Sớ Đầu Đuôi Miền Trung

Thứ 7
20/07/2024
Đà Nẵng
71 - 60
Đắc Nông
85 - 55
Quảng Ngãi
14 - 60
Thứ 6
19/07/2024
Gia Lai
94 - 51
Ninh Thuận
43 - 54
Thứ 5
18/07/2024
Bình Định
68 - 85
Quảng Bình
48 - 85
Quảng Trị
68 - 05
Thứ 4
17/07/2024
Đà Nẵng
99 - 41
Khánh Hòa
98 - 87
Thứ 3
16/07/2024
Đắc Lắc
29 - 95
Quảng Nam
04 - 76
Thứ 2
15/07/2024
Phú Yên
19 - 77
Thừa Thiên Huế
21 - 99
Chủ nhật
14/07/2024
Kon Tum
08 - 21
Khánh Hòa
11 - 57
Thừa Thiên Huế
08 - 92
Thứ 7
13/07/2024
Đà Nẵng
52 - 38
Quảng Ngãi
52 - 42
Đắc Nông
99 - 48
Thứ 6
12/07/2024
Gia Lai
67 - 89
Ninh Thuận
73 - 25
Thứ 5
11/07/2024
Bình Định
03 - 55
Quảng Bình
97 - 14
Quảng Trị
92 - 11
Thứ 4
10/07/2024
Đà Nẵng
87 - 82
Khánh Hòa
26 - 46
Thứ 3
09/07/2024
Đắc Lắc
09 - 40
Quảng Nam
80 - 63
Thứ 2
08/07/2024
Phú Yên
35 - 08
Thừa Thiên Huế
11 - 65
Chủ nhật
07/07/2024
Khánh Hòa
36 - 89
Kon Tum
57 - 29
Thừa Thiên Huế
65 - 88
Thứ 7
06/07/2024
Đà Nẵng
37 - 16
Quảng Ngãi
05 - 28
Đắc Nông
88 - 48
Thứ 6
05/07/2024
Gia Lai
73 - 94
Ninh Thuận
32 - 07
Thứ 5
04/07/2024
Bình Định
62 - 19
Quảng Bình
50 - 02
Quảng Trị
03 - 90
Thứ 4
03/07/2024
Đà Nẵng
94 - 39
Khánh Hòa
21 - 96
Thứ 3
02/07/2024
Đắc Lắc
53 - 87
Quảng Nam
19 - 46
Thứ 2
01/07/2024
Phú Yên
03 - 91
Thừa Thiên Huế
19 - 23
Chủ nhật
30/06/2024
Khánh Hòa
37 - 68
Kon Tum
44 - 46
Thừa Thiên Huế
49 - 01
Thứ 7
29/06/2024
Đà Nẵng
54 - 66
Quảng Ngãi
55 - 91
Đắc Nông
09 - 94
Thứ 6
28/06/2024
Gia Lai
51 - 75
Ninh Thuận
99 - 87
Thứ 5
27/06/2024
Bình Định
05 - 13
Quảng Bình
29 - 89
Quảng Trị
82 - 17
Thứ 4
26/06/2024
Đà Nẵng
82 - 00
Khánh Hòa
25 - 06
Thứ 3
25/06/2024
Đắc Lắc
42 - 87
Quảng Nam
65 - 14
Thứ 2
24/06/2024
Phú Yên
80 - 79
Thừa Thiên Huế
04 - 94
Chủ nhật
23/06/2024
Kon Tum
16 - 71
Khánh Hòa
48 - 15
Thừa Thiên Huế
97 - 65
Thứ 7
22/06/2024
Đà Nẵng
18 - 79
Đắc Nông
14 - 07
Quảng Ngãi
07 - 36