SKQ XSMB - Tổng Hợp KQ XSMB 30 Ngày

Chọn tỉnh thành
Biên độ ngày

Số ngày

Ngày trong tuần
Kiểu xem
 
 
Phóng to thu nhỏ Phóng to thu nhỏ
XSMB Thứ 3, 21/05/2024
ĐB 55200
G.1 18539
G.2 69018 79701
G.3 77775 27106 44932
69463 49358 74462
G.4 6188 9885 3428 9737
G.5 1245 1061 4589
0309 8867 2047
G.6 832 502 909
G.7 79 73 50 87
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 06, 09(2)
1 18
2 28
3 32(2), 37, 39
4 45, 47
5 50, 58
6 61, 62, 63, 67
7 73, 75, 79
8 85, 87, 88, 89
9
XSMB Thứ 2, 20/05/2024
ĐB 05966
G.1 60275
G.2 72725 90891
G.3 56652 91186 16367
64845 09049 06322
G.4 0220 6622 9353 0452
G.5 9510 9372 3898
4781 9369 2390
G.6 695 561 208
G.7 24 50 89 52
Đầu Lô tô
0 08
1 10
2 20, 22(2), 24, 25
3
4 45, 49
5 50, 52(3), 53
6 61, 66, 67, 69
7 72, 75
8 81, 86, 89
9 90, 91, 95, 98
XSMB Chủ Nhật, 19/05/2024
ĐB 14478
G.1 08543
G.2 83125 92133
G.3 92796 76639 97895
59002 03268 78862
G.4 0077 1962 4824 8339
G.5 9892 6035 5510
5769 1348 4280
G.6 198 786 996
G.7 68 85 05 96
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 10
2 24, 25
3 33, 35, 39(2)
4 43, 48
5
6 62(2), 68(2), 69
7 77, 78
8 80, 85, 86
9 92, 95, 96(3), 98
XSMB Thứ 7, 18/05/2024
ĐB 91322
G.1 34422
G.2 54587 91207
G.3 65370 28969 87605
86304 25261 47953
G.4 8722 3565 3622 9776
G.5 9794 6034 3664
4804 5847 1109
G.6 439 382 725
G.7 17 18 19 80
Đầu Lô tô
0 04(2), 05, 07, 09
1 17, 18, 19
2 22(4), 25
3 34, 39
4 47
5 53
6 61, 64, 65, 69
7 70, 76
8 80, 82, 87
9 94
XSMB Thứ 6, 17/05/2024
ĐB 51468
G.1 36545
G.2 25740 88471
G.3 71270 59190 24080
02738 14554 91467
G.4 1610 7280 1449 3711
G.5 1990 2823 4099
1531 0662 6554
G.6 811 467 195
G.7 45 41 62 32
Đầu Lô tô
0
1 10, 11(2)
2 23
3 31, 32, 38
4 40, 41, 45(2), 49
5 54(2)
6 62(2), 67(2), 68
7 70, 71
8 80(2)
9 90(2), 95, 99
XSMB Thứ 5, 16/05/2024
ĐB 61034
G.1 71290
G.2 62348 50106
G.3 88442 20468 98125
52900 60651 31992
G.4 2338 9068 9944 8906
G.5 2052 1282 6872
1395 3593 8574
G.6 165 824 844
G.7 30 92 09 25
Đầu Lô tô
0 00, 06(2), 09
1
2 24, 25(2)
3 30, 34, 38
4 42, 44(2), 48
5 51, 52
6 65, 68(2)
7 72, 74
8 82
9 90, 92(2), 93, 95
XSMB Thứ 4, 15/05/2024
ĐB 06926
G.1 62025
G.2 01409 55964
G.3 06652 08021 58498
38040 60194 51612
G.4 9231 5633 3688 2553
G.5 1388 2016 7652
8917 9212 7390
G.6 336 470 610
G.7 89 29 30 72
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 12(2), 16, 17
2 21, 25, 26, 29
3 30, 31, 33, 36
4 40
5 52(2), 53
6 64
7 70, 72
8 88(2), 89
9 90, 94, 98
XSMB Thứ 3, 14/05/2024
ĐB 16880
G.1 28703
G.2 39525 63916
G.3 15096 08691 26638
