Xổ số Vietlott mở thưởng hôm nay
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00538 - Thứ 5 ngày 28/05/2020
G.1 6321
G.2 1712 7061
G.3 4394 8684 6300
G.KK1 321
G.KK2 21
Ký hiệu đặc biệt
A 4394 D 7061
B 1712 E 6321
C 8684 G 6300
Kỳ quay thưởng: #00537 - Thứ 3 ngày 26/05/2020
G.1 3814
G.2 5811 7284
G.3 8758 3850 0914
G.KK1 814
G.KK2 14
Ký hiệu đặc biệt
A 8758 D 3814
B 3850 E 5811
C 7284 G 0914
Kỳ quay thưởng: #00535 - Thứ 5 ngày 21/05/2020
G.1 6241
G.2 5601 4382
G.3 5725 5737 0085
G.KK1 241
G.KK2 41
Ký hiệu đặc biệt
A 5725 D 5737
B 0085 E 4382
C 5601 G 6241
Kỳ quay thưởng: #00534 - Thứ 3 ngày 19/05/2020
G.1 2264
G.2 7283 7434
G.3 2369 3274 1532
G.KK1 264
G.KK2 64
Ký hiệu đặc biệt
A 2369 D 2264
B 7283 E 7434
C 3274 G 1532
Kỳ quay thưởng: #00533 - Thứ 7 ngày 16/05/2020
G.1 9529
G.2 1231 3193
G.3 7228 7133 6740
G.KK1 529
G.KK2 29
Ký hiệu đặc biệt
A 1231 D 7228
B 7133 E 6740
C 9529 G 3193
Kỳ quay thưởng: #00531 - Thứ 3 ngày 12/05/2020
G.1 5549
G.2 4095 1679
G.3 7047 8339 4091
G.KK1 549
G.KK2 49
Ký hiệu đặc biệt
A 4095 D 5549
B 7047 E 8339
C 1679 G 4091