Sớ Đầu Đuôi Miền Trung

Thứ 2
26/02/2024
Phú Yên
87 - 91
Thừa Thiên Huế
12 - 22
Chủ nhật
25/02/2024
Kon Tum
54 - 53
Khánh Hòa
13 - 76
Thừa Thiên Huế
47 - 10
Thứ 7
24/02/2024
Quảng Ngãi
30 - 11
Đà Nẵng
25 - 33
Đắc Nông
76 - 97
Thứ 6
23/02/2024
Gia Lai
94 - 27
Ninh Thuận
15 - 92
Thứ 5
22/02/2024
Bình Định
38 - 93
Quảng Bình
56 - 67
Quảng Trị
35 - 46
Thứ 4
21/02/2024
Đà Nẵng
00 - 69
Khánh Hòa
01 - 23
Thứ 3
20/02/2024
Đắc Lắc
91 - 51
Quảng Nam
58 - 30
Thứ 2
19/02/2024
Phú Yên
14 - 64
Thừa Thiên Huế
79 - 20
Chủ nhật
18/02/2024
Khánh Hòa
30 - 24
Kon Tum
05 - 47
Thừa Thiên Huế
16 - 02
Thứ 7
17/02/2024
Đà Nẵng
23 - 14
Đắc Nông
46 - 42
Quảng Ngãi
04 - 48
Thứ 6
16/02/2024
Gia Lai
35 - 28
Ninh Thuận
61 - 06
Thứ 5
15/02/2024
Quảng Bình
79 - 18
Bình Định
97 - 48
Quảng Trị
73 - 58
Thứ 4
14/02/2024
Đà Nẵng
15 - 51
Khánh Hòa
87 - 57
Thứ 3
13/02/2024
Đắc Lắc
60 - 38
Quảng Nam
70 - 59
Thứ 2
12/02/2024
Phú Yên
96 - 85
Thừa Thiên Huế
81 - 50
Chủ nhật
11/02/2024
Kon Tum
81 - 46
Khánh Hòa
98 - 49
Thừa Thiên Huế
50 - 44
Thứ 7
10/02/2024
Đà Nẵng
40 - 78
Quảng Ngãi
05 - 39
Đắc Nông
02 - 79
Thứ 6
09/02/2024
Gia Lai
39 - 88
Ninh Thuận
26 - 83
Thứ 5
08/02/2024
Bình Định
79 - 64
Quảng Bình
69 - 89
Quảng Trị
09 - 55
Thứ 4
07/02/2024
Đà Nẵng
48 - 77
Khánh Hòa
75 - 98
Thứ 3
06/02/2024
Đắc Lắc
52 - 02
Quảng Nam
97 - 01
Thứ 2
05/02/2024
Phú Yên
43 - 58
Thừa Thiên Huế
41 - 96
Chủ nhật
04/02/2024
Kon Tum
73 - 61
Khánh Hòa
36 - 88
Thừa Thiên Huế
97 - 66
Thứ 7
03/02/2024
Đà Nẵng
62 - 60
Quảng Ngãi
99 - 41
Đắc Nông
93 - 19
Thứ 6
02/02/2024
Gia Lai
11 - 21
Ninh Thuận
76 - 61
Thứ 5
01/02/2024
Bình Định
67 - 64
Quảng Bình
78 - 21
Quảng Trị
25 - 11
Thứ 4
31/01/2024
Đà Nẵng
66 - 70
Khánh Hòa
43 - 27
Thứ 3
30/01/2024
Đắc Lắc
98 - 23
Quảng Nam
30 - 51
Thứ 2
29/01/2024
Phú Yên
24 - 27
Thừa Thiên Huế
63 - 37