Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 34 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 17/01/2021

Đầu 0 00 30 lần 01 19 lần 02 7 lần 03 4 lần 04 15 lần 05 14 lần 06 27 lần 07 23 lần 08 22 lần 09 16 lần
Đầu 1 10 39 lần 11 25 lần 12 21 lần 13 9 lần 14 32 lần 15 24 lần 16 27 lần 17 40 lần 18 26 lần 19 15 lần
Đầu 2 20 18 lần 21 9 lần 22 2 lần 23 5 lần 24 12 lần 25 8 lần 26 15 lần 27 14 lần 28 10 lần 29 8 lần
Đầu 3 30 7 lần 31 8 lần 32 5 lần 33 4 lần 34 4 lần 35 7 lần 36 8 lần 37 14 lần 38 6 lần 39 8 lần
Đầu 4 40 35 lần 41 31 lần 42 18 lần 43 13 lần 44 27 lần 45 18 lần 46 39 lần 47 49 lần 48 21 lần 49 24 lần
Đầu 5 50 42 lần 51 51 lần 52 26 lần 53 12 lần 54 37 lần 55 26 lần 56 40 lần 57 55 lần 58 31 lần 59 28 lần
Đầu 6 60 49 lần 61 40 lần 62 31 lần 63 12 lần 64 35 lần 65 29 lần 66 41 lần 67 45 lần 68 34 lần 69 29 lần
Đầu 7 70 44 lần 71 26 lần 72 29 lần 73 10 lần 74 42 lần 75 19 lần 76 31 lần 77 32 lần 78 26 lần 79 25 lần
Đầu 8 80 25 lần 81 15 lần 82 16 lần 83 4 lần 84 24 lần 85 15 lần 86 28 lần 87 26 lần 88 17 lần 89 15 lần
Đầu 9 90 21 lần 91 21 lần 92 12 lần 93 7 lần 94 25 lần 95 18 lần 96 26 lần 97 27 lần 98 16 lần 99 12 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 17/01/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 17/01/2021
ĐB 55095
G.1 58464
G.2 65216 77011
G.3 19594 34767 57701 76863 70980 54862
G.4 8664 4091 1436 8925
G.5 5408 7165 1651 1712 1770 4474
G.6 002 600 566
G.7 43 98 97 87
Loto : 95, 64, 16, 11, 94, 67, 01, 63, 80, 62, 64, 91, 36, 25, 08, 65, 51, 12, 70, 74, 02, 00, 66, 43, 98, 97, 87
Xổ Số Miền Bắc 16/01/2021
ĐB 12046
G.1 58127
G.2 13716 13938
G.3 97864 15467 16200 33137 19032 27560
G.4 4741 9668 7808 4797
G.5 5608 8792 4534 1448 0349 2861
G.6 968 825 724
G.7 15 76 85 71
Loto : 46, 27, 16, 38, 64, 67, 00, 37, 32, 60, 41, 68, 08, 97, 08, 92, 34, 48, 49, 61, 68, 25, 24, 15, 76, 85, 71
Xổ Số Miền Bắc 15/01/2021
ĐB 68285
G.1 63497
G.2 51148 40526
G.3 21460 45322 08942 64777 99903 68603
G.4 9743 9831 2616 0548
G.5 0880 6314 8728 3229 3228 1896
G.6 300 505 685
G.7 13 33 47 58
Loto : 85, 97, 48, 26, 60, 22, 42, 77, 03, 03, 43, 31, 16, 48, 80, 14, 28, 29, 28, 96, 00, 05, 85, 13, 33, 47, 58
Xổ Số Miền Bắc 14/01/2021
ĐB 51338
G.1 88232
G.2 52762 16210
G.3 01251 21080 30073 33311 23663 69008
G.4 0693 1495 1430 1770
G.5 5609 1482 3063 0817 0019 9350
G.6 142 448 562
G.7 60 04 10 95
Loto : 38, 32, 62, 10, 51, 80, 73, 11, 63, 08, 93, 95, 30, 70, 09, 82, 63, 17, 19, 50, 42, 48, 62, 60, 04, 10, 95