Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 30/11/2020

Đầu 0 00 4 lần 01 9 lần 02 8 lần 03 5 lần 04 14 lần 05 7 lần 06 4 lần 07 4 lần 08 2 lần 09 7 lần
Đầu 1 10 4 lần 11 4 lần 12 7 lần 13 6 lần 14 15 lần 15 8 lần 16 7 lần 17 8 lần 18 12 lần 19 3 lần
Đầu 2 20 2 lần 21 8 lần 22 4 lần 23 6 lần 24 10 lần 25 6 lần 26 4 lần 27 3 lần 28 6 lần 29 4 lần
Đầu 3 30 2 lần 31 9 lần 32 2 lần 33 3 lần 34 7 lần 35 6 lần 36 3 lần 37 2 lần 39 5 lần
Đầu 4 40 5 lần 41 17 lần 42 7 lần 43 10 lần 44 20 lần 45 11 lần 46 8 lần 47 6 lần 48 4 lần 49 8 lần
Đầu 5 50 6 lần 51 8 lần 52 8 lần 53 5 lần 54 14 lần 55 10 lần 56 9 lần 57 7 lần 58 15 lần 59 10 lần
Đầu 6 60 5 lần 61 9 lần 62 10 lần 63 4 lần 64 13 lần 65 10 lần 66 9 lần 67 6 lần 68 11 lần 69 13 lần
Đầu 7 70 3 lần 71 8 lần 72 5 lần 73 3 lần 74 9 lần 75 5 lần 76 2 lần 77 2 lần 78 2 lần 79 2 lần
Đầu 8 80 4 lần 81 7 lần 82 10 lần 83 2 lần 84 12 lần 85 9 lần 86 11 lần 87 3 lần 88 13 lần 89 13 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 5 lần 92 7 lần 93 7 lần 94 15 lần 95 4 lần 96 2 lần 97 8 lần 98 10 lần 99 4 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 30/11/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 30/11/2020
ĐB 05104
G.1 26356
G.2 66484 45998
G.3 91627 93385 82989 59174 58508 09681
G.4 0148 3201 1119 4823
G.5 7264 0945 7046 6015 5299 9252
G.6 649 984 813
G.7 31 87 25 41
Loto : 04, 56, 84, 98, 27, 85, 89, 74, 08, 81, 48, 01, 19, 23, 64, 45, 46, 15, 99, 52, 49, 84, 13, 31, 87, 25, 41
Xổ Số Miền Bắc 29/11/2020
ĐB 83669
G.1 46822
G.2 59811 96755
G.3 12854 77054 65439 59988 22305 41126
G.4 9285 8709 4697 5849
G.5 8056 1949 1582 4696 1372 5356
G.6 530 252 518
G.7 17 05 24 46
Loto : 69, 22, 11, 55, 54, 54, 39, 88, 05, 26, 85, 09, 97, 49, 56, 49, 82, 96, 72, 56, 30, 52, 18, 17, 05, 24, 46