Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

13/01/2000 về 38036 sau đó 14/01/2000 về 90869
31/08/2000 về 15836 sau đó 01/09/2000 về 71210
14/09/2000 về 42936 sau đó 15/09/2000 về 72518
09/10/2000 về 30736 sau đó 10/10/2000 về 68384
23/12/2000 về 93336 sau đó 24/12/2000 về 09895
14/05/2001 về 18636 sau đó 15/05/2001 về 10616
04/01/2002 về 17236 sau đó 05/01/2002 về 15170
27/05/2002 về 60936 sau đó 28/05/2002 về 59531
18/12/2002 về 42536 sau đó 19/12/2002 về 557530
12/05/2003 về 71036 sau đó 13/05/2003 về 49267
25/06/2003 về 37636 sau đó 26/06/2003 về 03017
14/09/2003 về 90836 sau đó 15/09/2003 về 02672
24/10/2003 về 60336 sau đó 25/10/2003 về 69454
07/01/2004 về 09636 sau đó 08/01/2004 về 24876
24/03/2004 về 84236 sau đó 25/03/2004 về 91543
04/07/2004 về 87736 sau đó 05/07/2004 về 00423
09/07/2004 về 26136 sau đó 10/07/2004 về 05527
05/11/2004 về 71136 sau đó 06/11/2004 về 16066
30/06/2005 về 20836 sau đó 01/07/2005 về 24722
28/09/2006 về 03636 sau đó 29/09/2006 về 05384
29/11/2006 về 71436 sau đó 30/11/2006 về 22634
08/02/2007 về 18836 sau đó 09/02/2007 về 11610
21/02/2007 về 58536 sau đó 22/02/2007 về 92106
15/04/2007 về 32336 sau đó 16/04/2007 về 70590
04/05/2007 về 73536 sau đó 05/05/2007 về 43134
18/06/2007 về 86936 sau đó 19/06/2007 về 68615
18/07/2007 về 22036 sau đó 19/07/2007 về 61475
09/08/2007 về 94836 sau đó 10/08/2007 về 18202
02/09/2007 về 82636 sau đó 03/09/2007 về 42386
24/09/2007 về 86136 sau đó 25/09/2007 về 88590
03/12/2007 về 75036 sau đó 04/12/2007 về 16867
31/03/2008 về 65636 sau đó 01/04/2008 về 56141
06/05/2008 về 10436 sau đó 07/05/2008 về 63955
09/06/2008 về 83736 sau đó 10/06/2008 về 95197
27/11/2008 về 89636 sau đó 28/11/2008 về 43141
10/12/2008 về 25036 sau đó 11/12/2008 về 53205
19/01/2009 về 76036 sau đó 20/01/2009 về 57566
16/04/2009 về 97836 sau đó 17/04/2009 về 56399
01/08/2009 về 52236 sau đó 02/08/2009 về 35119
12/12/2009 về 82436 sau đó 13/12/2009 về 39415
17/12/2009 về 23936 sau đó 18/12/2009 về 88997
22/01/2010 về 91336 sau đó 23/01/2010 về 52965
28/02/2010 về 11636 sau đó 01/03/2010 về 62514
04/07/2010 về 40036 sau đó 05/07/2010 về 03190
30/08/2010 về 16336 sau đó 31/08/2010 về 30029
06/09/2010 về 47636 sau đó 07/09/2010 về 47799
14/11/2010 về 00336 sau đó 15/11/2010 về 44149
24/03/2011 về 05436 sau đó 25/03/2011 về 54393
22/04/2011 về 59436 sau đó 23/04/2011 về 63208
20/06/2011 về 19936 sau đó 21/06/2011 về 54108
07/10/2011 về 48236 sau đó 08/10/2011 về 69236
08/10/2011 về 69236 sau đó 09/10/2011 về 54589
11/10/2011 về 72636 sau đó 12/10/2011 về 00917
28/10/2011 về 35536 sau đó 29/10/2011 về 19751
19/03/2012 về 54436 sau đó 20/03/2012 về 08236
20/03/2012 về 08236 sau đó 21/03/2012 về 30078
27/09/2012 về 56836 sau đó 28/09/2012 về 45576
09/12/2012 về 48736 sau đó 10/12/2012 về 87258
18/05/2013 về 28736 sau đó 19/05/2013 về 81517
06/06/2013 về 87636 sau đó 07/06/2013 về 42634
15/02/2014 về 99536 sau đó 16/02/2014 về 39212
28/02/2014 về 67736 sau đó 01/03/2014 về 51215
04/03/2014 về 45436 sau đó 05/03/2014 về 46682
16/03/2014 về 46036 sau đó 17/03/2014 về 87385
08/07/2014 về 09536 sau đó 09/07/2014 về 42534
14/09/2014 về 42136 sau đó 15/09/2014 về 46745
22/11/2014 về 21736 sau đó 23/11/2014 về 70173
17/12/2014 về 52436 sau đó 18/12/2014 về 05919
07/02/2015 về 97236 sau đó 08/02/2015 về 03607
20/06/2015 về 93136 sau đó 21/06/2015 về 80763
09/08/2015 về 57536 sau đó 10/08/2015 về 04976
14/08/2015 về 21836 sau đó 15/08/2015 về 58421
16/08/2015 về 26736 sau đó 17/08/2015 về 68631
30/08/2015 về 50436 sau đó 31/08/2015 về 92122
05/12/2015 về 95736 sau đó 06/12/2015 về 94295
10/12/2015 về 97936 sau đó 11/12/2015 về 32825
10/04/2016 về 18636 sau đó 11/04/2016 về 28435
05/11/2016 về 85236 sau đó 06/11/2016 về 47674
22/04/2017 về 59036 sau đó 23/04/2017 về 96705
18/05/2017 về 35236 sau đó 19/05/2017 về 34080
02/06/2017 về 81736 sau đó 03/06/2017 về 40346
17/03/2018 về 81636 sau đó 18/03/2018 về 58038
13/05/2018 về 27336 sau đó 14/05/2018 về 41345
25/05/2018 về 89936 sau đó 26/05/2018 về 70873
31/07/2018 về 28236 sau đó 01/08/2018 về 41128
24/01/2019 về 69336 sau đó 25/01/2019 về 95565
11/04/2019 về 52236 sau đó 12/04/2019 về 84308
16/05/2019 về 23736 sau đó 17/05/2019 về 10532
23/11/2019 về 89736 sau đó 24/11/2019 về 31742
20/03/2020 về 85736 sau đó 21/03/2020 về 55521
06/05/2020 về 03336 sau đó 07/05/2020 về 83382
27/06/2020 về 74236 sau đó 28/06/2020 về 36351
03/08/2020 về 02836 sau đó 04/08/2020 về 11617
25/10/2020 về 32436 sau đó 26/10/2020 về 77946
29/10/2020 về 33136 sau đó 30/10/2020 về 57483
25/11/2020 về 72036 sau đó 26/11/2020 về 23071
09/03/2021 về 97736 sau đó 10/03/2021 về 61639
30/04/2021 về 96736 sau đó 01/05/2021 về 05365
20/07/2021 về 23036 sau đó 21/07/2021 về 47188
18/04/2022 về 80436 sau đó 19/04/2022 về 78864
13/05/2022 về 29436 sau đó 14/05/2022 về 30775
23/09/2022 về 79436 sau đó 24/09/2022 về 08154
11/11/2022 về 81736 sau đó 12/11/2022 về 78611
25/12/2022 về 95636 sau đó 26/12/2022 về 03400
07/04/2023 về 49736 sau đó 08/04/2023 về 29815
10/06/2023 về 01936 sau đó 11/06/2023 về 46260

