Kỳ quay thưởng: #00758 - Thứ 5 ngày 04/08/2022
08 09 20 41 48 54 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,032,949,300
Jackpot 2 0 5,023,508,900
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 528 500,000
Giải ba 11,873 50,000
Kỳ quay thưởng: #00755 - Thứ 5 ngày 28/07/2022
05 06 17 28 29 39 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 42,178,630,800
Jackpot 2 0 4,353,181,200
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 871 500,000
Giải ba 16,135 50,000
Kỳ quay thưởng: #00752 - Thứ 5 ngày 21/07/2022
02 20 33 45 51 55 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,972,954,400
Jackpot 2 0 3,663,661,600
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 460 500,000
Giải ba 11,164 50,000
Kỳ quay thưởng: #00749 - Thứ 5 ngày 14/07/2022
11 25 29 37 39 52 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 205,143,192,300
Jackpot 2 1 4,070,928,000
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1,929 500,000
Giải ba 43,636 50,000
Kỳ quay thưởng: #00746 - Thứ 5 ngày 07/07/2022
18 24 32 43 48 55 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 172,448,183,100
Jackpot 2 0 10,255,772,350
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1,662 500,000
Giải ba 32,784 50,000
Kỳ quay thưởng: #00743 - Thứ 5 ngày 30/06/2022
05 11 15 19 29 31 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 145,146,456,750
Jackpot 2 0 7,222,247,200
Giải nhất 30 40,000,000
Giải nhì 1,428 500,000
Giải ba 29,397 50,000