Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 17 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/06/2020

Đầu 0 00 5 lần 01 2 lần 02 3 lần 03 5 lần 04 3 lần 05 8 lần 06 12 lần 07 2 lần 08 8 lần 09 10 lần
Đầu 1 10 9 lần 11 12 lần 12 14 lần 13 22 lần 14 13 lần 15 9 lần 16 18 lần 17 6 lần 18 12 lần 19 19 lần
Đầu 2 20 8 lần 21 9 lần 22 10 lần 23 6 lần 24 9 lần 25 10 lần 26 21 lần 27 7 lần 28 11 lần 29 8 lần
Đầu 3 30 13 lần 31 10 lần 32 9 lần 33 12 lần 34 12 lần 35 16 lần 36 27 lần 37 13 lần 38 21 lần 39 20 lần
Đầu 4 40 13 lần 41 18 lần 42 12 lần 43 15 lần 44 18 lần 45 19 lần 46 27 lần 47 10 lần 48 13 lần 49 24 lần
Đầu 5 50 13 lần 51 4 lần 52 10 lần 53 8 lần 54 9 lần 55 10 lần 56 15 lần 57 5 lần 58 9 lần 59 8 lần
Đầu 6 60 10 lần 61 6 lần 62 7 lần 63 11 lần 64 10 lần 65 8 lần 66 17 lần 67 5 lần 68 5 lần 69 13 lần
Đầu 7 70 7 lần 71 10 lần 72 9 lần 73 10 lần 74 12 lần 75 7 lần 76 7 lần 77 3 lần 78 6 lần 79 12 lần
Đầu 8 80 4 lần 81 8 lần 82 10 lần 83 10 lần 84 11 lần 85 10 lần 86 18 lần 87 4 lần 88 4 lần 89 10 lần
Đầu 9 90 12 lần 91 8 lần 92 10 lần 93 6 lần 94 10 lần 95 12 lần 96 18 lần 97 5 lần 98 11 lần 99 11 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/06/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 04/06/2020
ĐB 76278
G.1 45337
G.2 95912 63431
G.3 41844 26842 38623 01159 51317 44072
G.4 3910 4936 0054 3493
G.5 8239 3959 1280 5867 6588 5649
G.6 638 992 195
G.7 04 27 06 66
Loto : 78, 37, 12, 31, 44, 42, 23, 59, 17, 72, 10, 36, 54, 93, 39, 59, 80, 67, 88, 49, 38, 92, 95, 04, 27, 06, 66
Xổ Số Miền Bắc 03/06/2020
ĐB 62500
G.1 12536
G.2 35103 57732
G.3 82893 94693 74111 39001 31280 43462
G.4 9795 9890 8444 0830
G.5 3077 7944 4950 8084 3127 3748
G.6 577 135 933
G.7 79 09 33 75
Loto : 00, 36, 03, 32, 93, 93, 11, 01, 80, 62, 95, 90, 44, 30, 77, 44, 50, 84, 27, 48, 77, 35, 33, 79, 09, 33, 75
Xổ Số Miền Bắc 02/06/2020
ĐB 79222
G.1 47910
G.2 87767 34726
G.3 99625 15329 12223 76483 57159 48587
G.4 8481 1746 6753 9525
G.5 6305 6909 8550 2717 1935 6827
G.6 403 790 056
G.7 51 12 16 39
Loto : 22, 10, 67, 26, 25, 29, 23, 83, 59, 87, 81, 46, 53, 25, 05, 09, 50, 17, 35, 27, 03, 90, 56, 51, 12, 16, 39
Xổ Số Miền Bắc 01/06/2020
ĐB 62323
G.1 07533
G.2 95966 65361
G.3 47749 04864 91013 44376 81088 25177
G.4 9508 5327 5178 9743
G.5 9329 9268 0313 9708 1398 7720
G.6 991 461 688
G.7 59 03 51 52
Loto : 23, 33, 66, 61, 49, 64, 13, 76, 88, 77, 08, 27, 78, 43, 29, 68, 13, 08, 98, 20, 91, 61, 88, 59, 03, 51, 52