Kết quả xổ số Miền Bắc các thứ khác

Xổ Số Miền Bắc 02/04/2021
10AE2AE15AE7AE3AE1AE
ĐB 01795
G.1 99808
G.2 58658 90819
G.3 54406 82291 94848 61086 13666 06582
G.4 6068 4967 7881 1343
G.5 5616 5817 9615 1888 6782 6750
G.6 933 952 851
G.7 10 15 43 45
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08 0 10, 50
1 10, 15(2), 16, 17, 19 1 51, 81, 91
2 2 52, 82(2)
3 33 3 33, 43(2)
4 43(2), 45, 48 4
5 50, 51, 52, 58 5 15(2), 45, 95
6 66, 67, 68 6 06, 16, 66, 86
7 7 17, 67
8 81, 82(2), 86, 88 8 08, 48, 58, 68, 88
9 91, 95 9 19

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 14-05-2021

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
13:21 lần 36:18 lần 16:17 lần 88:17 lần 56:17 lần
52:17 lần 80:16 lần 37:16 lần 86:16 lần 42:15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
73:7 lần 61:7 lần 94:7 lần 58:7 lần 35:7 lần
14:7 lần 92:7 lần 30:6 lần 24:6 lần 09:5 lần
Bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
47:5 ngày 31:3 ngày 02:3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
62:17 ngày 97:12 ngày 73:12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
1:125 lần 8:124 lần 4:119 lần 5:113 lần 3:108 lần
2:104 lần 0:99 lần 6:99 lần 7:96 lần 9:93 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
6:137 lần 2:116 lần 8:113 lần 7:111 lần 9:109 lần
0:106 lần 3:105 lần 1:103 lần 4:92 lần 5:88 lần