Xổ số Điện Toán Mở Thưởng Hôm Nay
XSDT636 - Xổ Số Điện Toán 636
01 06 19 23 29 31
04 13 22 29 32 33
05 14 17 26 27 36
03 07 16 23 29 30
01 06 13 18 27 35
02 06 08 10 18 21
Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng thứ 4, thứ 7 hàng tuần