Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 15 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 02/12/2022

Đầu 0 00 16 lần 01 24 lần 02 16 lần 03 17 lần 04 8 lần 05 11 lần 06 25 lần 07 19 lần 08 15 lần 09 6 lần
Đầu 1 10 7 lần 11 16 lần 12 10 lần 13 5 lần 14 4 lần 15 6 lần 16 8 lần 17 12 lần 18 6 lần 19 7 lần
Đầu 2 20 15 lần 21 22 lần 22 15 lần 23 13 lần 24 10 lần 25 17 lần 26 21 lần 27 10 lần 28 12 lần 29 12 lần
Đầu 3 30 10 lần 31 14 lần 32 14 lần 33 6 lần 34 10 lần 35 6 lần 36 16 lần 37 13 lần 38 6 lần 39 8 lần
Đầu 4 40 7 lần 41 9 lần 42 7 lần 43 3 lần 44 2 lần 45 2 lần 46 6 lần 47 6 lần 48 6 lần 49 3 lần
Đầu 5 50 9 lần 51 18 lần 52 12 lần 53 14 lần 54 10 lần 55 9 lần 56 18 lần 57 12 lần 58 16 lần 59 8 lần
Đầu 6 60 10 lần 61 17 lần 62 13 lần 63 6 lần 64 4 lần 65 5 lần 66 8 lần 67 12 lần 68 7 lần 69 4 lần
Đầu 7 70 7 lần 71 8 lần 72 12 lần 73 12 lần 74 4 lần 75 3 lần 76 8 lần 77 11 lần 78 8 lần 79 5 lần
Đầu 8 80 9 lần 81 13 lần 82 10 lần 83 10 lần 84 10 lần 85 13 lần 86 11 lần 87 12 lần 88 5 lần 89 5 lần
Đầu 9 90 6 lần 91 10 lần 92 7 lần 93 5 lần 94 2 lần 95 5 lần 96 5 lần 97 5 lần 98 5 lần 99 2 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 02/12/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 6, 02/12/2022
ĐB 24523
G.1 03015
G.2 99501 75640
G.3 90238 78005 60888
31380 35565 56202
G.4 1177 7621 7733 4261
G.5 2378 8893 3460
6591 5205 9778
G.6 906 371 102
G.7 61 22 44 16
Loto : 23, 15, 01, 40, 38, 05, 88, 80, 65, 02, 77, 21, 33, 61, 78, 93, 60, 91, 05, 78, 06, 71, 02, 61, 22, 44, 16
XSMB Thứ 5, 01/12/2022
ĐB 52770
G.1 72632
G.2 94230 01290
G.3 00944 60752 38682
13546 09037 56528
G.4 7236 6255 7117 5805
G.5 6024 4076 7706
6242 5151 5198
G.6 515 311 771
G.7 40 65 69 32
Loto : 70, 32, 30, 90, 44, 52, 82, 46, 37, 28, 36, 55, 17, 05, 24, 76, 06, 42, 51, 98, 15, 11, 71, 40, 65, 69, 32
XSMB Thứ 4, 30/11/2022
ĐB 98112
G.1 09152
G.2 01989 05593
G.3 25161 95366 48674
94494 04644 96641
G.4 7013 7672 5579 4369
G.5 8490 1279 3981
7199 9982 5959
G.6 036 860 858
G.7 51 35 67 57
Loto : 12, 52, 89, 93, 61, 66, 74, 94, 44, 41, 13, 72, 79, 69, 90, 79, 81, 99, 82, 59, 36, 60, 58, 51, 35, 67, 57
XSMB Thứ 3, 29/11/2022
ĐB 25380
G.1 28733
G.2 75482 90338
G.3 40071 62719 03871
39155 49381 54569
G.4 5221 4873 4295 6204
G.5 3664 7733 5955
6664 8443 9055
G.6 167 970 412
G.7 03 69 77 61
Loto : 80, 33, 82, 38, 71, 19, 71, 55, 81, 69, 21, 73, 95, 04, 64, 33, 55, 64, 43, 55, 67, 70, 12, 03, 69, 77, 61