Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 34 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/08/2020

Đầu 0 00 22 lần 01 20 lần 02 17 lần 03 12 lần 04 45 lần 05 17 lần 06 16 lần 07 26 lần 08 12 lần 09 33 lần
Đầu 1 10 25 lần 11 19 lần 12 24 lần 13 18 lần 14 39 lần 15 23 lần 16 15 lần 17 30 lần 18 6 lần 19 31 lần
Đầu 2 20 8 lần 21 8 lần 22 10 lần 23 4 lần 24 21 lần 25 10 lần 26 7 lần 27 11 lần 28 3 lần 29 12 lần
Đầu 3 30 29 lần 31 27 lần 32 17 lần 33 11 lần 34 47 lần 35 31 lần 36 18 lần 37 31 lần 38 18 lần 39 31 lần
Đầu 4 40 36 lần 41 34 lần 42 32 lần 43 21 lần 44 58 lần 45 38 lần 46 22 lần 47 41 lần 48 21 lần 49 43 lần
Đầu 5 50 34 lần 51 28 lần 52 22 lần 53 13 lần 54 39 lần 55 26 lần 56 16 lần 57 33 lần 58 11 lần 59 38 lần
Đầu 6 60 21 lần 61 21 lần 62 18 lần 63 13 lần 64 34 lần 65 22 lần 66 11 lần 67 24 lần 68 11 lần 69 23 lần
Đầu 7 70 34 lần 71 33 lần 72 33 lần 73 15 lần 74 48 lần 75 34 lần 76 25 lần 77 34 lần 78 8 lần 79 42 lần
Đầu 8 80 18 lần 81 18 lần 82 19 lần 83 17 lần 84 27 lần 85 20 lần 86 14 lần 87 27 lần 88 14 lần 89 28 lần
Đầu 9 90 29 lần 91 26 lần 92 21 lần 93 11 lần 94 43 lần 95 27 lần 96 13 lần 97 26 lần 98 10 lần 99 28 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/08/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 09/08/2020
ĐB 83138
G.1 37935
G.2 05646 04485
G.3 00448 47945 02996 51708 47873 17617
G.4 8442 5345 8655 1372
G.5 4143 7991 8901 1721 9973 4625
G.6 259 070 479
G.7 24 74 05 06
Loto : 38, 35, 46, 85, 48, 45, 96, 08, 73, 17, 42, 45, 55, 72, 43, 91, 01, 21, 73, 25, 59, 70, 79, 24, 74, 05, 06
Xổ Số Miền Bắc 08/08/2020
ĐB 12958
G.1 48295
G.2 79843 42443
G.3 58852 52320 45548 90607 29384 35826
G.4 1472 0576 9519 7640
G.5 0847 6786 5104 0575 4558 7938
G.6 687 455 377
G.7 41 59 88 17
Loto : 58, 95, 43, 43, 52, 20, 48, 07, 84, 26, 72, 76, 19, 40, 47, 86, 04, 75, 58, 38, 87, 55, 77, 41, 59, 88, 17
Xổ Số Miền Bắc 07/08/2020
ĐB 43614
G.1 70914
G.2 30674 50335
G.3 08197 35081 28938 72281 81989 07365
G.4 4179 3921 7083 2930
G.5 8839 9763 8038 7671 0545 3184
G.6 982 613 290
G.7 30 53 07 50
Loto : 14, 14, 74, 35, 97, 81, 38, 81, 89, 65, 79, 21, 83, 30, 39, 63, 38, 71, 45, 84, 82, 13, 90, 30, 53, 07, 50
Xổ Số Miền Bắc 06/08/2020
ĐB 25375
G.1 73575
G.2 73055 08586
G.3 64760 84186 78766 90568 02528 04124
G.4 5970 1429 5731 2368
G.5 9602 5251 2818 2419 9235 8445
G.6 527 063 009
G.7 47 81 65 90
Loto : 75, 75, 55, 86, 60, 86, 66, 68, 28, 24, 70, 29, 31, 68, 02, 51, 18, 19, 35, 45, 27, 63, 09, 47, 81, 65, 90