Cầu giải đặc biệt theo thứ

Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 02/12/2022

Đầu 0 04 1 lần 05 2 lần 06 2 lần
Đầu 1 14 2 lần 16 3 lần
Đầu 2 24 1 lần 25 2 lần 26 1 lần
Đầu 3 30 2 lần 32 2 lần 33 1 lần 34 3 lần 35 2 lần 36 6 lần 38 1 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 1 lần 45 1 lần 46 1 lần
Đầu 5 54 2 lần 55 1 lần 56 4 lần
Đầu 6 60 4 lần 61 3 lần 62 1 lần 63 3 lần 64 1 lần 65 5 lần 66 4 lần 67 1 lần 68 1 lần 69 2 lần
Đầu 7 70 2 lần 72 2 lần 73 1 lần 74 3 lần 75 1 lần 76 8 lần 78 2 lần
Đầu 8 80 2 lần 82 2 lần 83 2 lần 84 2 lần 85 3 lần 86 6 lần 88 2 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 1 lần 92 4 lần 93 4 lần 94 5 lần 95 2 lần 96 9 lần 97 4 lần 98 2 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 02/12/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 2, 28/11/2022
ĐB 65507
G.1 90987
G.2 23237 17499
G.3 96896 65083 98122
79833 61991 81641
G.4 3317 8046 3130 6290
G.5 8207 5400 1972
6506 6648 3190
G.6 237 566 975
G.7 00 38 53 46
Đặc biệt :65507
XSMB Thứ 2, 21/11/2022
ĐB 52091
G.1 32734
G.2 23946 43525
G.3 86711 73926 59382
58525 08199 09891
G.4 7508 4247 6600 5785
G.5 7051 9777 2130
6304 7143 3659
G.6 753 767 938
G.7 96 25 69 47
Đặc biệt :52091
XSMB Thứ 2, 14/11/2022
ĐB 12834
G.1 95078
G.2 64989 79753
G.3 09206 10621 79349
82053 44176 51792
G.4 6421 8306 4577 6605
G.5 4788 8183 3490
4452 9313 4353
G.6 814 440 471
G.7 56 67 31 42
Đặc biệt :12834
XSMB Thứ 2, 07/11/2022
ĐB 04067
G.1 62344
G.2 20660 34924
G.3 29262 94654 83140
81635 61321 07328
G.4 5040 9608 2848 8618
G.5 6534 5000 0270
1134 8572 5462
G.6 105 829 074
G.7 41 25 57 17
Đặc biệt :04067

Hướng dẫn sử dụng