Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

09/05/2000 về 14230 sau đó 10/05/2000 về 99079
16/12/2000 về 03830 sau đó 17/12/2000 về 91021
11/01/2001 về 42530 sau đó 12/01/2001 về 78467
09/03/2001 về 91230 sau đó 10/03/2001 về 28249
13/09/2001 về 38330 sau đó 14/09/2001 về 00741
27/02/2002 về 77930 sau đó 28/02/2002 về 65621
11/03/2002 về 09630 sau đó 12/03/2002 về 58410
14/04/2002 về 35230 sau đó 15/04/2002 về 06915
14/05/2002 về 36530 sau đó 15/05/2002 về 91904
19/12/2002 về 557530 sau đó 20/12/2002 về 97141
04/03/2003 về 70330 sau đó 05/03/2003 về 06683
12/04/2003 về 80630 sau đó 13/04/2003 về 50579
06/06/2003 về 68430 sau đó 07/06/2003 về 84032
11/12/2003 về 83930 sau đó 12/12/2003 về 93515
20/03/2004 về 47330 sau đó 21/03/2004 về 90345
09/09/2004 về 41130 sau đó 10/09/2004 về 11988
08/10/2004 về 57930 sau đó 09/10/2004 về 48479
31/12/2004 về 72730 sau đó 01/01/2005 về 81381
10/01/2005 về 65730 sau đó 11/01/2005 về 05771
16/03/2005 về 65930 sau đó 17/03/2005 về 32625
01/04/2005 về 64930 sau đó 02/04/2005 về 42868
14/06/2005 về 07230 sau đó 15/06/2005 về 72458
19/11/2005 về 10230 sau đó 20/11/2005 về 22003
15/02/2006 về 58730 sau đó 16/02/2006 về 00426
20/03/2006 về 84630 sau đó 21/03/2006 về 04008
30/03/2006 về 87530 sau đó 31/03/2006 về 77592
19/09/2006 về 64130 sau đó 20/09/2006 về 00173
23/04/2007 về 54330 sau đó 24/04/2007 về 47271
27/11/2007 về 45130 sau đó 28/11/2007 về 42509
18/01/2008 về 47630 sau đó 19/01/2008 về 39798
26/06/2008 về 12630 sau đó 27/06/2008 về 82682
13/12/2008 về 66130 sau đó 14/12/2008 về 85903
22/12/2008 về 95330 sau đó 23/12/2008 về 29871
11/11/2009 về 40830 sau đó 12/11/2009 về 42871
30/01/2010 về 98330 sau đó 31/01/2010 về 79354
05/02/2010 về 75330 sau đó 06/02/2010 về 46065
21/04/2010 về 31530 sau đó 22/04/2010 về 49117
27/05/2010 về 44930 sau đó 28/05/2010 về 14388
06/12/2010 về 31030 sau đó 07/12/2010 về 26215
15/01/2011 về 77030 sau đó 16/01/2011 về 01543
02/05/2011 về 76630 sau đó 03/05/2011 về 43819
07/05/2011 về 08030 sau đó 08/05/2011 về 08493
13/07/2011 về 05730 sau đó 14/07/2011 về 14996
31/07/2012 về 57830 sau đó 01/08/2012 về 60324
25/04/2013 về 47030 sau đó 26/04/2013 về 30101
12/12/2013 về 22230 sau đó 13/12/2013 về 65877
11/03/2014 về 23630 sau đó 12/03/2014 về 67195
19/05/2014 về 44730 sau đó 20/05/2014 về 65500
08/10/2014 về 92630 sau đó 09/10/2014 về 66759
05/08/2015 về 54930 sau đó 06/08/2015 về 68373
21/10/2015 về 93930 sau đó 22/10/2015 về 61669
21/03/2016 về 59430 sau đó 22/03/2016 về 66350
30/06/2016 về 08930 sau đó 01/07/2016 về 48487
11/11/2016 về 72030 sau đó 12/11/2016 về 92452
01/06/2017 về 98130 sau đó 02/06/2017 về 81736
29/07/2017 về 66230 sau đó 30/07/2017 về 55570
08/09/2017 về 00730 sau đó 09/09/2017 về 41715
10/03/2018 về 03830 sau đó 11/03/2018 về 35229
27/04/2018 về 10230 sau đó 28/04/2018 về 39786
22/05/2018 về 81330 sau đó 23/05/2018 về 37544
03/07/2018 về 09530 sau đó 04/07/2018 về 31995
29/09/2018 về 08030 sau đó 30/09/2018 về 68455
26/12/2018 về 73330 sau đó 27/12/2018 về 24529
07/05/2019 về 74530 sau đó 08/05/2019 về 36128
15/10/2019 về 45930 sau đó 16/10/2019 về 83641
06/12/2019 về 82830 sau đó 07/12/2019 về 60238
01/02/2020 về 72130 sau đó 02/02/2020 về 79434
10/06/2020 về 63530 sau đó 11/06/2020 về 76634
19/06/2020 về 04630 sau đó 20/06/2020 về 18969
15/09/2020 về 23030 sau đó 16/09/2020 về 89582
16/11/2020 về 41130 sau đó 17/11/2020 về 82093
18/11/2020 về 88630 sau đó 19/11/2020 về 17017
20/02/2021 về 70030 sau đó 21/02/2021 về 57607
04/06/2021 về 60930 sau đó 05/06/2021 về 10263
17/09/2021 về 35330 sau đó 18/09/2021 về 93901
13/11/2021 về 55230 sau đó 14/11/2021 về 53940
18/12/2021 về 70830 sau đó 19/12/2021 về 07173
04/01/2022 về 46330 sau đó 05/01/2022 về 10619
19/01/2022 về 76930 sau đó 20/01/2022 về 71085
08/11/2022 về 66130 sau đó 09/11/2022 về 57765
19/12/2022 về 90230 sau đó 20/12/2022 về 40448

