Con số may mắn hôm nay ngày 4/12/2023

01/01/1970 08:00:00
Khám phá những con số may mắn hôm nay ngày 4 tháng 12 năm 2023 hay chính là ngày ngũ hành Sơn Hạ Hỏa cùng Xổ Số 360 ngay nhé.

Hôm nay thứ 2 ngày 4 tháng 12 năm 2023 rơi vào ngày ngũ hành Sơn Hạ Hỏa là hỏa lập lòe đom đóm. Có thể đánh giá hôm nay là ngày xấu ý nghĩa là dễ vào mà khó ra. Tuy nhiên mỗi tuổi lại có một quái số hay còn gọi là quẻ mệnh khác nhau. Sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh ngày và Quái số mới có thể đưa ra chính xác con số may mắn của từng tuổi, mời quý độc giả xoso360 tham khảo.

Con số may mắn ngày 4/12/2023 tuổi Tý

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay
1984 Giáp Tý Hải Trung Kim Nam 7 78 86 82
Nữ 8 78 27 76
1996 Bính Tý Giản Hạ Thủy Nam 4 43 91 94
Nữ 2 72 82 72
2008 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa Nam 1 18 11 73
Nữ 5 82 27 28
1960 Canh Tý Bích Thượng Thổ Nam 4 49 91 91
Nữ 2 22 26 27
1972 Nhâm Tý Tang Đố Mộc Nam 1 73 11 93
Nữ 5 62 62 28

Con số may mắn ngày 4/12/2023 tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay
1985 Ất Sửu Hải Trung Kim Nam 6 86 76 67
Nữ 9 94 94 92
1997 Đinh Sửu Giản Hạ Thủy Nam 3 31 33 93
Nữ 3 39 31 34
2009 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa Nam 9 19 91 32
Nữ 6 76 62 62
1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ Nam 3 39 39 34
Nữ 3 34 39 33
1973 Quý Sửu Tang Đố Mộc Nam 9 31 19 94
Nữ 6 72 26 68

Con số may mắn ngày 4/12/2023 tuổi Dần

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay
1974 Giáp Dần Đại Khe Thủy Nam 8 77 78 28
Nữ 7 62 82 68
1986 Bính Dần Lư Trung Hỏa Nam 5 29 27 27
Nữ 1 18 91 11
1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ Nam 2 23 62 72
Nữ 4 14 44 49
2010 Canh Dần Tùng Bách Mộc Nam 8 77 27 76
Nữ 7 27 27 72
1962 Nhâm Dần Kim Bạch Kim Nam 2 92 72 28
Nữ 4 24 44 91

Con số may mắn ngày 4/12/2023 tuổi Mão

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay
1975 Ất Mão Đại Khe Thủy Nam 7 72 26 27
Nữ 8 87 67 67
1987 Đinh Mão Lư Trung Hỏa Nam 4 94 42 14
Nữ 2 27 62 27
1999 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ Nam 1 91 47 16
Nữ 5 72 29 27
1951 Tân Mão Tùng Bách Mộc Nam 4 24 34 41
Nữ 2 22 32 23
1963 Quý Mão Kim Bạch Kim Nam 1 47 17 93
Nữ 5 72 92 23

Con số may mắn ngày 4/12/2023 tuổi Thìn

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay
1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa Nam 9 49 99 39
Nữ 6 62 78 86
1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ Nam 6 67 72 66
Nữ 9 19 13 13
1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc Nam 3 93 34 34
Nữ 3 31 39 93
2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim Nam 9 94 19 23
Nữ 6 66 26 66
1952 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy Nam 3 93 33 34
Nữ 3 43 34 33

Con số may mắn ngày 4/12/2023 tuổi Tị

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay
1965 Ất Tị Phú Đăng Hỏa Nam 8 76 82 77
Nữ 7 27 78 62
1977 Đinh Tị Sa Trung Thổ Nam 5 23 23 72
Nữ 1 18 11 13
1989 Kỷ Tị Đại Lâm Mộc Nam 2 72 26 27
Nữ 4 24 91 42
2001 Tân Tị Bạch Lạp Kim Nam 8 87 62 78
Nữ 7 82 87 82
1953 Quý Tị Trường Lưu Thủy Nam 2 82 72 28
Nữ 4 43 44 42

Con số may mắn ngày 4/12/2023 tuổi Ngọ

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay
1954 Giáp Ngọ Sa Trung Kim Nam 1 16 13 13
Nữ 5 62 92 29
1966 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy Nam 7 77 86 87
Nữ 8 78 27 77
1978 Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa Nam 4 42 94 44
Nữ 2 28 29 23
1990 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ Nam 1 47 18 97
Nữ 5 28 82 22
2002 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc Nam 7 72 72 87
Nữ 8 27 26 82