16518 93526 28481
G.4 8610 7148 0858 1031
G.5 1597 2914 5213
4645 6661 9199
G.6 934 848 328
G.7 66 63 45 65
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 13, 14, 16, 18
2 25, 26, 28
3 31, 34, 38
4 45(2), 48(2)
5 58
6 61, 63, 65, 66
7
8 80, 81
9 91, 96, 97, 99
XSMB Thứ 2, 13/05/2024
ĐB 84396
G.1 64440
G.2 12844 84462
G.3 39690 88306 54902
80590 37165 66935
G.4 3100 7913 8862 4260
G.5 8127 9549 6572
7683 7337 1419
G.6 007 667 359
G.7 63 62 20 26
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06, 07
1 13, 19
2 20, 26, 27
3 35, 37
4 40, 44, 49
5 59
6 60, 62(3), 63, 65, 67
7 72
8 83
9 90(2), 96
XSMB Chủ Nhật, 12/05/2024
ĐB 54105
G.1 06147
G.2 74859 97508
G.3 73957 99482 89320
24590 26706 66538
G.4 7963 9465 0076 7088
G.5 5862 9352 0691
2480 1519 4340
G.6 751 430 989
G.7 75 33 21 97
Đầu Lô tô
0 05, 06, 08
1 19
2 20, 21
3 30, 33, 38
4 40, 47
5 51, 52, 57, 59
6 62, 63, 65
7 75, 76
8 80, 82, 88, 89
9 90, 91, 97
XSMB Thứ 7, 11/05/2024
ĐB 98076
G.1 10832
G.2 34069 56100
G.3 99345 21382 23746
71599 25382 85169
G.4 0930 1587 9302 2080
G.5 0506 4079 4286
6281 9650 6402
G.6 526 321 995
G.7 64 52 00 77
Đầu Lô tô
0 00(2), 02(2), 06
1
2 21, 26
3 30, 32
4 45, 46
5 50, 52
6 64, 69(2)
7 76, 77, 79
8 80, 81, 82(2), 86, 87
9 95, 99
XSMB Thứ 6, 10/05/2024
ĐB 78736
G.1 18262
G.2 50955 32467
G.3 23671 36298 05252
86570 16030 92419
G.4 9864 2396 4270 9528
G.5 3814 6159 4915
6569 5975 3971
G.6 157 788 615
G.7 61 25 40 81
Đầu Lô tô
0
1 14, 15(2), 19
2 25, 28
3 30, 36
4 40
5 52, 55, 57, 59
6 61, 62, 64, 67, 69
7 70(2), 71(2), 75
8 81, 88
9 96, 98
XSMB Thứ 5, 09/05/2024
ĐB 60325
G.1 15349
G.2 32360 62341
G.3 75210 62356 51398
75745 57573 85987
G.4 1468 8155 2344 3177
G.5 4101 1314 6459
5476 3361 9112
G.6 358 053 489
G.7 34 30 62 71
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 12, 14
2 25
3 30, 34
4 41, 44, 45, 49
5 53, 55, 56, 58, 59
6 60, 61, 62, 68
7 71, 73, 76, 77
8 87, 89
9 98
XSMB Thứ 4, 08/05/2024
ĐB 56095
G.1 97809
G.2 58525 99356
G.3 37066 79058 17319
80729 82947 25743
G.4 3094 2057 5210 6852
G.5 3379 9322 9426
1998 7384 9935
G.6 963 856 373
G.7 07 22 24 10
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 10(2), 19
2 22(2), 24, 25, 26, 29
3 35
4 43, 47
5 52, 56(2), 57, 58
6 63, 66
7 73, 79
8 84
9 94, 95, 98
XSMB Thứ 3, 07/05/2024
ĐB 12317
G.1 81118
G.2 75679 55486
G.3 53640 11641 98550
51697 35757 58353
G.4 4876 8039 6393 9366
G.5 1073 9098 6376
6149 3473 0458
G.6 004 560 330
G.7 28 17 01 22
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 17(2), 18
