Cầu giải đặc biệt theo thứ

Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/12/2023

Đầu 0 00 1 lần 01 1 lần 02 1 lần 03 4 lần 04 3 lần 05 7 lần 07 3 lần 09 1 lần
Đầu 1 13 2 lần 17 2 lần
Đầu 2 23 2 lần 25 1 lần 27 1 lần
Đầu 3 35 1 lần 36 1 lần
Đầu 4 43 2 lần 46 2 lần 47 2 lần
Đầu 5 50 2 lần 51 2 lần 52 1 lần 53 5 lần 54 4 lần 55 6 lần 56 2 lần 57 5 lần 59 1 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 1 lần 62 1 lần 63 8 lần 64 1 lần 65 4 lần 67 5 lần 69 1 lần
Đầu 7 70 1 lần 72 1 lần 73 1 lần 75 3 lần 76 4 lần 77 1 lần 78 1 lần 79 3 lần
Đầu 8 80 1 lần 83 1 lần 85 1 lần 86 1 lần
Đầu 9 90 2 lần 91 2 lần 92 2 lần 93 2 lần 94 2 lần 95 3 lần 96 7 lần 98 1 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 06/12/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 2, 04/12/2023
ĐB 87694
G.1 91575
G.2 75033 08536
G.3 46248 65031 61731
92459 68147 45722
G.4 8312 4054 7046 6146
G.5 2837 7020 5316
7905 4018 9921
G.6 708 554 392
G.7 25 23 55 19
Đặc biệt :87694
XSMB Thứ 2, 27/11/2023
ĐB 84757
G.1 74703
G.2 11900 12554
G.3 19791 04270 46759
59547 46181 41018
G.4 6537 8278 2059 1059
G.5 3927 1272 4079
5403 1036 9546
G.6 292 100 737
G.7 77 10 86 17
Đặc biệt :84757
XSMB Thứ 2, 20/11/2023
ĐB 49071
G.1 99401
G.2 21782 88421
G.3 20081 95632 13518
48191 49925 22550
G.4 6986 8728 3505 6493
G.5 2182 4299 3534
5389 7960 6436
G.6 260 949 169
G.7 92 67 88 72
Đặc biệt :49071
XSMB Thứ 2, 13/11/2023
ĐB 19412
G.1 85667
G.2 26906 22710
G.3 09590 96248 53294
43395 49876 53705
G.4 0546 8664 1572 8719
G.5 5678 1599 1893
6844 0749 9130
G.6 503 719 868
G.7 31 11 43 35
Đặc biệt :19412

Hướng dẫn sử dụng