Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 16/01/2021

Đầu 0 01 2 lần 02 1 lần 03 1 lần 05 1 lần 07 2 lần 08 5 lần
Đầu 1 10 4 lần 11 15 lần 12 11 lần 13 7 lần 14 6 lần 15 8 lần 16 10 lần 17 14 lần 18 24 lần 19 4 lần
Đầu 2 20 2 lần 21 5 lần 22 4 lần 24 3 lần 25 2 lần 26 2 lần 27 5 lần 28 3 lần 29 3 lần
Đầu 3 30 4 lần 31 8 lần 32 8 lần 33 3 lần 34 7 lần 35 5 lần 36 8 lần 37 11 lần 38 15 lần 39 5 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 3 lần 42 2 lần 44 4 lần 46 4 lần 47 4 lần 48 5 lần 49 2 lần
Đầu 5 50 6 lần 51 11 lần 52 7 lần 53 3 lần 54 8 lần 55 4 lần 56 7 lần 57 10 lần 58 8 lần 59 7 lần
Đầu 6 60 4 lần 61 6 lần 62 5 lần 63 2 lần 64 5 lần 65 2 lần 66 5 lần 67 5 lần 68 4 lần 69 4 lần
Đầu 7 71 7 lần 72 5 lần 73 3 lần 75 5 lần 76 3 lần 77 5 lần 78 18 lần
Đầu 8 80 6 lần 81 14 lần 82 15 lần 83 3 lần 84 11 lần 85 9 lần 86 6 lần 87 9 lần 88 17 lần 89 12 lần
Đầu 9 91 2 lần 97 2 lần 98 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 16/01/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 16/01/2021
ĐB 12046
G.1 58127
G.2 13716 13938
G.3 97864 15467 16200 33137 19032 27560
G.4 4741 9668 7808 4797
G.5 5608 8792 4534 1448 0349 2861
G.6 968 825 724
G.7 15 76 85 71
Loto : 46, 27, 16, 38, 64, 67, 00, 37, 32, 60, 41, 68, 08, 97, 08, 92, 34, 48, 49, 61, 68, 25, 24, 15, 76, 85, 71
Xổ Số Miền Bắc 15/01/2021
ĐB 68285
G.1 63497
G.2 51148 40526
G.3 21460 45322 08942 64777 99903 68603
G.4 9743 9831 2616 0548
G.5 0880 6314 8728 3229 3228 1896
G.6 300 505 685
G.7 13 33 47 58
Loto : 85, 97, 48, 26, 60, 22, 42, 77, 03, 03, 43, 31, 16, 48, 80, 14, 28, 29, 28, 96, 00, 05, 85, 13, 33, 47, 58