Sớ Đầu Đuôi Miền Trung

Thứ 7
18/09/2021
Đà Nẵng
80 - 02
Quảng Ngãi
49 - 57
Đắc Nông
96 - 99
Thứ 6
17/09/2021
Gia Lai
95 - 98
Ninh Thuận
61 - 07
Thứ 5
16/09/2021
Bình Định
83 - 51
Quảng Bình
93 - 21
Quảng Trị
50 - 13
Thứ 4
15/09/2021
Đà Nẵng
42 - 60
Khánh Hòa
19 - 96
Thứ 3
14/09/2021
Đắc Lắc
20 - 41
Quảng Nam
26 - 41
Thứ 2
13/09/2021
Thừa Thiên Huế
73 - 12
Phú Yên
26 - 96
Chủ nhật
12/09/2021
Kon Tum
23 - 67
Khánh Hòa
78 - 90
Thứ 7
11/09/2021
Đà Nẵng
30 - 37
Quảng Ngãi
63 - 05
Đắc Nông
33 - 33
Thứ 6
10/09/2021
Ninh Thuận
24 - 73
Gia Lai
67 - 31
Thứ 5
09/09/2021
Bình Định
98 - 57
Quảng Bình
15 - 50
Quảng Trị
69 - 24
Thứ 4
08/09/2021
Đà Nẵng
30 - 68
Khánh Hòa
67 - 77
Thứ 3
07/09/2021
Đắc Lắc
98 - 47
Quảng Nam
37 - 64
Thứ 2
06/09/2021
Thừa Thiên Huế
29 - 01
Phú Yên
94 - 17
Chủ nhật
05/09/2021
Khánh Hòa
47 - 15
Kon Tum
18 - 04
Thứ 7
04/09/2021
Đà Nẵng
74 - 60
Đắc Nông
95 - 83
Thứ 6
03/09/2021
Ninh Thuận
31 - 65
Gia Lai
38 - 79
Thứ 5
02/09/2021
Bình Định
68 - 99
Quảng Bình
45 - 30
Quảng Trị
81 - 65
Thứ 4
01/09/2021
Khánh Hòa
91 - 47
Đà Nẵng
70 - 82
Thứ 3
31/08/2021
Đắc Lắc
57 - 88
Quảng Nam
83 - 45
Thứ 2
30/08/2021
Phú Yên
76 - 89
Thừa Thiên Huế
34 - 43
Chủ nhật
29/08/2021
Khánh Hòa
40 - 52
Kon Tum
26 - 47
Thứ 7
28/08/2021
Đà Nẵng
63 - 63
Đắc Nông
64 - 45
Quảng Ngãi
95 - 06
Thứ 6
27/08/2021
Ninh Thuận
60 - 11
Gia Lai
54 - 19
Thứ 5
26/08/2021
Quảng Bình
31 - 85
Quảng Trị
28 - 73
Bình Định
52 - 97
Thứ 4
25/08/2021
Đà Nẵng
76 - 38
Khánh Hòa
36 - 01
Thứ 3
24/08/2021
Đắc Lắc
27 - 99
Quảng Nam
75 - 11
Chủ nhật
22/08/2021
Khánh Hòa
65 - 54
Kon Tum
52 - 79
Thứ 7
21/08/2021
Quảng Ngãi
48 - 70
Đắc Nông
12 - 08