Kết quả xổ số Miền Bắc các thứ khác

Xổ Số Miền Bắc 02/04/2021
10AE2AE15AE7AE3AE1AE
ĐB 01795
G.1 99808
G.2 58658 90819
G.3 54406 82291 94848 61086 13666 06582
G.4 6068 4967 7881 1343
G.5 5616 5817 9615 1888 6782 6750
G.6 933 952 851
G.7 10 15 43 45
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08 0 10, 50
1 10, 15(2), 16, 17, 19 1 51, 81, 91
2 2 52, 82(2)
3 33 3 33, 43(2)
4 43(2), 45, 48 4
5 50, 51, 52, 58 5 15(2), 45, 95
6 66, 67, 68 6 06, 16, 66, 86
7 7 17, 67
8 81, 82(2), 86, 88 8 08, 48, 58, 68, 88
9 91, 95 9 19

Thống Kê Nhanh Xổ Số Miền Bắc 03/08/2021

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
96:20 lần 39:20 lần 81:18 lần 31:17 lần 63:17 lần
85:17 lần 42:16 lần 75:16 lần 15:16 lần 82:16 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
76:7 lần 57:6 lần 89:6 lần 65:6 lần 13:6 lần
26:6 lần 41:5 lần 06:5 lần 58:5 lần 51:4 lần
Bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
81:3 ngày 53:2 ngày 04:2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
51:23 ngày 89:15 ngày 49:12 ngày 00:10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3:124 lần 8:120 lần 4:118 lần 9:112 lần 7:109 lần
0:105 lần 6:105 lần 1:103 lần 2:98 lần 5:86 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
2:119 lần 5:117 lần 9:115 lần 1:109 lần 4:108 lần
6:107 lần 0:104 lần 3:103 lần 8:101 lần 7:97 lần