Xổ Số Miền Trung 05/06/2024
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8
27
98
G.7
027
418
G.6
8547
5924
7063
3195
1167
0278
G.5
5400
4769
G.4
53059
38671
82565
40147
91999
30935
84429
45677
27647
42031
16608
45285
53304
48394
G.3
17408
16572
13038
94150
G.2
12182
20908
G.1
03231
76366
ĐB
617219
206039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 08 04, 08(2)
1 19 18
2 24, 27(2), 29
3 31, 35 31, 38, 39
4 47(2) 47
5 59 50
6 63, 65 66, 67, 69
7 71, 72 77, 78
8 82 85
9 99 94, 95, 98

Xem kết quả XSMT theo ngày:

- Kết quả XSMT 07/06/2024

- Kết quả XSMT 06/06/2024

- Kết quả XSMT 05/06/2024

- Kết quả XSMT 04/06/2024

- Kết quả XSMT 03/06/2024

 

Xem kết XS3MIEN cùng ngày:

- Kết quả XSMB 05/06/2024

- Kết quả XSMN 05/06/2024

 

Tra cứu tính năng hữu ích:

- Trải nghiệm quay thử XSMT

- Danh sách kqxsmb 30 ngày

- Phân tích dự đoán XSMT