Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 30/06/2000 về 75808 sau đó ngày 01/07/2000 về 90372
Ngày 12/10/2000 về 42608 sau đó ngày 13/10/2000 về 70912
Ngày 21/11/2000 về 00808 sau đó ngày 22/11/2000 về 23780
Ngày 05/12/2000 về 83308 sau đó ngày 06/12/2000 về 53671
Ngày 27/12/2000 về 38108 sau đó ngày 28/12/2000 về 71722
Ngày 18/11/2001 về 38008 sau đó ngày 19/11/2001 về 58892
Ngày 16/12/2001 về 91608 sau đó ngày 17/12/2001 về 13574
Ngày 28/02/2003 về 75008 sau đó ngày 01/03/2003 về 76678
Ngày 30/03/2003 về 66608 sau đó ngày 31/03/2003 về 25376
Ngày 31/05/2003 về 1508 sau đó ngày 01/06/2003 về 36641
Ngày 04/01/2004 về 94808 sau đó ngày 05/01/2004 về 48487
Ngày 21/05/2004 về 04708 sau đó ngày 22/05/2004 về 51959
Ngày 04/06/2005 về 43508 sau đó ngày 05/06/2005 về 02303
Ngày 03/08/2005 về 96208 sau đó ngày 04/08/2005 về 63867
Ngày 17/10/2005 về 49408 sau đó ngày 18/10/2005 về 99663
Ngày 23/11/2005 về 95008 sau đó ngày 24/11/2005 về 74258
Ngày 26/11/2005 về 09008 sau đó ngày 27/11/2005 về 67471
Ngày 01/12/2005 về 15508 sau đó ngày 02/12/2005 về 19624
Ngày 08/02/2006 về 52808 sau đó ngày 09/02/2006 về 97239
Ngày 21/03/2006 về 04008 sau đó ngày 22/03/2006 về 79248
Ngày 28/05/2006 về 19308 sau đó ngày 29/05/2006 về 40283
Ngày 10/08/2006 về 42008 sau đó ngày 11/08/2006 về 51661
Ngày 06/11/2006 về 99608 sau đó ngày 07/11/2006 về 33769
Ngày 20/12/2006 về 27908 sau đó ngày 21/12/2006 về 47085
Ngày 16/01/2007 về 56308 sau đó ngày 17/01/2007 về 62218
Ngày 08/07/2007 về 39508 sau đó ngày 09/07/2007 về 76546
Ngày 29/02/2008 về 05108 sau đó ngày 01/03/2008 về 47438
Ngày 28/03/2008 về 27208 sau đó ngày 29/03/2008 về 12608
Ngày 29/03/2008 về 12608 sau đó ngày 30/03/2008 về 99935
Ngày 27/05/2008 về 29708 sau đó ngày 28/05/2008 về 46635
Ngày 30/06/2008 về 24808 sau đó ngày 01/07/2008 về 64122
Ngày 31/08/2009 về 67508 sau đó ngày 01/09/2009 về 35847
Ngày 11/10/2009 về 01708 sau đó ngày 12/10/2009 về 17188
Ngày 20/11/2009 về 01608 sau đó ngày 21/11/2009 về 69666
Ngày 17/03/2010 về 39208 sau đó ngày 18/03/2010 về 14899
Ngày 23/05/2010 về 25008 sau đó ngày 24/05/2010 về 44960
Ngày 08/09/2010 về 16308 sau đó ngày 09/09/2010 về 84973
Ngày 08/10/2010 về 06908 sau đó ngày 09/10/2010 về 55079
Ngày 23/11/2010 về 44808 sau đó ngày 24/11/2010 về 92598
Ngày 28/11/2010 về 27008 sau đó ngày 29/11/2010 về 13541
Ngày 23/04/2011 về 63208 sau đó ngày 24/04/2011 về 95442
Ngày 21/06/2011 về 54108 sau đó ngày 22/06/2011 về 58700
Ngày 05/08/2011 về 85608 sau đó ngày 06/08/2011 về 23415
Ngày 15/12/2011 về 88208 sau đó ngày 16/12/2011 về 83127
Ngày 01/03/2012 về 40908 sau đó ngày 02/03/2012 về 72941
Ngày 19/08/2012 về 40708 sau đó ngày 20/08/2012 về 17171
Ngày 27/11/2012 về 45808 sau đó ngày 28/11/2012 về 38837
Ngày 26/01/2013 về 73308 sau đó ngày 27/01/2013 về 99085
Ngày 07/07/2013 về 84108 sau đó ngày 08/07/2013 về 43734
Ngày 13/02/2014 về 47208 sau đó ngày 14/02/2014 về 11279
Ngày 26/02/2014 về 06508 sau đó ngày 27/02/2014 về 07448
Ngày 20/04/2014 về 92108 sau đó ngày 21/04/2014 về 31340
Ngày 07/01/2015 về 08008 sau đó ngày 08/01/2015 về 98246
Ngày 04/08/2015 về 63108 sau đó ngày 05/08/2015 về 54930
Ngày 11/08/2015 về 64908 sau đó ngày 12/08/2015 về 80505
Ngày 11/09/2015 về 39208 sau đó ngày 12/09/2015 về 72771
Ngày 07/10/2015 về 35208 sau đó ngày 08/10/2015 về 44655
Ngày 04/10/2016 về 54308 sau đó ngày 05/10/2016 về 19938
Ngày 26/11/2016 về 23808 sau đó ngày 27/11/2016 về 37392
Ngày 18/12/2016 về 34908 sau đó ngày 19/12/2016 về 18360
Ngày 26/03/2017 về 93508 sau đó ngày 27/03/2017 về 13858
Ngày 06/04/2017 về 55708 sau đó ngày 07/04/2017 về 27281
Ngày 02/05/2017 về 42808 sau đó ngày 03/05/2017 về 99681
Ngày 04/08/2017 về 31308 sau đó ngày 05/08/2017 về 52783
Ngày 17/11/2017 về 35408 sau đó ngày 18/11/2017 về 01622
Ngày 08/01/2018 về 79708 sau đó ngày 09/01/2018 về 81062
Ngày 19/02/2018 về 81908 sau đó ngày 20/02/2018 về 38528
Ngày 27/05/2018 về 63408 sau đó ngày 28/05/2018 về 44938
Ngày 04/09/2018 về 64308 sau đó ngày 05/09/2018 về 93788
Ngày 09/12/2018 về 77308 sau đó ngày 10/12/2018 về 39341
Ngày 02/01/2019 về 56508 sau đó ngày 03/01/2019 về 60824
Ngày 20/01/2019 về 65208 sau đó ngày 21/01/2019 về 00962
Ngày 10/02/2019 về 83208 sau đó ngày 11/02/2019 về 27459
Ngày 14/03/2019 về 75608 sau đó ngày 15/03/2019 về 40771
Ngày 12/04/2019 về 84308 sau đó ngày 13/04/2019 về 46181
Ngày 28/07/2019 về 59008 sau đó ngày 29/07/2019 về 79918

