SKQ XSMB - Tổng Hợp KQ XSMB 30 Ngày

Chọn tỉnh thành
Biên độ ngày

Số ngày

Ngày trong tuần
Kiểu xem
 
 
XSMB Thứ 2, 25/09/2023
ĐB 68779
G.1 71548
G.2 82470 84221
G.3 03065 37527 36975
08761 59916 52871
G.4 9605 6005 9627 8751
G.5 2897 5156 0016
2707 3603 9705
G.6 665 493 022
G.7 83 14 68 77
Đầu Lô tô
0 03, 05(3), 07
1 14, 16(2)
2 21, 22, 27(2)
3
4 48
5 51, 56
6 61, 65(2), 68
7 70, 71, 75, 77, 79
8 83
9 93, 97
XSMB Chủ Nhật, 24/09/2023
ĐB 62778
G.1 20839
G.2 29228 65528
G.3 22314 73466 17819
70905 97087 67176
G.4 8299 1202 0788 8971
G.5 5759 0216 3733
2360 8984 1505
G.6 067 617 701
G.7 40 44 30 51
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05(2)
1 14, 16, 17, 19
2 28(2)
3 30, 33, 39
4 40, 44
5 51, 59
6 60, 66, 67
7 71, 76, 78
8 84, 87, 88
9 99
XSMB Thứ 7, 23/09/2023
ĐB 76922
G.1 99878
G.2 60050 42231
G.3 70197 24029 17888
42024 71288 33727
G.4 5488 9596 2292 3714
G.5 9571 7953 2680
0653 6341 3334
G.6 075 832 375
G.7 92 42 40 10
Đầu Lô tô
0
1 10, 14
2 22, 24, 27, 29
3 31, 32, 34
4 40, 41, 42
5 50, 53(2)
6
7 71, 75(2), 78
8 80, 88(3)
9 92(2), 96, 97
XSMB Thứ 6, 22/09/2023
ĐB 22714
G.1 66480
G.2 36490 79715
G.3 56683 54921 79449
80550 24952 86607
G.4 8307 1435 0484 0941
G.5 1863 0675 5349
9969 1503 4197
G.6 826 983 510
G.7 80 00 67 31
Đầu Lô tô
0 00, 03, 07(2)
1 10, 14, 15
2 21, 26
3 31, 35
4 41, 49(2)
5 50, 52
6 63, 67, 69
7 75
8 80(2), 83(2), 84
9 90, 97
XSMB Thứ 5, 21/09/2023
ĐB 52566
G.1 34841
G.2 51527 93225
G.3 11728 25151 80780
49217 55120 57854
G.4 0466 4980 0563 6846
G.5 6189 5380 9292
6703 4758 9247
G.6 104 794 694
G.7 64 63 21 91
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 17
2 20, 21, 25, 27, 28
3
4 41, 46, 47
5 51, 54, 58
6 63(2), 64, 66(2)
7
8 80(3), 89
9 91, 92, 94(2)
XSMB Thứ 4, 20/09/2023
ĐB 40303
G.1 10239
G.2 54210 50718
G.3 43807 58233 34307
28734 80115 71208
G.4 5730 3813 6767 5531
G.5 0634 0364 2201
3711 5086 0814
G.6 393 729 536
G.7 22 23 91 75
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07(2), 08
1 10, 11, 13, 14, 15, 18
2 22, 23, 29
3 30, 31, 33, 34(2), 36, 39
4
5
6 64, 67
7 75
8 86
9 91, 93
XSMB Thứ 3, 19/09/2023
ĐB 50925
G.1 75781
G.2 95072 45895
G.3 41571 89042 12852
47456 00818 62562
G.4 8894 5615 3165 5278
G.5 1942 7055 3612
4780 5138 3630
G.6 212 766 598
G.7 41 28 85 40
Đầu Lô tô
0
1 12(2), 15, 18
2 25, 28
3 30, 38
4 40, 41, 42(2)
5 52, 55, 56
6 62, 65, 66
7 71, 72, 78
8 80, 81, 85
9 94, 95, 98
XSMB Thứ 2, 18/09/2023
ĐB 43104
G.1 28261
G.2 94697 54948
G.3 94817 46842 80937
93431 84038 68623
G.4 9898 3566 9576 3523
