Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

21/09/2000 về 84633 sau đó 22/09/2000 về 27494
27/03/2002 về 36533 sau đó 28/03/2002 về 26548
29/03/2002 về 60333 sau đó 30/03/2002 về 17887
01/04/2002 về 47133 sau đó 02/04/2002 về 25702
07/07/2002 về 40033 sau đó 08/07/2002 về 48409
02/12/2002 về 11233 sau đó 03/12/2002 về 81744
21/08/2003 về 20733 sau đó 22/08/2003 về 10503
08/09/2003 về 60733 sau đó 09/09/2003 về 45669
01/02/2004 về 73233 sau đó 02/02/2004 về 22419
08/08/2004 về 24133 sau đó 09/08/2004 về 69133
09/08/2004 về 69133 sau đó 10/08/2004 về 83954
04/04/2005 về 17333 sau đó 05/04/2005 về 62501
23/04/2005 về 34133 sau đó 24/04/2005 về 36852
11/11/2005 về 77533 sau đó 12/11/2005 về 85287
11/01/2006 về 46333 sau đó 12/01/2006 về 65327
22/05/2006 về 82533 sau đó 23/05/2006 về 01641
05/03/2007 về 32033 sau đó 06/03/2007 về 92355
24/04/2008 về 97133 sau đó 25/04/2008 về 48444
28/04/2008 về 53633 sau đó 29/04/2008 về 06562
22/08/2008 về 72033 sau đó 23/08/2008 về 09820
03/12/2008 về 38533 sau đó 04/12/2008 về 33092
06/06/2009 về 64633 sau đó 07/06/2009 về 27150
30/04/2010 về 58533 sau đó 01/05/2010 về 06233
01/05/2010 về 06233 sau đó 02/05/2010 về 54420
29/05/2010 về 45333 sau đó 30/05/2010 về 90063
11/10/2010 về 32933 sau đó 12/10/2010 về 99178
05/04/2011 về 24633 sau đó 06/04/2011 về 76460
08/04/2011 về 82033 sau đó 09/04/2011 về 18970
31/08/2011 về 20433 sau đó 01/09/2011 về 94392
16/07/2012 về 88533 sau đó 17/07/2012 về 51007
18/08/2012 về 42933 sau đó 19/08/2012 về 40708
22/12/2012 về 00633 sau đó 23/12/2012 về 49780
10/03/2013 về 33433 sau đó 11/03/2013 về 83014
22/07/2013 về 63833 sau đó 23/07/2013 về 34713
04/10/2013 về 43333 sau đó 05/10/2013 về 25522
07/11/2013 về 29933 sau đó 08/11/2013 về 75180
06/02/2014 về 66933 sau đó 07/02/2014 về 52114
11/04/2014 về 95633 sau đó 12/04/2014 về 85634
01/06/2014 về 51233 sau đó 02/06/2014 về 70418
01/07/2014 về 18133 sau đó 02/07/2014 về 29160
19/01/2015 về 78933 sau đó 20/01/2015 về 64256
18/03/2015 về 96033 sau đó 19/03/2015 về 83756
23/09/2015 về 20433 sau đó 24/09/2015 về 52117
26/11/2015 về 60233 sau đó 27/11/2015 về 61591
06/02/2016 về 90033 Ngày 07/02/2016 không quay thưởng.
29/02/2016 về 36733 sau đó 01/03/2016 về 47739
23/09/2016 về 21533 sau đó 24/09/2016 về 29506
20/01/2017 về 43033 sau đó 21/01/2017 về 64105
28/03/2017 về 92233 sau đó 29/03/2017 về 18516
20/07/2017 về 11733 sau đó 21/07/2017 về 20464
27/07/2017 về 77333 sau đó 28/07/2017 về 85139
08/08/2017 về 46433 sau đó 09/08/2017 về 89716
04/12/2017 về 60833 sau đó 05/12/2017 về 82177
18/06/2018 về 86133 sau đó 19/06/2018 về 15489
28/07/2018 về 20833 sau đó 29/07/2018 về 69492
26/10/2018 về 78933 sau đó 27/10/2018 về 13194
26/11/2018 về 74033 sau đó 27/11/2018 về 44616
12/02/2019 về 11333 sau đó 13/02/2019 về 67091
25/05/2019 về 45433 sau đó 26/05/2019 về 90064
03/08/2019 về 25333 sau đó 04/08/2019 về 63132
10/12/2019 về 99233 sau đó 11/12/2019 về 45585
07/03/2021 về 38433 sau đó 08/03/2021 về 20859
18/03/2021 về 37733 sau đó 19/03/2021 về 55324
27/04/2021 về 49333 sau đó 28/04/2021 về 91213
19/07/2021 về 47133 sau đó 20/07/2021 về 23036
30/12/2021 về 62033 sau đó 31/12/2021 về 24147
03/04/2023 về 52333 sau đó 04/04/2023 về 75345
22/07/2023 về 27433 sau đó 23/07/2023 về 58062
05/10/2023 về 88733 sau đó 06/10/2023 về 73121
24/02/2024 về 57333 sau đó 25/02/2024 về 15545

