Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 31 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/06/2024

Đầu 0 00 36 lần 01 39 lần 02 38 lần 03 34 lần 04 41 lần 05 21 lần 06 35 lần 07 17 lần 08 32 lần 09 46 lần
Đầu 1 10 34 lần 11 25 lần 12 32 lần 13 29 lần 14 27 lần 15 16 lần 16 33 lần 17 20 lần 18 25 lần 19 35 lần
Đầu 2 20 31 lần 21 31 lần 22 18 lần 23 28 lần 24 33 lần 25 25 lần 26 33 lần 27 23 lần 28 25 lần 29 29 lần
Đầu 3 30 33 lần 31 41 lần 32 22 lần 33 23 lần 34 30 lần 35 19 lần 36 25 lần 37 17 lần 38 29 lần 39 28 lần
Đầu 4 40 35 lần 41 39 lần 42 34 lần 43 34 lần 44 34 lần 45 17 lần 46 39 lần 47 22 lần 48 28 lần 49 37 lần
Đầu 5 50 21 lần 51 20 lần 52 14 lần 53 14 lần 54 20 lần 55 10 lần 56 15 lần 57 9 lần 58 17 lần 59 18 lần
Đầu 6 60 24 lần 61 20 lần 62 28 lần 63 25 lần 64 20 lần 65 16 lần 66 27 lần 67 11 lần 68 19 lần 69 32 lần
Đầu 7 70 31 lần 71 37 lần 72 25 lần 73 22 lần 74 30 lần 75 19 lần 76 25 lần 77 14 lần 78 28 lần 79 28 lần
Đầu 8 80 35 lần 81 34 lần 82 23 lần 83 27 lần 84 37 lần 85 17 lần 86 35 lần 87 27 lần 88 24 lần 89 30 lần
Đầu 9 90 11 lần 91 7 lần 92 5 lần 93 7 lần 94 9 lần 95 3 lần 96 8 lần 97 5 lần 98 5 lần 99 11 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/06/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 6, 14/06/2024
ĐB 80287
G.1 34741
G.2 16604 76482
G.3 80163 33022 10306
28950 52944 14753
G.4 8777 0545 3401 4633
G.5 2108 0141 8279
6228 8145 6843
G.6 716 160 396
G.7 59 09 12 90
Loto : 87, 41, 04, 82, 63, 22, 06, 50, 44, 53, 77, 45, 01, 33, 08, 41, 79, 28, 45, 43, 16, 60, 96, 59, 09, 12, 90
XSMB Thứ 5, 13/06/2024
ĐB 29826
G.1 13498
G.2 63321 15802
G.3 27738 56163 93997
37190 12592 30960
G.4 7699 2850 6191 4221
G.5 0718 9433 5262
1981 5778 0943
G.6 179 216 075
G.7 98 35 48 02
Loto : 26, 98, 21, 02, 38, 63, 97, 90, 92, 60, 99, 50, 91, 21, 18, 33, 62, 81, 78, 43, 79, 16, 75, 98, 35, 48, 02
XSMB Thứ 4, 12/06/2024
ĐB 86255
G.1 11249
G.2 87129 59903
G.3 95365 98371 70344
83998 20757 20659
G.4 2837 7870 1969 4974
G.5 1254 9846 0925
0356 8262 2283
G.6 675 532 661
G.7 54 64 15 84
Loto : 55, 49, 29, 03, 65, 71, 44, 98, 57, 59, 37, 70, 69, 74, 54, 46, 25, 56, 62, 83, 75, 32, 61, 54, 64, 15, 84
XSMB Thứ 3, 11/06/2024
ĐB 17409
G.1 34794
G.2 02491 77554
G.3 05150 77600 92021
42931 73344 40793
G.4 6405 9973 3742 9996
G.5 2522 7755 3264
2637 9215 7973
G.6 460 970 823
G.7 07 53 52 14
Loto : 09, 94, 91, 54, 50, 00, 21, 31, 44, 93, 05, 73, 42, 96, 22, 55, 64, 37, 15, 73, 60, 70, 23, 07, 53, 52, 14