Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 13/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00643
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 952 134 1tr
Nhất 752 760 202 164 350N
Nhì 722 236 943 210N
895 656 260
Ba 430 510 669 746 100N
607 384 998 972

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 06/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00640
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 446 713 1tr
Nhất 061 858 288 321 350N
Nhì 167 529 730 210N
305 585 336
Ba 000 096 578 780 100N
367 233 050 943

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 29/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00637
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 119 171 1tr
Nhất 882 271 027 078 350N
Nhì 431 340 098 210N
988 744 204
Ba 476 806 441 918 100N
490 218 865 255

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 22/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00634
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 319 879 1tr
Nhất 299 833 926 356 350N
Nhì 686 270 011 210N
983 076 048
Ba 271 131 766 852 100N
100 760 835 225

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 15/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00631
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 349 157 1tr
Nhất 832 311 228 735 350N
Nhì 650 867 963 210N
236 487 513
Ba 300 819 478 882 100N
979 692 611 094

Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 08/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00627
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 026 356 1tr
Nhất 553 466 562 100 350N
Nhì 206 479 436 210N
998 641 371
Ba 093 484 673 820 100N
117 149 111 888