G.5 2967 8407 0472
8087 2142 0254
G.6 564 906 826
G.7 92 19 52 44
Đầu Lô tô
0 04, 06, 07
1 17, 19
2 23(2), 26
3 31, 37, 38
4 42(2), 44, 48
5 52, 54
6 61, 64, 66, 67
7 72, 76
8 87
9 92, 97, 98
XSMB Chủ Nhật, 17/09/2023
ĐB 22365
G.1 80585
G.2 51233 18206
G.3 96019 28041 33335
84405 47766 56983
G.4 0662 9764 3649 9731
G.5 9034 3966 3093
1775 7898 1925
G.6 266 316 572
G.7 97 50 53 24
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 16, 19
2 24, 25
3 31, 33, 34, 35
4 41, 49
5 50, 53
6 62, 64, 65, 66(3)
7 72, 75
8 83, 85
9 93, 97, 98
XSMB Thứ 7, 16/09/2023
ĐB 11724
G.1 98298
G.2 19917 53982
G.3 09894 85689 21669
68513 50670 77330
G.4 1580 7154 6751 2983
G.5 7989 0174 4014
8953 5493 8885
G.6 459 607 700
G.7 95 97 40 99
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 13, 14, 17
2 24
3 30
4 40
5 51, 53, 54, 59
6 69
7 70, 74
8 80, 82, 83, 85, 89(2)
9 93, 94, 95, 97, 98, 99
XSMB Thứ 6, 15/09/2023
ĐB 13720
G.1 08293
G.2 39853 99463
G.3 40902 18299 67472
71197 09602 98672
G.4 6266 7877 7531 1382
G.5 8533 8041 0107
1775 2242 9568
G.6 692 139 713
G.7 00 90 14 61
Đầu Lô tô
0 00, 02(2), 07
1 13, 14
2 20
3 31, 33, 39
4 41, 42
5 53
6 61, 63, 66, 68
7 72(2), 75, 77
8 82
9 90, 92, 93, 97, 99
XSMB Thứ 5, 14/09/2023
ĐB 59722
G.1 39954
G.2 82710 03209
G.3 78624 32001 43234
62757 70781 81883
G.4 8076 8791 9056 0768
G.5 6452 1096 3635
6305 6223 8703
G.6 457 589 380
G.7 92 33 70 38
Đầu Lô tô
0 01, 03, 05, 09
1 10
2 22, 23, 24
3 33, 34, 35, 38
4
5 52, 54, 56, 57(2)
6 68
7 70, 76
8 80, 81, 83, 89
9 91, 92, 96
XSMB Thứ 4, 13/09/2023
ĐB 56650
G.1 37406
G.2 50515 25911
G.3 41234 89462 16592
53472 18697 36227
G.4 3240 6790 0262 3750
G.5 3676 9266 7549
9781 1704 3680
G.6 405 446 442
G.7 49 45 59 21
Đầu Lô tô
0 04, 05, 06
1 11, 15
2 21, 27
3 34
4 40, 42, 45, 46, 49(2)
5 50(2), 59
6 62(2), 66
7 72, 76
8 80, 81
9 90, 92, 97
XSMB Thứ 3, 12/09/2023
ĐB 73132
G.1 07023
G.2 20680 11439
G.3 90823 34894 66864
31763 56916 32737
G.4 7532 1372 5554 4557
G.5 9339 3954 0197
9470 3478 3924
G.6 827 958 726
G.7 03 31 52 10
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 16
2 23(2), 24, 26, 27
3 31, 32(2), 37, 39(2)
4
5 52, 54(2), 57, 58
6 63, 64
7 70, 72, 78
8 80
9 94, 97
XSMB Thứ 2, 11/09/2023
ĐB 63768
G.1 07404
G.2 76409 96941
G.3 36081 69640 53912
46658 14279 54968
G.4 5802 8956 7809 3074
G.5 0262 5994 3823
7323 3169 7052
G.6 598 735 736
G.7 93 87 75 00
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04, 09(2)
1 12
2 23(2)
3 35, 36
4 40, 41
5 52, 56, 58
6 62, 68(2), 69
