Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 31 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 02/03/2024

Đầu 0 00 11 lần 01 15 lần 02 4 lần 03 21 lần 04 4 lần 05 9 lần 06 6 lần 07 14 lần 08 11 lần 09 15 lần
Đầu 1 10 29 lần 11 31 lần 12 17 lần 13 42 lần 14 21 lần 15 14 lần 16 17 lần 17 43 lần 18 29 lần 19 53 lần
Đầu 2 20 23 lần 21 45 lần 22 13 lần 23 32 lần 24 17 lần 25 16 lần 26 18 lần 27 39 lần 28 23 lần 29 32 lần
Đầu 3 30 19 lần 31 25 lần 32 13 lần 33 24 lần 34 16 lần 35 13 lần 36 13 lần 37 29 lần 38 18 lần 39 33 lần
Đầu 4 40 26 lần 41 39 lần 42 12 lần 43 41 lần 44 15 lần 45 15 lần 46 26 lần 47 41 lần 48 32 lần 49 40 lần
Đầu 5 50 10 lần 51 16 lần 52 4 lần 53 13 lần 54 6 lần 55 1 lần 56 7 lần 57 12 lần 58 11 lần 59 13 lần
Đầu 6 60 27 lần 61 43 lần 62 10 lần 63 37 lần 64 14 lần 65 11 lần 66 16 lần 67 37 lần 68 32 lần 69 34 lần
Đầu 7 70 46 lần 71 79 lần 72 34 lần 73 76 lần 74 42 lần 75 29 lần 76 42 lần 77 92 lần 78 64 lần 79 85 lần
Đầu 8 80 30 lần 81 51 lần 82 17 lần 83 36 lần 84 21 lần 85 20 lần 86 21 lần 87 48 lần 88 40 lần 89 45 lần
Đầu 9 90 34 lần 91 39 lần 92 20 lần 93 46 lần 94 14 lần 95 12 lần 96 17 lần 97 39 lần 98 32 lần 99 42 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 02/03/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 02/03/2024
ĐB 77433
G.1 74982
G.2 86227 74919
G.3 78519 65124 47963
10766 16187 87960
G.4 9494 1898 3887 7871
G.5 0791 6933 0328
3582 1207 8431
G.6 741 053 377
G.7 93 95 06 91
Loto : 33, 82, 27, 19, 19, 24, 63, 66, 87, 60, 94, 98, 87, 71, 91, 33, 28, 82, 07, 31, 41, 53, 77, 93, 95, 06, 91
XSMB Thứ 6, 01/03/2024
ĐB 71961
G.1 83331
G.2 77826 34607
G.3 42063 15142 67205
32829 72584 04871
G.4 7471 1023 0796 5943
G.5 6600 3416 2788
2153 6425 3770
G.6 386 092 940
G.7 21 23 65 46
Loto : 61, 31, 26, 07, 63, 42, 05, 29, 84, 71, 71, 23, 96, 43, 00, 16, 88, 53, 25, 70, 86, 92, 40, 21, 23, 65, 46
XSMB Thứ 5, 29/02/2024
ĐB 39648
G.1 89254
G.2 83310 67194
G.3 17553 16513 90168
81966 67408 22446
G.4 2546 1126 7889 3202
G.5 8654 2727 2819
4960 8883 8030
G.6 429 531 092
G.7 28 92 23 99
Loto : 48, 54, 10, 94, 53, 13, 68, 66, 08, 46, 46, 26, 89, 02, 54, 27, 19, 60, 83, 30, 29, 31, 92, 28, 92, 23, 99
XSMB Thứ 4, 28/02/2024
ĐB 77645
G.1 06477
G.2 84305 38394
G.3 71202 93049 90021
21978 87788 04853
G.4 0790 0256 2861 3114
G.5 7552 7033 7276
1129 7595 4489
G.6 652 476 788
G.7 67 96 37 17
Loto : 45, 77, 05, 94, 02, 49, 21, 78, 88, 53, 90, 56, 61, 14, 52, 33, 76, 29, 95, 89, 52, 76, 88, 67, 96, 37, 17