XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00508 - Thứ 3 ngày 25/02/2020
G.1 0903
G.2 1688 7568
G.3 1479 8926 2790
G.KK1 903
G.KK2 03
Ký hiệu đặc biệt
A 1479 D 8926
B 0903 E 7568
C 2790 G 1688
Kỳ quay thưởng: #00507 - Thứ 7 ngày 22/02/2020
G.1 3380
G.2 1240 9383
G.3 7674 1968 0832
G.KK1 380
G.KK2 80
Ký hiệu đặc biệt
A 7674 D 1968
B 0832 E 9383
C 3380 G 1240
Kỳ quay thưởng: #00506 - Thứ 5 ngày 20/02/2020
G.1 4765
G.2 5782 4369
G.3 1612 1344 7456
G.KK1 765
G.KK2 65
Ký hiệu đặc biệt
A 1612 D 4765
B 5782 E 1344
C 7456 G 4369
Kỳ quay thưởng: #00505 - Thứ 3 ngày 18/02/2020
G.1 3341
G.2 2800 1603
G.3 6333 5433 8972
G.KK1 341
G.KK2 41
Ký hiệu đặc biệt
A 1603 D 3341
B 6333 E 5433
C 8972 G 2800
Kỳ quay thưởng: #00504 - Thứ 7 ngày 15/02/2020
G.1 5841
G.2 9254 6301
G.3 6402 0641 6149
G.KK1 841
G.KK2 41
Ký hiệu đặc biệt
A 5841 D 6301
B 6402 E 0641
C 9254 G 6149
Kỳ quay thưởng: - Thứ 5 ngày 13/02/2020
G.1 8413
G.2 4644 2711
G.3 9734 5138 8318
G.KK1 413
G.KK2 13
Ký hiệu đặc biệt
A 9734 D 5138
B 8318 E 8413
C 4644 G 2711