Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 21/09/2020

Đầu 0 01 1 lần 03 2 lần 04 4 lần 05 1 lần 06 1 lần 08 2 lần 09 2 lần
Đầu 1 10 5 lần 11 14 lần 12 5 lần 13 6 lần 14 4 lần 15 8 lần 17 11 lần 18 9 lần 19 15 lần
Đầu 2 21 6 lần 22 2 lần 23 6 lần 24 11 lần 25 3 lần 26 6 lần 27 4 lần 28 7 lần 29 7 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 3 lần 33 1 lần 34 1 lần 35 1 lần 37 2 lần 38 2 lần 39 1 lần
Đầu 4 41 4 lần 42 4 lần 43 7 lần 47 2 lần 48 8 lần 49 12 lần
Đầu 5 50 2 lần 51 3 lần 52 3 lần 53 1 lần 54 5 lần 55 2 lần 56 4 lần 57 7 lần 58 5 lần 59 3 lần
Đầu 6 61 1 lần 62 1 lần 63 5 lần 68 2 lần 69 5 lần
Đầu 7 71 1 lần 72 1 lần 73 6 lần 74 5 lần 75 1 lần 76 5 lần 77 3 lần 78 4 lần 79 8 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 4 lần 82 4 lần 83 7 lần 84 3 lần 85 2 lần 86 4 lần 87 4 lần 88 8 lần 89 13 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 3 lần 92 2 lần 93 3 lần 94 11 lần 95 3 lần 96 10 lần 97 8 lần 98 6 lần 99 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 21/09/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 21/09/2020
ĐB 68757
G.1 12181
G.2 13951 12884
G.3 08419 69298 11237 87495 28647 58511
G.4 6564 9713 9454 7696
G.5 2374 4864 1502 0836 4747 8317
G.6 839 691 363
G.7 29 35 21 49
Loto : 57, 81, 51, 84, 19, 98, 37, 95, 47, 11, 64, 13, 54, 96, 74, 64, 02, 36, 47, 17, 39, 91, 63, 29, 35, 21, 49
Xổ Số Miền Bắc 20/09/2020
ĐB 05042
G.1 66900
G.2 03482 31797
G.3 17931 53457 36521 54749 11897 26393
G.4 0057 0505 1535 7952
G.5 1079 8970 6887 6497 9606 1522
G.6 827 732 174
G.7 54 06 81 61
Loto : 42, 00, 82, 97, 31, 57, 21, 49, 97, 93, 57, 05, 35, 52, 79, 70, 87, 97, 06, 22, 27, 32, 74, 54, 06, 81, 61