Xổ Số Miền Trung 05/04/2024
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8
95
74
G.7
151
062
G.6
4224
4511
2017
1159
6357
5270
G.5
1134
8678
G.4
25785
03760
06599
99244
39464
16149
39247
77729
98724
74314
90089
20716
79131
27889
G.3
88796
72182
21591
27099
G.2
30569
89873
G.1
05016
67016
ĐB
854776
329648
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 11, 16, 17 14, 16(2)
2 24 24, 29
3 34 31
4 44, 47, 49 48
5 51 57, 59
6 60, 64, 69 62
7 76 70, 73, 74, 78
8 82, 85 89(2)
9 95, 96, 99 91, 99

Xem kết quả XSMT theo ngày:

- Kết quả XSMT 07/04/2024

- Kết quả XSMT 06/04/2024

- Kết quả XSMT 05/04/2024

- Kết quả XSMT 04/04/2024

- Kết quả XSMT 03/04/2024

 

Xem kết XS3MIEN cùng ngày:

- Kết quả XSMB 05/04/2024

- Kết quả XSMN 05/04/2024

 

Tra cứu tính năng hữu ích:

- Trải nghiệm quay thử XSMT

- Danh sách kqxsmb 30 ngày

- Phân tích dự đoán XSMT