Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

07/02/2000 về 82687 sau đó 08/02/2000 về 70556
04/03/2000 về 38887 sau đó 05/03/2000 về 03347
23/03/2000 về 49587 sau đó 24/03/2000 về 41255
06/05/2000 về 14487 sau đó 07/05/2000 về 87121
09/08/2000 về 64487 sau đó 10/08/2000 về 68323
29/12/2000 về 39787 sau đó 30/12/2000 về 38828
30/03/2002 về 17887 sau đó 31/03/2002 về 80920
24/05/2002 về 01487 sau đó 25/05/2002 về 74486
27/02/2003 về 52887 sau đó 28/02/2003 về 75008
12/06/2003 về 60687 sau đó 13/06/2003 về 71924
04/08/2003 về 12387 sau đó 05/08/2003 về 28647
02/10/2003 về 84587 sau đó 03/10/2003 về 23398
28/12/2003 về 65087 sau đó 29/12/2003 về 57009
05/01/2004 về 48487 sau đó 06/01/2004 về 71973
02/03/2004 về 41387 sau đó 03/03/2004 về 32582
04/05/2004 về 88287 sau đó 05/05/2004 về 25179
30/05/2004 về 86687 sau đó 31/05/2004 về 04781
07/07/2004 về 11587 sau đó 08/07/2004 về 69223
08/11/2004 về 73287 sau đó 09/11/2004 về 94178
09/04/2005 về 96887 sau đó 10/04/2005 về 73014
12/11/2005 về 85287 sau đó 13/11/2005 về 28979
30/11/2005 về 74087 sau đó 01/12/2005 về 15508
21/12/2005 về 45087 sau đó 22/12/2005 về 76127
08/01/2007 về 58087 sau đó 09/01/2007 về 55967
23/02/2007 về 50487 sau đó 24/02/2007 về 47053
22/03/2007 về 66387 sau đó 23/03/2007 về 41400
31/07/2007 về 29487 sau đó 01/08/2007 về 38217
19/12/2007 về 42387 sau đó 20/12/2007 về 97510
05/04/2008 về 83087 sau đó 06/04/2008 về 54804
25/05/2008 về 68587 sau đó 26/05/2008 về 49205
30/05/2008 về 11787 sau đó 31/05/2008 về 08906
30/07/2008 về 24287 sau đó 31/07/2008 về 36524
14/01/2009 về 30287 sau đó 15/01/2009 về 27090
21/02/2010 về 93187 sau đó 22/02/2010 về 33953
14/08/2010 về 81187 sau đó 15/08/2010 về 67787
15/08/2010 về 67787 sau đó 16/08/2010 về 18017
23/09/2010 về 32187 sau đó 24/09/2010 về 42793
24/11/2011 về 77887 sau đó 25/11/2011 về 65880
28/02/2012 về 23587 sau đó 29/02/2012 về 93318
08/07/2012 về 65787 sau đó 09/07/2012 về 59759
09/03/2013 về 97887 sau đó 10/03/2013 về 33433
13/05/2013 về 66287 sau đó 14/05/2013 về 26866
01/07/2013 về 13987 sau đó 02/07/2013 về 55195
29/12/2013 về 87887 sau đó 30/12/2013 về 09706
24/07/2014 về 40887 sau đó 25/07/2014 về 74199
11/09/2014 về 51987 sau đó 12/09/2014 về 23832
06/12/2014 về 02187 sau đó 07/12/2014 về 16777
21/03/2015 về 49387 sau đó 22/03/2015 về 68603
02/07/2015 về 19387 sau đó 03/07/2015 về 74762
26/09/2015 về 92987 sau đó 27/09/2015 về 49047
16/01/2016 về 40987 sau đó 17/01/2016 về 79881
01/06/2016 về 18687 sau đó 02/06/2016 về 66602
01/07/2016 về 48487 sau đó 02/07/2016 về 26361
09/08/2016 về 08587 sau đó 10/08/2016 về 47054
05/09/2016 về 22187 sau đó 06/09/2016 về 47831
16/10/2016 về 87787 sau đó 17/10/2016 về 78953
23/10/2016 về 99887 sau đó 24/10/2016 về 94694
31/12/2016 về 26687 sau đó 01/01/2017 về 48951
14/05/2017 về 30587 sau đó 15/05/2017 về 95749
08/06/2017 về 29887 sau đó 09/06/2017 về 91192
22/09/2017 về 10587 sau đó 23/09/2017 về 18770
30/10/2017 về 13687 sau đó 31/10/2017 về 48743
14/12/2017 về 21487 sau đó 15/12/2017 về 17168
02/07/2018 về 23587 sau đó 03/07/2018 về 09530
16/08/2018 về 89187 sau đó 17/08/2018 về 92527
27/08/2018 về 52987 sau đó 28/08/2018 về 33327
29/08/2018 về 19187 sau đó 30/08/2018 về 14660
01/12/2019 về 57187 sau đó 02/12/2019 về 28797
02/03/2020 về 73787 sau đó 03/03/2020 về 38823
13/11/2020 về 88287 sau đó 14/11/2020 về 28106
25/12/2020 về 36287 sau đó 26/12/2020 về 80287
26/12/2020 về 80287 sau đó 27/12/2020 về 85971
14/03/2021 về 45587 sau đó 15/03/2021 về 61924
29/05/2021 về 81687 sau đó 30/05/2021 về 15553
27/06/2021 về 13987 sau đó 28/06/2021 về 52658
29/11/2021 về 28087 sau đó 30/11/2021 về 71738
02/12/2021 về 27587 sau đó 03/12/2021 về 85507
29/10/2022 về 73887 sau đó 30/10/2022 về 05085
05/11/2022 về 33487 sau đó 06/11/2022 về 77471
08/03/2023 về 73787 sau đó 09/03/2023 về 68205
18/08/2023 về 47887 sau đó 19/08/2023 về 41830