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 08 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
182813
715592
622242
414882
383281
223832
582602
922551
051301
462401
482792
341852
371271
151001
421981
731991
661471
352081
691611
391631
671031
871761
781741
801121
721

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0467
14139
27104
3959
41146
5578
69410
71253
8111512
9478

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 7 (12 lần) - 8 (11 lần) - 4 (11 lần) - 6 (9 lần) - 3 (9 lần) - 2 (7 lần) - 5 (5 lần) - 9 (4 lần) - 1 (4 lần) - 0 (4 lần)
Chạm đuôi: 8 (15 lần) - 1 (13 lần) - 2 (10 lần) - 9 (7 lần) - 5 (7 lần) - 0 (6 lần) - 7 (5 lần) - 3 (5 lần) - 6 (4 lần) - 4 (4 lần)
Chạm tổng: 8 (12 lần) - 6 (10 lần) - 1 (9 lần) - 3 (9 lần) - 9 (8 lần) - 5 (8 lần) - 0 (7 lần) - 4 (6 lần) - 2 (4 lần) - 7 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 7 sau khi ra 08 vào Thứ 6

Ngày 13/04/2019 giải đặc biệt về 46181 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 18/11/2017 giải đặc biệt về 01622 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 05/08/2017 giải đặc biệt về 52783 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 12/09/2015 giải đặc biệt về 72771 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 06/08/2011 giải đặc biệt về 23415 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 09/10/2010 giải đặc biệt về 55079 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 21/11/2009 giải đặc biệt về 69666 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 29/03/2008 giải đặc biệt về 12608 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 01/03/2008 giải đặc biệt về 47438 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1
Ngày 22/05/2004 giải đặc biệt về 51959 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 01/03/2003 giải đặc biệt về 76678 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 01/07/2000 giải đặc biệt về 90372 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 16/11 sau khi ra 08 vào ngày 15/11

Ngày 16/11/2000 giải đặc biệt về 45353 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 16/11/2001 giải đặc biệt về 04196 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 16/11/2002 giải đặc biệt về 16296 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 16/11/2003 giải đặc biệt về 62399 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 16/11/2004 giải đặc biệt về 22315 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 16/11/2005 giải đặc biệt về 13114 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 16/11/2006 giải đặc biệt về 16549 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 16/11/2007 giải đặc biệt về 24510 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 16/11/2008 giải đặc biệt về 37835 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 16/11/2009 giải đặc biệt về 71200 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 16/11/2010 giải đặc biệt về 77763 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 16/11/2011 giải đặc biệt về 62554 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 16/11/2012 giải đặc biệt về 02637 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 16/11/2013 giải đặc biệt về 54106 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 16/11/2014 giải đặc biệt về 83219 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 16/11/2015 giải đặc biệt về 58915 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 16/11/2016 giải đặc biệt về 20979 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 16/11/2017 giải đặc biệt về 24750 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 16/11/2018 giải đặc biệt về 52348 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2