Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

04/01/2000 về 33585 sau đó 05/01/2000 về 69095
03/06/2000 về 04885 sau đó 04/06/2000 về 25991
29/04/2001 về 24785 sau đó 30/04/2001 về 98448
18/06/2001 về 98185 sau đó 19/06/2001 về 27190
02/07/2001 về 30885 sau đó 03/07/2001 về 19742
06/07/2001 về 57885 sau đó 07/07/2001 về 06497
29/05/2002 về 89385 sau đó 30/05/2002 về 08264
07/12/2002 về 95385 sau đó 08/12/2002 về 04111
15/06/2003 về 20685 sau đó 16/06/2003 về 02246
27/07/2003 về 59885 sau đó 28/07/2003 về 32026
20/11/2003 về 32285 sau đó 21/11/2003 về 80619
24/12/2003 về 30585 sau đó 25/12/2003 về 33284
17/02/2004 về 66285 sau đó 18/02/2004 về 29700
19/06/2004 về 02885 sau đó 20/06/2004 về 57193
25/09/2004 về 36485 sau đó 26/09/2004 về 06884
01/02/2005 về 90185 sau đó 02/02/2005 về 35345
15/03/2005 về 38085 sau đó 16/03/2005 về 65930
14/04/2005 về 52885 sau đó 15/04/2005 về 47795
30/10/2005 về 78585 sau đó 31/10/2005 về 23764
27/01/2006 về 96885 Ngày 28/01/2006 không quay thưởng.
03/04/2006 về 24385 sau đó 04/04/2006 về 67216
05/04/2006 về 46685 sau đó 06/04/2006 về 08483
07/04/2006 về 17185 sau đó 08/04/2006 về 82006
01/05/2006 về 60285 sau đó 02/05/2006 về 75683
24/07/2006 về 62385 sau đó 25/07/2006 về 68361
30/08/2006 về 67985 sau đó 31/08/2006 về 02239
23/09/2006 về 80385 sau đó 24/09/2006 về 70510
15/12/2006 về 25685 sau đó 16/12/2006 về 40494
21/12/2006 về 47085 sau đó 22/12/2006 về 00412
06/05/2007 về 08485 sau đó 07/05/2007 về 94066
10/06/2007 về 51785 sau đó 11/06/2007 về 72502
29/06/2007 về 67885 sau đó 30/06/2007 về 06293
20/10/2007 về 57085 sau đó 21/10/2007 về 56695
27/07/2008 về 22585 sau đó 28/07/2008 về 96206
12/06/2009 về 55085 sau đó 13/06/2009 về 69872
31/10/2009 về 50385 sau đó 01/11/2009 về 50320
16/06/2010 về 86985 sau đó 17/06/2010 về 23049
11/01/2011 về 34785 sau đó 12/01/2011 về 09925
20/01/2011 về 02685 sau đó 21/01/2011 về 59090
11/03/2011 về 09485 sau đó 12/03/2011 về 29191
17/03/2011 về 32685 sau đó 18/03/2011 về 31257
03/04/2011 về 61085 sau đó 04/04/2011 về 68505
07/09/2011 về 55485 sau đó 08/09/2011 về 54446
11/09/2011 về 80285 sau đó 12/09/2011 về 35221
12/02/2012 về 44385 sau đó 13/02/2012 về 67819
21/04/2012 về 68885 sau đó 22/04/2012 về 64083
07/07/2012 về 24485 sau đó 08/07/2012 về 65787
08/11/2012 về 98685 sau đó 09/11/2012 về 73438
27/01/2013 về 99085 sau đó 28/01/2013 về 06215
13/04/2013 về 39985 sau đó 14/04/2013 về 62341
02/08/2013 về 91085 sau đó 03/08/2013 về 22537
15/09/2013 về 93385 sau đó 16/09/2013 về 71286
04/12/2013 về 90085 sau đó 05/12/2013 về 75842
17/03/2014 về 87385 sau đó 18/03/2014 về 38111
08/05/2014 về 62885 sau đó 09/05/2014 về 18962
13/05/2014 về 88185 sau đó 14/05/2014 về 61511
13/06/2014 về 26285 sau đó 14/06/2014 về 97639
24/06/2014 về 43285 sau đó 25/06/2014 về 81557
04/02/2015 về 24285 sau đó 05/02/2015 về 48405
06/03/2015 về 87585 sau đó 07/03/2015 về 31288
14/10/2015 về 50685 sau đó 15/10/2015 về 89956
26/12/2015 về 23185 sau đó 27/12/2015 về 49017
19/01/2016 về 82885 sau đó 20/01/2016 về 39941
16/02/2016 về 56185 sau đó 17/02/2016 về 01788
07/03/2016 về 82785 sau đó 08/03/2016 về 37566
03/01/2017 về 73385 sau đó 04/01/2017 về 20896
04/06/2017 về 38585 sau đó 05/06/2017 về 86420
16/08/2017 về 28985 sau đó 17/08/2017 về 36271
16/09/2017 về 38485 sau đó 17/09/2017 về 94612
15/10/2017 về 30185 sau đó 16/10/2017 về 94549
21/03/2018 về 68585 sau đó 22/03/2018 về 29539
02/06/2018 về 79685 sau đó 03/06/2018 về 97900
05/06/2018 về 08485 sau đó 06/06/2018 về 66175
21/03/2019 về 43185 sau đó 22/03/2019 về 97477
11/12/2019 về 45585 sau đó 12/12/2019 về 02447
05/09/2020 về 52085 sau đó 06/09/2020 về 01993
01/01/2021 về 78885 sau đó 02/01/2021 về 20681
15/01/2021 về 68285 sau đó 16/01/2021 về 12046
24/05/2021 về 19685 sau đó 25/05/2021 về 82871
25/06/2021 về 25985 sau đó 26/06/2021 về 20290
10/10/2021 về 06085 sau đó 11/10/2021 về 72142

