Thống kê 2 số cuối XSMB

Từ ngày

Đến ngày

Thống kê theo :
Nhập con số muốn xem

Thống kê đối với giải đặc biệt

Ngày về gần nhất 18/04/2019
Số lần về trong 10 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua 4 lần
Từ 01/01/2014 đến 22/11/2019 20 lần

Thống kê đối với tất cả các giải trong bảng kết quả

Ngày về gần nhất 19/11/2019
Số lần về trong 10 ngày vừa qua 1 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua 6 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua 85 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua 85 lần
Từ 01/01/2014 đến 22/11/2019 483 lần