SKQ XSMB - Tổng Hợp KQ XSMB 30 Ngày

Chọn tỉnh thành
Biên độ ngày

Số ngày

Ngày trong tuần
Kiểu xem
 
 
Phóng to thu nhỏ Phóng to thu nhỏ
XSMB Thứ 3, 27/02/2024
ĐB 36209
G.1 22265
G.2 97620 79071
G.3 17063 61654 47294
39697 85597 98822
G.4 5624 5402 3167 0381
G.5 7878 9350 3316
8097 0986 7762
G.6 378 568 805
G.7 85 80 61 76
Đầu Lô tô
0 02, 05, 09
1 16
2 20, 22, 24
3
4
5 50, 54
6 61, 62, 63, 65, 67, 68
7 71, 76, 78(2)
8 80, 81, 85, 86
9 94, 97(3)
XSMB Thứ 2, 26/02/2024
ĐB 27234
G.1 61620
G.2 29442 71430
G.3 71285 37989 62482
67475 65703 34114
G.4 4653 9878 4471 1839
G.5 0133 7292 8297
0646 4652 3382
G.6 424 832 419
G.7 63 88 24 56
Đầu Lô tô
0 03
1 14, 19
2 20, 24(2)
3 30, 32, 33, 34, 39
4 42, 46
5 52, 53, 56
6 63
7 71, 75, 78
8 82(2), 85, 88, 89
9 92, 97
XSMB Chủ Nhật, 25/02/2024
ĐB 15545
G.1 85710
G.2 17410 30692
G.3 77641 63547 40180
61070 59567 02946
G.4 5607 7989 8806 1262
G.5 0689 4410 5587
5247 7619 8861
G.6 204 487 280
G.7 16 06 98 51
Đầu Lô tô
0 04, 06(2), 07
1 10(3), 16, 19
2
3
4 41, 45, 46, 47(2)
5 51
6 61, 62, 67
7 70
8 80(2), 87(2), 89(2)
9 92, 98
XSMB Thứ 7, 24/02/2024
ĐB 57333
G.1 81369
G.2 30504 76199
G.3 33651 22945 66456
46182 39290 34970
G.4 7837 6860 3636 6890
G.5 1619 7224 1740
4222 1496 0442
G.6 247 752 331
G.7 43 44 35 45
Đầu Lô tô
0 04
1 19
2 22, 24
3 31, 33, 35, 36, 37
4 40, 42, 43, 44, 45(2), 47
5 51, 52, 56
6 60, 69
7 70
8 82
9 90(2), 96, 99
XSMB Thứ 6, 23/02/2024
ĐB 16053
G.1 88635
G.2 25337 63488
G.3 59775 29439 27290
24040 82530 67189
G.4 0547 6741 7941 7289
G.5 7824 5469 8625
7168 1204 5983
G.6 308 973 820
G.7 79 00 93 45
Đầu Lô tô
0 00, 04, 08
1
2 20, 24, 25
3 30, 35, 37, 39
4 40, 41(2), 45, 47
5 53
6 68, 69
7 73, 75, 79
8 83, 88, 89(2)
9 90, 93
XSMB Thứ 5, 22/02/2024
ĐB 82488
G.1 52311
G.2 07072 42726
G.3 40481 49867 76166
29399 36193 63578
G.4 9404 2834 6012 1448
G.5 4126 1347 1048
7295 7820 8038
G.6 450 637 460
G.7 25 70 90 13
Đầu Lô tô
0 04
1 11, 12, 13
2 20, 25, 26(2)
3 34, 37, 38
4 47, 48(2)
5 50
6 60, 66, 67
7 70, 72, 78
8 81, 88
9 90, 93, 95, 99
XSMB Thứ 4, 21/02/2024
ĐB 99937
G.1 73548
G.2 40187 24052
G.3 45049 69513 00318
99864 37934 67528
G.4 9969 4749 3131 7918
G.5 5983 3688 4919
7340 8836 1898
G.6 661 051 291
G.7 08 64 72 91
Đầu Lô tô
0 08
1 13, 18(2), 19
2 28
3 31, 34, 36, 37
4 40, 48, 49(2)
5 51, 52
6 61, 64(2), 69
7 72
8 83, 87, 88
9 91(2), 98
XSMB Thứ 3, 20/02/2024
ĐB 57406
G.1 97758
G.2 37216 24939
G.3 30032 78750 31430
43822 43341 22605
G.4 7939 8580 7131 0783