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 87 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
302052
712851
071381
581534
243872
063233
971601
273681
431701
921491
511941
311541
611021
812473
621031
771321
991951
661331
591181
801931
172901
041101
001671
082792
141781
821731
091981
861201
281211
551561

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
01395
1587
21254
36129
4577
510510
66612
78145
88913
9869

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 0(13 lần) - 2(12 lần) - 5(10 lần) - 9(8 lần) - 8(8 lần) - 7(8 lần) - 6(6 lần) - 3(6 lần) - 4(5 lần) - 1(5 lần)
Chạm đuôi : 7(14 lần) - 3(12 lần) - 8(9 lần) - 0(9 lần) - 1(8 lần) - 4(7 lần) - 9(6 lần) - 6(6 lần) - 5(5 lần) - 2(5 lần)
Tổng : 8(13 lần) - 6(12 lần) - 5(10 lần) - 9(9 lần) - 3(9 lần) - 1(7 lần) - 4(7 lần) - 7(5 lần) - 0(5 lần) - 2(4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 7 sau khi ra 87 vào Thứ 6

Ngày 19/08/2023 giải đặc biệt về 41830 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 26/12/2020 giải đặc biệt về 80287 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 14/11/2020 giải đặc biệt về 28106 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 23/09/2017 giải đặc biệt về 18770 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 02/07/2016 giải đặc biệt về 26361 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 31/05/2008 giải đặc biệt về 08906 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 24/02/2007 giải đặc biệt về 47053 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 25/05/2002 giải đặc biệt về 74486 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 30/12/2000 giải đặc biệt về 38828 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 15/06 sau khi ra 87 vào ngày 14/06

Ngày 15/06/2000 giải đặc biệt về 57050 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 15/06/2001 giải đặc biệt về 77079 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 15/06/2002 giải đặc biệt về 90610 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 15/06/2003 giải đặc biệt về 20685 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3
Ngày 15/06/2004 giải đặc biệt về 82404 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 15/06/2005 giải đặc biệt về 72458 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 15/06/2006 giải đặc biệt về 83932 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 15/06/2007 giải đặc biệt về 79335 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 15/06/2008 giải đặc biệt về 30454 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 15/06/2009 giải đặc biệt về 06223 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 15/06/2010 giải đặc biệt về 62401 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 15/06/2011 giải đặc biệt về 21544 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 15/06/2012 giải đặc biệt về 83901 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 15/06/2013 giải đặc biệt về 87415 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 15/06/2014 giải đặc biệt về 94239 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 15/06/2015 giải đặc biệt về 86948 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 15/06/2016 giải đặc biệt về 13478 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 15/06/2017 giải đặc biệt về 38171 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 15/06/2018 giải đặc biệt về 70145 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 15/06/2019 giải đặc biệt về 16509 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 15/06/2020 giải đặc biệt về 75952 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 15/06/2021 giải đặc biệt về 27483 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 15/06/2022 giải đặc biệt về 79716 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 15/06/2023 giải đặc biệt về 46904 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.