Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 03/06/2020

Đầu 0 00 6 lần 01 2 lần 02 4 lần 03 2 lần 04 8 lần 05 6 lần 06 1 lần 07 17 lần 08 1 lần 09 7 lần
Đầu 1 10 8 lần 11 4 lần 12 5 lần 13 4 lần 14 10 lần 15 4 lần 16 1 lần 17 15 lần 18 4 lần 19 6 lần
Đầu 2 20 6 lần 21 8 lần 22 3 lần 23 2 lần 24 8 lần 25 5 lần 26 3 lần 27 12 lần 28 4 lần 29 3 lần
Đầu 3 30 5 lần 31 6 lần 32 3 lần 33 1 lần 34 7 lần 35 4 lần 37 9 lần 38 4 lần 39 4 lần
Đầu 4 40 4 lần 41 3 lần 42 3 lần 43 2 lần 44 4 lần 45 5 lần 46 1 lần 47 11 lần 48 2 lần 49 5 lần
Đầu 5 50 5 lần 51 7 lần 52 3 lần 53 2 lần 54 6 lần 55 4 lần 56 3 lần 57 10 lần 58 2 lần 59 2 lần
Đầu 6 60 6 lần 61 8 lần 62 5 lần 63 4 lần 64 6 lần 65 5 lần 66 1 lần 67 8 lần 68 3 lần 69 3 lần
Đầu 7 70 3 lần 71 3 lần 72 2 lần 73 4 lần 74 6 lần 75 6 lần 76 1 lần 77 8 lần 78 2 lần 79 7 lần
Đầu 8 80 3 lần 81 4 lần 82 1 lần 84 4 lần 85 1 lần 86 1 lần 87 4 lần 88 1 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 1 lần 92 1 lần 94 2 lần 95 5 lần 97 6 lần 99 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 03/06/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 03/06/2020
ĐB 62500
G.1 12536
G.2 35103 57732
G.3 82893 94693 74111 39001 31280 43462
G.4 9795 9890 8444 0830
G.5 3077 7944 4950 8084 3127 3748
G.6 577 135 933
G.7 79 09 33 75
Loto : 00, 36, 03, 32, 93, 93, 11, 01, 80, 62, 95, 90, 44, 30, 77, 44, 50, 84, 27, 48, 77, 35, 33, 79, 09, 33, 75
Xổ Số Miền Bắc 02/06/2020
ĐB 79222
G.1 47910
G.2 87767 34726
G.3 99625 15329 12223 76483 57159 48587
G.4 8481 1746 6753 9525
G.5 6305 6909 8550 2717 1935 6827
G.6 403 790 056
G.7 51 12 16 39
Loto : 22, 10, 67, 26, 25, 29, 23, 83, 59, 87, 81, 46, 53, 25, 05, 09, 50, 17, 35, 27, 03, 90, 56, 51, 12, 16, 39