Sớ Đầu Đuôi Miền Trung

Thứ 5
01/12/2022
Bình Định
69 - 31
Quảng Bình
29 - 45
Quảng Trị
06 - 09
Thứ 4
30/11/2022
Đà Nẵng
95 - 55
Khánh Hòa
71 - 09
Thứ 3
29/11/2022
Đắc Lắc
91 - 34
Quảng Nam
46 - 04
Thứ 2
28/11/2022
Phú Yên
50 - 10
Thừa Thiên Huế
66 - 33
Chủ nhật
27/11/2022
Kon Tum
70 - 92
Khánh Hòa
39 - 78
Thừa Thiên Huế
92 - 60
Thứ 7
26/11/2022
Đà Nẵng
17 - 65
Đắc Nông
36 - 41
Quảng Ngãi
83 - 97
Thứ 6
25/11/2022
Ninh Thuận
52 - 05
Gia Lai
56 - 50
Thứ 5
24/11/2022
Quảng Bình
32 - 23
Bình Định
68 - 52
Quảng Trị
73 - 87
Thứ 4
23/11/2022
Đà Nẵng
99 - 55
Khánh Hòa
58 - 87
Thứ 3
22/11/2022
Đắc Lắc
55 - 57
Quảng Nam
98 - 94
Thứ 2
21/11/2022
Phú Yên
38 - 88
Thừa Thiên Huế
53 - 41
Chủ nhật
20/11/2022
Kon Tum
74 - 75
Khánh Hòa
02 - 77
Thừa Thiên Huế
80 - 52
Thứ 7
19/11/2022
Đà Nẵng
94 - 23
Quảng Ngãi
45 - 65
Đắc Nông
91 - 30
Thứ 6
18/11/2022
Ninh Thuận
66 - 15
Gia Lai
84 - 64
Thứ 5
17/11/2022
Bình Định
72 - 29
Quảng Bình
71 - 60
Quảng Trị
32 - 71
Thứ 4
16/11/2022
Đà Nẵng
23 - 08
Khánh Hòa
62 - 48
Thứ 3
15/11/2022
Đắc Lắc
22 - 69
Quảng Nam
63 - 84
Thứ 2
14/11/2022
Phú Yên
87 - 05
Thừa Thiên Huế
18 - 17
Chủ nhật
13/11/2022
Kon Tum
91 - 59
Khánh Hòa
41 - 04
Thừa Thiên Huế
51 - 12
Thứ 7
12/11/2022
Đà Nẵng
13 - 16
Quảng Ngãi
10 - 83
Đắc Nông
52 - 51
Thứ 6
11/11/2022
Gia Lai
03 - 27
Ninh Thuận
52 - 28
Thứ 5
10/11/2022
Bình Định
16 - 34
Quảng Bình
66 - 83
Quảng Trị
31 - 75
Thứ 4
09/11/2022
Đà Nẵng
65 - 08
Khánh Hòa
26 - 19
Thứ 3
08/11/2022
Quảng Nam
06 - 41
Đắc Lắc
32 - 54
Thứ 2
07/11/2022
Phú Yên
21 - 95
Thừa Thiên Huế
32 - 09
Chủ nhật
06/11/2022
Khánh Hòa
08 - 47
Kon Tum
46 - 64
Thừa Thiên Huế
59 - 26
Thứ 7
05/11/2022
Đà Nẵng
22 - 84
Đắc Nông
57 - 39
Quảng Ngãi
10 - 99
Thứ 6
04/11/2022
Gia Lai
95 - 61
Ninh Thuận
78 - 47
Thứ 5
03/11/2022
Bình Định
16 - 58
Quảng Bình
77 - 22
Quảng Trị
64 - 90