Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 29/02/2024

Kỳ quay thưởng: #001002
04 11 20 38 52 53 33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 153,346,722,600
Jackpot 2 0 4,988,213,650
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1,435 500,000
Giải ba 31,785 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 22/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00999
08 19 24 31 35 55 01
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 130,331,185,950
Jackpot 2 1 3,419,717,350
Giải nhất 48 40,000,000
Giải nhì 1,511 500,000
Giải ba 30,793 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 15/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00996
03 07 08 18 21 26 19
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 116,463,068,400
Jackpot 2 0 4,952,789,200
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1,590 500,000
Giải ba 33,383 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 08/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00994
22 31 35 36 38 42 11
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 107,397,479,550
Jackpot 2 0 3,945,501,550
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1,225 500,000
Giải ba 26,108 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 01/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00991
02 07 10 22 32 40 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 95,065,337,100
Jackpot 2 0 4,250,521,200
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1,139 500,000
Giải ba 24,469 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 25/01/2024

Kỳ quay thưởng: #00988
13 17 35 38 42 48 07
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 83,810,646,300
Jackpot 2 1 3,754,098,000
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 930 500,000
Giải ba 19,259 50,000