Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 29 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/09/2023

Đầu 0 00 39 lần 01 19 lần 02 27 lần 03 22 lần 04 16 lần 05 31 lần 06 49 lần 07 45 lần 08 22 lần 09 24 lần
Đầu 1 10 37 lần 11 15 lần 12 22 lần 13 22 lần 14 9 lần 15 34 lần 16 35 lần 17 41 lần 18 20 lần 19 25 lần
Đầu 2 20 35 lần 21 19 lần 22 16 lần 23 21 lần 24 9 lần 25 32 lần 26 34 lần 27 42 lần 28 18 lần 29 16 lần
Đầu 3 30 14 lần 31 10 lần 32 10 lần 33 8 lần 34 6 lần 35 19 lần 36 16 lần 37 21 lần 38 11 lần 39 10 lần
Đầu 4 40 19 lần 41 9 lần 42 14 lần 43 10 lần 44 5 lần 45 17 lần 46 23 lần 47 26 lần 48 12 lần 49 9 lần
Đầu 5 50 43 lần 51 22 lần 52 30 lần 53 22 lần 54 14 lần 55 30 lần 56 47 lần 57 42 lần 58 22 lần 59 25 lần
Đầu 6 60 36 lần 61 16 lần 62 24 lần 63 19 lần 64 11 lần 65 28 lần 66 39 lần 67 42 lần 68 20 lần 69 18 lần
Đầu 7 70 57 lần 71 34 lần 72 36 lần 73 31 lần 74 22 lần 75 52 lần 76 62 lần 77 61 lần 78 31 lần 79 37 lần
Đầu 8 80 41 lần 81 23 lần 82 26 lần 83 22 lần 84 13 lần 85 30 lần 86 38 lần 87 39 lần 88 23 lần 89 24 lần
Đầu 9 90 33 lần 91 15 lần 92 22 lần 93 20 lần 94 7 lần 95 29 lần 96 35 lần 97 33 lần 98 17 lần 99 20 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/09/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB , 25/09/2023
ĐB 68779
G.1 71548
G.2 82470 84221
G.3 03065 37527 36975
08761 59916 52871
G.4 9605 6005 9627 8751
G.5 2897 5156 0016
2707 3603 9705
G.6 665 493 022
G.7 83 14 68 77
Loto : 79, 48, 70, 21, 65, 27, 75, 61, 16, 71, 05, 05, 27, 51, 97, 56, 16, 07, 03, 05, 65, 93, 22, 83, 14, 68, 77
XSMB , 24/09/2023
ĐB 62778
G.1 20839
G.2 29228 65528
G.3 22314 73466 17819
70905 97087 67176
G.4 8299 1202 0788 8971
G.5 5759 0216 3733
2360 8984 1505
G.6 067 617 701
G.7 40 44 30 51
Loto : 78, 39, 28, 28, 14, 66, 19, 05, 87, 76, 99, 02, 88, 71, 59, 16, 33, 60, 84, 05, 67, 17, 01, 40, 44, 30, 51
XSMB , 23/09/2023
ĐB 76922
G.1 99878
G.2 60050 42231
G.3 70197 24029 17888
42024 71288 33727
G.4 5488 9596 2292 3714
G.5 9571 7953 2680
0653 6341 3334
G.6 075 832 375
G.7 92 42 40 10
Loto : 22, 78, 50, 31, 97, 29, 88, 24, 88, 27, 88, 96, 92, 14, 71, 53, 80, 53, 41, 34, 75, 32, 75, 92, 42, 40, 10
XSMB , 22/09/2023
ĐB 22714
G.1 66480
G.2 36490 79715
G.3 56683 54921 79449
80550 24952 86607
G.4 8307 1435 0484 0941
G.5 1863 0675 5349
9969 1503 4197
G.6 826 983 510
G.7 80 00 67 31
Loto : 14, 80, 90, 15, 83, 21, 49, 50, 52, 07, 07, 35, 84, 41, 63, 75, 49, 69, 03, 97, 26, 83, 10, 80, 00, 67, 31