Xổ số Vietlott mở thưởng hôm nay
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00673 - Thứ 3 ngày 13/04/2021
G.1 3281
G.2 7715 1576
G.3 8634 5180 3846
G.KK1 281
G.KK2 81
Ký hiệu đặc biệt
A 1576 D 7715
B 8634 E 3281
C 5180 G 3846
Kỳ quay thưởng: #00671 - Thứ 5 ngày 08/04/2021
G.1 5780
G.2 6624 9348
G.3 3779 6307 9388
G.KK1 780
G.KK2 80
Ký hiệu đặc biệt
A 9348 D 3779
B 6624 E 6307
C 5780 G 9388
Kỳ quay thưởng: #00665 - Thứ 5 ngày 25/03/2021
G.1 4536
G.2 0361 9607
G.3 3628 8399 5638
G.KK1 536
G.KK2 36
Ký hiệu đặc biệt
A 3628 D 0361
B 8399 E 9607
C 4536 G 5638
Kỳ quay thưởng: #00664 - Thứ 3 ngày 23/03/2021
G.1 3287
G.2 2103 8447
G.3 8031 2105 7033
G.KK1 287
G.KK2 87
Ký hiệu đặc biệt
A 2103 D 8031
B 2105 E 7033
C 8447 G 3287
Kỳ quay thưởng: #00663 - Thứ 7 ngày 20/03/2021
G.1 4620
G.2 9210 9838
G.3 6494 7667 9241
G.KK1 620
G.KK2 20
Ký hiệu đặc biệt
A 4620 D 9210
B 6494 E 9838
C 7667 G 9241
Kỳ quay thưởng: #00662 - Thứ 5 ngày 18/03/2021
G.1 9898
G.2 5544 6869
G.3 6112 8237 0253
G.KK1 898
G.KK2 98
Ký hiệu đặc biệt
A 5544 D 6112
B 8237 E 9898
C 6869 G 0253