Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 02/02/2000 về 95458 Ngày 03/02/2000 không quay thưởng.
Ngày 26/05/2000 về 72258 sau đó ngày 27/05/2000 về 57793
Ngày 09/09/2000 về 84858 sau đó ngày 10/09/2000 về 47562
Ngày 24/11/2000 về 49158 sau đó ngày 25/11/2000 về 79718
Ngày 13/02/2001 về 86258 sau đó ngày 14/02/2001 về 71363
Ngày 12/05/2001 về 75158 sau đó ngày 13/05/2001 về 63565
Ngày 15/07/2001 về 10358 sau đó ngày 16/07/2001 về 98160
Ngày 14/08/2001 về 74258 sau đó ngày 15/08/2001 về 02926
Ngày 12/09/2001 về 72858 sau đó ngày 13/09/2001 về 38330
Ngày 25/11/2001 về 24258 sau đó ngày 26/11/2001 về 26152
Ngày 19/04/2002 về 45658 sau đó ngày 20/04/2002 về 26478
Ngày 02/05/2002 về 94558 sau đó ngày 03/05/2002 về 48476
Ngày 05/10/2002 về 03658 sau đó ngày 06/10/2002 về 15837
Ngày 06/01/2003 về 33158 sau đó ngày 07/01/2003 về 30551
Ngày 18/05/2003 về 89958 sau đó ngày 19/05/2003 về 99467
Ngày 26/10/2004 về 24558 sau đó ngày 27/10/2004 về 45995
Ngày 12/12/2004 về 09058 sau đó ngày 13/12/2004 về 10125
Ngày 06/03/2005 về 21958 sau đó ngày 07/03/2005 về 14142
Ngày 13/04/2005 về 45258 sau đó ngày 14/04/2005 về 52885
Ngày 15/06/2005 về 72458 sau đó ngày 16/06/2005 về 04692
Ngày 09/09/2005 về 57658 sau đó ngày 10/09/2005 về 36300
Ngày 02/10/2005 về 50058 sau đó ngày 03/10/2005 về 46814
Ngày 24/11/2005 về 74258 sau đó ngày 25/11/2005 về 03464
Ngày 15/01/2006 về 48258 sau đó ngày 16/01/2006 về 19007
Ngày 23/02/2006 về 15758 sau đó ngày 24/02/2006 về 17805
Ngày 09/11/2006 về 62558 sau đó ngày 10/11/2006 về 47384
Ngày 04/03/2007 về 76258 sau đó ngày 05/03/2007 về 32033
Ngày 16/05/2007 về 24258 sau đó ngày 17/05/2007 về 06135
Ngày 21/08/2007 về 58458 sau đó ngày 22/08/2007 về 55482
Ngày 04/02/2008 về 40558 sau đó ngày 05/02/2008 về 28425
Ngày 05/07/2008 về 64558 sau đó ngày 06/07/2008 về 42454
Ngày 22/07/2008 về 66958 sau đó ngày 23/07/2008 về 15151
Ngày 09/08/2008 về 96458 sau đó ngày 10/08/2008 về 11981
Ngày 03/09/2008 về 13258 sau đó ngày 04/09/2008 về 43122
Ngày 01/10/2008 về 39458 sau đó ngày 02/10/2008 về 09199
Ngày 18/10/2008 về 75458 sau đó ngày 19/10/2008 về 82142
Ngày 02/11/2008 về 66358 sau đó ngày 03/11/2008 về 54231
Ngày 18/12/2008 về 31658 sau đó ngày 19/12/2008 về 85678
Ngày 15/04/2009 về 05358 sau đó ngày 16/04/2009 về 97836
Ngày 14/05/2009 về 19558 sau đó ngày 15/05/2009 về 51699
Ngày 06/07/2009 về 88958 sau đó ngày 07/07/2009 về 24923
Ngày 09/02/2010 về 58358 sau đó ngày 10/02/2010 về 56732
Ngày 24/04/2010 về 94758 sau đó ngày 25/04/2010 về 46414
Ngày 14/09/2010 về 28258 sau đó ngày 15/09/2010 về 94005
Ngày 16/10/2010 về 55458 sau đó ngày 17/10/2010 về 88917
Ngày 21/10/2010 về 00458 sau đó ngày 22/10/2010 về 92443
Ngày 09/12/2010 về 80458 sau đó ngày 10/12/2010 về 45639
Ngày 07/02/2011 về 43758 sau đó ngày 08/02/2011 về 67723
Ngày 06/07/2011 về 52458 sau đó ngày 07/07/2011 về 87962
Ngày 05/09/2012 về 26558 sau đó ngày 06/09/2012 về 09666
Ngày 10/12/2012 về 87258 sau đó ngày 11/12/2012 về 54661
Ngày 22/03/2013 về 93958 sau đó ngày 23/03/2013 về 89391
Ngày 22/01/2014 về 41958 sau đó ngày 23/01/2014 về 22602
Ngày 26/01/2014 về 77158 sau đó ngày 27/01/2014 về 85463
Ngày 19/03/2014 về 89858 sau đó ngày 20/03/2014 về 65184
Ngày 18/01/2015 về 65758 sau đó ngày 19/01/2015 về 78933
Ngày 27/08/2015 về 28658 sau đó ngày 28/08/2015 về 57912
Ngày 30/01/2016 về 68158 sau đó ngày 31/01/2016 về 46739
Ngày 04/02/2016 về 31058 sau đó ngày 05/02/2016 về 97783
Ngày 22/02/2016 về 33258 sau đó ngày 23/02/2016 về 69465
Ngày 20/06/2016 về 56358 sau đó ngày 21/06/2016 về 93142
Ngày 22/08/2016 về 57958 sau đó ngày 23/08/2016 về 14410
Ngày 27/03/2017 về 13858 sau đó ngày 28/03/2017 về 92233
Ngày 21/12/2017 về 96758 sau đó ngày 22/12/2017 về 59521
Ngày 22/10/2018 về 81258 sau đó ngày 23/10/2018 về 08662
Ngày 05/04/2019 về 91458 sau đó ngày 06/04/2019 về 61188
Ngày 28/05/2019 về 96458 sau đó ngày 29/05/2019 về 19146