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 36 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
601154
001111
542752
641881
653391
711831
462174
512822
212421
321083
281732
452381
801052
741351
251952
222312
763631
071192
344851
121581
781362
891931
491992
291903
141972
662412
551672
861021
061102
842271
231431
721301
701161
181691

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
091012
117109
29910
313712
49117
56199
6111212
7121010
810912
910913

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 1(17 lần) - 3(13 lần) - 7(12 lần) - 6(11 lần) - 9(10 lần) - 8(10 lần) - 4(9 lần) - 2(9 lần) - 0(9 lần) - 5(6 lần)
Chạm đuôi : 5(19 lần) - 6(12 lần) - 4(11 lần) - 1(10 lần) - 7(10 lần) - 0(10 lần) - 9(9 lần) - 8(9 lần) - 2(9 lần) - 3(7 lần)
Tổng : 9(13 lần) - 3(12 lần) - 8(12 lần) - 6(12 lần) - 0(12 lần) - 7(10 lần) - 2(10 lần) - 1(9 lần) - 5(9 lần) - 4(7 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 36 vào Thứ 3

Ngày 21/07/2021 giải đặc biệt về 47188 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 10/03/2021 giải đặc biệt về 61639 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 01/08/2018 giải đặc biệt về 41128 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0
Ngày 09/07/2014 giải đặc biệt về 42534 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 05/03/2014 giải đặc biệt về 46682 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 21/03/2012 giải đặc biệt về 30078 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 12/10/2011 giải đặc biệt về 00917 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 07/05/2008 giải đặc biệt về 63955 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 27/09 sau khi ra 36 vào ngày 26/09

Ngày 27/09/2000 giải đặc biệt về 30053 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 27/09/2001 giải đặc biệt về 86084 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 27/09/2002 giải đặc biệt về 32978 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 27/09/2003 giải đặc biệt về 72080 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 27/09/2004 giải đặc biệt về 36967 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 27/09/2005 giải đặc biệt về 47279 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 27/09/2006 giải đặc biệt về 80442 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 27/09/2007 giải đặc biệt về 41025 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 27/09/2008 giải đặc biệt về 64032 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 27/09/2009 giải đặc biệt về 50666 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 27/09/2010 giải đặc biệt về 60640 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 27/09/2011 giải đặc biệt về 59586 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 27/09/2012 giải đặc biệt về 56836 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 27/09/2013 giải đặc biệt về 08025 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 27/09/2014 giải đặc biệt về 92386 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 27/09/2015 giải đặc biệt về 49047 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 27/09/2016 giải đặc biệt về 19291 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 27/09/2017 giải đặc biệt về 62777 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 27/09/2018 giải đặc biệt về 14915 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 27/09/2019 giải đặc biệt về 98278 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 27/09/2020 giải đặc biệt về 37546 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 27/09/2021 giải đặc biệt về 73011 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 27/09/2022 giải đặc biệt về 77390 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.