Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 29 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/04/2021

Đầu 0 00 18 lần 01 26 lần 02 23 lần 03 15 lần 04 14 lần 05 20 lần 06 3 lần 07 10 lần 08 26 lần 09 20 lần
Đầu 1 10 38 lần 11 59 lần 12 47 lần 13 41 lần 14 29 lần 15 39 lần 16 12 lần 17 18 lần 18 54 lần 19 40 lần
Đầu 2 20 33 lần 21 53 lần 22 41 lần 23 32 lần 24 31 lần 25 40 lần 26 18 lần 27 17 lần 28 38 lần 29 33 lần
Đầu 3 30 20 lần 31 32 lần 32 24 lần 33 17 lần 34 11 lần 35 15 lần 36 7 lần 37 10 lần 38 32 lần 39 15 lần
Đầu 4 40 33 lần 41 43 lần 42 29 lần 43 25 lần 44 27 lần 45 34 lần 46 16 lần 47 19 lần 48 36 lần 49 30 lần
Đầu 5 50 33 lần 51 61 lần 52 50 lần 53 38 lần 54 32 lần 55 37 lần 56 11 lần 57 16 lần 58 55 lần 59 42 lần
Đầu 6 60 16 lần 61 32 lần 62 18 lần 63 13 lần 64 12 lần 65 16 lần 66 6 lần 67 9 lần 68 16 lần 69 23 lần
Đầu 7 70 11 lần 71 33 lần 72 18 lần 73 13 lần 74 19 lần 75 21 lần 76 7 lần 77 9 lần 78 25 lần 79 15 lần
Đầu 8 80 12 lần 81 43 lần 82 23 lần 83 14 lần 84 16 lần 85 18 lần 86 7 lần 87 10 lần 88 17 lần 89 18 lần
Đầu 9 90 28 lần 91 31 lần 92 28 lần 93 26 lần 94 24 lần 95 33 lần 96 11 lần 97 7 lần 98 39 lần 99 25 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/04/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 14/04/2021
ĐB 74295
G.1 92214
G.2 85483 61076
G.3 72559 48815 40538 49532 49167 21320
G.4 4111 2072 6501 7996
G.5 9523 1051 5798 9184 3348 1405
G.6 135 132 102
G.7 39 80 82 38
Loto : 95, 14, 83, 76, 59, 15, 38, 32, 67, 20, 11, 72, 01, 96, 23, 51, 98, 84, 48, 05, 35, 32, 02, 39, 80, 82, 38
Xổ Số Miền Bắc 13/04/2021
ĐB 29405
G.1 36317
G.2 91982 14199
G.3 88411 82665 10594 93756 08443 37852
G.4 0292 2980 7500 4753
G.5 0456 4980 7105 4130 3798 1607
G.6 287 955 847
G.7 97 74 36 21
Loto : 05, 17, 82, 99, 11, 65, 94, 56, 43, 52, 92, 80, 00, 53, 56, 80, 05, 30, 98, 07, 87, 55, 47, 97, 74, 36, 21
Xổ Số Miền Bắc 12/04/2021
ĐB 86039
G.1 31145
G.2 18498 98082
G.3 98245 31416 10849 92752 30862 66716
G.4 8667 2436 7346 9819
G.5 3732 7416 9015 0599 7299 6184
G.6 120 072 542
G.7 70 97 16 88
Loto : 39, 45, 98, 82, 45, 16, 49, 52, 62, 16, 67, 36, 46, 19, 32, 16, 15, 99, 99, 84, 20, 72, 42, 70, 97, 16, 88
Xổ Số Miền Bắc 11/04/2021
ĐB 29013
G.1 13305
G.2 66567 43230
G.3 99122 04949 71530 82148 72456 78719
G.4 5096 9766 4238 7800
G.5 7180 2825 0497 1488 4929 5621
G.6 821 034 271
G.7 87 80 83 23
Loto : 13, 05, 67, 30, 22, 49, 30, 48, 56, 19, 96, 66, 38, 00, 80, 25, 97, 88, 29, 21, 21, 34, 71, 87, 80, 83, 23