Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
35,931,924,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01021
06 16 18 25 34 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 35,931,924,500
Giải nhất 22 10,000,000
Giải nhì 1,380 300,000
Giải ba 21,185 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,811,119,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01018
02 07 10 21 28 35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 24,811,119,000
Giải nhất 26 10,000,000
Giải nhì 1,382 300,000
Giải ba 19,960 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,674,351,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01015
10 28 29 31 33 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19,674,351,500
Giải nhất 39 10,000,000
Giải nhì 1,103 300,000
Giải ba 16,711 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,021,254,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01012
09 11 24 31 36 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,021,254,500
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 911 300,000
Giải ba 16,310 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
87,754,341,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01009
04 09 16 26 28 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 87,754,341,500
Giải nhất 47 10,000,000
Giải nhì 2,444 300,000
Giải ba 41,868 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
65,155,827,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01006
02 20 22 28 29 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 65,155,827,000
Giải nhất 43 10,000,000
Giải nhì 1,979 300,000
Giải ba 31,792 30,000