Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 14/04/2021

Đầu 0 00 3 lần 01 7 lần 02 8 lần 03 8 lần 04 2 lần 05 4 lần 06 1 lần 08 5 lần 09 4 lần
Đầu 1 10 6 lần 11 10 lần 12 13 lần 13 17 lần 14 4 lần 15 11 lần 16 3 lần 17 3 lần 18 12 lần 19 9 lần
Đầu 2 20 9 lần 21 23 lần 22 9 lần 23 17 lần 24 6 lần 25 12 lần 26 5 lần 27 9 lần 28 16 lần 29 10 lần
Đầu 3 30 9 lần 31 9 lần 32 7 lần 33 9 lần 34 5 lần 35 5 lần 36 2 lần 37 3 lần 38 10 lần 39 6 lần
Đầu 4 40 3 lần 41 10 lần 42 19 lần 43 14 lần 44 1 lần 45 13 lần 46 2 lần 47 2 lần 48 9 lần 49 7 lần
Đầu 5 50 10 lần 51 18 lần 52 11 lần 53 16 lần 54 13 lần 55 10 lần 56 2 lần 57 6 lần 58 11 lần 59 5 lần
Đầu 6 61 3 lần 62 7 lần 63 9 lần 64 1 lần 65 8 lần 67 1 lần 68 4 lần 69 2 lần
Đầu 7 70 8 lần 71 10 lần 72 9 lần 73 10 lần 74 3 lần 75 8 lần 76 4 lần 77 5 lần 78 11 lần 79 9 lần
Đầu 8 80 7 lần 81 12 lần 82 8 lần 83 11 lần 84 4 lần 85 10 lần 86 4 lần 87 4 lần 88 11 lần 89 9 lần
Đầu 9 90 6 lần 91 19 lần 92 10 lần 93 17 lần 94 3 lần 95 6 lần 96 2 lần 97 6 lần 98 10 lần 99 4 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 14/04/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 14/04/2021
ĐB 74295
G.1 92214
G.2 85483 61076
G.3 72559 48815 40538 49532 49167 21320
G.4 4111 2072 6501 7996
G.5 9523 1051 5798 9184 3348 1405
G.6 135 132 102
G.7 39 80 82 38
Loto : 95, 14, 83, 76, 59, 15, 38, 32, 67, 20, 11, 72, 01, 96, 23, 51, 98, 84, 48, 05, 35, 32, 02, 39, 80, 82, 38
Xổ Số Miền Bắc 13/04/2021
ĐB 29405
G.1 36317
G.2 91982 14199
G.3 88411 82665 10594 93756 08443 37852
G.4 0292 2980 7500 4753
G.5 0456 4980 7105 4130 3798 1607
G.6 287 955 847
G.7 97 74 36 21
Loto : 05, 17, 82, 99, 11, 65, 94, 56, 43, 52, 92, 80, 00, 53, 56, 80, 05, 30, 98, 07, 87, 55, 47, 97, 74, 36, 21