Xổ Số Miền Trung 05/09/2023
Giải Đắc Lắc Quảng Nam
G.8
01
54
G.7
257
925
G.6
7040
6007
3908
2815
3847
0354
G.5
1743
2393
G.4
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
G.3
33504
63545
01272
31854
G.2
92740
45882
G.1
61665
18519
ĐB
025576
327026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 01, 04, 07, 08 00, 04
1 14 15(2), 19
2 25, 26, 28
3 32
4 40(2), 43, 45, 48 47
5 57 54(3)
6 64, 65 61
7 73, 75, 76 72, 73
8 85 82, 86
9 93

Xem kết quả XSMT theo ngày:

- Kết quả XSMT 07/09/2023

- Kết quả XSMT 06/09/2023

- Kết quả XSMT 05/09/2023

- Kết quả XSMT 04/09/2023

- Kết quả XSMT 03/09/2023

 

Xem kết XS3MIEN cùng ngày:

- Kết quả XSMB 05/09/2023

- Kết quả XSMN 05/09/2023

 

Tra cứu tính năng hữu ích:

- Trải nghiệm quay thử XSMT

- Danh sách kqxsmb 30 ngày

- Phân tích dự đoán XSMT