Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 26/09/2021

Đầu 0 00 5 lần 02 2 lần 03 4 lần 04 4 lần 05 6 lần 06 4 lần 07 6 lần 08 3 lần 09 1 lần
Đầu 1 10 4 lần 11 1 lần 12 1 lần 13 5 lần 14 5 lần 15 4 lần 16 4 lần 17 5 lần 18 1 lần 19 4 lần
Đầu 2 20 3 lần 22 2 lần 23 2 lần 24 3 lần 25 6 lần 26 3 lần 27 8 lần 28 2 lần
Đầu 3 30 6 lần 32 1 lần 33 4 lần 34 5 lần 35 19 lần 36 2 lần 37 16 lần 38 4 lần
Đầu 4 40 4 lần 42 3 lần 43 5 lần 44 4 lần 45 12 lần 46 4 lần 47 11 lần 48 3 lần 49 3 lần
Đầu 5 50 6 lần 51 2 lần 52 2 lần 53 7 lần 54 3 lần 55 14 lần 56 3 lần 57 12 lần 58 6 lần 59 5 lần
Đầu 6 60 3 lần 61 1 lần 63 2 lần 64 1 lần 65 6 lần 66 1 lần 67 6 lần 68 1 lần 69 2 lần
Đầu 7 70 4 lần 71 1 lần 73 3 lần 74 1 lần 75 11 lần 76 2 lần 77 9 lần 78 2 lần 79 1 lần
Đầu 8 80 5 lần 82 1 lần 83 1 lần 84 5 lần 85 15 lần 86 1 lần 87 9 lần 88 4 lần
Đầu 9 90 5 lần 92 4 lần 93 5 lần 94 6 lần 95 14 lần 96 4 lần 97 9 lần 98 4 lần 99 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 26/09/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 26/09/2021
ĐB 21694
G.1 58074
G.2 30674 87398
G.3 68622 50815 13530 38874 20194 54775
G.4 3534 1774 0561 4699
G.5 4005 7905 2707 5383 1660 5393
G.6 434 727 472
G.7 79 05 15 27
Loto : 94, 74, 74, 98, 22, 15, 30, 74, 94, 75, 34, 74, 61, 99, 05, 05, 07, 83, 60, 93, 34, 27, 72, 79, 05, 15, 27
Xổ Số Miền Bắc 25/09/2021
ĐB 92408
G.1 91545
G.2 83667 10074
G.3 24894 91092 90506 11587 03675 28811
G.4 1134 8263 7597 0123
G.5 2562 9892 0143 7177 9148 5373
G.6 341 495 952
G.7 71 35 97 83
Loto : 08, 45, 67, 74, 94, 92, 06, 87, 75, 11, 34, 63, 97, 23, 62, 92, 43, 77, 48, 73, 41, 95, 52, 71, 35, 97, 83