Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 34 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 27/02/2020

Đầu 0 00 23 lần 01 9 lần 02 13 lần 03 6 lần 04 6 lần 05 15 lần 06 23 lần 07 12 lần 08 8 lần 09 9 lần
Đầu 1 10 21 lần 11 5 lần 12 9 lần 14 4 lần 15 12 lần 16 11 lần 17 11 lần 18 4 lần 19 10 lần
Đầu 2 20 42 lần 21 27 lần 22 35 lần 23 38 lần 24 29 lần 25 33 lần 26 34 lần 27 32 lần 28 31 lần 29 31 lần
Đầu 3 30 44 lần 31 33 lần 32 39 lần 33 26 lần 34 44 lần 35 38 lần 36 45 lần 37 53 lần 38 36 lần 39 35 lần
Đầu 4 40 45 lần 41 28 lần 42 30 lần 43 25 lần 44 24 lần 45 37 lần 46 32 lần 47 42 lần 48 26 lần 49 27 lần
Đầu 5 50 31 lần 51 21 lần 52 16 lần 53 13 lần 54 10 lần 55 16 lần 56 20 lần 57 30 lần 58 15 lần 59 16 lần
Đầu 6 60 38 lần 61 20 lần 62 29 lần 63 17 lần 64 19 lần 65 23 lần 66 30 lần 67 25 lần 68 19 lần 69 17 lần
Đầu 7 70 47 lần 71 22 lần 72 27 lần 73 18 lần 74 21 lần 75 24 lần 76 35 lần 77 30 lần 78 22 lần 79 22 lần
Đầu 8 80 38 lần 81 15 lần 82 26 lần 83 15 lần 84 21 lần 85 26 lần 86 27 lần 87 29 lần 88 17 lần 89 18 lần
Đầu 9 90 40 lần 91 20 lần 92 18 lần 93 14 lần 94 22 lần 95 18 lần 96 24 lần 97 28 lần 98 23 lần 99 14 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 27/02/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 27/02/2020
ĐB 26422
G.1 29343
G.2 35383 77943
G.3 62852 93482 53844 55177 79573 40786
G.4 3712 0691 5662 2082
G.5 3891 9905 7400 6147 7958 6420
G.6 194 020 360
G.7 52 81 07 06
Loto : 22, 43, 83, 43, 52, 82, 44, 77, 73, 86, 12, 91, 62, 82, 91, 05, 00, 47, 58, 20, 94, 20, 60, 52, 81, 07, 06
Xổ Số Miền Bắc 26/02/2020
ĐB 23146
G.1 98019
G.2 87234 29114
G.3 91980 99298 92782 18805 91851 02412
G.4 9570 4164 8316 1663
G.5 1814 6391 8882 5430 7287 3653
G.6 403 810 362
G.7 83 96 47 19
Loto : 46, 19, 34, 14, 80, 98, 82, 05, 51, 12, 70, 64, 16, 63, 14, 91, 82, 30, 87, 53, 03, 10, 62, 83, 96, 47, 19
Xổ Số Miền Bắc 25/02/2020
ĐB 37376
G.1 12891
G.2 22279 64999
G.3 31411 55239 92987 31305 21887 46023
G.4 9693 9579 0168 4861
G.5 8140 1306 9418 4642 9004 6377
G.6 948 266 172
G.7 50 76 24 36
Loto : 76, 91, 79, 99, 11, 39, 87, 05, 87, 23, 93, 79, 68, 61, 40, 06, 18, 42, 04, 77, 48, 66, 72, 50, 76, 24, 36
Xổ Số Miền Bắc 24/02/2020
ĐB 91609
G.1 82206
G.2 26860 61989
G.3 51549 14541 31054 96070 20841 13121
G.4 4250 7746 8751 8613
G.5 2838 1219 1634 6563 9437 4937
G.6 611 523 835
G.7 31 68 80 65
Loto : 09, 06, 60, 89, 49, 41, 54, 70, 41, 21, 50, 46, 51, 13, 38, 19, 34, 63, 37, 37, 11, 23, 35, 31, 68, 80, 65