Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 30 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/01/2022

Đầu 0 00 20 lần 01 36 lần 02 27 lần 03 32 lần 04 56 lần 05 34 lần 06 26 lần 07 20 lần 08 37 lần 09 26 lần
Đầu 1 10 12 lần 11 26 lần 12 29 lần 13 22 lần 14 51 lần 15 36 lần 16 17 lần 17 24 lần 18 25 lần 19 12 lần
Đầu 2 20 6 lần 21 19 lần 22 15 lần 23 12 lần 24 34 lần 25 19 lần 26 12 lần 27 15 lần 28 21 lần 29 12 lần
Đầu 3 30 8 lần 31 28 lần 32 15 lần 33 14 lần 34 42 lần 35 16 lần 36 16 lần 37 13 lần 38 22 lần 39 17 lần
Đầu 4 40 21 lần 41 37 lần 42 23 lần 43 25 lần 44 69 lần 45 35 lần 46 24 lần 47 25 lần 48 24 lần 49 18 lần
Đầu 5 50 17 lần 51 46 lần 52 38 lần 53 32 lần 54 67 lần 55 45 lần 56 33 lần 57 29 lần 58 31 lần 59 24 lần
Đầu 6 60 11 lần 61 20 lần 62 16 lần 63 16 lần 64 40 lần 65 20 lần 66 16 lần 67 16 lần 68 19 lần 69 14 lần
Đầu 7 70 14 lần 71 30 lần 72 26 lần 73 23 lần 74 51 lần 75 28 lần 76 26 lần 77 17 lần 78 22 lần 79 12 lần
Đầu 8 80 25 lần 81 43 lần 82 37 lần 83 31 lần 84 62 lần 85 42 lần 86 35 lần 87 21 lần 88 32 lần 89 28 lần
Đầu 9 90 10 lần 91 27 lần 92 19 lần 93 15 lần 94 37 lần 95 24 lần 96 15 lần 97 16 lần 98 19 lần 99 10 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 20/01/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 20/01/2022
ĐB 71085
G.1 18328
G.2 78797 48541
G.3 46956 56008 54100 55367 39190 50473
G.4 5382 2316 9902 5825
G.5 7643 2127 0441 0554 6448 9387
G.6 138 764 484
G.7 49 41 71 25
Loto : 85, 28, 97, 41, 56, 08, 00, 67, 90, 73, 82, 16, 02, 25, 43, 27, 41, 54, 48, 87, 38, 64, 84, 49, 41, 71, 25
Xổ Số Miền Bắc 19/01/2022
ĐB 76930
G.1 48843
G.2 41006 76053
G.3 77833 47386 77768 37997 13541 78878
G.4 8261 3990 8384 7358
G.5 1925 0958 1946 9108 8203 1335
G.6 938 896 778
G.7 93 91 60 54
Loto : 30, 43, 06, 53, 33, 86, 68, 97, 41, 78, 61, 90, 84, 58, 25, 58, 46, 08, 03, 35, 38, 96, 78, 93, 91, 60, 54
Xổ Số Miền Bắc 18/01/2022
ĐB 46384
G.1 25306
G.2 69864 13585
G.3 02154 92020 72481 99996 31657 99642
G.4 8470 5095 0718 6124
G.5 3254 4223 3465 8258 1568 2404
G.6 772 095 306
G.7 78 90 92 74
Loto : 84, 06, 64, 85, 54, 20, 81, 96, 57, 42, 70, 95, 18, 24, 54, 23, 65, 58, 68, 04, 72, 95, 06, 78, 90, 92, 74
Xổ Số Miền Bắc 17/01/2022
ĐB 88041
G.1 36730
G.2 73089 38298
G.3 65757 45175 30708 86796 92638 82598
G.4 7621 2164 0664 0022
G.5 3870 3305 1752 1265 5131 5477
G.6 099 539 479
G.7 09 17 44 39
Loto : 41, 30, 89, 98, 57, 75, 08, 96, 38, 98, 21, 64, 64, 22, 70, 05, 52, 65, 31, 77, 99, 39, 79, 09, 17, 44, 39