Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 35 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 05/07/2022

Đầu 0 00 22 lần 01 31 lần 02 38 lần 03 22 lần 04 35 lần 05 23 lần 06 39 lần 07 26 lần 08 13 lần 09 12 lần
Đầu 1 10 26 lần 11 32 lần 12 47 lần 13 25 lần 14 41 lần 15 27 lần 16 45 lần 17 32 lần 18 21 lần 19 12 lần
Đầu 2 20 16 lần 21 28 lần 22 27 lần 23 19 lần 24 36 lần 25 22 lần 26 34 lần 27 25 lần 28 9 lần 29 11 lần
Đầu 3 30 12 lần 31 23 lần 32 24 lần 33 11 lần 34 25 lần 35 21 lần 36 27 lần 37 21 lần 38 13 lần 39 7 lần
Đầu 4 40 21 lần 41 31 lần 42 39 lần 43 17 lần 44 35 lần 45 20 lần 46 46 lần 47 25 lần 48 14 lần 49 8 lần
Đầu 5 50 26 lần 51 35 lần 52 43 lần 53 17 lần 54 41 lần 55 20 lần 56 36 lần 57 31 lần 58 22 lần 59 12 lần
Đầu 6 60 30 lần 61 35 lần 62 42 lần 63 19 lần 64 41 lần 65 28 lần 66 38 lần 67 27 lần 68 17 lần 69 12 lần
Đầu 7 70 25 lần 71 30 lần 72 37 lần 73 21 lần 74 33 lần 75 19 lần 76 31 lần 77 23 lần 78 15 lần 79 11 lần
Đầu 8 80 30 lần 81 35 lần 82 41 lần 83 27 lần 84 35 lần 85 26 lần 86 35 lần 87 29 lần 88 20 lần 89 14 lần
Đầu 9 90 29 lần 91 40 lần 92 37 lần 93 24 lần 94 40 lần 95 33 lần 96 41 lần 97 23 lần 98 19 lần 99 15 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 05/07/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 05/07/2022
ĐB 68404
G.1 87375
G.2 99531 72909
G.3 16651 85886 17190 97486 12030 22813
G.4 4054 1125 5766 2925
G.5 2043 8711 6194 4454 5014 7003
G.6 694 206 634
G.7 73 27 12 66
Loto : 04, 75, 31, 09, 51, 86, 90, 86, 30, 13, 54, 25, 66, 25, 43, 11, 94, 54, 14, 03, 94, 06, 34, 73, 27, 12, 66
Xổ Số Miền Bắc 04/07/2022
ĐB 50239
G.1 18777
G.2 50753 62864
G.3 16731 96862 69049 55288 95452 71575
G.4 6884 0301 9014 1040
G.5 2311 8973 3138 4068 9350 9570
G.6 534 520 085
G.7 93 10 08 58
Loto : 39, 77, 53, 64, 31, 62, 49, 88, 52, 75, 84, 01, 14, 40, 11, 73, 38, 68, 50, 70, 34, 20, 85, 93, 10, 08, 58
Xổ Số Miền Bắc 03/07/2022
ĐB 86690
G.1 00944
G.2 08354 56997
G.3 37618 26670 35119 32760 52753 06126
G.4 5496 7992 9661 7956
G.5 5000 7140 6545 0912 6326 8136
G.6 400 632 125
G.7 91 05 33 73
Loto : 90, 44, 54, 97, 18, 70, 19, 60, 53, 26, 96, 92, 61, 56, 00, 40, 45, 12, 26, 36, 00, 32, 25, 91, 05, 33, 73
Xổ Số Miền Bắc 02/07/2022
ĐB 50554
G.1 26597
G.2 71762 44601
G.3 96368 65980 74760 70786 58689 20359
G.4 3659 9883 5277 1696
G.5 8466 5247 7508 9632 7530 8386
G.6 485 868 202
G.7 78 42 39 53
Loto : 54, 97, 62, 01, 68, 80, 60, 86, 89, 59, 59, 83, 77, 96, 66, 47, 08, 32, 30, 86, 85, 68, 02, 78, 42, 39, 53