Sớ Đầu Đuôi Miền Nam

Thứ 3
26/09/2023
Bạc Liêu
87 - 31
Vũng Tàu
95 - 40
Bến Tre
41 - 03
Thứ 2
25/09/2023
Đồng Tháp
15 - 71
Hồ Chí Minh
49 - 17
Cà Mau
64 - 43
Chủ nhật
24/09/2023
Tiền Giang
89 - 48
Kiên Giang
00 - 18
Đà Lạt
93 - 47
Thứ 7
23/09/2023
Long An
67 - 24
Hậu Giang
54 - 81
Hồ Chí Minh
51 - 41
Bình Phước
89 - 73
Thứ 6
22/09/2023
Vĩnh Long
17 - 61
Trà Vinh
82 - 91
Bình Dương
77 - 67
Thứ 5
21/09/2023
An Giang
43 - 08
Bình Thuận
14 - 34
Tây Ninh
85 - 58
Thứ 4
20/09/2023
Cần Thơ
98 - 70
Đồng Nai
87 - 87
Sóc Trăng
62 - 68
Thứ 3
19/09/2023
Bạc Liêu
81 - 94
Vũng Tàu
22 - 59
Bến Tre
28 - 94
Thứ 2
18/09/2023
Đồng Tháp
74 - 80
Hồ Chí Minh
57 - 73
Cà Mau
75 - 68
Chủ nhật
17/09/2023
Tiền Giang
17 - 46
Kiên Giang
64 - 40
Đà Lạt
27 - 20
Thứ 7
16/09/2023
Long An
59 - 78
Hồ Chí Minh
51 - 47
Hậu Giang
06 - 78
Bình Phước
14 - 68
Thứ 6
15/09/2023
Vĩnh Long
73 - 35
Trà Vinh
78 - 09
Bình Dương
16 - 53
Thứ 5
14/09/2023
An Giang
63 - 10
Bình Thuận
97 - 94
Tây Ninh
42 - 86
Thứ 4
13/09/2023
Cần Thơ
69 - 86
Đồng Nai
73 - 32
Sóc Trăng
16 - 02
Thứ 3
12/09/2023
Bạc Liêu
77 - 32
Vũng Tàu
36 - 81
Bến Tre
49 - 04
Thứ 2
11/09/2023
Đồng Tháp
11 - 53
Hồ Chí Minh
99 - 81
Cà Mau
02 - 64
Chủ nhật
10/09/2023
Tiền Giang
09 - 19
Kiên Giang
70 - 03
Đà Lạt
93 - 37
Thứ 7
09/09/2023
Long An
92 - 39
Hồ Chí Minh
02 - 75
Hậu Giang
95 - 75
Bình Phước
05 - 60
Thứ 6
08/09/2023
Vĩnh Long
20 - 11
Trà Vinh
97 - 10
Bình Dương
41 - 97
Thứ 5
07/09/2023
An Giang
12 - 26
Bình Thuận
13 - 65
Tây Ninh
49 - 42
Thứ 4
06/09/2023
Cần Thơ
91 - 49
Đồng Nai
79 - 36
Sóc Trăng
02 - 72
Thứ 3
05/09/2023
Bạc Liêu
52 - 78
Bến Tre
22 - 38
Vũng Tàu
81 - 09
Thứ 2
04/09/2023
Hồ Chí Minh
05 - 82
Đồng Tháp
49 - 10
Cà Mau
67 - 28
Chủ nhật
03/09/2023
Tiền Giang
11 - 29
Kiên Giang
69 - 17
Đà Lạt
86 - 64
Thứ 7
02/09/2023
Hồ Chí Minh
32 - 59
Long An
65 - 73
Hậu Giang
95 - 99
Bình Phước
25 - 94
Thứ 6
01/09/2023
Vĩnh Long
98 - 97
Trà Vinh
51 - 55
Bình Dương
71 - 38
Thứ 5
31/08/2023
An Giang
36 - 98
Bình Thuận
93 - 74
Tây Ninh
93 - 52
Thứ 4
30/08/2023
Đồng Nai
69 - 88
Cần Thơ
22 - 28
Sóc Trăng
66 - 46
Thứ 3
29/08/2023
Bạc Liêu
71 - 67
Bến Tre
42 - 72
Vũng Tàu
22 - 63
Thứ 2
28/08/2023
Đồng Tháp
11 - 31
Hồ Chí Minh
25 - 20
Cà Mau
96 - 51