Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 28 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/03/2023

Đầu 0 00 15 lần 01 22 lần 02 20 lần 03 20 lần 04 26 lần 05 18 lần 06 7 lần 07 23 lần 08 23 lần 09 25 lần
Đầu 1 10 6 lần 11 11 lần 12 17 lần 13 17 lần 14 20 lần 15 7 lần 16 8 lần 17 15 lần 18 15 lần 19 15 lần
Đầu 2 20 12 lần 21 21 lần 22 20 lần 23 17 lần 24 40 lần 25 16 lần 26 9 lần 27 29 lần 28 24 lần 29 26 lần
Đầu 3 30 15 lần 31 22 lần 32 24 lần 33 17 lần 34 28 lần 35 23 lần 36 11 lần 37 32 lần 38 26 lần 39 32 lần
Đầu 4 40 23 lần 41 28 lần 42 36 lần 43 30 lần 44 47 lần 45 25 lần 46 9 lần 47 40 lần 48 42 lần 49 47 lần
Đầu 5 50 7 lần 51 16 lần 52 15 lần 53 12 lần 54 17 lần 55 9 lần 56 3 lần 57 14 lần 58 19 lần 59 22 lần
Đầu 6 60 4 lần 61 11 lần 62 11 lần 63 2 lần 64 8 lần 65 5 lần 67 12 lần 68 6 lần 69 3 lần
Đầu 7 70 24 lần 71 38 lần 72 45 lần 73 28 lần 74 50 lần 75 38 lần 76 6 lần 77 39 lần 78 39 lần 79 53 lần
Đầu 8 80 12 lần 81 24 lần 82 23 lần 83 17 lần 84 32 lần 85 14 lần 86 10 lần 87 20 lần 88 22 lần 89 21 lần
Đầu 9 90 15 lần 91 25 lần 92 29 lần 93 20 lần 94 32 lần 95 15 lần 96 11 lần 97 30 lần 98 32 lần 99 29 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 25/03/2023
ĐB 32273
G.1 26774
G.2 47449 00099
G.3 42018 44879 34758
02573 53468 78759
G.4 1143 4584 9372 9795
G.5 3750 9885 2890
9364 0917 2156
G.6 114 430 214
G.7 74 22 98 97
Loto : 73, 74, 49, 99, 18, 79, 58, 73, 68, 59, 43, 84, 72, 95, 50, 85, 90, 64, 17, 56, 14, 30, 14, 74, 22, 98, 97
XSMB Thứ 6, 24/03/2023
ĐB 48657
G.1 92279
G.2 26169 82385
G.3 98841 13954 79256
94604 99283 70785
G.4 1952 2895 1644 0040
G.5 0056 2149 4349
9152 6702 9706
G.6 946 859 135
G.7 72 04 96 01
Loto : 57, 79, 69, 85, 41, 54, 56, 04, 83, 85, 52, 95, 44, 40, 56, 49, 49, 52, 02, 06, 46, 59, 35, 72, 04, 96, 01
XSMB Thứ 5, 23/03/2023
ĐB 45483
G.1 75836
G.2 51256 95469
G.3 48390 14974 09605
98957 76070 37554
G.4 0178 8464 7318 4497
G.5 4361 8794 1660
2984 2372 1407
G.6 191 984 646
G.7 46 34 28 91
Loto : 83, 36, 56, 69, 90, 74, 05, 57, 70, 54, 78, 64, 18, 97, 61, 94, 60, 84, 72, 07, 91, 84, 46, 46, 34, 28, 91
XSMB Thứ 4, 22/03/2023
ĐB 08798
G.1 75337
G.2 28963 26229
G.3 39544 19950 42567
81097 15774 11622
G.4 1142 2860 5468 4869
G.5 8457 1226 2904
5946 4619 0294
G.6 613 479 357
G.7 16 56 29 44
Loto : 98, 37, 63, 29, 44, 50, 67, 97, 74, 22, 42, 60, 68, 69, 57, 26, 04, 46, 19, 94, 13, 79, 57, 16, 56, 29, 44