Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 18 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 26/02/2020

Đầu 0 00 6 lần 01 7 lần 02 7 lần 03 10 lần 04 4 lần 05 4 lần 06 7 lần 07 5 lần 08 15 lần 09 6 lần
Đầu 1 10 13 lần 11 23 lần 12 17 lần 13 32 lần 14 22 lần 15 6 lần 16 18 lần 17 14 lần 18 28 lần 19 19 lần
Đầu 2 20 9 lần 21 17 lần 22 13 lần 23 21 lần 24 14 lần 25 9 lần 26 18 lần 27 9 lần 28 25 lần 29 20 lần
Đầu 3 30 4 lần 31 5 lần 32 5 lần 33 13 lần 34 7 lần 35 7 lần 36 11 lần 37 5 lần 38 12 lần 39 13 lần
Đầu 4 40 10 lần 41 17 lần 42 11 lần 43 10 lần 44 11 lần 45 6 lần 46 9 lần 47 10 lần 48 19 lần 49 12 lần
Đầu 5 50 5 lần 51 12 lần 52 4 lần 53 6 lần 54 5 lần 55 2 lần 56 7 lần 57 1 lần 58 6 lần 59 4 lần
Đầu 6 60 5 lần 61 9 lần 62 7 lần 63 10 lần 64 11 lần 65 4 lần 66 8 lần 67 3 lần 68 12 lần 69 9 lần
Đầu 7 70 5 lần 71 8 lần 72 8 lần 73 10 lần 74 7 lần 75 2 lần 76 6 lần 77 5 lần 78 10 lần 79 6 lần
Đầu 8 80 12 lần 81 28 lần 82 20 lần 83 27 lần 84 19 lần 85 10 lần 86 20 lần 87 17 lần 88 26 lần 89 17 lần
Đầu 9 90 19 lần 91 26 lần 92 20 lần 93 19 lần 94 18 lần 95 11 lần 96 15 lần 97 17 lần 98 30 lần 99 22 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 26/02/2020. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 26/02/2020
ĐB 23146
G.1 98019
G.2 87234 29114
G.3 91980 99298 92782 18805 91851 02412
G.4 9570 4164 8316 1663
G.5 1814 6391 8882 5430 7287 3653
G.6 403 810 362
G.7 83 96 47 19
Loto : 46, 19, 34, 14, 80, 98, 82, 05, 51, 12, 70, 64, 16, 63, 14, 91, 82, 30, 87, 53, 03, 10, 62, 83, 96, 47, 19
Xổ Số Miền Bắc 25/02/2020
ĐB 37376
G.1 12891
G.2 22279 64999
G.3 31411 55239 92987 31305 21887 46023
G.4 9693 9579 0168 4861
G.5 8140 1306 9418 4642 9004 6377
G.6 948 266 172
G.7 50 76 24 36
Loto : 76, 91, 79, 99, 11, 39, 87, 05, 87, 23, 93, 79, 68, 61, 40, 06, 18, 42, 04, 77, 48, 66, 72, 50, 76, 24, 36
Xổ Số Miền Bắc 24/02/2020
ĐB 91609
G.1 82206
G.2 26860 61989
G.3 51549 14541 31054 96070 20841 13121
G.4 4250 7746 8751 8613
G.5 2838 1219 1634 6563 9437 4937
G.6 611 523 835
G.7 31 68 80 65
Loto : 09, 06, 60, 89, 49, 41, 54, 70, 41, 21, 50, 46, 51, 13, 38, 19, 34, 63, 37, 37, 11, 23, 35, 31, 68, 80, 65
Xổ Số Miền Bắc 23/02/2020
ĐB 36144
G.1 93004
G.2 25702 82940
G.3 08697 31608 74878 98769 17003 02375
G.4 5161 6520 8407 2857
G.5 2068 5776 5063 3226 8275 7871
G.6 777 765 975
G.7 42 73 24 38
Loto : 44, 04, 02, 40, 97, 08, 78, 69, 03, 75, 61, 20, 07, 57, 68, 76, 63, 26, 75, 71, 77, 65, 75, 42, 73, 24, 38