Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 19/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00633
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 736 400 1tr
Nhất 226 212 454 631 350N
Nhì 641 669 445 210N
154 183 867
Ba 484 923 347 270 100N
385 460 322 141

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 12/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00630
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 217 720 1tr
Nhất 573 379 612 338 350N
Nhì 264 144 114 210N
025 465 932
Ba 041 665 038 389 100N
067 748 226 557

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 05/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00626
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 048 677 1tr
Nhất 734 538 040 803 350N
Nhì 493 844 085 210N
850 556 432
Ba 723 115 538 007 100N
418 992 060 202

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 29/03/2024

Kỳ quay thưởng: #00623
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 859 021 1tr
Nhất 971 420 088 572 350N
Nhì 450 371 362 210N
973 171 032
Ba 598 290 276 149 100N
661 233 454 367

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 22/03/2024

Kỳ quay thưởng: #00620
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 783 415 1tr
Nhất 400 139 075 401 350N
Nhì 356 791 888 210N
386 669 470
Ba 487 927 277 748 100N
988 993 755 222

Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 15/03/2024

Kỳ quay thưởng: #00617
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 152 892 1tr
Nhất 632 595 546 990 350N
Nhì 203 106 021 210N
939 290 799
Ba 316 355 830 677 100N
528 445 395 593