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 33 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
452211
622471
361132
241591
851321
642912
163942
923891
771392
051061
171562
602181
341142
802221
081071
701781
631202
332501
442551
411271
872521
011541
191691
031091
021481

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0886
11057
2696
3765
47115
57510
6876
7378
8648
9778

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 1(10 lần) - 6(8 lần) - 0(8 lần) - 9(7 lần) - 5(7 lần) - 4(7 lần) - 3(7 lần) - 8(6 lần) - 2(6 lần) - 7(3 lần)
Chạm đuôi : 4(11 lần) - 2(9 lần) - 0(8 lần) - 9(7 lần) - 7(7 lần) - 6(7 lần) - 3(6 lần) - 5(5 lần) - 1(5 lần) - 8(4 lần)
Tổng : 5(10 lần) - 9(8 lần) - 8(8 lần) - 7(8 lần) - 1(7 lần) - 0(6 lần) - 6(6 lần) - 2(6 lần) - 4(5 lần) - 3(5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 33 vào Thứ 7

Ngày 25/02/2024 giải đặc biệt về 15545 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 23/07/2023 giải đặc biệt về 58062 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 04/08/2019 giải đặc biệt về 63132 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 26/05/2019 giải đặc biệt về 90064 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 29/07/2018 giải đặc biệt về 69492 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 23/12/2012 giải đặc biệt về 49780 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 19/08/2012 giải đặc biệt về 40708 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 30/05/2010 giải đặc biệt về 90063 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 02/05/2010 giải đặc biệt về 54420 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 07/06/2009 giải đặc biệt về 27150 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 24/04/2005 giải đặc biệt về 36852 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 03/03 sau khi ra 33 vào ngày 02/03

Ngày 03/03/2000 giải đặc biệt về 98698 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 03/03/2001 giải đặc biệt về 51388 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 03/03/2002 giải đặc biệt về 41355 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 03/03/2003 giải đặc biệt về 47520 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 03/03/2004 giải đặc biệt về 32582 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 03/03/2005 giải đặc biệt về 40507 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 03/03/2006 giải đặc biệt về 24024 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 03/03/2007 giải đặc biệt về 44847 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 03/03/2008 giải đặc biệt về 62351 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 03/03/2009 giải đặc biệt về 97068 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 03/03/2010 giải đặc biệt về 68272 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9
Ngày 03/03/2011 giải đặc biệt về 61827 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9
Ngày 03/03/2012 giải đặc biệt về 72483 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 03/03/2013 giải đặc biệt về 13019 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 03/03/2014 giải đặc biệt về 66679 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 03/03/2015 giải đặc biệt về 34548 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 03/03/2016 giải đặc biệt về 59194 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 03/03/2017 giải đặc biệt về 42654 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 03/03/2018 giải đặc biệt về 90586 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 03/03/2019 giải đặc biệt về 58310 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 03/03/2020 giải đặc biệt về 38823 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 03/03/2021 giải đặc biệt về 63410 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 03/03/2022 giải đặc biệt về 42113 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 03/03/2023 giải đặc biệt về 37856 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.