Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 37 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 26/11/2022

Đầu 0 00 10 lần 01 16 lần 02 12 lần 03 7 lần 04 21 lần 05 4 lần 06 9 lần 07 13 lần 08 19 lần 09 13 lần
Đầu 1 10 34 lần 11 45 lần 12 45 lần 13 30 lần 14 43 lần 15 9 lần 16 24 lần 17 42 lần 18 38 lần 19 49 lần
Đầu 2 20 21 lần 21 25 lần 22 23 lần 23 26 lần 24 34 lần 25 13 lần 26 21 lần 27 30 lần 28 29 lần 29 27 lần
Đầu 3 30 11 lần 31 17 lần 32 14 lần 33 10 lần 34 13 lần 35 4 lần 36 10 lần 37 22 lần 38 11 lần 39 21 lần
Đầu 4 40 14 lần 41 23 lần 42 16 lần 43 17 lần 44 26 lần 45 4 lần 46 17 lần 47 16 lần 48 18 lần 49 18 lần
Đầu 5 50 2 lần 51 6 lần 52 5 lần 53 7 lần 54 10 lần 55 1 lần 56 5 lần 57 9 lần 58 6 lần 59 8 lần
Đầu 6 60 21 lần 61 40 lần 62 28 lần 63 21 lần 64 28 lần 65 7 lần 66 21 lần 67 32 lần 68 32 lần 69 34 lần
Đầu 7 70 31 lần 71 43 lần 72 42 lần 73 31 lần 74 57 lần 75 18 lần 76 45 lần 77 44 lần 78 55 lần 79 47 lần
Đầu 8 80 26 lần 81 43 lần 82 31 lần 83 33 lần 84 39 lần 85 9 lần 86 22 lần 87 40 lần 88 26 lần 89 34 lần
Đầu 9 90 19 lần 91 32 lần 92 29 lần 93 20 lần 94 40 lần 95 11 lần 96 26 lần 97 37 lần 98 32 lần 99 30 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 26/11/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 26/11/2022
ĐB 67896
G.1 70731
G.2 69176 18124
G.3 27982 04161 91683
18192 79476 78208
G.4 5183 4837 8723 9821
G.5 9572 8397 0675
4046 1647 9982
G.6 454 824 291
G.7 83 44 66 03
Loto : 96, 31, 76, 24, 82, 61, 83, 92, 76, 08, 83, 37, 23, 21, 72, 97, 75, 46, 47, 82, 54, 24, 91, 83, 44, 66, 03
XSMB Thứ 6, 25/11/2022
ĐB 36819
G.1 77300
G.2 94639 60023
G.3 65992 78939 86794
32055 87711 60182
G.4 2846 6365 7000 8638
G.5 5530 0550 4271
9426 9812 8324
G.6 268 190 185
G.7 96 56 66 83
Loto : 19, 00, 39, 23, 92, 39, 94, 55, 11, 82, 46, 65, 00, 38, 30, 50, 71, 26, 12, 24, 68, 90, 85, 96, 56, 66, 83
XSMB Thứ 5, 24/11/2022
ĐB 75996
G.1 04902
G.2 25318 92214
G.3 52253 61070 38643
84891 18913 13077
G.4 6533 5487 5262 6897
G.5 0336 4573 1078
5865 1877 6361
G.6 858 380 829
G.7 07 87 48 81
Loto : 96, 02, 18, 14, 53, 70, 43, 91, 13, 77, 33, 87, 62, 97, 36, 73, 78, 65, 77, 61, 58, 80, 29, 07, 87, 48, 81
XSMB Thứ 4, 23/11/2022
ĐB 47779
G.1 09473
G.2 42006 45431
G.3 31134 17715 99814
97168 20064 33491
G.4 2355 6851 3041 5929
G.5 1848 3824 2063
8535 2813 2684
G.6 378 794 832
G.7 75 68 73 03
Loto : 79, 73, 06, 31, 34, 15, 14, 68, 64, 91, 55, 51, 41, 29, 48, 24, 63, 35, 13, 84, 78, 94, 32, 75, 68, 73, 03