Xổ số Vietlott mở thưởng hôm nay
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00637 - Thứ 7 ngày 16/01/2021
G.1 7935
G.2 7353 4928
G.3 4850 2939 3975
G.KK1 935
G.KK2 35
Ký hiệu đặc biệt
A 4850 D 2939
B 7353 E 7935
C 4928 G 3975
Kỳ quay thưởng: #00636 - Thứ 5 ngày 14/01/2021
G.1 4143
G.2 6707 1286
G.3 2164 1456 3733
G.KK1 143
G.KK2 43
Ký hiệu đặc biệt
A 6707 D 2164
B 4143 E 1456
C 3733 G 1286
Kỳ quay thưởng: #00635 - Thứ 3 ngày 12/01/2021
G.1 6899
G.2 3007 7147
G.3 4419 0622 9967
G.KK1 899
G.KK2 99
Ký hiệu đặc biệt
A 6899 D 4419
B 0622 E 3007
C 9967 G 7147
Kỳ quay thưởng: #00634 - Thứ 7 ngày 09/01/2021
G.1 7475
G.2 0025 6390
G.3 8177 7852 1885
G.KK1 475
G.KK2 75
Ký hiệu đặc biệt
A 6390 D 8177
B 7852 E 0025
C 7475 G 1885
Kỳ quay thưởng: #00633 - Thứ 5 ngày 07/01/2021
G.1 6767
G.2 1652 3772
G.3 3225 2093 2017
G.KK1 767
G.KK2 67
Ký hiệu đặc biệt
A 3225 D 1652
B 3772 E 2093
C 6767 G 2017
Kỳ quay thưởng: #00632 - Thứ 3 ngày 05/01/2021
G.1 0367
G.2 3887 4581
G.3 6747 4260 8938
G.KK1 367
G.KK2 67
Ký hiệu đặc biệt
A 4581 D 0367
B 6747 E 3887
C 4260 G 8938