Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 18/02/2020

Đầu 0 00 5 lần 02 1 lần 03 1 lần
Đầu 1 10 4 lần 11 2 lần 12 1 lần 13 3 lần 17 4 lần
Đầu 2 20 4 lần 22 2 lần 23 1 lần
Đầu 3 30 2 lần 32 1 lần 33 1 lần
Đầu 4 40 3 lần 42 1 lần 43 1 lần
Đầu 5
Đầu 6 60 6 lần 62 1 lần 63 1 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 6 lần 71 2 lần 72 1 lần 77 3 lần
Đầu 8
Đầu 9 90 2 lần 92 1 lần 93 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 18/02/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 18/02/2020
ĐB 06616
G.1 32033
G.2 10879 99942
G.3 63475 76892 07176 13773 23291 52816
G.4 7953 6150 7212 0409
G.5 7326 8802 2501 6687 3471 8773
G.6 270 964 103
G.7 48 41 40 59
Loto : 16, 33, 79, 42, 75, 92, 76, 73, 91, 16, 53, 50, 12, 09, 26, 02, 01, 87, 71, 73, 70, 64, 03, 48, 41, 40, 59
Xổ Số Miền Bắc 17/02/2020
ĐB 99817
G.1 69356
G.2 53268 37870
G.3 86212 64009 75190 95157 78289 80249
G.4 6853 0621 9077 0265
G.5 9850 5104 0004 8241 5178 0210
G.6 377 170 135
G.7 70 42 23 92
Loto : 17, 56, 68, 70, 12, 09, 90, 57, 89, 49, 53, 21, 77, 65, 50, 04, 04, 41, 78, 10, 77, 70, 35, 70, 42, 23, 92