Sớ Đầu Đuôi Miền Nam

Thứ 2
04/07/2022
Đồng Tháp
92 - 65
Hồ Chí Minh
73 - 11
Cà Mau
01 - 05
Chủ nhật
03/07/2022
Kiên Giang
17 - 65
Tiền Giang
08 - 10
Đà Lạt
76 - 95
Thứ 7
02/07/2022
Hồ Chí Minh
30 - 53
Long An
50 - 89
Hậu Giang
08 - 93
Bình Phước
39 - 04
Thứ 6
01/07/2022
Vĩnh Long
60 - 78
Trà Vinh
29 - 23
Bình Dương
55 - 21
Thứ 5
30/06/2022
An Giang
55 - 73
Tây Ninh
61 - 46
Bình Thuận
16 - 30
Thứ 4
29/06/2022
Đồng Nai
31 - 46
Cần Thơ
40 - 57
Sóc Trăng
14 - 18
Thứ 3
28/06/2022
Bạc Liêu
17 - 11
Vũng Tàu
66 - 40
Bến Tre
47 - 65
Thứ 2
27/06/2022
Hồ Chí Minh
94 - 12
Đồng Tháp
19 - 75
Cà Mau
99 - 04
Chủ nhật
26/06/2022
Kiên Giang
24 - 04
Tiền Giang
81 - 82
Đà Lạt
90 - 33
Thứ 7
25/06/2022
Long An
30 - 26
Hồ Chí Minh
78 - 13
Hậu Giang
01 - 30
Bình Phước
77 - 34
Thứ 6
24/06/2022
Vĩnh Long
29 - 08
Trà Vinh
83 - 54
Bình Dương
14 - 05
Thứ 5
23/06/2022
An Giang
29 - 62
Bình Thuận
44 - 23
Tây Ninh
81 - 00
Thứ 4
22/06/2022
Đồng Nai
83 - 45
Cần Thơ
14 - 02
Sóc Trăng
11 - 17
Thứ 3
21/06/2022
Vũng Tàu
50 - 58
Bạc Liêu
76 - 67
Bến Tre
34 - 82
Thứ 2
20/06/2022
Đồng Tháp
84 - 76
Hồ Chí Minh
52 - 59
Hồ Chí Minh
52 - 59
Cà Mau
14 - 62
Chủ nhật
19/06/2022
Kiên Giang
52 - 15
Tiền Giang
42 - 04
Đà Lạt
44 - 25
Thứ 7
18/06/2022
Hồ Chí Minh
45 - 25
Long An
34 - 75
Hậu Giang
04 - 94
Bình Phước
65 - 50
Thứ 6
17/06/2022
Vĩnh Long
69 - 26
Trà Vinh
37 - 41
Bình Dương
74 - 19
Thứ 5
16/06/2022
An Giang
79 - 03
Tây Ninh
86 - 42
Bình Thuận
53 - 90
Thứ 4
15/06/2022
Cần Thơ
93 - 65
Đồng Nai
68 - 88
Sóc Trăng
97 - 72
Thứ 3
14/06/2022
Bạc Liêu
05 - 09
Vũng Tàu
92 - 44
Bến Tre
98 - 24
Thứ 2
13/06/2022
Đồng Tháp
80 - 38
Hồ Chí Minh
54 - 27
Cà Mau
17 - 93
Chủ nhật
12/06/2022
Kiên Giang
54 - 01
Tiền Giang
24 - 53
Đà Lạt
03 - 37
Thứ 7
11/06/2022
Long An
97 - 14
Hồ Chí Minh
41 - 95
Hậu Giang
72 - 52
Bình Phước
11 - 51
Thứ 6
10/06/2022
Vĩnh Long
79 - 13
Trà Vinh
93 - 19
Bình Dương
73 - 21
Thứ 5
09/06/2022
An Giang
40 - 66
Bình Thuận
22 - 21
Tây Ninh
59 - 15
Thứ 4
08/06/2022
Cần Thơ
26 - 10
Đồng Nai
51 - 38
Sóc Trăng
10 - 15
Thứ 3
07/06/2022
Vũng Tàu
24 - 65
Bến Tre
40 - 77
Bạc Liêu
64 - 95
Thứ 2
06/06/2022
Đồng Tháp
22 - 73
Hồ Chí Minh
85 - 38
Cà Mau
09 - 57