Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

08/07/2000 về 20178 sau đó 09/07/2000 về 44770
16/07/2000 về 24178 sau đó 17/07/2000 về 52226
28/08/2000 về 89078 sau đó 29/08/2000 về 65264
16/02/2001 về 74378 sau đó 17/02/2001 về 91302
01/05/2001 về 45278 sau đó 02/05/2001 về 69613
16/04/2002 về 41778 sau đó 17/04/2002 về 58595
20/04/2002 về 26478 sau đó 21/04/2002 về 31686
22/05/2002 về 24978 sau đó 23/05/2002 về 22179
28/06/2002 về 54678 sau đó 29/06/2002 về 09091
12/07/2002 về 82278 sau đó 13/07/2002 về 48483
27/09/2002 về 32978 sau đó 28/09/2002 về 82391
12/10/2002 về 88278 sau đó 13/10/2002 về 10602
11/01/2003 về 04578 sau đó 12/01/2003 về 91459
01/03/2003 về 76678 sau đó 02/03/2003 về 33753
29/03/2003 về 94778 sau đó 30/03/2003 về 66608
22/05/2003 về 93378 sau đó 23/05/2003 về 87328
01/08/2003 về 45178 sau đó 02/08/2003 về 54017
23/10/2003 về 12478 sau đó 24/10/2003 về 60336
03/01/2004 về 15878 sau đó 04/01/2004 về 94808
20/05/2004 về 84978 sau đó 21/05/2004 về 04708
15/07/2004 về 88378 sau đó 16/07/2004 về 49665
09/11/2004 về 94178 sau đó 10/11/2004 về 67239
12/08/2005 về 08878 sau đó 13/08/2005 về 59595
02/11/2005 về 47678 sau đó 03/11/2005 về 46216
27/12/2005 về 09778 sau đó 28/12/2005 về 64632
12/02/2006 về 78278 sau đó 13/02/2006 về 13103
17/06/2006 về 10978 sau đó 18/06/2006 về 36654
03/01/2007 về 85678 sau đó 04/01/2007 về 37839
21/01/2007 về 14478 sau đó 22/01/2007 về 82377
07/02/2007 về 33278 sau đó 08/02/2007 về 18836
19/03/2007 về 37378 sau đó 20/03/2007 về 76612
04/04/2007 về 61778 sau đó 05/04/2007 về 37206
30/09/2007 về 90678 sau đó 01/10/2007 về 74360
29/10/2007 về 95878 sau đó 30/10/2007 về 97652
01/02/2008 về 13478 sau đó 02/02/2008 về 01549
17/04/2008 về 84878 sau đó 18/04/2008 về 72101
05/08/2008 về 54478 sau đó 06/08/2008 về 01219
05/09/2008 về 32978 sau đó 06/09/2008 về 24438
18/09/2008 về 34978 sau đó 19/09/2008 về 63554
30/11/2008 về 40178 sau đó 01/12/2008 về 52375
19/12/2008 về 85678 sau đó 20/12/2008 về 78747
13/02/2009 về 10978 sau đó 14/02/2009 về 26482
22/08/2010 về 02378 sau đó 23/08/2010 về 11083
12/10/2010 về 99178 sau đó 13/10/2010 về 52552
15/12/2010 về 75178 sau đó 16/12/2010 về 03711
29/06/2011 về 05378 sau đó 30/06/2011 về 55127
31/12/2011 về 94078 sau đó 01/01/2012 về 41998
18/01/2012 về 34978 sau đó 19/01/2012 về 01761
21/03/2012 về 30078 sau đó 22/03/2012 về 46180
01/01/2013 về 04278 sau đó 02/01/2013 về 10604
08/02/2013 về 55678 Ngày 09/02/2013 không quay thưởng.
22/09/2013 về 63978 sau đó 23/09/2013 về 82802
24/11/2013 về 69378 sau đó 25/11/2013 về 97429
20/12/2013 về 19578 sau đó 21/12/2013 về 59421
28/04/2014 về 94678 sau đó 29/04/2014 về 75251
21/07/2014 về 27778 sau đó 22/07/2014 về 36991
24/04/2015 về 95378 sau đó 25/04/2015 về 38176
01/06/2015 về 02178 sau đó 02/06/2015 về 17132
04/06/2015 về 41878 sau đó 05/06/2015 về 23184
04/11/2015 về 26978 sau đó 05/11/2015 về 73424
01/12/2015 về 83078 sau đó 02/12/2015 về 90340
30/12/2015 về 59778 sau đó 31/12/2015 về 89356
31/03/2016 về 44978 sau đó 01/04/2016 về 92332
25/04/2016 về 47878 sau đó 26/04/2016 về 83725
04/06/2016 về 25678 sau đó 05/06/2016 về 51092
15/06/2016 về 13478 sau đó 16/06/2016 về 23096
16/07/2016 về 57878 sau đó 17/07/2016 về 91503
21/10/2016 về 49878 sau đó 22/10/2016 về 57699
15/12/2016 về 51178 sau đó 16/12/2016 về 32101
22/06/2017 về 98378 sau đó 23/06/2017 về 86523
10/12/2017 về 99478 sau đó 11/12/2017 về 39260
22/09/2018 về 29578 sau đó 23/09/2018 về 12662
02/07/2019 về 85978 sau đó 03/07/2019 về 07188
21/09/2019 về 71778 sau đó 22/09/2019 về 03074
27/09/2019 về 98278 sau đó 28/09/2019 về 59416
22/11/2019 về 75178 sau đó 23/11/2019 về 89736
24/03/2020 về 31578 sau đó 25/03/2020 về 54296