7 74, 75, 79
8 81, 87
9 93, 94, 98
XSMB Chủ Nhật, 10/09/2023
ĐB 35902
G.1 31314
G.2 95602 40508
G.3 88800 91768 96669
72035 32840 02228
G.4 7304 9775 0393 2766
G.5 9414 1229 3791
2810 9720 9332
G.6 840 864 219
G.7 40 66 26 22
Đầu Lô tô
0 00, 02(2), 04, 08
1 10, 14(2), 19
2 20, 22, 26, 28, 29
3 32, 35
4 40(3)
5
6 64, 66(2), 68, 69
7 75
8
9 91, 93
XSMB Thứ 7, 09/09/2023
ĐB 35252
G.1 16451
G.2 69969 18026
G.3 68810 96008 18951
03293 30814 22188
G.4 3595 6413 8291 8579
G.5 4729 1428 1299
1711 8069 5240
G.6 046 773 149
G.7 51 81 69 78
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 11, 13, 14
2 26, 28, 29
3
4 40, 46, 49
5 51(3), 52
6 69(3)
7 73, 78, 79
8 81, 88
9 91, 93, 95, 99
XSMB Thứ 6, 08/09/2023
ĐB 13676
G.1 24740
G.2 56012 32207
G.3 50515 81421 34783
31017 30582 37899
G.4 3520 0313 6597 2690
G.5 5491 7633 7787
7739 0294 9275
G.6 594 073 755
G.7 25 94 51 23
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 13, 15, 17
2 20, 21, 23, 25
3 33, 39
4 40
5 51, 55
6
7 73, 75, 76
8 82, 83, 87
9 90, 91, 94(3), 97, 99
XSMB Thứ 5, 07/09/2023
ĐB 49956
G.1 86503
G.2 30149 91295
G.3 79898 88109 48412
53869 38343 84577
G.4 7509 5019 9362 1933
G.5 0559 2748 4246
4497 3950 1919
G.6 057 038 963
G.7 48 12 14 78
Đầu Lô tô
0 03, 09(2)
1 12(2), 14, 19(2)
2
3 33, 38
4 43, 46, 48(2), 49
5 50, 56, 57, 59
6 62, 63, 69
7 77, 78
8
9 95, 97, 98
XSMB Thứ 4, 06/09/2023
ĐB 15269
G.1 98469
G.2 58959 81886
G.3 32925 78517 82116
72574 29546 87724
G.4 1861 3124 4876 0278
G.5 8305 8781 9304
5924 8293 4248
G.6 989 746 484
G.7 95 32 01 30
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05
1 16, 17
2 24(3), 25
3 30, 32
4 46(2), 48
5 59
6 61, 69(2)
7 74, 76, 78
8 81, 84, 86, 89
9 93, 95
XSMB Thứ 3, 05/09/2023
ĐB 06367
G.1 75549
G.2 37897 86396
G.3 21049 38393 71943
84506 00776 95951
G.4 0309 1286 8450 4114
G.5 9424 1746 2855
0197 4572 4922
G.6 912 992 842
G.7 72 44 38 96
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 12, 14
2 22, 24
3 38
4 42, 43, 44, 46, 49(2)
5 50, 51, 55
6 67
7 72(2), 76
8 86
9 92, 93, 96(2), 97(2)
XSMB Thứ 2, 04/09/2023
ĐB 08811
G.1 37863
G.2 87846 28711
G.3 18824 07874 25822
50186 66056 41908
G.4 3781 1650 3560 7411
G.5 3315 3628 8407
0132 3485 5123
G.6 490 255 462
G.7 43 36 25 53
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 11(3), 15
2 22, 23, 24, 25, 28
3 32, 36
4 43, 46
5 50, 53, 55, 56
6 60, 62, 63
7 74
8 81, 85, 86
9 90
XSMB Chủ Nhật, 03/09/2023
ĐB 31186
G.1 04843
G.2 91474 14263
G.3 71382 56092 53921
86765 79000 44950
G.4 6310 9597 4434 5220
