Xổ số Vietlott mở thưởng hôm nay
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00703 - Thứ 3 ngày 22/06/2021
G.1 2913
G.2 8337 0994
G.3 9289 5363 4569
G.KK1 913
G.KK2 13
Ký hiệu đặc biệt
A 9289 D 8337
B 5363 E 2913
C 4569 G 0994
Kỳ quay thưởng: #00702 - Thứ 7 ngày 19/06/2021
G.1 1032
G.2 4571 3957
G.3 8559 5270 6142
G.KK1 032
G.KK2 32
Ký hiệu đặc biệt
A 8559 D 5270
B 4571 E 1032
C 3957 G 6142
Kỳ quay thưởng: #00700 - Thứ 3 ngày 15/06/2021
G.1 4173
G.2 5103 6956
G.3 1548 3141 0255
G.KK1 173
G.KK2 73
Ký hiệu đặc biệt
A 6956 D 4173
B 1548 E 5103
C 3141 G 0255
Kỳ quay thưởng: #00698 - Thứ 5 ngày 10/06/2021
G.1 1180
G.2 1079 0632
G.3 6395 4359 0440
G.KK1 180
G.KK2 80
Ký hiệu đặc biệt
A 6395 D 4359
B 1079 E 0440
C 1180 G 0632
Kỳ quay thưởng: #00697 - Thứ 3 ngày 08/06/2021
G.1 0516
G.2 7565 6687
G.3 6526 8371 8473
G.KK1 516
G.KK2 16
Ký hiệu đặc biệt
A 6526 D 7565
B 8371 E 6687
C 8473 G 0516
Kỳ quay thưởng: #00695 - Thứ 5 ngày 03/06/2021
G.1 6503
G.2 9314 4873
G.3 6198 0188 8047
G.KK1 503
G.KK2 03
Ký hiệu đặc biệt
A 6198 D 0188
B 9314 E 4873
C 6503 G 8047