11
Thứ 7
16/07/2022
Đắc Nông
17 - 46
Đà Nẵng
67 - 62
Quảng Ngãi
16 - 40
Thứ 6
15/07/2022
Ninh Thuận
16 - 76
Gia Lai
33 - 67
Thứ 5
14/07/2022
Quảng Bình
09 - 86
Bình Định
17 - 20
Quảng Trị
11 - 18
Thứ 4
13/07/2022
Đà Nẵng
42 - 06
Khánh Hòa
02 - 37
Thứ 3
12/07/2022
Đắc Lắc
44 - 80
Quảng Nam
77 - 99
Thứ 2
11/07/2022
Phú Yên
18 - 20
Thừa Thiên Huế
15 - 84