Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 17/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00632
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 124 273 1tr
Nhất 317 333 298 812 350N
Nhì 644 636 420 210N
510 307 709
Ba 914 571 612 278 100N
441 796 128 234

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 10/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00628
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 268 577 1tr
Nhất 353 360 313 399 350N
Nhì 669 493 577 210N
671 090 720
Ba 626 240 729 972 100N
531 445 921 216

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 03/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00625
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 807 572 1tr
Nhất 459 252 285 085 350N
Nhì 507 222 125 210N
363 829 739
Ba 970 130 362 808 100N
599 150 825 070

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 27/03/2024

Kỳ quay thưởng: #00622
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 272 887 1tr
Nhất 766 046 292 276 350N
Nhì 140 081 967 210N
302 514 930
Ba 910 704 797 728 100N
824 866 256 696

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 20/03/2024

Kỳ quay thưởng: #00619
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 551 918 1tr
Nhất 305 428 862 084 350N
Nhì 801 435 542 210N
662 330 297
Ba 354 827 420 356 100N
463 800 817 390

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 13/03/2024

Kỳ quay thưởng: #00616
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 444 376 1tr
Nhất 408 533 174 330 350N
Nhì 629 480 846 210N
856 962 094
Ba 157 568 737 795 100N
556 861 735 136