2 22, 28
3 30, 39
4 40, 41, 49
5 50, 53, 57, 58
6 60, 66
7 73(2), 76(2), 79
8 86
9 93, 97, 98
XSMB Thứ 2, 06/05/2024
ĐB 87661
G.1 22441
G.2 18944 47884
G.3 62669 61032 64782
29258 00675 55196
G.4 6456 6301 0711 9193
G.5 5000 1334 5056
5124 3581 8603
G.6 322 497 371
G.7 45 32 98 67
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03
1 11
2 22, 24
3 32(2), 34
4 41, 44, 45
5 56(2), 58
6 61, 67, 69
7 71, 75
8 81, 82, 84
9 93, 96, 97, 98
XSMB Chủ Nhật, 05/05/2024
ĐB 80183
G.1 07373
G.2 48867 30896
G.3 17520 86768 30554
76145 87183 83127
G.4 7227 6852 1236 9205
G.5 5395 1882 5795
5573 3815 0478
G.6 889 493 030
G.7 67 22 52 63
Đầu Lô tô
0 05
1 15
2 20, 22, 27(2)
3 30, 36
4 45
5 52(2), 54
6 63, 67(2), 68
7 73(2), 78
8 82, 83(2), 89
9 93, 95(2), 96
XSMB Thứ 7, 04/05/2024
ĐB 90869
G.1 86258
G.2 96303 01790
G.3 13869 54572 71317
12810 47525 03020
G.4 0761 4562 7833 0419
G.5 6674 2830 5075
6867 0477 9992
G.6 950 395 845
G.7 12 28 32 55
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 12, 17, 19
2 20, 25, 28
3 30, 32, 33
4 45
5 50, 55, 58
6 61, 62, 67, 69(2)
7 72, 74, 75, 77
8
9 90, 92, 95
XSMB Thứ 6, 03/05/2024
ĐB 64857
G.1 31913
G.2 20095 44000
G.3 92069 67021 52931
48277 11046 89999
G.4 1085 3878 8682 2686
G.5 5611 0078 5218
2300 4982 1733
G.6 245 377 183
G.7 57 98 89 43
Đầu Lô tô
0 00(2)
1 11, 13, 18
2 21
3 31, 33
4 43, 45, 46
5 57(2)
6 69
7 77(2), 78(2)
8 82(2), 83, 85, 86, 89
9 95, 98, 99
XSMB Thứ 5, 02/05/2024
ĐB 27567
G.1 98924
G.2 51863 96125
G.3 32394 64549 84234
20036 87618 89421
G.4 7865 6190 9540 9899
G.5 1929 1291 3732
4499 0501 0023
G.6 237 365 872
G.7 39 63 74 20
Đầu Lô tô
0 01
1 18
2 20, 21, 23, 24, 25, 29
3 32, 34, 36, 37, 39
4 40, 49
5
6 63(2), 65(2), 67
7 72, 74
8
9 90, 91, 94, 99(2)
XSMB Thứ 4, 01/05/2024
ĐB 72031
G.1 10292
G.2 46130 26589
G.3 90676 42039 96046
05589 71405 98943
G.4 7618 6107 6935 4766
G.5 2832 7333 5398
2863 9727 6282
G.6 476 452 577
G.7 95 61 60 97
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 18
2 27
3 30, 31, 32, 33, 35, 39
4 43, 46
5 52
6 60, 61, 63, 66
7 76(2), 77
8 82, 89(2)
9 92, 95, 97, 98
XSMB Thứ 3, 30/04/2024
ĐB 44624
G.1 05886
G.2 75181 44812
G.3 09211 39887 51882
98592 13100 35623
G.4 3810 5366 3352 3783
G.5 9442 7335 4865
8702 9454 0153
G.6 064 111 819
G.7 47 59 54 28
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 10, 11(2), 12, 19
2 23, 24, 28
3 35
4 42, 47
5 52, 53, 54(2), 59
6 64, 65, 66
7
8 81, 82, 83, 86, 87
9 92
XSMB Thứ 2, 29/04/2024
ĐB 15877
G.1 86391
G.2 81274 81676
G.3 90575 32048 64302