G.5 8407 8811 5408
5120 4332 2064
G.6 058 233 028
G.7 36 10 13 21
Đầu Lô tô
0 00, 07, 08
1 10(2), 11, 13
2 20(2), 21(2), 28
3 32, 33, 34, 36
4 43
5 50, 58
6 63, 64, 65
7 74
8 82, 86
9 92, 97
XSMB Thứ 7, 02/09/2023
ĐB 06380
G.1 98000
G.2 99597 53685
G.3 34586 78688 64779
57124 13835 11414
G.4 5991 0633 8196 3616
G.5 9491 9707 7686
3397 8542 6448
G.6 325 892 195
G.7 09 36 54 76
Đầu Lô tô
0 00, 07, 09
1 14, 16
2 24, 25
3 33, 35, 36
4 42, 48
5 54
6
7 76, 79
8 80, 85, 86(2), 88
9 91(2), 92, 95, 96, 97(2)
XSMB Thứ 6, 01/09/2023
ĐB 61379
G.1 79008
G.2 07854 80318
G.3 48527 90784 13121
89610 34437 47431
G.4 7099 6773 7723 6743
G.5 4050 1687 2692
4187 1868 4573
G.6 559 179 626
G.7 43 54 36 09
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 10, 18
2 21, 23, 26, 27
3 31, 36, 37
4 43(2)
5 50, 54(2), 59
6 68
7 73(2), 79(2)
8 84, 87(2)
9 92, 99
XSMB Thứ 5, 31/08/2023
ĐB 73040
G.1 49951
G.2 45966 86381
G.3 41593 00092 86954
84340 47439 63862
G.4 2848 7645 3439 0211
G.5 1304 4480 3555
3946 5126 3834
G.6 166 251 788
G.7 52 05 29 62
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 11
2 26, 29
3 34, 39(2)
4 40(2), 45, 46, 48
5 51(2), 52, 54, 55
6 62(2), 66(2)
7
8 80, 81, 88
9 92, 93
XSMB Thứ 4, 30/08/2023
ĐB 76551
G.1 15711
G.2 12428 67802
G.3 34939 72484 06815
67171 03982 08356
G.4 7737 0624 4241 6756
G.5 8203 1352 5226
3071 4097 1274
G.6 709 496 393
G.7 00 27 68 72
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 09
1 11, 15
2 24, 26, 27, 28
3 37, 39
4 41
5 51, 52, 56(2)
6 68
7 71(2), 72, 74
8 82, 84
9 93, 96, 97
XSMB Thứ 3, 29/08/2023
ĐB 49278
G.1 26681
G.2 25277 61276
G.3 25040 04826 77227
44526 16626 06494
G.4 1586 5687 6866 2962
G.5 6617 6686 1073
9124 8961 3505
G.6 030 130 681
G.7 22 72 21 71
Đầu Lô tô
0 05
1 17
2 21, 22, 24, 26(3), 27
3 30(2)
4 40
5
6 61, 62, 66
7 71, 72, 73, 76, 77, 78
8 81(2), 86(2), 87
9 94
XSMB Thứ 2, 28/08/2023
ĐB 83185
G.1 32479
G.2 36313 38300
G.3 44306 18203 05711
38445 73969 29512
G.4 8530 6367 8245 0564
G.5 7212 5751 3688
3614 1843 5375
G.6 073 070 392
G.7 14 08 03 65
Đầu Lô tô
0 00, 03(2), 06, 08
1 11, 12(2), 13, 14(2)
2
3 30
4 43, 45(2)
5 51
6 64, 65, 67, 69
7 70, 73, 75, 79
8 85, 88
9 92
XSMB Chủ Nhật, 27/08/2023
ĐB 18448
G.1 73829
G.2 73174 57227
G.3 64570 10484 87444
72236 25998 89251
G.4 6646 2444 8189 0403
G.5 3250 0583 4468
3204 6188 6210
G.6 779 581 275
G.7 11 61 62 10
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 10(2), 11
2 27, 29
3 36
4 44(2), 46, 48
5 50, 51
6 61, 62, 68
7 70, 74, 75, 79
8 81, 83, 84, 88, 89
9 98

