Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 22/06/2021

Đầu 0 01 3 lần 02 5 lần 04 4 lần 06 7 lần 08 4 lần 09 8 lần
Đầu 1 11 5 lần 12 6 lần 13 1 lần 14 5 lần 16 10 lần 17 3 lần 18 5 lần 19 12 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 1 lần 22 2 lần 23 2 lần 24 2 lần 26 3 lần 27 2 lần 28 4 lần 29 1 lần
Đầu 3 31 3 lần 32 6 lần 33 1 lần 34 6 lần 36 7 lần 37 2 lần 38 5 lần 39 6 lần
Đầu 4 40 1 lần 41 3 lần 42 6 lần 43 2 lần 44 5 lần 45 2 lần 46 7 lần 47 6 lần 48 7 lần 49 7 lần
Đầu 5 51 3 lần 52 6 lần 53 3 lần 54 4 lần 55 2 lần 56 10 lần 57 11 lần 58 5 lần 59 12 lần
Đầu 6 61 5 lần 62 4 lần 63 4 lần 64 8 lần 65 1 lần 66 8 lần 67 5 lần 68 8 lần 69 6 lần
Đầu 7 71 4 lần 72 5 lần 73 6 lần 74 10 lần 75 2 lần 76 11 lần 77 11 lần 78 9 lần 79 6 lần
Đầu 8 81 5 lần 82 7 lần 83 2 lần 84 6 lần 85 2 lần 86 12 lần 87 9 lần 88 7 lần 89 14 lần
Đầu 9 91 4 lần 92 1 lần 93 5 lần 94 5 lần 96 5 lần 97 3 lần 98 7 lần 99 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 22/06/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 22/06/2021
ĐB 34505
G.1 41158
G.2 46686 84680
G.3 65752 98202 01898 72132 77218 11699
G.4 4601 7796 2920 3030
G.5 6545 0718 3173 7947 7279 4242
G.6 546 309 896
G.7 17 68 58 60
Loto : 05, 58, 86, 80, 52, 02, 98, 32, 18, 99, 01, 96, 20, 30, 45, 18, 73, 47, 79, 42, 46, 09, 96, 17, 68, 58, 60
Xổ Số Miền Bắc 21/06/2021
ĐB 60141
G.1 13125
G.2 97526 07411
G.3 02348 16469 75483 27117 72331 15000
G.4 1858 0980 5835 0763
G.5 9059 7098 5702 5425 6504 2830
G.6 381 910 232
G.7 20 73 72 89
Loto : 41, 25, 26, 11, 48, 69, 83, 17, 31, 00, 58, 80, 35, 63, 59, 98, 02, 25, 04, 30, 81, 10, 32, 20, 73, 72, 89