Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

06/03/2000 về 68746 sau đó 07/03/2000 về 85356
02/04/2000 về 84646 sau đó 03/04/2000 về 93355
13/11/2000 về 42146 sau đó 14/11/2000 về 72918
10/12/2000 về 66246 sau đó 11/12/2000 về 97604
22/11/2001 về 67146 sau đó 23/11/2001 về 03166
12/04/2002 về 51046 sau đó 13/04/2002 về 96919
16/05/2002 về 81546 sau đó 17/05/2002 về 03547
01/06/2002 về 67046 sau đó 02/06/2002 về 96749
24/09/2002 về 08346 sau đó 25/09/2002 về 59516
16/06/2003 về 02246 sau đó 17/06/2003 về 96962
22/06/2003 về 90946 sau đó 23/06/2003 về 19592
07/04/2005 về 99046 sau đó 08/04/2005 về 76253
03/07/2005 về 20546 sau đó 04/07/2005 về 93735
05/08/2005 về 37046 sau đó 06/08/2005 về 50047
01/11/2005 về 09946 sau đó 02/11/2005 về 47678
08/03/2006 về 94246 sau đó 09/03/2006 về 45201
26/03/2006 về 16846 sau đó 27/03/2006 về 28952
21/04/2006 về 14746 sau đó 22/04/2006 về 93342
06/05/2006 về 45046 sau đó 07/05/2006 về 37445
14/08/2006 về 84546 sau đó 15/08/2006 về 54084
07/12/2006 về 82046 sau đó 08/12/2006 về 45239
09/07/2007 về 76546 sau đó 10/07/2007 về 72925
16/10/2007 về 62646 sau đó 17/10/2007 về 31066
05/03/2008 về 33446 sau đó 06/03/2008 về 50910
13/03/2008 về 86246 sau đó 14/03/2008 về 82050
15/12/2008 về 75746 sau đó 16/12/2008 về 89454
16/01/2009 về 68046 sau đó 17/01/2009 về 04690
18/01/2009 về 51146 sau đó 19/01/2009 về 76036
18/07/2009 về 78046 sau đó 19/07/2009 về 47027
13/09/2009 về 93546 sau đó 14/09/2009 về 34439
29/06/2010 về 45246 sau đó 30/06/2010 về 51503
11/07/2010 về 19446 sau đó 12/07/2010 về 14975
08/09/2011 về 54446 sau đó 09/09/2011 về 38335
11/11/2011 về 46346 sau đó 12/11/2011 về 83004
20/07/2012 về 71146 sau đó 21/07/2012 về 67703
28/08/2012 về 96446 sau đó 29/08/2012 về 35188
02/09/2012 về 36146 sau đó 03/09/2012 về 14271
13/11/2012 về 78446 sau đó 14/11/2012 về 63783
07/03/2013 về 29946 sau đó 08/03/2013 về 33629
12/04/2013 về 58046 sau đó 13/04/2013 về 39985
03/09/2013 về 07046 sau đó 04/09/2013 về 96157
19/11/2013 về 85746 sau đó 20/11/2013 về 15241
12/07/2014 về 13146 sau đó 13/07/2014 về 16482
13/11/2014 về 15446 sau đó 14/11/2014 về 47897
31/12/2014 về 23646 sau đó 01/01/2015 về 56276
08/01/2015 về 98246 sau đó 09/01/2015 về 41262
25/05/2015 về 47246 sau đó 26/05/2015 về 16856
07/07/2015 về 07746 sau đó 08/07/2015 về 34665
28/10/2015 về 76946 sau đó 29/10/2015 về 52515
28/11/2015 về 52446 sau đó 29/11/2015 về 07314
29/07/2016 về 75446 sau đó 30/07/2016 về 64182
05/08/2016 về 20146 sau đó 06/08/2016 về 20891
29/08/2016 về 31946 sau đó 30/08/2016 về 86844
08/04/2017 về 99346 sau đó 09/04/2017 về 23716
03/06/2017 về 40346 sau đó 04/06/2017 về 38585
19/09/2017 về 68546 sau đó 20/09/2017 về 07873
03/04/2018 về 85446 sau đó 04/04/2018 về 64482
16/04/2018 về 20546 sau đó 17/04/2018 về 83064
29/05/2019 về 19146 sau đó 30/05/2019 về 47625
18/09/2019 về 10846 sau đó 19/09/2019 về 80620
10/10/2019 về 44946 sau đó 11/10/2019 về 16768

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 46 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
681201
252641
823731
852162
441911
141151
651562
622761
971411
571291
831711
881032
042352
751392
271361
901541
501101
662841
451421
521011
781472
531921
491191
181551

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0548
17410
2588
3556
4773
58114
6784
7555
8847
9456

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 8(8 lần) - 5(8 lần) - 6(7 lần) - 4(7 lần) - 1(7 lần) - 7(5 lần) - 3(5 lần) - 2(5 lần) - 0(5 lần) - 9(4 lần)
Chạm đuôi : 5(11 lần) - 2(8 lần) - 6(8 lần) - 4(7 lần) - 7(5 lần) - 9(5 lần) - 3(5 lần) - 8(4 lần) - 0(4 lần) - 1(4 lần)
Tổng : 1(10 lần) - 2(8 lần) - 0(8 lần) - 8(7 lần) - 9(6 lần) - 3(6 lần) - 7(5 lần) - 6(4 lần) - 5(4 lần) - 4(3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 46 vào Thứ 4

Ngày 19/09/2019 giải đặc biệt về 80620 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 30/05/2019 giải đặc biệt về 47625 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 29/10/2015 giải đặc biệt về 52515 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 01/01/2015 giải đặc biệt về 56276 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 06/03/2008 giải đặc biệt về 50910 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 09/03/2006 giải đặc biệt về 45201 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 27/02 sau khi ra 46 vào ngày 26/02

Ngày 27/02/2000 giải đặc biệt về 96547 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 27/02/2001 giải đặc biệt về 63394 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 27/02/2002 giải đặc biệt về 77930 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 27/02/2003 giải đặc biệt về 52887 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 27/02/2004 giải đặc biệt về 43156 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 27/02/2005 giải đặc biệt về 22221 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 27/02/2006 giải đặc biệt về 66912 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 27/02/2007 giải đặc biệt về 73059 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 27/02/2008 giải đặc biệt về 83401 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 27/02/2009 giải đặc biệt về 28575 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 27/02/2010 giải đặc biệt về 25632 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 27/02/2011 giải đặc biệt về 06517 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 27/02/2012 giải đặc biệt về 88299 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 27/02/2013 giải đặc biệt về 83590 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 27/02/2014 giải đặc biệt về 07448 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 27/02/2015 giải đặc biệt về 48088 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 27/02/2016 giải đặc biệt về 46409 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 27/02/2017 giải đặc biệt về 09823 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 27/02/2018 giải đặc biệt về 36366 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 27/02/2019 giải đặc biệt về 68716 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7