Cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 22/01/2022

Đầu 0 00 1 lần 02 6 lần 03 3 lần 04 2 lần 05 2 lần 06 3 lần 07 2 lần 08 1 lần 09 4 lần
Đầu 1 12 7 lần 13 4 lần 14 1 lần 15 3 lần 16 3 lần 17 3 lần 18 1 lần 19 2 lần
Đầu 2 20 3 lần 21 1 lần 22 14 lần 23 7 lần 24 5 lần 25 1 lần 26 5 lần 27 2 lần 28 2 lần 29 8 lần
Đầu 3 30 3 lần 32 11 lần 33 4 lần 34 1 lần 35 1 lần 36 4 lần 38 1 lần 39 6 lần
Đầu 4 40 3 lần 41 2 lần 42 20 lần 43 11 lần 44 7 lần 45 5 lần 46 7 lần 47 8 lần 48 2 lần 49 12 lần
Đầu 5 50 2 lần 52 10 lần 53 5 lần 54 4 lần 55 2 lần 56 4 lần 57 2 lần 58 1 lần 59 6 lần
Đầu 6 60 3 lần 61 4 lần 62 15 lần 63 5 lần 64 8 lần 65 2 lần 66 7 lần 67 3 lần 68 2 lần 69 5 lần
Đầu 7 70 1 lần 71 2 lần 72 11 lần 73 6 lần 74 3 lần 75 2 lần 76 6 lần 77 4 lần 78 2 lần 79 6 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 1 lần 82 5 lần 83 2 lần 84 2 lần 85 1 lần 86 5 lần 87 1 lần 88 2 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 3 lần 91 3 lần 92 17 lần 93 7 lần 94 5 lần 95 3 lần 96 8 lần 97 3 lần 98 4 lần 99 8 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 22/01/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 22/01/2022
ĐB 74954
G.1 64284
G.2 86741 45640
G.3 49737 53910 37345 51290 51202 92492
G.4 7745 7307 1323 9995
G.5 8659 2794 5605 4643 3851 2769
G.6 026 826 606
G.7 22 62 04 33
Loto : 54, 84, 41, 40, 37, 10, 45, 90, 02, 92, 45, 07, 23, 95, 59, 94, 05, 43, 51, 69, 26, 26, 06, 22, 62, 04, 33
Xổ Số Miền Bắc 21/01/2022
ĐB 78645
G.1 59320
G.2 60922 13571
G.3 98561 36592 08310 87527 69546 91981
G.4 5148 3989 1540 4501
G.5 7830 7306 3903 7908 8651 4668
G.6 702 963 616
G.7 54 12 11 48
Loto : 45, 20, 22, 71, 61, 92, 10, 27, 46, 81, 48, 89, 40, 01, 30, 06, 03, 08, 51, 68, 02, 63, 16, 54, 12, 11, 48