Kết quả xổ số Miền Bắc các thứ khác

Xổ Số Miền Bắc 29/05/2021
9CX4CX14CX3CX1CX13CX
ĐB 81687
G.1 54246
G.2 57450 34972
G.3 15044 72692 88895 87300 71232 92613
G.4 8087 8713 0896 6614
G.5 9840 1399 5564 5175 0873 2587
G.6 871 815 156
G.7 88 14 41 75
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 00, 40, 50
1 13(2), 14(2), 15 1 41, 71
2 2 32, 72, 92
3 32 3 13(2), 73
4 40, 41, 44, 46 4 14(2), 44, 64
5 50, 56 5 15, 75(2), 95
6 64 6 46, 56, 96
7 71, 72, 73, 75(2) 7 87(3)
8 87(3), 88 8 88
9 92, 95, 96, 99 9 99

Thống Kê Nhanh Xổ Số Miền Bắc 19/09/2021

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
84:20 lần 70:20 lần 86:20 lần 11:19 lần 45:18 lần
27:18 lần 83:17 lần 65:16 lần 41:16 lần 51:15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
23:7 lần 48:7 lần 56:7 lần 15:6 lần 72:6 lần
44:6 lần 21:6 lần 52:5 lần 03:5 lần 77:5 lần
Bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
78:3 ngày 01:2 ngày 17:2 ngày 03:2 ngày 71:2 ngày
36:2 ngày 65:2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
20:19 ngày 33:14 ngày 87:11 ngày 24:10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8:126 lần 6:116 lần 9:111 lần 4:109 lần 7:109 lần
0:107 lần 3:104 lần 1:103 lần 5:102 lần 2:93 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
0:124 lần 1:118 lần 7:112 lần 4:111 lần 6:110 lần
5:107 lần 8:107 lần 9:103 lần 3:97 lần 2:91 lần