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 78 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
962363
162741
881621
602231
012991
032921
251323
561401
241841
761913
511211
291023
041801
611981
271111
522832
821471
751542
381191
491061
121771
392952
651083
171281
531591
791861
131641
261701

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
01257
17911
28128
3976
4378
5856
66127
7648
8779
91086

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 0(12 lần) - 9(10 lần) - 3(9 lần) - 5(8 lần) - 2(8 lần) - 8(7 lần) - 1(7 lần) - 7(6 lần) - 6(6 lần) - 4(3 lần)
Chạm đuôi : 6(12 lần) - 2(12 lần) - 1(9 lần) - 9(8 lần) - 8(7 lần) - 4(7 lần) - 3(7 lần) - 0(5 lần) - 5(5 lần) - 7(4 lần)
Tổng : 1(11 lần) - 8(9 lần) - 7(8 lần) - 4(8 lần) - 2(8 lần) - 0(7 lần) - 6(7 lần) - 9(6 lần) - 5(6 lần) - 3(6 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 78 vào Thứ 5

Ngày 23/06/2017 giải đặc biệt về 86523 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 16/12/2016 giải đặc biệt về 32101 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 01/04/2016 giải đặc biệt về 92332 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 05/06/2015 giải đặc biệt về 23184 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 19/09/2008 giải đặc biệt về 63554 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 18/04/2008 giải đặc biệt về 72101 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 16/07/2004 giải đặc biệt về 49665 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 21/05/2004 giải đặc biệt về 04708 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 24/10/2003 giải đặc biệt về 60336 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 23/05/2003 giải đặc biệt về 87328 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 05/06 sau khi ra 78 vào ngày 04/06

Ngày 05/06/2000 giải đặc biệt về 39747 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 05/06/2001 giải đặc biệt về 01159 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 05/06/2002 giải đặc biệt về 23644 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 05/06/2003 giải đặc biệt về 71582 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 05/06/2004 giải đặc biệt về 41077 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 05/06/2005 giải đặc biệt về 02303 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 05/06/2006 giải đặc biệt về 11189 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 05/06/2007 giải đặc biệt về 46714 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 05/06/2008 giải đặc biệt về 23226 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 05/06/2009 giải đặc biệt về 33009 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 05/06/2010 giải đặc biệt về 74699 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 05/06/2011 giải đặc biệt về 30710 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 05/06/2012 giải đặc biệt về 82009 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 05/06/2013 giải đặc biệt về 86032 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 05/06/2014 giải đặc biệt về 98598 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 05/06/2015 giải đặc biệt về 23184 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 05/06/2016 giải đặc biệt về 51092 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 05/06/2017 giải đặc biệt về 86420 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 05/06/2018 giải đặc biệt về 08485 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3
Ngày 05/06/2019 giải đặc biệt về 85267 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3