Sớ Đầu Đuôi Miền Nam

Thứ 5
01/12/2022
An Giang
43 - 01
Bình Thuận
29 - 67
Tây Ninh
74 - 36
Thứ 4
30/11/2022
Cần Thơ
13 - 70
Đồng Nai
59 - 66
Sóc Trăng
29 - 44
Thứ 3
29/11/2022
Bến Tre
85 - 22
Vũng Tàu
32 - 79
Bạc Liêu
52 - 92
Thứ 2
28/11/2022
Đồng Tháp
54 - 74
Hồ Chí Minh
67 - 28
Cà Mau
03 - 54
Chủ nhật
27/11/2022
Kiên Giang
67 - 51
Tiền Giang
41 - 38
Đà Lạt
64 - 64
Thứ 7
26/11/2022
Long An
43 - 98
Hậu Giang
19 - 33
Hồ Chí Minh
51 - 92
Bình Phước
03 - 06
Thứ 6
25/11/2022
Vĩnh Long
06 - 67
Trà Vinh
01 - 91
Bình Dương
44 - 35
Thứ 5
24/11/2022
An Giang
84 - 45
Bình Thuận
38 - 88
Tây Ninh
66 - 26
Thứ 4
23/11/2022
Cần Thơ
40 - 67
Đồng Nai
88 - 91
Sóc Trăng
95 - 45
Thứ 3
22/11/2022
Vũng Tàu
79 - 17
Bến Tre
55 - 57
Bạc Liêu
93 - 09
Thứ 2
21/11/2022
Đồng Tháp
10 - 39
Hồ Chí Minh
55 - 10
Cà Mau
75 - 93
Chủ nhật
20/11/2022
Kiên Giang
82 - 84
Tiền Giang
46 - 99
Đà Lạt
53 - 96
Thứ 7
19/11/2022
Long An
63 - 71
Hồ Chí Minh
06 - 41
Hậu Giang
43 - 38
Bình Phước
85 - 39
Thứ 6
18/11/2022
Vĩnh Long
21 - 19
Trà Vinh
38 - 25
Bình Dương
67 - 27
Thứ 5
17/11/2022
An Giang
79 - 56
Bình Thuận
59 - 59
Tây Ninh
65 - 30
Thứ 4
16/11/2022
Cần Thơ
91 - 44
Đồng Nai
91 - 89
Sóc Trăng
01 - 76
Thứ 3
15/11/2022
Bến Tre
97 - 66
Vũng Tàu
38 - 25
Bạc Liêu
48 - 55
Thứ 2
14/11/2022
Hồ Chí Minh
74 - 81
Đồng Tháp
56 - 53
Cà Mau
03 - 15
Chủ nhật
13/11/2022
Kiên Giang
01 - 58
Tiền Giang
12 - 32
Đà Lạt
81 - 10
Thứ 7
12/11/2022
Long An
78 - 56
Hồ Chí Minh
43 - 41
Hậu Giang
59 - 07
Bình Phước
47 - 55
Thứ 6
11/11/2022
Vĩnh Long
61 - 65
Trà Vinh
81 - 14
Bình Dương
58 - 33
Thứ 5
10/11/2022
An Giang
05 - 46
Bình Thuận
54 - 24
Tây Ninh
98 - 02
Thứ 4
09/11/2022
Đồng Nai
70 - 87
Cần Thơ
48 - 43
Sóc Trăng
17 - 54
Thứ 3
08/11/2022
Bến Tre
01 - 26
Vũng Tàu
95 - 39
Bạc Liêu
26 - 21
Thứ 2
07/11/2022
Đồng Tháp
59 - 12
Hồ Chí Minh
99 - 96
Cà Mau
90 - 40
Chủ nhật
06/11/2022
Kiên Giang
87 - 12
Tiền Giang
82 - 08
Đà Lạt
39 - 58
Thứ 7
05/11/2022
Long An
95 - 68
Hồ Chí Minh
60 - 28
Hậu Giang
65 - 26
Bình Phước
43 - 21
Thứ 6
04/11/2022
Vĩnh Long
36 - 99
Trà Vinh
69 - 50
Bình Dương
29 - 82
Thứ 5
03/11/2022
An Giang
49 - 50
Bình Thuận
71 - 90
Tây Ninh
72 - 73