Xổ số Vietlott mở thưởng hôm nay
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00600 - Thứ 5 ngày 22/10/2020
G.1 0501
G.2 1762 8945
G.3 2849 7227 8242
G.KK1 501
G.KK2 01
Ký hiệu đặc biệt
A 8945 D 0501
B 2849 E 1762
C 7227 G 8242
Kỳ quay thưởng: #00598 - Thứ 7 ngày 17/10/2020
G.1 6240
G.2 4191 7957
G.3 8814 2620 9920
G.KK1 240
G.KK2 40
Ký hiệu đặc biệt
A 6240 D 8814
B 7957 E 2620
C 4191 G 9920
Kỳ quay thưởng: #00597 - Thứ 5 ngày 15/10/2020
G.1 4120
G.2 2023 9776
G.3 8348 3122 0587
G.KK1 120
G.KK2 20
Ký hiệu đặc biệt
A 4120 D 2023
B 8348 E 3122
C 9776 G 0587
Kỳ quay thưởng: #00596 - Thứ 3 ngày 13/10/2020
G.1 4603
G.2 0906 4247
G.3 7017 9641 9808
G.KK1 603
G.KK2 03
Ký hiệu đặc biệt
A 7017 D 0906
B 9641 E 4247
C 4603 G 9808
Kỳ quay thưởng: #00595 - Thứ 7 ngày 10/10/2020
G.1 2542
G.2 4897 8182
G.3 0503 3913 1469
G.KK1 542
G.KK2 42
Ký hiệu đặc biệt
A 4897 D 0503
B 2542 E 8182
C 3913 G 1469
Kỳ quay thưởng: #00594 - Thứ 5 ngày 08/10/2020
G.1 1095
G.2 8065 7261
G.3 4154 5052 8584
G.KK1 095
G.KK2 95
Ký hiệu đặc biệt
A 4154 D 8065
B 5052 E 7261
C 1095 G 8584