Xổ số Điện Toán Mở Thưởng Hôm Nay
XSDT636 - Xổ Số Điện Toán 636
07 08 12 21 32 34
04 12 15 28 29 34
01 08 10 18 33 34
02 16 20 24 28 31
01 08 12 25 30 36
06 14 20 21 28 32
Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng thứ 4, thứ 7 hàng tuần