Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 18 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/08/2022

Đầu 0 00 22 lần 01 16 lần 02 19 lần 03 34 lần 04 20 lần 05 10 lần 06 16 lần 07 33 lần 08 24 lần 09 19 lần
Đầu 1 10 10 lần 11 8 lần 12 9 lần 13 12 lần 14 8 lần 15 5 lần 16 11 lần 17 23 lần 18 12 lần 19 12 lần
Đầu 2 20 19 lần 21 11 lần 22 10 lần 23 18 lần 24 12 lần 25 6 lần 26 10 lần 27 22 lần 28 14 lần 29 13 lần
Đầu 3 30 11 lần 31 9 lần 32 10 lần 33 16 lần 34 15 lần 35 10 lần 36 11 lần 37 15 lần 38 10 lần 39 11 lần
Đầu 4 40 10 lần 41 8 lần 42 4 lần 43 11 lần 44 12 lần 45 11 lần 46 7 lần 47 11 lần 48 9 lần 49 13 lần
Đầu 5 50 9 lần 51 4 lần 52 2 lần 53 9 lần 54 9 lần 55 6 lần 56 6 lần 57 8 lần 58 6 lần 59 7 lần
Đầu 6 60 6 lần 61 7 lần 62 5 lần 63 12 lần 64 3 lần 65 3 lần 66 2 lần 67 10 lần 68 5 lần 69 7 lần
Đầu 7 70 27 lần 71 22 lần 72 16 lần 73 32 lần 74 20 lần 75 14 lần 76 14 lần 77 26 lần 78 19 lần 79 23 lần
Đầu 8 80 27 lần 81 16 lần 82 25 lần 83 28 lần 84 22 lần 85 16 lần 86 16 lần 87 30 lần 88 22 lần 89 20 lần
Đầu 9 90 6 lần 91 4 lần 92 2 lần 93 11 lần 94 6 lần 95 4 lần 96 6 lần 97 15 lần 98 7 lần 99 5 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/08/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 09/08/2022
ĐB 00180
G.1 08818
G.2 76858 40225
G.3 72014 12353 22770 77701 09071 86478
G.4 2496 0033 3491 3756
G.5 9133 9537 9829 7490 4817 6589
G.6 487 431 615
G.7 29 26 30 37
Loto : 80, 18, 58, 25, 14, 53, 70, 01, 71, 78, 96, 33, 91, 56, 33, 37, 29, 90, 17, 89, 87, 31, 15, 29, 26, 30, 37
Xổ Số Miền Bắc 08/08/2022
ĐB 76821
G.1 26769
G.2 25934 27097
G.3 43807 18207 37835 64746 96956 71714
G.4 9638 3327 2771 8852
G.5 5803 4206 1658 8429 7592 1323
G.6 531 716 624
G.7 26 15 12 43
Loto : 21, 69, 34, 97, 07, 07, 35, 46, 56, 14, 38, 27, 71, 52, 03, 06, 58, 29, 92, 23, 31, 16, 24, 26, 15, 12, 43
Xổ Số Miền Bắc 07/08/2022
ĐB 80395
G.1 00604
G.2 25509 78144
G.3 59383 34164 25193 99102 86355 12585
G.4 8759 8509 1662 6999
G.5 8566 5673 2593 7055 8534 2576
G.6 870 598 708
G.7 15 08 89 57
Loto : 95, 04, 09, 44, 83, 64, 93, 02, 55, 85, 59, 09, 62, 99, 66, 73, 93, 55, 34, 76, 70, 98, 08, 15, 08, 89, 57
Xổ Số Miền Bắc 06/08/2022
ĐB 74873
G.1 78243
G.2 71609 86446
G.3 61504 82910 88725 81307 14382 76821
G.4 7562 1111 9085 4994
G.5 5479 4825 7458 8637 4759 5644
G.6 020 634 836
G.7 27 69 71 72
Loto : 73, 43, 09, 46, 04, 10, 25, 07, 82, 21, 62, 11, 85, 94, 79, 25, 58, 37, 59, 44, 20, 34, 36, 27, 69, 71, 72