Sớ Đầu Đuôi Miền Nam

Thứ 6
21/01/2022
Vĩnh Long
19 - 16
Trà Vinh
89 - 38
Bình Dương
09 - 97
Thứ 5
20/01/2022
An Giang
50 - 34
Bình Thuận
73 - 57
Tây Ninh
31 - 55
Thứ 4
19/01/2022
Cần Thơ
68 - 48
Đồng Nai
98 - 65
Sóc Trăng
21 - 10
Thứ 3
18/01/2022
Bạc Liêu
61 - 20
Vũng Tàu
35 - 23
Bến Tre
24 - 76
Thứ 2
17/01/2022
Đồng Tháp
45 - 79
Hồ Chí Minh
67 - 68
Cà Mau
32 - 48
Chủ nhật
16/01/2022
Kiên Giang
77 - 11
Tiền Giang
59 - 41
Đà Lạt
06 - 67
Thứ 7
15/01/2022
Hậu Giang
26 - 84
Long An
61 - 34
Hồ Chí Minh
58 - 92
Bình Phước
18 - 84
Thứ 6
14/01/2022
Vĩnh Long
15 - 79
Trà Vinh
45 - 02
Bình Dương
88 - 96
Thứ 5
13/01/2022
An Giang
64 - 21
Bình Thuận
55 - 62
Tây Ninh
44 - 71
Thứ 4
12/01/2022
Sóc Trăng
27 - 76
Đồng Nai
18 - 87
Cần Thơ
55 - 79
Thứ 3
11/01/2022
Vũng Tàu
16 - 66
Bến Tre
33 - 61
Bạc Liêu
39 - 19
Thứ 2
10/01/2022
Đồng Tháp
71 - 01
Hồ Chí Minh
61 - 43
Cà Mau
65 - 95
Chủ nhật
09/01/2022
Kiên Giang
62 - 25
Tiền Giang
22 - 89
Đà Lạt
14 - 71
Thứ 7
08/01/2022
Hậu Giang
08 - 93
Hồ Chí Minh
52 - 15
Long An
65 - 10
Bình Phước
61 - 48
Thứ 6
07/01/2022
Vĩnh Long
75 - 72
Trà Vinh
84 - 63
Bình Dương
39 - 77
Thứ 5
06/01/2022
An Giang
44 - 10
Bình Thuận
65 - 22
Tây Ninh
68 - 25
Thứ 4
05/01/2022
Đồng Nai
62 - 49
Cần Thơ
52 - 44
Sóc Trăng
47 - 75
Thứ 3
04/01/2022
Bạc Liêu
63 - 60
Vũng Tàu
47 - 02
Bến Tre
88 - 57
Thứ 2
03/01/2022
Đồng Tháp
29 - 14
Hồ Chí Minh
77 - 06
Cà Mau
26 - 50
Chủ nhật
02/01/2022
Đà Lạt
87 - 64
Kiên Giang
67 - 63
Tiền Giang
83 - 41
Thứ 7
01/01/2022
Hậu Giang
95 - 90
Long An
17 - 07
Hồ Chí Minh
57 - 69
Bình Phước
11 - 49
Thứ 6
31/12/2021
Vĩnh Long
95 - 17
Trà Vinh
59 - 26
Bình Dương
90 - 07
Thứ 5
30/12/2021
Bình Thuận
30 - 75
An Giang
13 - 52
Tây Ninh
75 - 17
Thứ 4
29/12/2021
Cần Thơ
38 - 45
Đồng Nai
30 - 87
Sóc Trăng
06 - 68
Thứ 3
28/12/2021
Bạc Liêu
10 - 45
Vũng Tàu
39 - 97
Bến Tre
39 - 13
Thứ 2
27/12/2021
Đồng Tháp
87 - 47
Hồ Chí Minh
96 - 44
Cà Mau
58 - 30
Chủ nhật
26/12/2021
Kiên Giang
59 - 86
Tiền Giang
31 - 32
Đà Lạt
17 - 80
Thứ 7
25/12/2021
Hậu Giang
99 - 67
Hồ Chí Minh
49 - 04
Long An
76 - 70
Bình Phước
13 - 98
Thứ 6
24/12/2021
Vĩnh Long
14 - 21
Trà Vinh
57 - 98
Bình Dương
32 - 61
Thứ 5
23/12/2021
An Giang
31 - 49
Bình Thuận
29 - 19
Tây Ninh
12 - 10