Xổ Số Miền Trung 27/07/2022
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8
94
08
G.7
828
216
G.6
9610
0067
6617
8242
6605
5248
G.5
0019
6449
G.4
28034
31398
47617
69666
48278
50922
49413
76253
85412
14952
06416
19826
17214
88193
G.3
22468
56769
38581
82133
G.2
95032
43339
G.1
22421
33166
ĐB
545522
793897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05, 08
1 10, 13, 17(2), 19 12, 14, 16(2)
2 21, 22(2), 28 26
3 32, 34 33, 39
4 42, 48, 49
5 52, 53
6 66, 67, 68, 69 66
7 78
8 81
9 94, 98 93, 97

Xem kết quả XSMT theo ngày:

- Kết quả XSMT 29/07/2022

- Kết quả XSMT 28/07/2022

- Kết quả XSMT 27/07/2022

- Kết quả XSMT 26/07/2022

- Kết quả XSMT 25/07/2022

 

Xem kết XS3MIEN cùng ngày:

- Kết quả XSMB 27/07/2022

- Kết quả XSMN 27/07/2022

 

Tra cứu tính năng hữu ích:

- Trải nghiệm quay thử XSMT

- Danh sách kqxsmb 30 ngày

- Phân tích dự đoán XSMT