G.5 0866 9656 7260
4515 7573 3621
G.6 592 419 079
G.7 68 18 78 00
Đầu Lô tô
0 00, 05, 06
1 15, 16, 18, 19
2 21, 22
3 30, 31, 32, 39(2)
4 41
5 50, 56, 58
6 60, 66, 68
7 73, 78, 79
8 80, 83
9 92
XSMB Thứ 2, 19/02/2024
ĐB 75801
G.1 19995
G.2 93219 56742
G.3 13459 21260 02582
01053 92502 27859
G.4 1440 1020 4024 9170
G.5 0057 6215 3858
8144 3559 8224
G.6 554 331 982
G.7 64 85 24 66
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 15, 19
2 20, 24(3)
3 31
4 40, 42, 44
5 53, 54, 57, 58, 59(3)
6 60, 64, 66
7 70
8 82(2), 85
9 95
XSMB Chủ Nhật, 18/02/2024
ĐB 39903
G.1 64007
G.2 94691 49556
G.3 47851 91743 87428
63645 97610 97288
G.4 0270 5179 3109 4524
G.5 3849 9190 0418
6950 1098 3962
G.6 093 429 132
G.7 56 97 14 64
Đầu Lô tô
0 03, 07, 09
1 10, 14, 18
2 24, 28, 29
3 32
4 43, 45, 49
5 50, 51, 56(2)
6 62, 64
7 70, 79
8 88
9 90, 91, 93, 97, 98
XSMB Thứ 7, 17/02/2024
ĐB 58294
G.1 03133
G.2 84216 14018
G.3 87942 42677 33889
80351 42249 29632
G.4 4666 5495 8905 6655
G.5 5821 1407 8445
7612 9721 1589
G.6 062 725 757
G.7 73 92 62 67
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 12, 16, 18
2 21(2), 25
3 32, 33
4 42, 45, 49
5 51, 55, 57
6 62(2), 66, 67
7 73, 77
8 89(2)
9 92, 94, 95
XSMB Thứ 6, 16/02/2024
ĐB 34864
G.1 00693
G.2 97331 18776
G.3 56995 55805 26599
22435 58098 35835
G.4 8683 1661 7450 8941
G.5 8695 2954 6320
0276 2666 1431
G.6 720 634 467
G.7 98 29 58 84
Đầu Lô tô
0 05
1
2 20(2), 29
3 31(2), 34, 35(2)
4 41
5 50, 54, 58
6 61, 64, 66, 67
7 76(2)
8 83, 84
9 93, 95(2), 98(2), 99
XSMB Thứ 5, 15/02/2024
ĐB 48331
G.1 33214
G.2 95565 75869
G.3 85035 50958 42526
30662 77408 94544
G.4 6513 1726 6179 2439
G.5 2241 5718 6452
7022 5061 7065
G.6 333 911 376
G.7 51 10 20 70
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 11, 13, 14, 18
2 20, 22, 26(2)
3 31, 33, 35, 39
4 41, 44
5 51, 52, 58
6 61, 62, 65(2), 69
7 70, 76, 79
8
9
XSMB Thứ 4, 14/02/2024
ĐB 17670
G.1 67840
G.2 87976 05804
G.3 15037 87341 44090
35540 11601 11274
G.4 6083 0603 6674 3990
G.5 4637 1874 2362
2894 1326 2503
G.6 951 967 787
G.7 53 22 15 54
Đầu Lô tô
0 01, 03(2), 04
1 15
2 22, 26
3 37(2)
4 40(2), 41
5 51, 53, 54
6 62, 67
7 70, 74(3), 76
8 83, 87
9 90(2), 94
XSMB Thứ 3, 13/02/2024
ĐB 39100
G.1 22276
G.2 21547 14250
G.3 25123 77887 46966
34620 73311 14277
G.4 6749 3710 6705 8203
G.5 1050 0680 0240
0711 5203 7214
G.6 944 182 395
G.7 63 99 31 02
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03(2), 05
1 10, 11(2), 14