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 30 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
481652
851192
733401
012631
071172
932822
692342
381413
281292
551952
441861
154701
361521
871501
591001
771241
961431
882541
714032
981091
921081
261581
681251
811793
451321
831041
101212
491671

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
09510
191210
2853
35108
4968
56129
67410
71268
8999
97126

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 7(12 lần) - 8(9 lần) - 4(9 lần) - 1(9 lần) - 0(9 lần) - 2(8 lần) - 9(7 lần) - 6(7 lần) - 5(6 lần) - 3(5 lần)
Chạm đuôi : 5(12 lần) - 9(12 lần) - 1(12 lần) - 3(10 lần) - 8(9 lần) - 7(6 lần) - 4(6 lần) - 2(5 lần) - 0(5 lần) - 6(4 lần)
Tổng : 6(10 lần) - 1(10 lần) - 0(10 lần) - 5(9 lần) - 8(9 lần) - 7(8 lần) - 4(8 lần) - 3(8 lần) - 9(6 lần) - 2(3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 30 vào Thứ 2

Ngày 20/12/2022 giải đặc biệt về 40448 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 17/11/2020 giải đặc biệt về 82093 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 22/03/2016 giải đặc biệt về 66350 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 20/05/2014 giải đặc biệt về 65500 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 03/05/2011 giải đặc biệt về 43819 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 07/12/2010 giải đặc biệt về 26215 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 23/12/2008 giải đặc biệt về 29871 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 24/04/2007 giải đặc biệt về 47271 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 21/03/2006 giải đặc biệt về 04008 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 11/01/2005 giải đặc biệt về 05771 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 12/03/2002 giải đặc biệt về 58410 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 28/03 sau khi ra 30 vào ngày 27/03

Ngày 28/03/2000 giải đặc biệt về 41057 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 28/03/2001 giải đặc biệt về 38200 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 28/03/2002 giải đặc biệt về 26548 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 28/03/2003 giải đặc biệt về 26384 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 28/03/2004 giải đặc biệt về 48859 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 28/03/2005 giải đặc biệt về 38722 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 28/03/2006 giải đặc biệt về 83043 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 28/03/2007 giải đặc biệt về 05784 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 28/03/2008 giải đặc biệt về 27208 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 28/03/2009 giải đặc biệt về 20456 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 28/03/2010 giải đặc biệt về 16170 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 28/03/2011 giải đặc biệt về 41718 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 28/03/2012 giải đặc biệt về 45306 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 28/03/2013 giải đặc biệt về 62540 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 28/03/2014 giải đặc biệt về 59111 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 28/03/2015 giải đặc biệt về 45057 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 28/03/2016 giải đặc biệt về 81751 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 28/03/2017 giải đặc biệt về 92233 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6
Ngày 28/03/2018 giải đặc biệt về 23588 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 28/03/2019 giải đặc biệt về 27974 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 28/03/2020 giải đặc biệt về 91159 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 28/03/2021 giải đặc biệt về 31295 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 28/03/2022 giải đặc biệt về 20182 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.