Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

10/01/2000 về 15704 sau đó 11/01/2000 về 17145
18/04/2000 về 40704 sau đó 19/04/2000 về 82049
21/04/2000 về 24804 sau đó 22/04/2000 về 21262
22/08/2000 về 95404 sau đó 23/08/2000 về 54457
11/12/2000 về 97604 sau đó 12/12/2000 về 23073
28/07/2001 về 76004 sau đó 29/07/2001 về 67084
10/09/2001 về 55604 sau đó 11/09/2001 về 09853
13/10/2001 về 51404 sau đó 14/10/2001 về 76649
15/05/2002 về 91904 sau đó 16/05/2002 về 81546
03/09/2002 về 50604 sau đó 04/09/2002 về 42991
08/10/2002 về 02004 sau đó 09/10/2002 về 03974
23/11/2002 về 99704 sau đó 24/11/2002 về 42114
06/10/2003 về 72604 sau đó 07/10/2003 về 25088
15/06/2004 về 82404 sau đó 16/06/2004 về 01801
19/08/2004 về 68304 sau đó 20/08/2004 về 27577
14/01/2005 về 74604 sau đó 15/01/2005 về 99024
28/08/2005 về 83404 sau đó 29/08/2005 về 13927
04/12/2005 về 80004 sau đó 05/12/2005 về 75026
04/07/2006 về 99704 sau đó 05/07/2006 về 92067
15/07/2006 về 16504 sau đó 16/07/2006 về 25048
23/10/2006 về 36004 sau đó 24/10/2006 về 31624
09/12/2006 về 84204 sau đó 10/12/2006 về 90771
06/04/2008 về 54804 sau đó 07/04/2008 về 18983
16/08/2008 về 07304 sau đó 17/08/2008 về 20221
21/12/2008 về 97904 sau đó 22/12/2008 về 95330
01/10/2009 về 75304 sau đó 02/10/2009 về 80975
24/12/2009 về 50804 sau đó 25/12/2009 về 36074
14/01/2010 về 80204 sau đó 15/01/2010 về 24011
26/01/2010 về 16904 sau đó 27/01/2010 về 83647
25/02/2010 về 43504 sau đó 26/02/2010 về 72122
11/03/2010 về 02904 sau đó 12/03/2010 về 60467
10/06/2010 về 61804 sau đó 11/06/2010 về 60593
25/07/2011 về 19804 sau đó 26/07/2011 về 60018
06/11/2011 về 32504 sau đó 07/11/2011 về 63169
12/11/2011 về 83004 sau đó 13/11/2011 về 69843
20/11/2011 về 22704 sau đó 21/11/2011 về 92397
12/12/2011 về 95304 sau đó 13/12/2011 về 02023
29/12/2011 về 34404 sau đó 30/12/2011 về 38407
02/06/2012 về 09704 sau đó 03/06/2012 về 98641
02/01/2013 về 10604 sau đó 03/01/2013 về 20781
02/02/2013 về 39204 sau đó 03/02/2013 về 48124
25/02/2013 về 65404 sau đó 26/02/2013 về 36545
05/03/2013 về 91904 sau đó 06/03/2013 về 16998
25/07/2013 về 08904 sau đó 26/07/2013 về 82009
12/09/2013 về 87404 sau đó 13/09/2013 về 97705
04/08/2014 về 53604 sau đó 05/08/2014 về 24005
06/08/2014 về 26004 sau đó 07/08/2014 về 98053
07/09/2014 về 95004 sau đó 08/09/2014 về 70121
19/09/2014 về 60804 sau đó 20/09/2014 về 23315
23/02/2015 về 01204 sau đó 24/02/2015 về 67313
31/03/2015 về 04704 sau đó 01/04/2015 về 35200
21/09/2015 về 08304 sau đó 22/09/2015 về 84120
25/01/2016 về 11704 sau đó 26/01/2016 về 76605
04/03/2016 về 74704 sau đó 05/03/2016 về 61911
25/05/2016 về 49604 sau đó 26/05/2016 về 23854
27/07/2016 về 45804 sau đó 28/07/2016 về 03248
02/10/2016 về 78904 sau đó 03/10/2016 về 02821
25/02/2017 về 87204 sau đó 26/02/2017 về 34623
12/10/2017 về 49604 sau đó 13/10/2017 về 47028
26/12/2017 về 12404 sau đó 27/12/2017 về 84416
11/05/2018 về 37704 sau đó 12/05/2018 về 98581
22/06/2019 về 13304 sau đó 23/06/2019 về 84095
02/01/2020 về 73604 sau đó 03/01/2020 về 19143
08/01/2020 về 78804 sau đó 09/01/2020 về 91574
20/02/2020 về 22204 sau đó 21/02/2020 về 36089
19/09/2020 về 54004 sau đó 20/09/2020 về 05042
30/11/2020 về 05104 sau đó 01/12/2020 về 74507
08/04/2021 về 63904 sau đó 09/04/2021 về 52070
26/05/2021 về 64904 sau đó 27/05/2021 về 33003

