Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00477 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5 ngày 12/12/2019
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Nhất 6019 3 15,000,000
Nhì 8217 7794 6 6,500,000
Ba 6150 6241 2082 15 3,000,000
KK 1 019 117 1,000,000
KK 2 19 583 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: - Xổ số điện toán Max 4D XSM4D thứ 3 ngày 10/12/2019
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Nhất 0022 17 15,000,000
Nhì 1192 5255 1 6,500,000
Ba 9545 5407 3189 5 3,000,000
KK 1 022 53 1,000,000
KK 2 22 373 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00475 - Xổ số điện toán Max 4D XSM4D thứ 7 ngày 07/12/2019
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Nhất 2009 2 15,000,000
Nhì 4935 9249 4 6,500,000
Ba 9954 5131 4504 7 3,000,000
KK 1 009 30 1,000,000
KK 2 09 489 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00474 - Xổ số điện toán Max 4D XSM4D thứ 5 ngày 05/12/2019
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Nhất 2838 3 15,000,000
Nhì 4190 8356 7 6,500,000
Ba 1601 0832 2572 10 3,000,000
KK 1 838 23 1,000,000
KK 2 38 560 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00473 - Xổ số điện toán Max 4D XSM4D thứ 3 ngày 03/12/2019
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Nhất 5226 2 15,000,000
Nhì 4780 1089 27 6,500,000
Ba 3098 0360 3757 9 3,000,000
KK 1 226 29 1,000,000
KK 2 26 286 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00472 - Xổ số điện toán Max 4D XSM4D thứ 7 ngày 30/11/2019
Giải Kết quả SL Giá trị (đ)
Nhất 0454 1 15,000,000
Nhì 0910 3400 5 6,500,000
Ba 4416 7035 3524 25 3,000,000
KK 1 454 23 1,000,000
KK 2 54 320 100,000