Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

05/01/2000 về 69095 sau đó 06/01/2000 về 27774
21/05/2000 về 91695 sau đó 22/05/2000 về 31721
08/09/2000 về 94895 sau đó 09/09/2000 về 84858
24/12/2000 về 09895 sau đó 25/12/2000 về 18114
10/05/2001 về 82495 sau đó 11/05/2001 về 64966
27/05/2001 về 13295 sau đó 28/05/2001 về 30131
31/07/2001 về 61595 sau đó 01/08/2001 về 97227
20/09/2001 về 46995 sau đó 21/09/2001 về 84013
11/11/2001 về 04995 sau đó 12/11/2001 về 87438
17/04/2002 về 58595 sau đó 18/04/2002 về 16206
13/06/2002 về 77495 sau đó 14/06/2002 về 57229
09/01/2003 về 20295 sau đó 10/01/2003 về 47090
24/05/2003 về 08195 sau đó 25/05/2003 về 77570
11/11/2003 về 93995 sau đó 12/11/2003 về 96384
25/01/2004 về 36395 sau đó 26/01/2004 về 67824
20/02/2004 về 47295 sau đó 21/02/2004 về 12467
14/07/2004 về 73495 sau đó 15/07/2004 về 88378
21/07/2004 về 55295 sau đó 22/07/2004 về 22119
04/08/2004 về 12595 sau đó 05/08/2004 về 58355
27/10/2004 về 45995 sau đó 28/10/2004 về 46984
22/01/2005 về 58495 sau đó 23/01/2005 về 94121
15/04/2005 về 47795 sau đó 16/04/2005 về 77010
13/08/2005 về 59595 sau đó 14/08/2005 về 92519
03/09/2005 về 23095 sau đó 04/09/2005 về 64267
07/11/2005 về 24795 sau đó 08/11/2005 về 84860
29/06/2006 về 84695 sau đó 30/06/2006 về 59067
14/03/2007 về 56895 sau đó 15/03/2007 về 57794
19/10/2007 về 30795 sau đó 20/10/2007 về 57085
21/10/2007 về 56695 sau đó 22/10/2007 về 71365
18/11/2007 về 31195 sau đó 19/11/2007 về 41002
12/02/2008 về 06095 sau đó 13/02/2008 về 35506
28/06/2008 về 96695 sau đó 29/06/2008 về 52142
08/08/2008 về 32895 sau đó 09/08/2008 về 96458
24/08/2008 về 92495 sau đó 25/08/2008 về 55175
13/04/2009 về 70695 sau đó 14/04/2009 về 56954
28/06/2009 về 93395 sau đó 29/06/2009 về 47965
20/12/2009 về 14895 sau đó 21/12/2009 về 76997
09/01/2010 về 86595 sau đó 10/01/2010 về 48345
14/04/2010 về 87595 sau đó 15/04/2010 về 60656
21/05/2010 về 92095 sau đó 22/05/2010 về 65496
16/07/2010 về 92395 sau đó 17/07/2010 về 47615
26/10/2010 về 81395 sau đó 27/10/2010 về 61211
23/12/2010 về 26395 sau đó 24/12/2010 về 34032
02/04/2011 về 29995 sau đó 03/04/2011 về 61085
13/04/2011 về 61495 sau đó 14/04/2011 về 82680
28/05/2011 về 11595 sau đó 29/05/2011 về 54914
20/12/2011 về 85495 sau đó 21/12/2011 về 70139
16/04/2013 về 25895 sau đó 17/04/2013 về 64261
03/06/2013 về 51795 sau đó 04/06/2013 về 78098
02/07/2013 về 55195 sau đó 03/07/2013 về 91840
16/10/2013 về 73595 sau đó 17/10/2013 về 56279
12/02/2014 về 74795 sau đó 13/02/2014 về 47208
12/03/2014 về 67195 sau đó 13/03/2014 về 47934
10/01/2015 về 43895 sau đó 11/01/2015 về 89443
01/03/2015 về 58195 sau đó 02/03/2015 về 23297
14/05/2015 về 44195 sau đó 15/05/2015 về 14199
07/06/2015 về 53295 sau đó 08/06/2015 về 86884
03/08/2015 về 60895 sau đó 04/08/2015 về 63108
06/12/2015 về 94295 sau đó 07/12/2015 về 85725
03/04/2016 về 27895 sau đó 04/04/2016 về 57747
12/03/2017 về 63995 sau đó 13/03/2017 về 51674
06/05/2017 về 61795 sau đó 07/05/2017 về 26439
12/09/2017 về 76795 sau đó 13/09/2017 về 64060
21/10/2017 về 75095 sau đó 22/10/2017 về 45353
06/02/2018 về 68495 sau đó 07/02/2018 về 74825
04/07/2018 về 31995 sau đó 05/07/2018 về 92295
05/07/2018 về 92295 sau đó 06/07/2018 về 93514
23/06/2019 về 84095 sau đó 24/06/2019 về 82084
26/06/2019 về 90895 sau đó 27/06/2019 về 51776
13/05/2020 về 12795 sau đó 14/05/2020 về 33963
15/05/2020 về 41795 sau đó 16/05/2020 về 75146
17/01/2021 về 55095 sau đó 18/01/2021 về 92549
28/03/2021 về 31295 sau đó 29/03/2021 về 03000
02/04/2021 về 01795 Ngày 03/04/2021 không quay thưởng.