2 20, 23
3 31
4 40, 44, 47, 49
5 50(2)
6 63, 66
7 76, 77
8 80, 82, 87
9 95, 99
XSMB Thứ 5, 08/02/2024
ĐB 85852
G.1 17339
G.2 81504 61590
G.3 11923 39951 06845
01815 93739 55388
G.4 9488 7388 2208 9004
G.5 9570 5276 3461
7388 5303 6573
G.6 473 597 056
G.7 42 31 21 27
Đầu Lô tô
0 03, 04(2), 08
1 15
2 21, 23, 27
3 31, 39(2)
4 42, 45
5 51, 52, 56
6 61
7 70, 73(2), 76
8 88(4)
9 90, 97
XSMB Thứ 4, 07/02/2024
ĐB 67384
G.1 41504
G.2 84043 71031
G.3 23490 95377 73674
51711 88162 69864
G.4 9296 1005 2278 5705
G.5 2043 7662 9506
3669 1073 3804
G.6 638 152 189
G.7 62 18 99 53
Đầu Lô tô
0 04(2), 05(2), 06
1 11, 18
2
3 31, 38
4 43(2)
5 52, 53
6 62(3), 64, 69
7 73, 74, 77, 78
8 84, 89
9 90, 96, 99
XSMB Thứ 3, 06/02/2024
ĐB 91267
G.1 65567
G.2 49583 27981
G.3 28941 63811 68505
68457 98492 31709
G.4 1990 1136 7461 6895
G.5 2312 4696 2846
0206 8873 3910
G.6 017 320 886
G.7 52 59 84 15
Đầu Lô tô
0 05, 06, 09
1 10, 11, 12, 15, 17
2 20
3 36
4 41, 46
5 52, 57, 59
6 61, 67(2)
7 73
8 81, 83, 84, 86
9 90, 92, 95, 96
XSMB Thứ 2, 05/02/2024
ĐB 69876
G.1 47161
G.2 54779 83038
G.3 54035 40526 22723
04016 92542 30851
G.4 1932 1071 3559 6332
G.5 2140 4907 6780
8375 6102 2349
G.6 806 060 590
G.7 07 35 81 22
Đầu Lô tô
0 02, 06, 07(2)
1 16
2 22, 23, 26
3 32(2), 35(2), 38
4 40, 42, 49
5 51, 59
6 60, 61
7 71, 75, 76, 79
8 80, 81
9 90
XSMB Chủ Nhật, 04/02/2024
ĐB 13300
G.1 06268
G.2 67798 98842
G.3 09251 37297 78533
05661 30866 26814
G.4 4278 1420 5112 9414
G.5 1534 1478 8664
1159 7081 3687
G.6 446 627 656
G.7 44 04 97 41
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 12, 14(2)
2 20, 27
3 33, 34
4 41, 42, 44, 46
5 51, 56, 59
6 61, 64, 66, 68
7 78(2)
8 81, 87
9 97(2), 98
XSMB Thứ 7, 03/02/2024
ĐB 33389
G.1 80369
G.2 55380 69435
G.3 92942 94293 36365
34162 09641 10284
G.4 0221 1633 1716 6658
G.5 0122 2297 2514
8365 7192 3441
G.6 236 119 442
G.7 12 35 88 18
Đầu Lô tô
0
1 12, 14, 16, 18, 19
2 21, 22
3 33, 35(2), 36
4 41(2), 42(2)
5 58
6 62, 65(2), 69
7
8 80, 84, 88, 89
9 92, 93, 97
XSMB Thứ 6, 02/02/2024
ĐB 28174
G.1 06876
G.2 66471 38080
G.3 94163 33797 50042
94635 65908 04190
G.4 8084 7218 0384 3702
G.5 2551 4867 7331
8796 6677 5394
G.6 755 539 280
G.7 93 55 68 05
Đầu Lô tô
0 02, 05, 08
1 18
2
3 31, 35, 39
4 42
5 51, 55(2)
6 63, 67, 68
7 71, 74, 76, 77
8 80(2), 84(2)
9 90, 93, 94, 96, 97
XSMB Thứ 5, 01/02/2024
ĐB 87444
G.1 41182
G.2 94959 51442
G.3 93301 62187 40592
47470 69528 79028
G.4 7292 4118 0777 5462
G.5 8254 4416 2280
9154 5079 9784
