Ghép lô xiên tự động

Nhập dàn số cần ghép (tối đa 10 con):

Chọn kiểu ghép:
 
 

Kết quả ghép lô xiên

Tổng số cặp xiên 2 được tạo thành là 36 cặp.
01,09 01,08 01,07
01,06 01,05 01,04
01,03 01,02 02,09
02,08 02,07 02,06
02,05 02,04 02,03
03,09 03,08 03,07
03,06 03,05 03,04
04,09 04,08 04,07
04,06 04,05 05,09
05,08 05,07 05,06
06,09 06,08 06,07
07,09 07,08 08,09

Hướng dẫn sử dụng