Xổ số Điện Toán Mở Thưởng Hôm Nay
XSDT636 - Xổ Số Điện Toán 636
01 02 18 26 33 34
04 05 10 20 21 34
07 08 16 18 19 27
14 16 17 29 30 32
05 10 13 19 27 32
07 12 16 22 25 34
Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng thứ 4, thứ 7 hàng tuần