XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,005,629,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00837 - Chủ nhật ngày 16/01/2022
01 03 04 05 32 33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,005,629,500
Giải nhất 15 10,000,000
Giải nhì 971 300,000
Giải ba 15,122 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,975,994,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00834 - Chủ nhật ngày 09/01/2022
06 07 11 22 35 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21,975,994,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 1,397 300,000
Giải ba 21,832 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,975,994,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00834 - Chủ nhật ngày 09/01/2022
06 07 11 22 35 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21,975,994,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 1,397 300,000
Giải ba 21,832 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,699,523,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00831 - Chủ nhật ngày 02/01/2022
11 17 30 36 41 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,699,523,500
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 1,003 300,000
Giải ba 16,498 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,762,864,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00828 - Chủ nhật ngày 26/12/2021
04 11 16 24 35 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 16,762,864,500
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 1,166 300,000
Giải ba 18,758 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,636,521,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00825 - Chủ nhật ngày 19/12/2021
12 15 24 30 36 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 20,636,521,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 1,213 300,000
Giải ba 19,203 30,000