41745 95540 13428
G.4 1937 2689 1242 1612
G.5 8518 0804 5532
3564 2859 5321
G.6 460 330 803
G.7 08 61 03 82
Đầu Lô tô
0 02, 03(2), 04, 08
1 12, 18
2 21, 28
3 30, 32, 37
4 40, 42, 45, 48
5 59
6 60, 61, 64
7 74, 75, 76, 77
8 82, 89
9 91
XSMB Chủ Nhật, 28/04/2024
ĐB 37696
G.1 21957
G.2 22046 36692
G.3 64560 66075 18325
29166 09527 99349
G.4 8645 6772 3361 2640
G.5 4773 5555 6771
6035 9625 1386
G.6 601 374 875
G.7 79 73 02 95
Đầu Lô tô
0 01, 02
1
2 25(2), 27
3 35
4 40, 45, 46, 49
5 55, 57
6 60, 61, 66
7 71, 72, 73(2), 74, 75(2), 79
8 86
9 92, 95, 96
XSMB Thứ 7, 27/04/2024
ĐB 25842
G.1 31827
G.2 51849 73421
G.3 08418 64960 34316
24391 16970 95866
G.4 9943 8648 2356 6102
G.5 1611 8897 8947
2599 7671 9757
G.6 380 430 919
G.7 93 89 25 35
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 16, 18, 19
2 21, 25, 27
3 30, 35
4 42, 43, 47, 48, 49
5 56, 57
6 60, 66
7 70, 71
8 80, 89
9 91, 93, 97, 99
XSMB Thứ 6, 26/04/2024
ĐB 57620
G.1 82135
G.2 88910 47085
G.3 31718 65482 84174
34977 84592 37002
G.4 6912 2359 7064 9067
G.5 0230 3557 4878
4292 3179 3749
G.6 551 477 460
G.7 19 93 77 37
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 12, 18, 19
2 20
3 30, 35, 37
4 49
5 51, 57, 59
6 60, 64, 67
7 74, 77(3), 78, 79
8 82, 85
9 92(2), 93
XSMB Thứ 5, 25/04/2024
ĐB 36594
G.1 90713
G.2 48830 35403
G.3 24376 63350 49922
46764 82390 56362
G.4 0777 9136 6698 2988
G.5 7581 7323 4178
9700 7530 1657
G.6 095 465 777
G.7 08 62 71 60
Đầu Lô tô
0 00, 03, 08
1 13
2 22, 23
3 30(2), 36
4
5 50, 57
6 60, 62(2), 64, 65
7 71, 76, 77(2), 78
8 81, 88
9 90, 94, 95, 98
XSMB Thứ 4, 24/04/2024
ĐB 69952
G.1 12165
G.2 74557 28269
G.3 17544 31458 29961
71554 18326 20760
G.4 6441 9828 9610 1054
G.5 3082 9422 4364
8493 2653 5224
G.6 382 567 101
G.7 82 60 50 47
Đầu Lô tô
0 01
1 10
2 22, 24, 26, 28
3
4 41, 44, 47
5 50, 52, 53, 54(2), 57, 58
6 60(2), 61, 64, 65, 67, 69
7
8 82(3)
9 93
XSMB Thứ 3, 23/04/2024
ĐB 12681
G.1 26928
G.2 84568 79326
G.3 60597 77441 98277
62191 30322 97918
G.4 5890 9394 6338 8901
G.5 4916 9771 1007
2806 5292 8652
G.6 815 466 192
G.7 33 16 08 17
Đầu Lô tô
0 01, 06, 07, 08
1 15, 16(2), 17, 18
2 22, 26, 28
3 33, 38
4 41
5 52
6 66, 68
7 71, 77
8 81
9 90, 91, 92(2), 94, 97
XSMB Thứ 2, 22/04/2024
ĐB 15525
G.1 29914
G.2 83400 68369
G.3 96522 74106 84523
66484 76563 65685
G.4 7662 3493 5151 9395
G.5 6856 6643 1321
4108 2153 6831
G.6 369 495 636
G.7 82 93 79 37
Đầu Lô tô
0 00, 06, 08
1 14
2 21, 22, 23, 25
3 31, 36, 37
4 43
5 51, 53, 56
6 62, 63, 69(2)
7 79
8 82, 84, 85
9 93(2), 95(2)