Con số may mắn ngày 4/12/2023 tuổi Mùi

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay
1955 Ất Mùi Sa Trung Kim Nam 9 39 93 32
Nữ 6 76 86 87
1967 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy Nam 6 76 78 72
Nữ 9 92 23 92
1979 Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa Nam 3 43 13 31
Nữ 3 31 93 13
1991 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ Nam 9 23 92 99
Nữ 6 76 78 72
2003 Quý Mùi Dương Liễu Mộc Nam 6 72 78 26
Nữ 9 91 92 19

Con số may mắn ngày 4/12/2023 tuổi Thân

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay
1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa Nam 8 72 72 67
Nữ 7 77 27 77
1968 Mậu Thân Đại Trạch Thổ Nam 5 32 92 72
Nữ 1 13 93 17
1980 Canh Thân Thạch Lựu Mộc Nam 2 92 82 62
Nữ 4 91 43 41
1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim Nam 8 27 27 28
Nữ 7 77 87 77
2004 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy Nam 5 28 28 27
Nữ 1 91 11 21

Con số may mắn ngày 4/12/2023 tuổi Dậu

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay
1957 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa Nam 7 78 72 72
Nữ 8 72 28 82
1969 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ Nam 4 19 42 91
Nữ 2 28 22 27
1981 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc Nam 1 13 17 17
Nữ 5 32 32 26
1993 Quý Dậu Kiếm Phong Kim Nam 7 27 82 72
Nữ 8 76 28 26
2005 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy Nam 4 19 43 94
Nữ 2 62 22 72

Con số may mắn ngày 4/12/2023 tuổi Tuất

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay
1946 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ Nam 9 94 49 19
Nữ 6 66 68 86
1958 Mậu Tuất Bình Địa Mộc Nam 6 72 67 67
Nữ 9 94 23 99
1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim Nam 3 34 93 39
Nữ 3 13 33 39
1982 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy Nam 9 32 92 94
Nữ 6 68 67 87
2006 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ Nam 3 93 93 34
Nữ 3 31 93 34

 

Con số may mắn ngày 4/12/2023 tuổi Hợi

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay
1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa Nam 5 62 32 29
Nữ 1 11 41 41
1959 Kỷ Hợi Bình Địa Mộc Nam 5 29 72 22
Nữ 1 14 17 16
1971 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim Nam 2 92 22 23
Nữ 4 34 44 42
1983 Quý Hợi Đại Hải Thủy Nam 8 87 87 77
Nữ 7 72 26 62
2007 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Nam 2 28 72 72
Nữ 4 42 44 94

Con số may mắn ngày 4/12/2023 theo 12 con giáp

Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp là cách ứng dụng Cửu cung phi tinh ngày cùng ngũ hành của tuổi để lựa chọn ra con số hòa hợp nhất với từng tuổi.

Tuổi theo 12 con giáp Ngũ hành Con số may mắn ngày 4/12/2023
Tuổi Tý Thủy 76 - 77 - 63
Tuổi Sửu Thổ 47 - 39 - 43
Tuổi Dần Mộc 14 - 81 - 89
Tuổi Mão Mộc 84 - 31 - 39
Tuổi Thìn Thổ 39 - 51 - 63
Tuổi Tị Hỏa 81 - 34 - 83
Tuổi Ngọ Hỏa 43 - 92 - 80
Tuổi Mùi Thổ 37 - 94 - 41
Tuổi Thân Kim 80 - 68 - 32
Tuổi Dậu Kim 73 - 85 - 97
Tuổi Tuất Thổ 02 - 14 - 26
Tuổi Hợi Thủy 72 - 84 - 96

Con số may mắn ngày 4/12/2023 theo 12 cung hoàng đạo

Con số may mắn hôm nay theo 12 cung hoàng đạo được lựa chọn theo cách tính tổng số may mắn cố định của từng chòm sao so sánh với hiện tượng chiêm tinh mỗi ngày của các hành tinh để tìm ra con số mang cát khí cho 12 cung hoàng đạo.

12 cung hoàng đạo Con số may mắn ngày 4/12/2023
Bạch Dương (21/3 – 20/4) 54 - 54 - 95
Kim Ngưu (21/4 – 20/5) 32 - 33 - 52
Song Tử (21/5 – 20/6) 42 - 31 - 32
Cự Giải (21/6 – 22/7) 27 - 67 - 52
Sư Tử (23/7 – 22 /8) 71 - 40 - 15
Xử Nữ (23/8 – 22/9) 14 - 41 - 25
Thiên Bình (23/9 – 22/10) 24 - 35 - 51
Bọ Cạp (23/10 – 21/11) 60 - 50 - 73
Nhân Mã (22/11 – 23/12) 42 - 51 - 51
Ma Kết (22/12 – 19/1) 26 - 84 - 41
Bảo Bình (20/1 – 18/2) 71 - 53 - 53
Song Ngư (19/2 – 20/3) 30 - 52 - 64

Con số may mắn ngày 4 tháng 12 năm 2023 là sự nghiên cứu về ý nghĩa của các con số, thông qua đó ít nhiều gửi đến quý độc giả những thông tin về những may mắn trong ngày mới.