Thống kê giải đặc biệt 30 ngày

Bộ số Số lượt về
79 2 lần
22 2 lần
78 2 lần
11 1 lần
67 1 lần
Bộ số Số lượt về
56 1 lần
86 1 lần
69 1 lần
40 1 lần
48 1 lần

KQXSMB 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
 • Đầu : 3 lần
 • Đầu : 2 lần
 • Đầu : 5 lần
 • Đầu : 1 lần
 • Đầu : 2 lần
 • Đầu : 5 lần
 • Đầu : 5 lần
 • Đầu : 5 lần
 • Đầu : 3 lần
 • Đầu : 0 lần
 • Đuôi : 4 lần
 • Đuôi : 2 lần
 • Đuôi : 5 lần
 • Đuôi : 1 lần
 • Đuôi : 3 lần
 • Đuôi : 3 lần
 • Đuôi : 4 lần
 • Đuôi : 1 lần
 • Đuôi : 5 lần
 • Đuôi : 3 lần
 • Tổng 0: 0 lần
 • Tổng 1: 2 lần
 • Tổng 2: 5 lần
 • Tổng 3: 5 lần
 • Tổng 4: 6 lần
 • Tổng 5: 6 lần
 • Tổng 6: 4 lần
 • Tổng 7: 2 lần
 • Tổng 8: 1 lần
 • Tổng 9: 0 lần

Sổ kết quả lô tô 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
97 19 lần
14 16 lần
66 15 lần
80 14 lần
51 14 lần
Bộ số Số lượt về
40 14 lần
24 13 lần
75 13 lần
07 13 lần
92 13 lần

Tổng hợp đầu đuôi & tổng loto 30 ngày

Đầu Đuôi Tổng
 • Đầu 0: 83 lần
 • Đầu 1: 84 lần
 • Đầu 2: 90 lần
 • Đầu 3: 71 lần
 • Đầu 4: 75 lần
 • Đầu 5: 77 lần
 • Đầu 6: 82 lần
 • Đầu 7: 78 lần
 • Đầu 8: 80 lần
 • Đầu 9: 90 lần
 • Đuôi 0: 86 lần
 • Đuôi 1: 86 lần
 • Đuôi 2: 89 lần
 • Đuôi 3: 85 lần
 • Đuôi 4: 90 lần
 • Đuôi 5: 70 lần
 • Đuôi 6: 87 lần
 • Đuôi 7: 72 lần
 • Đuôi 8: 69 lần
 • Đuôi 9: 76 lần
 • Tổng 0: 70 lần
 • Tổng 1: 70 lần
 • Tổng 2: 90 lần
 • Tổng 3: 81 lần
 • Tổng 4: 79 lần
 • Tổng 5: 95 lần
 • Tổng 6: 93 lần
 • Tổng 7: 75 lần
 • Tổng 8: 79 lần
 • Tổng 9: 78 lần

Giới Thiệu Về Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày

Sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày là bảng thống kê kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất. Sổ kết quả truyền thống 30 ngày sẽ tổng hợp kết quả các giải XSMB trong 30 ngày gần đây. Bạn có thể theo dõi thông tin KQXS miền Bắc từ giải 7 đến giải đặc biệt chỉ trong một lần tra cứu.

