Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 19 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 27/09/2020

Đầu 0 00 19 lần 01 12 lần 02 10 lần 03 15 lần 04 10 lần 05 4 lần 06 16 lần 07 19 lần 08 16 lần 09 15 lần
Đầu 1 10 19 lần 11 17 lần 12 12 lần 13 20 lần 14 11 lần 15 7 lần 16 20 lần 17 19 lần 18 19 lần 19 15 lần
Đầu 2 20 19 lần 21 22 lần 22 12 lần 23 27 lần 24 17 lần 25 9 lần 26 13 lần 27 19 lần 28 24 lần 29 17 lần
Đầu 3 30 15 lần 31 16 lần 32 13 lần 33 16 lần 34 16 lần 35 11 lần 36 22 lần 37 15 lần 38 22 lần 39 13 lần
Đầu 4 40 20 lần 41 12 lần 42 13 lần 43 19 lần 44 13 lần 45 7 lần 46 8 lần 47 15 lần 48 16 lần 49 16 lần
Đầu 5 50 35 lần 51 24 lần 52 22 lần 53 25 lần 54 25 lần 55 15 lần 56 30 lần 57 35 lần 58 27 lần 59 24 lần
Đầu 6 60 29 lần 61 28 lần 62 29 lần 63 27 lần 64 28 lần 65 23 lần 66 35 lần 67 28 lần 68 32 lần 69 18 lần
Đầu 7 70 19 lần 71 18 lần 72 11 lần 73 13 lần 74 16 lần 75 6 lần 76 13 lần 77 10 lần 78 12 lần 79 11 lần
Đầu 8 80 16 lần 81 10 lần 82 13 lần 83 11 lần 84 9 lần 85 7 lần 86 19 lần 87 15 lần 88 14 lần 89 11 lần
Đầu 9 90 15 lần 91 12 lần 92 13 lần 93 15 lần 94 10 lần 95 8 lần 96 17 lần 97 14 lần 98 19 lần 99 11 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 27/09/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 27/09/2020
ĐB 37546
G.1 25331
G.2 51459 66569
G.3 17658 63664 80596 92652 22208 97413
G.4 8520 8450 7211 2340
G.5 7971 5091 6973 0286 2373 9878
G.6 116 068 630
G.7 86 44 17 33
Loto : 46, 31, 59, 69, 58, 64, 96, 52, 08, 13, 20, 50, 11, 40, 71, 91, 73, 86, 73, 78, 16, 68, 30, 86, 44, 17, 33
Xổ Số Miền Bắc 26/09/2020
ĐB 17069
G.1 46324
G.2 45753 22997
G.3 77805 36735 81728 84286 64764 49715
G.4 3988 1685 7168 4074
G.5 7315 9750 7729 2384 9783 6113
G.6 091 083 834
G.7 51 22 76 79
Loto : 69, 24, 53, 97, 05, 35, 28, 86, 64, 15, 88, 85, 68, 74, 15, 50, 29, 84, 83, 13, 91, 83, 34, 51, 22, 76, 79
Xổ Số Miền Bắc 25/09/2020
ĐB 98018
G.1 47391
G.2 46411 34513
G.3 02594 91533 20134 73795 31040 19707
G.4 6049 1001 4034 5340
G.5 0915 8701 5417 9493 1237 7007
G.6 672 078 318
G.7 02 77 78 65
Loto : 18, 91, 11, 13, 94, 33, 34, 95, 40, 07, 49, 01, 34, 40, 15, 01, 17, 93, 37, 07, 72, 78, 18, 02, 77, 78, 65
Xổ Số Miền Bắc 24/09/2020
ĐB 87082
G.1 76056
G.2 80203 89491
G.3 12192 24493 66130 10791 57269 23850
G.4 9267 3392 6448 2186
G.5 6469 1667 7674 7842 3543 0005
G.6 480 305 679
G.7 66 61 99 84
Loto : 82, 56, 03, 91, 92, 93, 30, 91, 69, 50, 67, 92, 48, 86, 69, 67, 74, 42, 43, 05, 80, 05, 79, 66, 61, 99, 84