Vinh danh những thành viên được ăn Loto và đặc biệt trong ngày 06/12/2023

Bạn có thể xem được thông tin những con số đã đánh của các thành viên khác trong những ngày trước bằng cách nhập tên thành viên và để trắng phần "Chọn ngày" rồi nhấn Xem kết quả.

Nếu bạn muốn tìm cụ thể thành viên đó đánh ngày nào thỳ hãy "Chọn ngày"nhập tên thành viên đó rồi nhấn "Xem kết quả"

Những con số bạn chơi ngày hôm nay sẽ không có thành viên nào được xem.

Chúc các bạn chơi Loto vui vẻ !

Nhập tên thành viên

Chọn ngày

 
 

Danh sách thành viên được Vinh Danh ngày 06/12/2023

STT Vinh danh Tỷ lệ trúng Con số đã chơi
Tên Loại Tiền Nháy Ăn ĐB Loto
Không có thành viên nào được vinh danh.