Xổ số Điện Toán Mở Thưởng Hôm Nay
XSDT636 - Xổ Số Điện Toán 636
03 07 10 15 19 25
04 09 14 15 18 25
05 06 14 25 27 34
20 21 28 33 34 36
09 12 16 22 23 32
10 17 20 22 23 36
Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng thứ 4, thứ 7 hàng tuần