Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 10/07/2024

Kỳ quay thưởng: #00669
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 172 630 1tr
Nhất 985 124 646 271 350N
Nhì 016 038 466 210N
438 781 237
Ba 381 030 343 805 100N
963 601 193 516

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 03/07/2024

Kỳ quay thưởng: #00666
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 631 571 1tr
Nhất 448 203 410 087 350N
Nhì 305 684 073 210N
527 910 242
Ba 353 211 914 769 100N
580 707 114 020

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 26/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00663
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 532 443 1tr
Nhất 275 039 977 916 350N
Nhì 865 078 630 210N
275 723 426
Ba 678 522 424 167 100N
706 372 993 637

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 19/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00660
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 260 340 1tr
Nhất 597 845 507 434 350N
Nhì 330 387 765 210N
589 366 159
Ba 368 768 090 253 100N
847 892 125 537

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 12/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00657
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 812 889 1tr
Nhất 477 756 072 724 350N
Nhì 493 222 779 210N
827 101 319
Ba 985 473 706 070 100N
606 321 027 638

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 05/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00654
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 147 043 1tr
Nhất 683 484 064 243 350N
Nhì 943 773 276 210N
937 358 834
Ba 119 786 691 514 100N
227 207 747 726