Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00451 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7 ngày 12/10/2019
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Nhất 8070 0 15,000,000
Nhì 4300 8619 5 6,500,000
Ba 5495 7439 3655 9 3,000,000
KK 1 070 25 1,000,000
KK 2 70 297 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00450 - Xổ số điện toán Max 4D XSM4D thứ 5 ngày 10/10/2019
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Nhất 2974 1 15,000,000
Nhì 7416 8649 6 6,500,000
Ba 7587 9930 3772 6 3,000,000
KK 1 974 49 1,000,000
KK 2 74 505 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00449 - Xổ số điện toán Max 4D XSM4D thứ 3 ngày 08/10/2019
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Nhất 4760 0 15,000,000
Nhì 9974 1384 3 6,500,000
Ba 0515 0146 8462 2 3,000,000
KK 1 760 13 1,000,000
KK 2 60 212 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00448 - Xổ số điện toán Max 4D XSM4D thứ 7 ngày 05/10/2019
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Nhất 6269 3 15,000,000
Nhì 5352 2887 47 6,500,000
Ba 5249 1007 4214 17 3,000,000
KK 1 269 71 1,000,000
KK 2 69 621 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00447 - Xổ số điện toán Max 4D XSM4D thứ 5 ngày 03/10/2019
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Nhất 8936 1 15,000,000
Nhì 5092 0883 12 6,500,000
Ba 5546 7719 1466 11 3,000,000
KK 1 936 51 1,000,000
KK 2 36 317 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00446 - Xổ số điện toán Max 4D XSM4D thứ 3 ngày 01/10/2019
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Nhất 3025 1 15,000,000
Nhì 5408 8938 6 6,500,000
Ba 7620 6761 8022 1 3,000,000
KK 1 025 28 1,000,000
KK 2 25 660 100,000