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 58 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
461881
623211
333101
423652
831392
121842
632021
911611
661232
431171
052142
321992
361782
311221
811512
541252
821351
071641
001921
851951
671371
761521
301261
601181
931

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0546
1675
27137
311106
4563
5499
612510
7346
8748
9646

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 6 (12 lần) - 3 (11 lần) - 8 (7 lần) - 2 (7 lần) - 9 (6 lần) - 1 (6 lần) - 4 (5 lần) - 0 (5 lần) - 5 (4 lần) - 7 (3 lần)
Chạm đuôi: 2 (13 lần) - 3 (10 lần) - 5 (9 lần) - 1 (7 lần) - 4 (6 lần) - 6 (5 lần) - 9 (4 lần) - 8 (4 lần) - 7 (4 lần) - 0 (4 lần)
Chạm tổng: 6 (10 lần) - 5 (9 lần) - 8 (8 lần) - 2 (7 lần) - 9 (6 lần) - 3 (6 lần) - 7 (6 lần) - 0 (6 lần) - 1 (5 lần) - 4 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 58 vào Thứ 5

Ngày 22/12/2017 giải đặc biệt về 59521 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 05/02/2016 giải đặc biệt về 97783 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 28/08/2015 giải đặc biệt về 57912 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 10/12/2010 giải đặc biệt về 45639 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 22/10/2010 giải đặc biệt về 92443 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 15/05/2009 giải đặc biệt về 51699 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 19/12/2008 giải đặc biệt về 85678 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 10/11/2006 giải đặc biệt về 47384 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 24/02/2006 giải đặc biệt về 17805 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 25/11/2005 giải đặc biệt về 03464 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 03/05/2002 giải đặc biệt về 48476 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 15/11 sau khi ra 58 vào ngày 14/11

Ngày 15/11/2000 giải đặc biệt về 67261 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 15/11/2001 giải đặc biệt về 96539 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 15/11/2002 giải đặc biệt về 10290 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 15/11/2003 giải đặc biệt về 74699 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 15/11/2004 giải đặc biệt về 01651 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 15/11/2005 giải đặc biệt về 57506 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 15/11/2006 giải đặc biệt về 34175 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 15/11/2007 giải đặc biệt về 89934 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 15/11/2008 giải đặc biệt về 26289 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 15/11/2009 giải đặc biệt về 79977 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 15/11/2010 giải đặc biệt về 44149 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 15/11/2011 giải đặc biệt về 61503 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 15/11/2012 giải đặc biệt về 68228 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0
Ngày 15/11/2013 giải đặc biệt về 50194 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 15/11/2014 giải đặc biệt về 73172 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9
Ngày 15/11/2015 giải đặc biệt về 62831 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 15/11/2016 giải đặc biệt về 29707 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 15/11/2017 giải đặc biệt về 27798 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 15/11/2018 giải đặc biệt về 33888 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6