Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 17 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 18/10/2021

Đầu 0 00 8 lần 01 11 lần 02 11 lần 03 7 lần 04 7 lần 05 9 lần 06 15 lần 07 10 lần 08 10 lần 09 8 lần
Đầu 1 10 14 lần 11 22 lần 12 11 lần 13 10 lần 14 7 lần 15 11 lần 16 18 lần 17 8 lần 18 9 lần 19 13 lần
Đầu 2 20 14 lần 21 24 lần 22 13 lần 23 10 lần 24 7 lần 25 9 lần 26 19 lần 27 13 lần 28 18 lần 29 13 lần
Đầu 3 30 7 lần 31 14 lần 32 6 lần 33 8 lần 34 4 lần 35 10 lần 36 9 lần 37 7 lần 38 6 lần 39 7 lần
Đầu 4 40 5 lần 41 9 lần 42 9 lần 43 6 lần 44 3 lần 45 4 lần 46 8 lần 47 7 lần 48 8 lần 49 7 lần
Đầu 5 50 9 lần 51 13 lần 52 5 lần 53 4 lần 54 8 lần 55 4 lần 56 10 lần 57 7 lần 58 16 lần 59 9 lần
Đầu 6 60 18 lần 61 20 lần 62 12 lần 63 12 lần 64 10 lần 65 12 lần 66 12 lần 67 11 lần 68 10 lần 69 10 lần
Đầu 7 70 16 lần 71 16 lần 72 12 lần 73 8 lần 74 7 lần 75 6 lần 76 16 lần 77 15 lần 78 11 lần 79 14 lần
Đầu 8 80 10 lần 81 11 lần 82 6 lần 83 1 lần 84 4 lần 85 6 lần 86 8 lần 87 14 lần 88 11 lần 89 9 lần
Đầu 9 90 8 lần 91 14 lần 92 5 lần 93 5 lần 94 6 lần 95 5 lần 96 9 lần 97 6 lần 98 5 lần 99 5 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 18/10/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 18/10/2021
ĐB 11609
G.1 38670
G.2 75749 86248
G.3 01162 58433 67727 51232 94072 30268
G.4 2752 3870 5919 6155
G.5 1928 5396 5001 6818 0261 1009
G.6 747 489 116
G.7 34 31 71 00
Loto : 09, 70, 49, 48, 62, 33, 27, 32, 72, 68, 52, 70, 19, 55, 28, 96, 01, 18, 61, 09, 47, 89, 16, 34, 31, 71, 00
Xổ Số Miền Bắc 17/10/2021
ĐB 24640
G.1 45261
G.2 28113 58334
G.3 67474 16929 59008 69755 58832 99823
G.4 4593 1833 4313 1612
G.5 5822 2237 7310 9461 9056 4393
G.6 518 407 906
G.7 23 78 70 15
Loto : 40, 61, 13, 34, 74, 29, 08, 55, 32, 23, 93, 33, 13, 12, 22, 37, 10, 61, 56, 93, 18, 07, 06, 23, 78, 70, 15
Xổ Số Miền Bắc 16/10/2021
ĐB 66067
G.1 51010
G.2 58163 24893
G.3 22086 11007 59027 44020 89643 23923
G.4 3823 4029 6037 8722
G.5 4597 2086 4262 6785 2981 0394
G.6 970 084 208
G.7 56 38 14 07
Loto : 67, 10, 63, 93, 86, 07, 27, 20, 43, 23, 23, 29, 37, 22, 97, 86, 62, 85, 81, 94, 70, 84, 08, 56, 38, 14, 07
Xổ Số Miền Bắc 15/10/2021
ĐB 64218
G.1 83454
G.2 31313 38671
G.3 29917 25742 92751 69235 89354 18149
G.4 3490 7166 1748 5327
G.5 8125 0201 3864 7447 0449 8020
G.6 432 412 974
G.7 88 42 48 34
Loto : 18, 54, 13, 71, 17, 42, 51, 35, 54, 49, 90, 66, 48, 27, 25, 01, 64, 47, 49, 20, 32, 12, 74, 88, 42, 48, 34