Kết quả xổ số Miền Bắc các thứ khác

Xổ Số Miền Bắc 27/04/2021
4BK6BK3BK10BK7BK12BK
ĐB 49333
G.1 97939
G.2 55311 56648
G.3 34925 46058 38462 67329 37199 11607
G.4 5602 8412 1759 1094
G.5 4069 2173 7609 7971 9456 0514
G.6 338 395 689
G.7 76 67 46 27
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07, 09 0
1 11, 12, 14 1 11, 71
2 25, 27, 29 2 02, 12, 62
3 33, 38, 39 3 33, 73
4 46, 48 4 14, 94
5 56, 58, 59 5 25, 95
6 62, 67, 69 6 46, 56, 76
7 71, 73, 76 7 07, 27, 67
8 89 8 38, 48, 58
9 94, 95, 99 9 09, 29, 39, 59, 69, 89, 99

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 22-06-2021

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
41:21 lần 45:18 lần 82:16 lần 63:16 lần 14:15 lần
67:15 lần 10:15 lần 80:15 lần 02:15 lần 59:14 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
58:7 lần 81:7 lần 56:7 lần 91:7 lần 88:7 lần
62:6 lần 24:6 lần 70:6 lần 38:6 lần 42:6 lần
Bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
80:5 ngày 20:2 ngày 17:2 ngày 30:2 ngày 73:2 ngày
98:2 ngày 32:2 ngày 02:2 ngày 58:2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
28:25 ngày 74:12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4:129 lần 0:118 lần 1:112 lần 9:111 lần 8:107 lần
6:106 lần 7:104 lần 2:104 lần 5:95 lần 3:94 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5:122 lần 9:120 lần 3:120 lần 0:111 lần 7:109 lần
1:108 lần 2:103 lần 6:100 lần 4:96 lần 8:91 lần