 

Có thể bạn quan tâm:

 

Tác Dụng Của Thống Kê KQXSMB 30 Ngày

Nhiều người cho rằng, việc thống kê kết quả xổ số 30 ngày không mang lại giá trị gì nhiều. Tuy nhiên, đối với những người dày dạn kinh nghiệm như các chuyên gia XoSo360 thì lại khác.

Việc xem bảng thống kê kết quả miền Bắc 30 ngày giúp bạn hệ thống lại kết quả các giải quay số theo ngày, theo tuần và theo tháng. Bạn sẽ không mất công sức và thời gian để tra kết quả từng ngày mà tỷ lệ chính xác cũng không tuyệt đối.

 

Với sổ kết quả XSMB, bạn sẽ tìm ra được quy luật các bộ số trong từng giải. Bạn có thể theo dõi hàng loạt các thông tin liên quan đến các bộ lô tô như: bộ lô nào về nhiều nhất, bộ nào về ít nhất, tổng về mấy lần, chu kỳ về bao nhiêu, tổng đầu - đuôi về trong 30 ngày. Dựa vào đó, việc phân tích và dự đoán kết quả xổ số miền Bắc trở nên đơn giản hơn.

 

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, việc tra cứu sổ kết quả 30 ngày không đồng nghĩa với việc bạn chắc chắn trúng giải xổ số. Bảng thống kê chỉ là một công cụ hỗ trợ bạn nghiên cứu, phân tích và nâng cao một phần tỷ lệ trúng giải của bạn. Do đó, bạn cần rèn luyện kỹ năng và trau dồi kinh nghiệm xem kqxs để có thể trúng thưởng nhiều hơn.

 

XSMB 30 Ngày Tại Xoso360 Có Gì Đặc Biệt

Có rất nhiều website thông tin kết quả xổ số ra đời hiện nay, giúp người chơi tra cứu kết quả toàn diện và nhanh chóng. Nhưng vì sao đa số người chơi trong cộng đồng số học lại yêu thích XoSo360.Com cũng như lựa chọn tra cứu kết quả miền Bắc 30 ngày gần nhất tại đây?

 

Về giao diện, website rất đơn giản và dễ sử dụng. Trong khi nhiều website xổ số khác cố tình phức tạp giao diện để trông chuyên nghiệp hơn thì Xo So 360 lại tập trung vào sự đơn giản hóa, giúp người chơi mới cũng dễ dàng làm quen.

 

Về tính chính xác, đội ngũ công nghệ tại XS360 luôn nghiên cứu và cập nhật thường xuyên, giúp tính năng thống kê và phân tích kết quả xổ số không xảy ra sai sót. Điều này hỗ trợ đắc lực giúp kết quả nghiên cứu các bộ số của người chơi trở nên chính xác hơn.

 

Điều quan trọng nhất, bạn có thể xem kết quả XSMB trong một khoảng thời gian tùy ý. Đa số các website chỉ cho phép người chơi xem kết quả thống kê trong số ngày nhất định (30 ngày, 60 ngày, 100 ngày,v.v..). Còn XoSo360 thì có thể hiển thị bất cứ khoảng thời gian nào mà người chơi muốn (37 ngày, 48 ngày, 93 ngày,v.v..). Bạn có thể xem ngay XSMB 90 Ngày tại đây. Điều này tiện lợi hơn rất nhiều!

 

Như vậy, có thể nói xem sổ kết quả 30 ngày tại XoSo360 là một lựa chọn phù hợp giúp người chơi muốn nghiên cứu và giành giải thưởng xổ số. Nếu có băn khoăn, hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.