XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,451,502,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00786 - Chủ nhật ngày 19/09/2021
06 24 28 31 36 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 14,451,502,500
Giải nhất 7 10,000,000
Giải nhì 548 300,000
Giải ba 9,519 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,139,591,250 đồng
Kỳ quay thưởng : #00783 - Chủ nhật ngày 12/09/2021
04 08 21 29 33 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 2 14,139,591,250
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 750 300,000
Giải ba 11,647 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,703,678,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00780 - Chủ nhật ngày 05/09/2021
15 18 25 27 29 34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 23,703,678,500
Giải nhất 10 10,000,000
Giải nhì 448 300,000
Giải ba 7,674 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,293,308 đồng
Kỳ quay thưởng : #00614 - Chủ nhật ngày 29/08/2021
01 18 21 25 27 35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21,293,308
Giải nhất 4 10,000,000
Giải nhì 409 300,000
Giải ba 6,986 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,055,917,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #00774 - Chủ nhật ngày 22/08/2021
06 07 18 25 40 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19,055,917,000
Giải nhất 11 10,000,000
Giải nhì 406 300,000
Giải ba 6,837 30,000
XSM645 - Xổ số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,869,440,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #00772 - Chủ nhật ngày 15/08/2021
10 16 19 27 28 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 17,869,440,500
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 653 300,000
Giải ba 9,973 30,000