G.6 115 186 944
G.7 32 61 77 99
Đầu Lô tô
0 01
1 15, 16, 18
2 28(2)
3 32
4 42, 44(2)
5 54(2), 59
6 61, 62
7 70, 77(2), 79
8 80, 82, 84, 86, 87
9 92(2), 99
XSMB Thứ 4, 31/01/2024
ĐB 47666
G.1 58427
G.2 64931 25644
G.3 03576 08099 93000
05237 32951 82863
G.4 3767 5450 1997 6766
G.5 1336 0386 7369
1740 4840 8051
G.6 296 125 966
G.7 68 53 82 27
Đầu Lô tô
0 00
1
2 25, 27(2)
3 31, 36, 37
4 40(2), 44
5 50, 51(2), 53
6 63, 66(3), 67, 68, 69
7 76
8 82, 86
9 96, 97, 99
XSMB Thứ 3, 30/01/2024
ĐB 08524
G.1 80556
G.2 02056 55365
G.3 93363 16503 50553
55436 44146 19053
G.4 3556 7688 6096 0141
G.5 4932 4683 4211
6357 9871 5990
G.6 921 194 760
G.7 38 26 83 95
Đầu Lô tô
0 03
1 11
2 21, 24, 26
3 32, 36, 38
4 41, 46
5 53(2), 56(3), 57
6 60, 63, 65
7 71
8 83(2), 88
9 90, 94, 95, 96
XSMB Thứ 2, 29/01/2024
ĐB 75346
G.1 98171
G.2 23541 90743
G.3 98189 71152 09412
86414 11035 95289
G.4 2771 3474 5314 0609
G.5 0912 7238 9154
8750 1011 0265
G.6 156 432 799
G.7 81 83 09 85
Đầu Lô tô
0 09(2)
1 11, 12(2), 14(2)
2
3 32, 35, 38
4 41, 43, 46
5 50, 52, 54, 56
6 65
7 71(2), 74
8 81, 83, 85, 89(2)
9 99
XSMB Chủ Nhật, 28/01/2024
ĐB 68274
G.1 93911
G.2 25484 47616
G.3 11003 93986 15302
61278 13916 23900
G.4 1710 1445 4678 9751
G.5 5496 0228 3343
5479 4126 8089
G.6 221 438 853
G.7 87 65 49 41
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03
1 10, 11, 16(2)
2 21, 26, 28
3 38
4 41, 43, 45, 49
5 51, 53
6 65
7 74, 78(2), 79
8 84, 86, 87, 89
9 96
XSMB Thứ 7, 27/01/2024
ĐB 61579
G.1 32521
G.2 73337 11395
G.3 59715 94737 28391
77040 95480 36972
G.4 1670 3770 7223 0876
G.5 6094 5417 4724
5620 5716 3868
G.6 049 531 791
G.7 27 75 91 10
Đầu Lô tô
0
1 10, 15, 16, 17
2 20, 21, 23, 24, 27
3 31, 37(2)
4 40, 49
5
6 68
7 70(2), 72, 75, 76, 79
8 80
9 91(3), 94, 95
XSMB Thứ 6, 26/01/2024
ĐB 20347
G.1 29197
G.2 19218 63399
G.3 82560 80548 17544
73396 45107 10888
G.4 4359 6568 4811 1038
G.5 1823 8447 2579
2491 2352 8442
G.6 947 733 318
G.7 58 56 20 06
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 11, 18(2)
2 20, 23
3 33, 38
4 42, 44, 47(3), 48
5 52, 56, 58, 59
6 60, 68
7 79
8 88
9 91, 96, 97, 99
XSMB Thứ 5, 25/01/2024
ĐB 77375
G.1 14114
G.2 99404 53941
G.3 45239 92327 58366
84517 71158 13890
G.4 9479 8648 0493 9881
G.5 3961 3599 4206
2625 2201 8153
G.6 912 735 727
G.7 56 24 57 42
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06
1 12, 14, 17
2 24, 25, 27(2)
3 35, 39
4 41, 42, 48
5 53, 56, 57, 58
6 61, 66
7 75, 79
8 81
9 90, 93, 99

