Xổ số Vietlott mở thưởng hôm nay
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00568 - Thứ 5 ngày 06/08/2020
G.1 2225
G.2 5040 0718
G.3 0310 5725 3574
G.KK1 225
G.KK2 25
Ký hiệu đặc biệt
A 0718 D 0310
B 2225 E 5725
C 5040 G 3574
Kỳ quay thưởng: #00567 - Thứ 3 ngày 04/08/2020
G.1 2658
G.2 3712 4382
G.3 8463 0419 7327
G.KK1 658
G.KK2 58
Ký hiệu đặc biệt
A 8463 D 2658
B 0419 E 3712
C 4382 G 7327
Kỳ quay thưởng: #00566 - Thứ 7 ngày 01/08/2020
G.1 4058
G.2 7545 7791
G.3 6105 4744 9272
G.KK1 058
G.KK2 58
Ký hiệu đặc biệt
A 6105 D 7791
B 4058 E 4744
C 7545 G 9272
Kỳ quay thưởng: #00565 - Thứ 5 ngày 30/07/2020
G.1 4324
G.2 3022 6142
G.3 5189 4913 6390
G.KK1 324
G.KK2 24
Ký hiệu đặc biệt
A 5189 D 6142
B 4913 E 3022
C 6390 G 4324
Kỳ quay thưởng: #00564 - Thứ 3 ngày 28/07/2020
G.1 4941
G.2 4088 6035
G.3 9921 5436 4205
G.KK1 941
G.KK2 41
Ký hiệu đặc biệt
A 4941 D 9921
B 5436 E 6035
C 4205 G 4088
Kỳ quay thưởng: #00563 - Thứ 7 ngày 25/07/2020
G.1 0899
G.2 6799 4791
G.3 6156 1567 3734
G.KK1 899
G.KK2 99
Ký hiệu đặc biệt
A 6799 D 4791
B 6156 E 0899
C 1567 G 3734