Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 34 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/10/2020

Đầu 0 00 31 lần 01 37 lần 02 6 lần 03 15 lần 04 17 lần 05 11 lần 06 24 lần 07 19 lần 08 22 lần 09 17 lần
Đầu 1 10 41 lần 11 38 lần 12 8 lần 13 20 lần 14 22 lần 15 15 lần 16 29 lần 17 32 lần 18 16 lần 19 28 lần
Đầu 2 20 20 lần 21 26 lần 22 8 lần 23 15 lần 24 16 lần 25 6 lần 26 23 lần 27 25 lần 28 15 lần 29 14 lần
Đầu 3 30 20 lần 31 31 lần 32 4 lần 33 14 lần 34 17 lần 35 7 lần 36 20 lần 37 12 lần 38 17 lần 39 10 lần
Đầu 4 40 52 lần 41 73 lần 42 30 lần 43 30 lần 44 44 lần 45 21 lần 46 50 lần 47 48 lần 48 34 lần 49 40 lần
Đầu 5 50 14 lần 51 20 lần 52 9 lần 53 7 lần 54 21 lần 55 9 lần 56 10 lần 57 12 lần 58 15 lần 59 12 lần
Đầu 6 60 51 lần 61 50 lần 62 18 lần 63 24 lần 64 27 lần 65 18 lần 66 41 lần 67 45 lần 68 24 lần 69 25 lần
Đầu 7 70 29 lần 71 44 lần 72 19 lần 73 15 lần 74 28 lần 75 8 lần 76 30 lần 77 34 lần 78 23 lần 79 21 lần
Đầu 8 80 37 lần 81 56 lần 82 18 lần 83 20 lần 84 37 lần 85 19 lần 86 43 lần 87 41 lần 88 24 lần 89 27 lần
Đầu 9 90 28 lần 91 23 lần 92 10 lần 93 10 lần 94 23 lần 95 16 lần 96 21 lần 97 32 lần 98 21 lần 99 14 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/10/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 22/10/2020
ĐB 48879
G.1 43896
G.2 96795 72578
G.3 14640 72640 05348 78416 40104 69172
G.4 2815 7032 3984 4841
G.5 1538 1116 9760 9404 7906 7237
G.6 108 616 731
G.7 96 81 35 00
Loto : 79, 96, 95, 78, 40, 40, 48, 16, 04, 72, 15, 32, 84, 41, 38, 16, 60, 04, 06, 37, 08, 16, 31, 96, 81, 35, 00
Xổ Số Miền Bắc 21/10/2020
ĐB 07043
G.1 44111
G.2 38003 35799
G.3 36053 21949 03090 28157 68096 26125
G.4 6070 9387 5427 8616
G.5 4170 5179 3058 1415 1372 0254
G.6 270 815 851
G.7 61 62 64 02
Loto : 43, 11, 03, 99, 53, 49, 90, 57, 96, 25, 70, 87, 27, 16, 70, 79, 58, 15, 72, 54, 70, 15, 51, 61, 62, 64, 02
Xổ Số Miền Bắc 20/10/2020
ĐB 90157
G.1 49318
G.2 41817 93470
G.3 67476 65881 37237 44164 59594 05200
G.4 6726 0297 9623 9801
G.5 1285 8030 1710 2836 6037 4639
G.6 125 653 625
G.7 92 72 64 10
Loto : 57, 18, 17, 70, 76, 81, 37, 64, 94, 00, 26, 97, 23, 01, 85, 30, 10, 36, 37, 39, 25, 53, 25, 92, 72, 64, 10
Xổ Số Miền Bắc 19/10/2020
ĐB 18225
G.1 46995
G.2 70204 95090
G.3 24476 39264 86783 15308 38820 47735
G.4 8388 9723 6681 6047
G.5 7307 7644 6567 4367 9128 6418
G.6 334 018 291
G.7 46 19 77 09
Loto : 25, 95, 04, 90, 76, 64, 83, 08, 20, 35, 88, 23, 81, 47, 07, 44, 67, 67, 28, 18, 34, 18, 91, 46, 19, 77, 09