Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,440,836,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00972
01 26 27 35 36 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,440,836,000
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 687 300,000
Giải ba 12,763 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,973,364,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00969
01 04 14 22 24 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,973,364,000
Giải nhất 14 10,000,000
Giải nhì 860 300,000
Giải ba 14,925 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
72,397,323,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00966
03 04 27 32 40 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 72,397,323,000
Giải nhất 34 10,000,000
Giải nhì 1,655 300,000
Giải ba 29,161 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
53,746,736,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00963
08 10 12 14 17 31
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 53,746,736,500
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,797 300,000
Giải ba 29,173 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
39,364,640,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00960
15 27 31 36 38 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 39,364,640,500
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 1,307 300,000
Giải ba 20,863 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,053,087,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00957
02 11 18 33 36 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 28,053,087,500
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 1,250 300,000
Giải ba 19,271 30,000