Thống kê giải đặc biệt 30 ngày

Bộ số Số lượt về
25 2 lần
96 2 lần
80 2 lần
67 1 lần
31 1 lần
Bộ số Số lượt về
81 1 lần
57 1 lần
69 1 lần
24 1 lần
52 1 lần

KQXSMB 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
 • Đầu : 2 lần
 • Đầu : 1 lần
 • Đầu : 6 lần
 • Đầu : 3 lần
 • Đầu : 1 lần
 • Đầu : 2 lần
 • Đầu : 5 lần
 • Đầu : 3 lần
 • Đầu : 4 lần
 • Đầu : 4 lần
 • Đuôi : 4 lần
 • Đuôi : 3 lần
 • Đuôi : 3 lần
 • Đuôi : 1 lần
 • Đuôi : 3 lần
 • Đuôi : 4 lần
 • Đuôi : 6 lần
 • Đuôi : 4 lần
 • Đuôi : 2 lần
 • Đuôi : 1 lần
 • Tổng 0: 1 lần
 • Tổng 1: 1 lần
 • Tổng 2: 3 lần
 • Tổng 3: 3 lần
 • Tổng 4: 5 lần
 • Tổng 5: 5 lần
 • Tổng 6: 2 lần
 • Tổng 7: 5 lần
 • Tổng 8: 4 lần
 • Tổng 9: 2 lần

Sổ kết quả lô tô 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
25 17 lần
82 17 lần
62 16 lần
22 16 lần
30 16 lần
Bộ số Số lượt về
52 16 lần
77 15 lần
95 15 lần
45 14 lần
92 13 lần

Tổng hợp đầu đuôi & tổng loto 30 ngày

Đầu Đuôi Tổng
 • Đầu 0: 69 lần
 • Đầu 1: 69 lần
 • Đầu 2: 84 lần
 • Đầu 3: 76 lần
 • Đầu 4: 71 lần
 • Đầu 5: 79 lần
 • Đầu 6: 110 lần
 • Đầu 7: 83 lần
 • Đầu 8: 75 lần
 • Đầu 9: 94 lần
 • Đuôi 0: 98 lần
 • Đuôi 1: 75 lần
 • Đuôi 2: 112 lần
 • Đuôi 3: 69 lần
 • Đuôi 4: 59 lần
 • Đuôi 5: 90 lần
 • Đuôi 6: 72 lần
 • Đuôi 7: 80 lần
 • Đuôi 8: 76 lần
 • Đuôi 9: 79 lần
 • Tổng 0: 85 lần
 • Tổng 1: 74 lần
 • Tổng 2: 78 lần
 • Tổng 3: 87 lần
 • Tổng 4: 89 lần
 • Tổng 5: 70 lần
 • Tổng 6: 66 lần
 • Tổng 7: 94 lần
 • Tổng 8: 80 lần
 • Tổng 9: 87 lần

Giới Thiệu Về Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày

Sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày là bảng thống kê kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất. Sổ kết quả truyền thống 30 ngày sẽ tổng hợp kết quả các giải XSMB trong 30 ngày gần đây. Bạn có thể theo dõi thông tin KQXS miền Bắc từ giải 7 đến giải đặc biệt chỉ trong một lần tra cứu.

