XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
30,408,294,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00924 - Chủ nhật ngày 07/08/2022
06 09 10 13 24 27
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 30,408,294,000
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,350 300,000
Giải ba 21,491 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,608,526,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00921 - Chủ nhật ngày 31/07/2022
03 08 15 16 40 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 24,608,526,000
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,238 300,000
Giải ba 19,034 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,644,682,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00918 - Chủ nhật ngày 24/07/2022
04 11 17 29 30 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19,644,682,500
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 1,034 300,000
Giải ba 16,820 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,129,926,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00915 - Chủ nhật ngày 17/07/2022
07 13 20 23 27 29
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,129,926,500
Giải nhất 12 10,000,000
Giải nhì 876 300,000
Giải ba 15,176 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,744,806,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00912 - Chủ nhật ngày 10/07/2022
12 23 29 36 37 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 14,744,806,000
Giải nhất 15 10,000,000
Giải nhì 822 300,000
Giải ba 15,006 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
60,754,135,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00909 - Chủ nhật ngày 03/07/2022
08 14 17 20 21 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 60,754,135,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 2,107 300,000
Giải ba 30,979 30,000