Thống kê giải đặc biệt 30 ngày

Bộ số Số lượt về
00 2 lần
74 2 lần
67 1 lần
84 1 lần
52 1 lần
Bộ số Số lượt về
46 1 lần
76 1 lần
89 1 lần
66 1 lần
44 1 lần

KQXSMB 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
 • Đầu : 6 lần
 • Đầu : 0 lần
 • Đầu : 1 lần
 • Đầu : 4 lần
 • Đầu : 3 lần
 • Đầu : 2 lần
 • Đầu : 3 lần
 • Đầu : 4 lần
 • Đầu : 3 lần
 • Đầu : 1 lần
 • Đuôi : 3 lần
 • Đuôi : 2 lần
 • Đuôi : 1 lần
 • Đuôi : 3 lần
 • Đuôi : 8 lần
 • Đuôi : 1 lần
 • Đuôi : 4 lần
 • Đuôi : 2 lần
 • Đuôi : 1 lần
 • Đuôi : 2 lần
 • Tổng 0: 5 lần
 • Tổng 1: 3 lần
 • Tổng 2: 2 lần
 • Tổng 3: 4 lần
 • Tổng 4: 1 lần
 • Tổng 5: 0 lần
 • Tổng 6: 4 lần
 • Tổng 7: 4 lần
 • Tổng 8: 2 lần
 • Tổng 9: 2 lần

Sổ kết quả lô tô 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
51 14 lần
41 14 lần
90 13 lần
89 12 lần
62 12 lần
Bộ số Số lượt về
31 12 lần
56 11 lần
42 11 lần
88 11 lần
20 11 lần

Tổng hợp đầu đuôi & tổng loto 30 ngày

Đầu Đuôi Tổng
 • Đầu 0: 61 lần
 • Đầu 1: 65 lần
 • Đầu 2: 58 lần
 • Đầu 3: 72 lần
 • Đầu 4: 75 lần
 • Đầu 5: 75 lần
 • Đầu 6: 81 lần
 • Đầu 7: 64 lần
 • Đầu 8: 77 lần
 • Đầu 9: 74 lần
 • Đuôi 0: 83 lần
 • Đuôi 1: 81 lần
 • Đuôi 2: 77 lần
 • Đuôi 3: 61 lần
 • Đuôi 4: 74 lần
 • Đuôi 5: 62 lần
 • Đuôi 6: 73 lần
 • Đuôi 7: 61 lần
 • Đuôi 8: 63 lần
 • Đuôi 9: 67 lần
 • Tổng 0: 57 lần
 • Tổng 1: 64 lần
 • Tổng 2: 65 lần
 • Tổng 3: 64 lần
 • Tổng 4: 73 lần
 • Tổng 5: 80 lần
 • Tổng 6: 86 lần
 • Tổng 7: 70 lần
 • Tổng 8: 77 lần
 • Tổng 9: 66 lần

Giới Thiệu Về Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày

Sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày là bảng thống kê kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất. Sổ kết quả truyền thống 30 ngày sẽ tổng hợp kết quả các giải XSMB trong 30 ngày gần đây. Bạn có thể theo dõi thông tin KQXS miền Bắc từ giải 7 đến giải đặc biệt chỉ trong một lần tra cứu.

