Kỳ quay thưởng: #00856
04 07 22 33 40 49 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 71,024,943,450
Jackpot 2 0 3,626,815,400
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 660 500,000
Giải ba 14,859 50,000
Kỳ quay thưởng: #00853
06 23 34 48 50 55 02
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,243,461,200
Jackpot 2 1 4,823,636,850
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 616 500,000
Giải ba 14,140 50,000
Kỳ quay thưởng: #00850
12 22 28 34 53 54 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 54,468,180,300
Jackpot 2 0 3,959,716,750
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 593 500,000
Giải ba 14,227 50,000
Kỳ quay thưởng: #00847
01 03 23 24 43 48 31
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 47,768,959,650
Jackpot 2 0 3,215,358,900
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 590 500,000
Giải ba 13,363 50,000
Kỳ quay thưởng: #00844
12 16 29 31 39 48 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 41,760,073,200
Jackpot 2 0 3,691,716,400
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 528 500,000
Giải ba 11,269 50,000
Kỳ quay thưởng: #00841
01 05 07 08 20 22 33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,591,358,350
Jackpot 2 0 3,117,414,750
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 942 500,000
Giải ba 15,197 50,000