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 04 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
031701
072421
891743
432951
812161
281232
213482
541112
053201
001131
151532
091981
452243
411971
691181
931672
221471
751301
831711
261271
771011
881141
911461
492841
731571
621

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0945
17116
21339
31119
41294
5488
6437
7898
8665
9558

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 2(13 lần) - 4(12 lần) - 0(9 lần) - 7(8 lần) - 1(7 lần) - 8(6 lần) - 9(5 lần) - 6(4 lần) - 5(4 lần) - 3(1 lần)
Chạm đuôi : 3(11 lần) - 1(11 lần) - 4(9 lần) - 7(9 lần) - 5(8 lần) - 8(6 lần) - 9(5 lần) - 0(4 lần) - 2(3 lần) - 6(3 lần)
Tổng : 2(9 lần) - 3(9 lần) - 9(8 lần) - 7(8 lần) - 5(8 lần) - 6(7 lần) - 1(6 lần) - 8(5 lần) - 0(5 lần) - 4(4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 04 vào Thứ 3

Ngày 27/12/2017 giải đặc biệt về 84416 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 01/04/2015 giải đặc biệt về 35200 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 06/03/2013 giải đặc biệt về 16998 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 27/01/2010 giải đặc biệt về 83647 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 05/07/2006 giải đặc biệt về 92067 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 16/06/2004 giải đặc biệt về 01801 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 09/10/2002 giải đặc biệt về 03974 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 04/09/2002 giải đặc biệt về 42991 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 23/08/2000 giải đặc biệt về 54457 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 19/04/2000 giải đặc biệt về 82049 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 04/08 sau khi ra 04 vào ngày 03/08

Ngày 04/08/2000 giải đặc biệt về 39840 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 04/08/2001 giải đặc biệt về 72227 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9
Ngày 04/08/2002 giải đặc biệt về 79188 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 04/08/2003 giải đặc biệt về 12387 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 04/08/2004 giải đặc biệt về 12595 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 04/08/2005 giải đặc biệt về 63867 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 04/08/2006 giải đặc biệt về 91448 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 04/08/2007 giải đặc biệt về 19490 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 04/08/2008 giải đặc biệt về 27984 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 04/08/2009 giải đặc biệt về 61244 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 04/08/2010 giải đặc biệt về 64110 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 04/08/2011 giải đặc biệt về 07580 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 04/08/2012 giải đặc biệt về 70700 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 04/08/2013 giải đặc biệt về 18089 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 04/08/2014 giải đặc biệt về 53604 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 04/08/2015 giải đặc biệt về 63108 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 04/08/2016 giải đặc biệt về 39113 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 04/08/2017 giải đặc biệt về 31308 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 04/08/2018 giải đặc biệt về 88624 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 04/08/2019 giải đặc biệt về 63132 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 04/08/2020 giải đặc biệt về 11617 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8