 

Có thể bạn quan tâm:

 

Tác Dụng Của Thống Kê KQXSMB 30 Ngày

Nhiều người cho rằng, việc thống kê kết quả xổ số 30 ngày không mang lại giá trị gì nhiều. Tuy nhiên, đối với những người dày dạn kinh nghiệm như các chuyên gia XoSo360 thì lại khác.

Việc xem bảng thống kê kết quả miền Bắc 30 ngày giúp bạn hệ thống lại kết quả các giải quay số theo ngày, theo tuần và theo tháng. Bạn sẽ không mất công sức và thời gian để tra kết quả từng ngày mà tỷ lệ chính xác cũng không tuyệt đối.

 

Với sổ kết quả XSMB, bạn sẽ tìm ra được quy luật các bộ số trong từng giải. Bạn có thể theo dõi hàng loạt các thông tin liên quan đến các bộ lô tô như: bộ lô nào về nhiều nhất, bộ nào về ít nhất, tổng về mấy lần, chu kỳ về bao nhiêu, tổng đầu - đuôi về trong 30 ngày. Dựa vào đó, việc phân tích và dự đoán kết quả xổ số miền Bắc trở nên đơn giản hơn.

 

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, việc tra cứu sổ kết quả 30 ngày không đồng nghĩa với việc bạn chắc chắn trúng giải xổ số. Bảng thống kê chỉ là một công cụ hỗ trợ bạn nghiên cứu, phân tích và nâng cao một phần tỷ lệ trúng giải của bạn. Do đó, bạn cần rèn luyện kỹ năng và trau dồi kinh nghiệm xem kqxs để có thể trúng thưởng nhiều hơn.

 

XSMB 30 Ngày Tại Xoso360 Có Gì Đặc Biệt

Có rất nhiều website thông tin kết quả xổ số ra đời hiện nay, giúp người chơi tra cứu kết quả toàn diện và nhanh chóng. Nhưng vì sao đa số người chơi trong cộng đồng số học lại yêu thích XoSo360.Com cũng như lựa chọn tra cứu kết quả miền Bắc 30 ngày gần nhất tại đây?

 

Về giao diện, website rất đơn giản và dễ sử dụng. Trong khi nhiều website xổ số khác cố tình phức tạp giao diện để trông chuyên nghiệp hơn thì Xo So 360 lại tập trung vào sự đơn giản hóa, giúp người chơi mới cũng dễ dàng làm quen.

 

Về tính chính xác, đội ngũ công nghệ tại XS360 luôn nghiên cứu và cập nhật thường xuyên, giúp tính năng thống kê và phân tích kết quả xổ số không xảy ra sai sót. Điều này hỗ trợ đắc lực giúp kết quả nghiên cứu các bộ số của người chơi trở nên chính xác hơn.

 

Điều quan trọng nhất, bạn có thể xem kết quả XSMB trong một khoảng thời gian tùy ý. Đa số các website chỉ cho phép người chơi xem kết quả thống kê trong số ngày nhất định (30 ngày, 60 ngày, 100 ngày,v.v..). Còn XoSo360 thì có thể hiển thị bất cứ khoảng thời gian nào mà người chơi muốn (37 ngày, 48 ngày, 93 ngày,v.v..). Bạn có thể xem ngay XSMB 90 Ngày tại đây. Điều này tiện lợi hơn rất nhiều!

 

Như vậy, có thể nói xem sổ kết quả 30 ngày tại XoSo360 là một lựa chọn phù hợp giúp người chơi muốn nghiên cứu và giành giải thưởng xổ số. Nếu có băn khoăn, hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.