Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 36 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 19/10/2021

Đầu 0 00 42 lần 01 31 lần 02 40 lần 03 44 lần 04 39 lần 05 31 lần 06 19 lần 07 34 lần 08 44 lần 09 31 lần
Đầu 1 10 31 lần 11 26 lần 12 33 lần 13 35 lần 14 32 lần 15 29 lần 16 23 lần 17 31 lần 18 41 lần 19 20 lần
Đầu 2 20 21 lần 21 14 lần 22 20 lần 23 23 lần 24 22 lần 25 23 lần 26 14 lần 27 19 lần 28 30 lần 29 18 lần
Đầu 3 30 25 lần 31 18 lần 32 23 lần 33 28 lần 34 30 lần 35 20 lần 36 12 lần 37 21 lần 38 41 lần 39 19 lần
Đầu 4 40 24 lần 41 17 lần 42 28 lần 43 21 lần 44 27 lần 45 17 lần 46 13 lần 47 23 lần 48 29 lần 49 22 lần
Đầu 5 50 20 lần 51 15 lần 52 27 lần 53 33 lần 54 27 lần 55 11 lần 56 10 lần 57 16 lần 58 34 lần 59 15 lần
Đầu 6 60 40 lần 61 18 lần 62 19 lần 63 35 lần 64 34 lần 65 33 lần 66 17 lần 67 28 lần 68 32 lần 69 16 lần
Đầu 7 70 32 lần 71 19 lần 72 25 lần 73 29 lần 74 26 lần 75 28 lần 76 19 lần 77 22 lần 78 33 lần 79 17 lần
Đầu 8 80 30 lần 81 19 lần 82 21 lần 83 31 lần 84 30 lần 85 22 lần 86 14 lần 87 30 lần 88 35 lần 89 15 lần
Đầu 9 90 11 lần 91 10 lần 92 4 lần 93 8 lần 94 13 lần 95 8 lần 96 4 lần 97 5 lần 98 16 lần 99 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 19/10/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 19/10/2021
ĐB 86847
G.1 67039
G.2 11804 30501
G.3 17762 21068 71626 80934 72550 58345
G.4 4230 5354 7655 4600
G.5 3012 7903 4093 4880 0723 5191
G.6 824 718 423
G.7 67 42 89 98
Loto : 47, 39, 04, 01, 62, 68, 26, 34, 50, 45, 30, 54, 55, 00, 12, 03, 93, 80, 23, 91, 24, 18, 23, 67, 42, 89, 98
Xổ Số Miền Bắc 18/10/2021
ĐB 11609
G.1 38670
G.2 75749 86248
G.3 01162 58433 67727 51232 94072 30268
G.4 2752 3870 5919 6155
G.5 1928 5396 5001 6818 0261 1009
G.6 747 489 116
G.7 34 31 71 00
Loto : 09, 70, 49, 48, 62, 33, 27, 32, 72, 68, 52, 70, 19, 55, 28, 96, 01, 18, 61, 09, 47, 89, 16, 34, 31, 71, 00
Xổ Số Miền Bắc 17/10/2021
ĐB 24640
G.1 45261
G.2 28113 58334
G.3 67474 16929 59008 69755 58832 99823
G.4 4593 1833 4313 1612
G.5 5822 2237 7310 9461 9056 4393
G.6 518 407 906
G.7 23 78 70 15
Loto : 40, 61, 13, 34, 74, 29, 08, 55, 32, 23, 93, 33, 13, 12, 22, 37, 10, 61, 56, 93, 18, 07, 06, 23, 78, 70, 15
Xổ Số Miền Bắc 16/10/2021
ĐB 66067
G.1 51010
G.2 58163 24893
G.3 22086 11007 59027 44020 89643 23923
G.4 3823 4029 6037 8722
G.5 4597 2086 4262 6785 2981 0394
G.6 970 084 208
G.7 56 38 14 07
Loto : 67, 10, 63, 93, 86, 07, 27, 20, 43, 23, 23, 29, 37, 22, 97, 86, 62, 85, 81, 94, 70, 84, 08, 56, 38, 14, 07