Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 36 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/06/2020

Đầu 0 00 14 lần 01 2 lần 02 6 lần 03 11 lần 04 5 lần 05 15 lần 06 23 lần 07 2 lần 08 14 lần 09 21 lần
Đầu 1 10 29 lần 11 27 lần 12 25 lần 13 33 lần 14 35 lần 15 20 lần 16 37 lần 17 16 lần 18 29 lần 19 49 lần
Đầu 2 20 19 lần 21 21 lần 22 18 lần 23 16 lần 24 24 lần 25 22 lần 26 36 lần 27 13 lần 28 24 lần 29 22 lần
Đầu 3 30 35 lần 31 23 lần 32 26 lần 33 22 lần 34 31 lần 35 43 lần 36 50 lần 37 24 lần 38 37 lần 39 61 lần
Đầu 4 40 31 lần 41 27 lần 42 33 lần 43 34 lần 44 39 lần 45 33 lần 46 52 lần 47 18 lần 48 33 lần 49 49 lần
Đầu 5 50 19 lần 51 12 lần 52 16 lần 53 17 lần 54 20 lần 55 24 lần 56 38 lần 57 10 lần 58 24 lần 59 32 lần
Đầu 6 60 20 lần 61 17 lần 62 19 lần 63 17 lần 64 17 lần 65 20 lần 66 38 lần 67 8 lần 68 19 lần 69 37 lần
Đầu 7 70 16 lần 71 22 lần 72 21 lần 73 18 lần 74 25 lần 75 18 lần 76 24 lần 77 7 lần 78 16 lần 79 24 lần
Đầu 8 80 24 lần 81 18 lần 82 22 lần 83 25 lần 84 21 lần 85 24 lần 86 41 lần 87 9 lần 88 22 lần 89 32 lần
Đầu 9 90 22 lần 91 13 lần 92 17 lần 93 14 lần 94 25 lần 95 28 lần 96 39 lần 97 11 lần 98 20 lần 99 31 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/06/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 04/06/2020
ĐB 76278
G.1 45337
G.2 95912 63431
G.3 41844 26842 38623 01159 51317 44072
G.4 3910 4936 0054 3493
G.5 8239 3959 1280 5867 6588 5649
G.6 638 992 195
G.7 04 27 06 66
Loto : 78, 37, 12, 31, 44, 42, 23, 59, 17, 72, 10, 36, 54, 93, 39, 59, 80, 67, 88, 49, 38, 92, 95, 04, 27, 06, 66
Xổ Số Miền Bắc 03/06/2020
ĐB 62500
G.1 12536
G.2 35103 57732
G.3 82893 94693 74111 39001 31280 43462
G.4 9795 9890 8444 0830
G.5 3077 7944 4950 8084 3127 3748
G.6 577 135 933
G.7 79 09 33 75
Loto : 00, 36, 03, 32, 93, 93, 11, 01, 80, 62, 95, 90, 44, 30, 77, 44, 50, 84, 27, 48, 77, 35, 33, 79, 09, 33, 75
Xổ Số Miền Bắc 02/06/2020
ĐB 79222
G.1 47910
G.2 87767 34726
G.3 99625 15329 12223 76483 57159 48587
G.4 8481 1746 6753 9525
G.5 6305 6909 8550 2717 1935 6827
G.6 403 790 056
G.7 51 12 16 39
Loto : 22, 10, 67, 26, 25, 29, 23, 83, 59, 87, 81, 46, 53, 25, 05, 09, 50, 17, 35, 27, 03, 90, 56, 51, 12, 16, 39
Xổ Số Miền Bắc 01/06/2020
ĐB 62323
G.1 07533
G.2 95966 65361
G.3 47749 04864 91013 44376 81088 25177
G.4 9508 5327 5178 9743
G.5 9329 9268 0313 9708 1398 7720
G.6 991 461 688
G.7 59 03 51 52
Loto : 23, 33, 66, 61, 49, 64, 13, 76, 88, 77, 08, 27, 78, 43, 29, 68, 13, 08, 98, 20, 91, 61, 88, 59, 03, 51, 52