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 85 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
423903
712463
811933
471771
751002
393492
122202
961662
882412
171561
052572
113621
861371
151381
871833
192211
912251
721062
953021
941101
611161
642301
451842
261971
481

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
07912
111127
25820
3667
41355
5396
66129
7583
81045
91476

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 9(14 lần) - 4(13 lần) - 1(11 lần) - 8(10 lần) - 0(7 lần) - 6(6 lần) - 3(6 lần) - 7(5 lần) - 2(5 lần) - 5(3 lần)
Chạm đuôi : 1(12 lần) - 6(12 lần) - 5(9 lần) - 0(9 lần) - 7(8 lần) - 2(8 lần) - 9(7 lần) - 3(6 lần) - 4(5 lần) - 8(4 lần)
Tổng : 2(20 lần) - 0(12 lần) - 6(9 lần) - 3(7 lần) - 1(7 lần) - 9(6 lần) - 5(6 lần) - 4(5 lần) - 8(5 lần) - 7(3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 85 vào Thứ 5

Ngày 22/03/2019 giải đặc biệt về 97477 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 09/05/2014 giải đặc biệt về 18962 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 09/11/2012 giải đặc biệt về 73438 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1
Ngày 18/03/2011 giải đặc biệt về 31257 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 21/01/2011 giải đặc biệt về 59090 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 22/12/2006 giải đặc biệt về 00412 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 15/04/2005 giải đặc biệt về 47795 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 21/11/2003 giải đặc biệt về 80619 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 21/01 sau khi ra 85 vào ngày 20/01

Ngày 21/01/2000 giải đặc biệt về 97810 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 21/01/2001 giải đặc biệt về 29756 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 21/01/2002 giải đặc biệt về 34605 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 21/01/2003 giải đặc biệt về 90902 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 21/01/2005 giải đặc biệt về 95528 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0
Ngày 21/01/2006 giải đặc biệt về 99791 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 21/01/2007 giải đặc biệt về 14478 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 21/01/2008 giải đặc biệt về 69922 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 21/01/2009 giải đặc biệt về 36184 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 21/01/2010 giải đặc biệt về 95748 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 21/01/2011 giải đặc biệt về 59090 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 21/01/2012 giải đặc biệt về 25750 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 21/01/2013 giải đặc biệt về 36311 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 21/01/2014 giải đặc biệt về 18772 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9
Ngày 21/01/2015 giải đặc biệt về 54831 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 21/01/2016 giải đặc biệt về 38001 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 21/01/2017 giải đặc biệt về 64105 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 21/01/2018 giải đặc biệt về 87139 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 21/01/2019 giải đặc biệt về 00962 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 21/01/2020 giải đặc biệt về 38897 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 21/01/2021 giải đặc biệt về 21331 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4