Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 30 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 03/08/2021

Đầu 0 00 28 lần 01 58 lần 02 28 lần 03 48 lần 04 35 lần 05 42 lần 06 26 lần 07 17 lần 08 20 lần 09 40 lần
Đầu 1 10 41 lần 11 60 lần 12 29 lần 13 62 lần 14 31 lần 15 51 lần 16 46 lần 17 20 lần 18 28 lần 19 44 lần
Đầu 2 20 15 lần 21 24 lần 22 9 lần 23 33 lần 24 15 lần 25 19 lần 26 16 lần 27 7 lần 28 6 lần 29 18 lần
Đầu 3 30 39 lần 31 54 lần 32 19 lần 33 50 lần 34 24 lần 35 37 lần 36 37 lần 37 12 lần 38 26 lần 39 41 lần
Đầu 4 40 29 lần 41 38 lần 42 23 lần 43 50 lần 44 16 lần 45 25 lần 46 28 lần 47 13 lần 48 17 lần 49 30 lần
Đầu 5 50 34 lần 51 56 lần 52 20 lần 53 34 lần 54 24 lần 55 30 lần 56 26 lần 57 10 lần 58 22 lần 59 34 lần
Đầu 6 60 29 lần 61 35 lần 62 14 lần 63 35 lần 64 25 lần 65 26 lần 66 21 lần 67 10 lần 68 21 lần 69 27 lần
Đầu 7 70 12 lần 71 26 lần 72 11 lần 73 29 lần 74 11 lần 75 19 lần 76 16 lần 77 4 lần 78 10 lần 79 17 lần
Đầu 8 80 19 lần 81 36 lần 82 12 lần 83 29 lần 84 20 lần 85 22 lần 86 10 lần 87 7 lần 88 16 lần 89 22 lần
Đầu 9 90 30 lần 91 37 lần 92 16 lần 93 33 lần 94 20 lần 95 28 lần 96 18 lần 97 9 lần 98 17 lần 99 26 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 03/08/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 03/08/2021
ĐB 10004
G.1 11355
G.2 59096 48107
G.3 92669 83783 21445 04439 83220 17396
G.4 6205 4183 7593 2181
G.5 6375 0632 1913 6866 5399 0180
G.6 501 431 945
G.7 42 13 61 53
Loto : 04, 55, 96, 07, 69, 83, 45, 39, 20, 96, 05, 83, 93, 81, 75, 32, 13, 66, 99, 80, 01, 31, 45, 42, 13, 61, 53
Xổ Số Miền Bắc 02/08/2021
ĐB 71424
G.1 01082
G.2 35981 28691
G.3 98350 38957 19491 64270 62415 46173
G.4 0712 4253 8081 9582
G.5 9402 3740 1725 0914 7478 8409
G.6 216 604 659
G.7 03 47 12 73
Loto : 24, 82, 81, 91, 50, 57, 91, 70, 15, 73, 12, 53, 81, 82, 02, 40, 25, 14, 78, 09, 16, 04, 59, 03, 47, 12, 73
Xổ Số Miền Bắc 01/08/2021
ĐB 88081
G.1 34286
G.2 12650 78390
G.3 65925 29421 79263 20662 91370 06502
G.4 5515 5202 8485 5405
G.5 4259 6115 5263 9048 8120 9098
G.6 899 010 422
G.7 26 31 33 02
Loto : 81, 86, 50, 90, 25, 21, 63, 62, 70, 02, 15, 02, 85, 05, 59, 15, 63, 48, 20, 98, 99, 10, 22, 26, 31, 33, 02
Xổ Số Miền Bắc 31/07/2021
ĐB 62914
G.1 46071
G.2 98980 95741
G.3 26539 31784 96085 46547 71258 97111
G.4 6982 5615 1519 2688
G.5 9506 8130 3488 5421 3537 7014
G.6 575 826 238
G.7 27 66 82 96
Loto : 14, 71, 80, 41, 39, 84, 85, 47, 58, 11, 82, 15, 19, 88, 06, 30, 88, 21, 37, 14, 75, 26, 38, 27, 66, 82, 96