Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 05/07/2022

Đầu 0 00 5 lần 01 15 lần 02 10 lần 03 8 lần 04 22 lần 05 6 lần 06 16 lần 07 6 lần 08 3 lần 09 7 lần
Đầu 1 10 12 lần 11 21 lần 12 12 lần 13 11 lần 14 22 lần 15 11 lần 16 17 lần 17 13 lần 19 15 lần
Đầu 2 20 11 lần 21 7 lần 22 4 lần 23 6 lần 24 5 lần 25 2 lần 26 9 lần 27 4 lần 28 1 lần 29 9 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 2 lần 32 4 lần 33 2 lần 34 9 lần 36 4 lần 37 2 lần 39 5 lần
Đầu 4 40 8 lần 41 8 lần 42 6 lần 43 12 lần 44 7 lần 45 4 lần 46 9 lần 47 7 lần 48 2 lần 49 13 lần
Đầu 5 50 5 lần 51 10 lần 52 6 lần 53 6 lần 54 13 lần 55 6 lần 56 11 lần 57 8 lần 58 1 lần 59 7 lần
Đầu 6 60 6 lần 61 6 lần 62 4 lần 63 7 lần 64 11 lần 65 3 lần 66 7 lần 67 4 lần 68 2 lần 69 7 lần
Đầu 7 70 6 lần 71 9 lần 72 3 lần 73 4 lần 74 15 lần 75 6 lần 76 11 lần 77 9 lần 78 2 lần 79 4 lần
Đầu 8 80 7 lần 81 12 lần 82 3 lần 83 3 lần 84 12 lần 85 9 lần 86 6 lần 87 6 lần 88 2 lần 89 6 lần
Đầu 9 90 12 lần 91 12 lần 92 4 lần 93 5 lần 94 12 lần 95 7 lần 96 11 lần 97 9 lần 98 2 lần 99 10 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 05/07/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 05/07/2022
ĐB 68404
G.1 87375
G.2 99531 72909
G.3 16651 85886 17190 97486 12030 22813
G.4 4054 1125 5766 2925
G.5 2043 8711 6194 4454 5014 7003
G.6 694 206 634
G.7 73 27 12 66
Loto : 04, 75, 31, 09, 51, 86, 90, 86, 30, 13, 54, 25, 66, 25, 43, 11, 94, 54, 14, 03, 94, 06, 34, 73, 27, 12, 66
Xổ Số Miền Bắc 04/07/2022
ĐB 50239
G.1 18777
G.2 50753 62864
G.3 16731 96862 69049 55288 95452 71575
G.4 6884 0301 9014 1040
G.5 2311 8973 3138 4068 9350 9570
G.6 534 520 085
G.7 93 10 08 58
Loto : 39, 77, 53, 64, 31, 62, 49, 88, 52, 75, 84, 01, 14, 40, 11, 73, 38, 68, 50, 70, 34, 20, 85, 93, 10, 08, 58