Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 17 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 15/01/2021

Đầu 0 00 13 lần 01 16 lần 02 14 lần 03 20 lần 04 12 lần 05 14 lần 06 15 lần 07 6 lần 08 19 lần 09 15 lần
Đầu 1 10 11 lần 11 6 lần 12 15 lần 13 13 lần 14 11 lần 15 11 lần 16 10 lần 17 9 lần 18 10 lần 19 10 lần
Đầu 2 20 16 lần 21 9 lần 22 10 lần 23 23 lần 24 18 lần 25 11 lần 26 13 lần 27 8 lần 28 22 lần 29 14 lần
Đầu 3 30 14 lần 31 10 lần 32 16 lần 33 14 lần 34 11 lần 35 11 lần 36 6 lần 37 2 lần 38 11 lần 39 9 lần
Đầu 4 40 20 lần 41 15 lần 42 24 lần 43 34 lần 44 13 lần 45 7 lần 46 19 lần 47 13 lần 48 19 lần 49 24 lần
Đầu 5 50 16 lần 51 8 lần 52 12 lần 53 15 lần 54 8 lần 55 4 lần 56 7 lần 57 11 lần 58 11 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 15 lần 61 10 lần 62 10 lần 63 16 lần 64 11 lần 65 9 lần 66 9 lần 67 2 lần 68 11 lần 69 6 lần
Đầu 7 70 4 lần 71 8 lần 72 9 lần 73 15 lần 74 6 lần 75 8 lần 76 11 lần 77 6 lần 78 8 lần 79 12 lần
Đầu 8 80 18 lần 81 11 lần 82 12 lần 83 11 lần 84 9 lần 85 13 lần 86 12 lần 87 2 lần 88 21 lần 89 11 lần
Đầu 9 90 19 lần 91 3 lần 92 9 lần 93 8 lần 94 12 lần 95 5 lần 96 11 lần 97 6 lần 98 15 lần 99 4 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 15/01/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 15/01/2021
ĐB 68285
G.1 63497
G.2 51148 40526
G.3 21460 45322 08942 64777 99903 68603
G.4 9743 9831 2616 0548
G.5 0880 6314 8728 3229 3228 1896
G.6 300 505 685
G.7 13 33 47 58
Loto : 85, 97, 48, 26, 60, 22, 42, 77, 03, 03, 43, 31, 16, 48, 80, 14, 28, 29, 28, 96, 00, 05, 85, 13, 33, 47, 58
Xổ Số Miền Bắc 14/01/2021
ĐB 51338
G.1 88232
G.2 52762 16210
G.3 01251 21080 30073 33311 23663 69008
G.4 0693 1495 1430 1770
G.5 5609 1482 3063 0817 0019 9350
G.6 142 448 562
G.7 60 04 10 95
Loto : 38, 32, 62, 10, 51, 80, 73, 11, 63, 08, 93, 95, 30, 70, 09, 82, 63, 17, 19, 50, 42, 48, 62, 60, 04, 10, 95
Xổ Số Miền Bắc 13/01/2021
ĐB 02769
G.1 38216
G.2 11276 94309
G.3 64336 21172 87669 76214 95085 69947
G.4 7295 0029 4713 7354
G.5 8886 7271 3378 9059 4262 2858
G.6 188 146 460
G.7 13 35 71 99
Loto : 69, 16, 76, 09, 36, 72, 69, 14, 85, 47, 95, 29, 13, 54, 86, 71, 78, 59, 62, 58, 88, 46, 60, 13, 35, 71, 99
Xổ Số Miền Bắc 12/01/2021
ĐB 16592
G.1 87355
G.2 93491 45401
G.3 68063 72753 35051 60748 57701 15172
G.4 3720 7082 8879 5916
G.5 7271 0472 4405 3653 0336 1701
G.6 411 379 906
G.7 92 77 82 56
Loto : 92, 55, 91, 01, 63, 53, 51, 48, 01, 72, 20, 82, 79, 16, 71, 72, 05, 53, 36, 01, 11, 79, 06, 92, 77, 82, 56