Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh

Hướng dẫn sử dụng

Dãy số cần thống kê (Tối đa 10 số):

Chọn tỉnh thành
Thống kê:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Số lần quay không xuất hiện Khoảng thời gian giữa 2 lần quay
01 24 lần Từ ngày: 26/12/2004 đến ngày: 20/01/2005
02 22 lần Từ ngày: 03/07/2017 đến ngày: 26/07/2017
03 33 lần Từ ngày: 18/10/2003 đến ngày: 21/11/2003
04 34 lần Từ ngày: 23/11/2016 đến ngày: 28/12/2016
05 26 lần Từ ngày: 19/11/2002 đến ngày: 16/12/2002