Sớ Đầu Đuôi Miền Nam

Thứ 6
01/03/2024
Vĩnh Long
63 - 05
Trà Vinh
19 - 76
Bình Dương
10 - 49
Thứ 5
29/02/2024
An Giang
88 - 63
Bình Thuận
71 - 10
Tây Ninh
46 - 98
Thứ 4
28/02/2024
Đồng Nai
65 - 58
Cần Thơ
61 - 09
Sóc Trăng
24 - 92
Thứ 3
27/02/2024
Bạc Liêu
96 - 89
Vũng Tàu
32 - 91
Bến Tre
59 - 91
Thứ 2
26/02/2024
Đồng Tháp
83 - 34
Hồ Chí Minh
73 - 09
Cà Mau
11 - 86
Chủ nhật
25/02/2024
Tiền Giang
87 - 26
Kiên Giang
27 - 74
Đà Lạt
19 - 71
Thứ 7
24/02/2024
Hồ Chí Minh
24 - 41
Long An
93 - 72
Bình Phước
03 - 67
Hậu Giang
96 - 03
Thứ 6
23/02/2024
Vĩnh Long
82 - 18
Trà Vinh
50 - 70
Bình Dương
31 - 12
Thứ 5
22/02/2024
An Giang
81 - 04
Bình Thuận
73 - 75
Tây Ninh
68 - 39
Thứ 4
21/02/2024
Cần Thơ
62 - 09
Đồng Nai
68 - 30
Sóc Trăng
93 - 40
Thứ 3
20/02/2024
Bạc Liêu
79 - 01
Bến Tre
48 - 81
Vũng Tàu
83 - 11
Thứ 2
19/02/2024
Đồng Tháp
92 - 25
Hồ Chí Minh
99 - 24
Cà Mau
43 - 36
Chủ nhật
18/02/2024
Tiền Giang
22 - 39
Kiên Giang
90 - 56
Đà Lạt
97 - 15
Thứ 7
17/02/2024
Long An
38 - 77
Hồ Chí Minh
37 - 27
Bình Phước
40 - 20
Hậu Giang
93 - 46
Thứ 6
16/02/2024
Vĩnh Long
89 - 29
Trà Vinh
89 - 98
Bình Dương
23 - 38
Thứ 5
15/02/2024
An Giang
34 - 29
Bình Thuận
34 - 43
Tây Ninh
63 - 26
Thứ 4
14/02/2024
Cần Thơ
56 - 03
Đồng Nai
00 - 01
Sóc Trăng
79 - 41
Thứ 3
13/02/2024
Vũng Tàu
35 - 00
Bến Tre
44 - 41
Bạc Liêu
08 - 05
Thứ 2
12/02/2024
Đồng Tháp
87 - 27
Hồ Chí Minh
37 - 61
Cà Mau
37 - 68
Chủ nhật
11/02/2024
Tiền Giang
30 - 54
Kiên Giang
18 - 82
Đà Lạt
90 - 08
Thứ 7
10/02/2024
Long An
00 - 05
Hồ Chí Minh
89 - 89
Hậu Giang
20 - 04
Bình Phước
77 - 33
Thứ 6
09/02/2024
Vĩnh Long
13 - 74
Trà Vinh
20 - 98
Bình Dương
95 - 15
Thứ 5
08/02/2024
An Giang
48 - 66
Bình Thuận
08 - 46
Tây Ninh
99 - 05
Thứ 4
07/02/2024
Cần Thơ
64 - 55
Đồng Nai
46 - 78
Sóc Trăng
25 - 96
Thứ 3
06/02/2024
Bạc Liêu
52 - 68
Vũng Tàu
50 - 75
Bến Tre
04 - 76
Thứ 2
05/02/2024
Đồng Tháp
45 - 43
Hồ Chí Minh
13 - 46
Cà Mau
44 - 75
Chủ nhật
04/02/2024
Tiền Giang
92 - 14
Kiên Giang
83 - 17
Đà Lạt
26 - 34
Thứ 7
03/02/2024
Long An
57 - 20
Hồ Chí Minh
07 - 50
Bình Phước
93 - 19
Hậu Giang
88 - 66
Thứ 6
02/02/2024
Vĩnh Long
78 - 53
Trà Vinh
89 - 08
Bình Dương
12 - 93