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 95 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
001491
461631
761844
143951
252531
602392
742471
082991
972431
341791
401981
611801
852321
111151
961561
451652
541751
582421
062021
941673
192101
212551
781241
701901
291381
131271
311661

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0685
1959
27310
36412
47134
56116
610710
7777
8775
9885

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 6(10 lần) - 1(9 lần) - 9(8 lần) - 8(7 lần) - 7(7 lần) - 4(7 lần) - 2(7 lần) - 5(6 lần) - 3(6 lần) - 0(6 lần)
Chạm đuôi : 4(13 lần) - 5(11 lần) - 9(8 lần) - 0(8 lần) - 7(7 lần) - 8(7 lần) - 6(7 lần) - 1(5 lần) - 3(4 lần) - 2(3 lần)
Tổng : 3(12 lần) - 6(10 lần) - 2(10 lần) - 1(9 lần) - 7(7 lần) - 5(6 lần) - 9(5 lần) - 8(5 lần) - 0(5 lần) - 4(4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 95 vào Thứ 4

Ngày 14/05/2020 giải đặc biệt về 33963 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 27/06/2019 giải đặc biệt về 51776 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 05/07/2018 giải đặc biệt về 92295 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 13/03/2014 giải đặc biệt về 47934 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 13/02/2014 giải đặc biệt về 47208 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 17/10/2013 giải đặc biệt về 56279 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 14/04/2011 giải đặc biệt về 82680 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 15/04/2010 giải đặc biệt về 60656 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 15/03/2007 giải đặc biệt về 57794 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 28/10/2004 giải đặc biệt về 46984 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 05/08/2004 giải đặc biệt về 58355 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 22/07/2004 giải đặc biệt về 22119 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 15/07/2004 giải đặc biệt về 88378 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 18/04/2002 giải đặc biệt về 16206 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 06/01/2000 giải đặc biệt về 27774 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 15/04 sau khi ra 95 vào ngày 14/04

Ngày 15/04/2000 giải đặc biệt về 17561 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 15/04/2001 giải đặc biệt về 39931 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 15/04/2002 giải đặc biệt về 06915 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 15/04/2003 giải đặc biệt về 22881 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 15/04/2004 giải đặc biệt về 61344 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 15/04/2005 giải đặc biệt về 47795 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 15/04/2006 giải đặc biệt về 53647 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 15/04/2007 giải đặc biệt về 32336 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 15/04/2008 giải đặc biệt về 87616 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 15/04/2009 giải đặc biệt về 05358 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 15/04/2010 giải đặc biệt về 60656 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 15/04/2011 giải đặc biệt về 29442 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 15/04/2012 giải đặc biệt về 54473 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 15/04/2013 giải đặc biệt về 53517 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 15/04/2014 giải đặc biệt về 86743 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 15/04/2015 giải đặc biệt về 85815 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 15/04/2016 giải đặc biệt về 50653 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 15/04/2017 giải đặc biệt về 88945 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 15/04/2018 giải đặc biệt về 25452 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 15/04/2019 giải đặc biệt về 57843 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7