 

Có thể bạn quan tâm:

 

Tác Dụng Của Thống Kê KQXSMB 30 Ngày

Nhiều người cho rằng, việc thống kê kết quả xổ số 30 ngày không mang lại giá trị gì nhiều. Tuy nhiên, đối với những người dày dạn kinh nghiệm như các chuyên gia XoSo360 thì lại khác.

Việc xem bảng thống kê kết quả miền Bắc 30 ngày giúp bạn hệ thống lại kết quả các giải quay số theo ngày, theo tuần và theo tháng. Bạn sẽ không mất công sức và thời gian để tra kết quả từng ngày mà tỷ lệ chính xác cũng không tuyệt đối.

 

Với sổ kết quả XSMB, bạn sẽ tìm ra được quy luật các bộ số trong từng giải. Bạn có thể theo dõi hàng loạt các thông tin liên quan đến các bộ lô tô như: bộ lô nào về nhiều nhất, bộ nào về ít nhất, tổng về mấy lần, chu kỳ về bao nhiêu, tổng đầu - đuôi về trong 30 ngày. Dựa vào đó, việc phân tích và dự đoán kết quả xổ số miền Bắc trở nên đơn giản hơn.

 

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, việc tra cứu sổ kết quả 30 ngày không đồng nghĩa với việc bạn chắc chắn trúng giải xổ số. Bảng thống kê chỉ là một công cụ hỗ trợ bạn nghiên cứu, phân tích và nâng cao một phần tỷ lệ trúng giải của bạn. Do đó, bạn cần rèn luyện kỹ năng và trau dồi kinh nghiệm xem kqxs để có thể trúng thưởng nhiều hơn.

 

XSMB 30 Ngày Tại Xoso360 Có Gì Đặc Biệt

Có rất nhiều website thông tin kết quả xổ số ra đời hiện nay, giúp người chơi tra cứu kết quả toàn diện và nhanh chóng. Nhưng vì sao đa số người chơi trong cộng đồng số học lại yêu thích XoSo360.Com cũng như lựa chọn tra cứu kết quả miền Bắc 30 ngày gần nhất tại đây?

 

Về giao diện, website rất đơn giản và dễ sử dụng. Trong khi nhiều website xổ số khác cố tình phức tạp giao diện để trông chuyên nghiệp hơn thì Xo So 360 lại tập trung vào sự đơn giản hóa, giúp người chơi mới cũng dễ dàng làm quen.

 

Về tính chính xác, đội ngũ công nghệ tại XS360 luôn nghiên cứu và cập nhật thường xuyên, giúp tính năng thống kê và phân tích kết quả xổ số không xảy ra sai sót. Điều này hỗ trợ đắc lực giúp kết quả nghiên cứu các bộ số của người chơi trở nên chính xác hơn.

 

Điều quan trọng nhất, bạn có thể xem kết quả XSMB trong một khoảng thời gian tùy ý. Đa số các website chỉ cho phép người chơi xem kết quả thống kê trong số ngày nhất định (30 ngày, 60 ngày, 100 ngày,v.v..). Còn XoSo360 thì có thể hiển thị bất cứ khoảng thời gian nào mà người chơi muốn (37 ngày, 48 ngày, 93 ngày,v.v..). Bạn có thể xem ngay XSMB 90 Ngày tại đây. Điều này tiện lợi hơn rất nhiều!

 

Như vậy, có thể nói xem sổ kết quả 30 ngày tại XoSo360 là một lựa chọn phù hợp giúp người chơi muốn nghiên cứu và giành giải thưởng xổ số. Nếu có băn khoăn, hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.