Xổ Số Miền Trung 20/03/2024
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8
48
50
G.7
672
725
G.6
3275
8010
7406
8998
4155
9621
G.5
1071
1245
G.4
31683
11887
95453
90022
09319
39088
60352
88697
57438
88870
07298
01891
31377
16046
G.3
74455
05907
03045
94840
G.2
06241
39028
G.1
72370
40267
ĐB
295827
938059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06, 07
1 10, 19
2 22, 27 21, 25, 28
3 38
4 41, 48 40, 45(2), 46
5 52, 53, 55 50, 55, 59
6 67
7 70, 71, 72, 75 70, 77
8 83, 87, 88
9 91, 97, 98(2)

Xem kết quả XSMT theo ngày:

- Kết quả XSMT 22/03/2024

- Kết quả XSMT 21/03/2024

- Kết quả XSMT 20/03/2024

- Kết quả XSMT 19/03/2024

- Kết quả XSMT 18/03/2024

 

Xem kết XS3MIEN cùng ngày:

- Kết quả XSMB 20/03/2024

- Kết quả XSMN 20/03/2024

 

Tra cứu tính năng hữu ích:

- Trải nghiệm quay thử XSMT

- Danh sách kqxsmb 30 ngày

- Phân tích dự đoán XSMT